جالب

تقسیم بندی بازار سبز

تقسیم بندی بازار سبز

دلایل نشون میده در ایران هم نگرانی مردم در مورد مسائل و مشکلات محیط زیستی افزایش یافته و بخشای بازار سبز در بین مصرف کنندگان پدید آمدهه.( ضیایی، 1392، ص 45)

فولر[1] در کتاب خود درصد مصرف کنندگان سبز رو به شکل زیر توضیح کرده:

2-1-16-1- سبزهای خالص واقعی[2]  (12%)

-رهبران جنبش سبز بوده و درسطح بزرگی از فعالیتای طرفدار محیط زیست شرکت می کنن.

– جایگاه اقتصادی-اجتماعی بالایی دارن. ( مثل تحصیلات، درآمد، سطح شغلی)

– کمک پولی واسه مسائل زیست محیطی و رفت و امد با سیاستمداران.

-طرفدارانی پایبند و سخت کوش هستن و از کالاهایی که به وسیله شرکتای دوستدار محیط زیست ساخته نشده ان دوری می کنن.(همون منبع)

2-1-16-2- سبزهای پشتیبان[3]  (6%)

– مثل به سبزای خالص واقعی هستن فرقش اینه که در مقایسه با گروه قبل فعالیت سیاسی کمتری دارن.

-آماده واسه پرداخت مقداری از پول خود واسه جنسا دوستدار محیط زیست هستن.

– کلا جوون هستن و ترجیح می دن کالای سبز رو رد و بدل کنن و دوست ندارن سبک زندگی خودشو عوض کنن.

– جایگاه اقتصادی- اجتماعی بالایی دارن. (همون منبع)

2-1-16-3-جوانها[4] (37%)

– این گروه می میتونه به عنوان تغذیه کننده بخش سبزای خالص و سبزهای پشتیبان باشه. این افراد قادر به خرید جنسا سبز هستن ولی ترجیح نمی دهند که این جنسا رو بخرند مگه اونکه تحت اثر بازاریابی قرار بگیرند.

– باور دارن که مسائل زیست محیطی تنها در تئوری مطرح بوده و در عمل وجود نداره.

– جایگاه اقتصادی- اجتماعی خوبی دارن.

– این افراد در میون راه رسیدن به جایگاه اجتماعی و سیاسی ان.

– رتبه خوبی از نظر رفتار بین دوستداران محیط زیست دارن.(همون منبع)

2-1-16-4- نق زنا[5]  (13%)

-این گروه به طور کل در مسائل و رفتارهای طرفدار محیط زیست شرکت نمی کنن و باور دارن این بر عهده دولت و شرکتای بزرگه.

– منطق و خاطر خاص خودشو واسه شرکت نکردن در فعالیتای زیست محیطی دارن.

– درست مثل اسمشون شکایت می کنن که خیلی مشغله دارن، خیلی درگیر هستن، جنسا سبز خیلی گرون ان و خوب کار نمی کنن.

– جایگاه اقتصادی- اجتماعی اونا پایین تر از سطح متوسط جامعهه.(همون منبع)

2-1-16-5-بی توجه ها[6]  (29%)

–  این گروه از درگیرشدن در مسائل زیست محیطی دوری می کنن.

– نسبت به مسائل اجتماعی و زیست محیطی بی فرق ان.

– علاقه ای به خرید جنسا سبز و سبز بودن ندارن و هیچ مزیتی در اینجور کالاهایی نگاه نمی کنن.

-بقیه رو واسه مشکلات زیست محیطی سرزنش نمی کنن و تلاشی واسه حفظ محیط زیست نمی کنن.

– روی کارهای روزمه و لحظه ای خود تمرکز می کنن.

-پایین ترین سطح درآمد و تحصیلات رو دارن. (Awan, 2011, pp6-7)

 

[1] Fuller

[2] True Blue Greens

[3] Greenback Greens

[4] Sprouts

[5] Grousers

[6] Basic Browns