تقسیم بندی بازار سبز

تقسیم بندی بازار سبز دلایل نشون میده در ایران هم نگرانی مردم در مورد مسائل و مشکلات محیط زیستی افزایش یافته و بخشای بازار سبز در بین مصرف کنندگان پدید…

Continue Reading

کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی[1] معنی کارآفرینی سازمانی طی30 گذشته تکامل یافته (پیترسون و برگر[2]، 1971؛ کویین[3]، 1985). واسه مثال سات[4] (1985) اون رو به عنوان مراحل نوسازی سازمانی تعریف کرده. محققان دیگری…

Continue Reading

تاثیر اخلاق در مدیریت

اخلاق در مدیریت اخلاق در مدیریت مسائل دانشگاهی هدفی مشتری اساسی داره و به مسائل و تنشای طبیعی در مراحل تصمیم گیری، در سطوح موسسات و در مورد مسائلی مثل…

Continue Reading

عوامل تاثیر گذار بر محیط زیست

عوامل تاثیرگذار بر محیط زیست آلوده کنندها عبارتند از: آلودگیای حاصل از احتراق ضایعات صنعتی مواد رادیو اکتیو زباله شهری صوت یا سرو صدا گرما مواد شیمیایی آلوده کنندهای طبیعی…

Continue Reading
Close Menu