منبع پایان نامه ارشد درمورد افزایش، کاری، سایش

راندمان بالاتر در سم‌پاش‌ها امری ضروری است. کاربران و کشاورزان اطلاعات کافی در زمینه آفت‌کش‌ها و روش‌های صحیح استفاده از آن‌ها را ندارند، نازل‌های معیوب تعویض نمی‌شوند. در کشورهائی نظیر…

Continue Reading
Close Menu