جالب

تاثیر اخلاق در مدیریت

اخلاق در مدیریت

اخلاق در مدیریت مسائل دانشگاهی هدفی مشتری اساسی داره و به مسائل و تنشای طبیعی در مراحل تصمیم گیری، در سطوح موسسات و در مورد مسائلی مثل آزادی علمی، مدیریت مشارکتی، امانت داری در استخدام، فرایندهای حفظ و نگه داری کارمندان و استادان در آموزش عالی مربوط می شه. ضمنا کمک به کارمندان و استادان رو در زمانی که با تنشا و معضلات اخلاقی روبرو می شن در نظر داره (به نقل از منظم و بقیه، 1389).

الان عوامل مختلفی چون رقابت بین سازمانا و دانشگاها، فشار واسه موفق بودن و کمبود آمادگی واسه تصمیم گیری اخلاقی باعث می شه انگیزه واسه تصمیم گیری غیراخلاقی زیاد میشه. از اینرو آماده سازی مدیران واسه مدیریت اخلاقی مورد توجه قرار می گیرد. مدیریت اخلاقی باعث پاسخگویی مدیر و سازمان به مشتریا و موفق بودن در رقابت و موفقیت سازمان می شه.

ارزش های اخلاقی تعیین کننده استانداردهایی هستن مبنی بر اینکه از نظر رفتار و تصمیم گیری چه چیز خوب یا بده. اخلاق چیزیه که با رفتارهای به دلیل قانون متفاوته رفتار قانونی ریشه در مجموعه ای از اصول و مقرراتی داره که نوع عمل افراد رو مشخص می کند. اصول اخلاقی در مدیریت به هنگام تصمیم گیری و رفتار (در مورد درست یا نادرست بودن اونا) از نظر اخلاقی مدیران رو هدایت و راهنمایی می کند و موضوع مسئولیت اجتماعی و در وسعت همین مطلب قرار میگیره و به تعهدات مدیریت مربوط می شه یعنی به هنگام تصمیم گیری و اقدام، سازمان باید طوری عمل کنه که به نه و صلاح جامعه خودش باشه. (ال دفت ، 1374)

اخلاق حرفه ای باعث شکل گیری تعهد حرفه ای می شه. “سانتور” تعهد حرفه ای رو احساس هویت و وابستگی نسبت به یه شغل ،حرفه و سازمان می دونه و به تمایل و علاقه به کار در یه حرفه به عنوان تعهد حرفه ای تأکید می کند. والاس واسه تعهد حرفه ای سه بعد عاطفی، دائمی و هنجاری قائل شده و تعهد حرفه ای رو احساس هویت با یه حرفه ، نیاز به ادامه خدمت در یه شغل و احساس مسئولیت بالا نسبت به اون تعریف کرده ان. (ابطحی و مولایی ،1385).