استراتژی های موثر در مذاکره موفق

2-2-1-5-1- راه حل 1: ندادن امتیاز

این راه حل یه راه حل خشن و خطر آمیزه، چون همه معمولا  انتظار دارن امتیازی داده شه. با این نوع راه حل، صحبت به شکل جریانی یه جانبه در خواهد اومد.با اعلام اینجور موضعی، تنها توافق ممکن،همانه که طرف زبردست ودارنده ابتکار عمل تعریف کند. ومذاکره از طرف طرف مقابل،  بی معنا هستش. این راه حل در شروع صحبت استفاده کرده می شه.

2-2-1-5-2- استراتژی2: ندادن امتیاز بیشتر

این راه حل پس از دادن چند امتیاز به اجرا در می آید.اگه دو طرف صحبت به حصول توافق کلی نزدیک شده یا مشکلی رو حل کرده باشن، یه طرف ممکنه بتونه طبق شرایطی که خود تعیین می کند و با استفاده از راه حل ندادن امتیازبیشتر، موفق به کسب توافق شه اون وقت طرف مقابل مجبور می شه آخرین امتیاز رو بده.

2-2-1-5-3- راه حل 3: امتیاز بن بست شکن

بن بست، حالتیه که نیروی دو طرف برابره و صلح رو نمی پذیرند. این راه حل، جوی پرتنش و سخت به وجود می بیاره و واسه مقابله با اون، طرف مقابل ممکنه صحبت رو ترک ویا به دلایل زیاد متوقف کند.

2-2-1-5-4- راه حل 4: دادن امتیازات کوچیک ومنظم واسه تحقق انتظارات بزرگ واقعی

این راه حل نیازمند هدفی طراحانه و برنامه ریزی شده که هم اهداف عینی صحبت و هم مصالح و سازشای کوچیک رو در نظر می گیرد. این راه حل، همیشه بهترین نیس بلکه معمولا مفیدترین استراتژیه.

2-2-1-5-5- راه حل 5: پیشگامی در دادن امتیاز

کسی که این راه حل رو بکار می برد اولین امتیاز رو میده. پیشگامی در دادن امتیاز نا آرومی رو می کاهد، حسن نیت رو می آفریند و جو صلح رو حاکم می کند این راه حل یه راه حل قدم بخشه به شرطی که از حد نگزره، میشه حرکت آفرین باشه و بهونه ای شه که بعدا بشه بی اونکه ضعیف جلوه کرد، امتیاز طرف دوطرفه رو مطالبه کرد.

2-2-1-5-6- راه حل 6: راه حل مشکل گشایی

راه حل مشکل گشایی عبارتست از ایجاد یه توافق آیین نامه ای و نظام نامه ای، به خاطر رفع یه مشکل شناخته شده و مشترک. دومین راه حل مفید که بیشترین استفاده و کاربرد عملی رو داره، همین راه حل هستش.

 

2-2-1-5-7- راه حل 7: اهدافی بجز حصول توافق

معمولا صحبت کنندگان می کوشند تا به توافقی قابل قبول برسند. مشکلی رو حل کنن و یا مشارکتی رو به وجود بیارن. ولی بعضی وقتا وقتا صحبت کنندگان، هدفهایی غیر از رسیدن به توافق رو دنبال می کنن. اینان فکر می کنند که رسیدن به توافقات حتما مقصود پایانی همه هدفها و استراتژیهای صحبت نیس. از این راه حل میشه واسه رسیدن به هر هدفی استفاده کرد.

 

2-2-1-5-8- راه حل 8:

حرکت به طرف کفایت گفت و گو ها و عقد توافق این راه حل، اقدامیه واسه پایانی کردن موضوعی خاص یا کل صحبت و رسیدن به توافق محکم، تا اونی که به دست آمدهه به خطر نیفتد واز دست نرود.

 

2-2-1-5-9- راه حل 9: ترکیب کردن روش های هدفمند

به کار بردن روش های هدفمند متفاوت در مراحل مختلف صحبت ویا واسه موضوعات جدا، معمولا موثرترین روش مذاکرهه.(شوئنفیلد،1384 ، 58)[1]

2-2-1-6- تهیه و پیش نویس دستور جلسه:

عناوین دستور جلسه از نگاه اولویت و تقدم وقتی که واسه اونا در نظر گرفته می شه محور راه حل صحبت رو ایجاد می دن پس واسه انجام این کار باید به طور کامل با اعضای گروه به بحث و گفتگو نشست.

دستور جلسه باید :

1- با لحنی رسمی موضوع بحث رو تعریف کند.

2- از راه اولویت بندی عناوین و به طور غیر مستقیم بر شامل گفتگو اثر بزاره.

[1] – shuenfildمطالب بیشتر در سایت : ahmadansari.com