تحقیق درمورد سند رسمی، اسناد الکترونیکی، قانون مدنی، سند الکترونیکی

اطلاعاتی رو دارن که در چک های کاغذی موجوده.
2. می میتونن با همون ارزش و چهارچوب قانونی چک های کاغذی پایه ریزی شن.
3. توانایی پیوند به اطلاعات نامحدود و معاوضه سریع بین بقیه بخش ها رو دارن.
4. می میتونن در هر تراکنش شبیه چک های کاغذی امروزی استفاده شن.
5. پیشرفت قابل استفاده بودن در مقایسه با چک های کاغذی با اضافه کردن مبلغ.
چک الکترونیکی به همون روش چک های کاغذی عمل می کند، نویسنده چکذ (Payer)، چک الکترونیکی رو به کمک انواع مختلفی از دسـتگاه های الکترونیـکی می نویسـد و سـپس اون رو به وسـیله ترمینـال های دریافـت کننده (Payer) به بانک های دریافت کننده واگذار می کند. دریافت کننده های الکترونیکی، چک الکترونیکی رو که یه جور اعتبار رسیده حساب می شه، به شکل سپرده دریافت نموده و بعد اون رو به بانک های پرداخت کننده (Payer’s banks) می سپارند.بانک های پرداخت کننده چک الکترونیکی رو تایید نموده و حساب مربوط به چک رو شارژ می کنن.
در جریان چک الکترونیکی، تراکنش میتونه از طرف بانک های دریافت کننده (Payer’s banks) شروع شه، تراکنش با ارسال صورت حساب و یا یه یادداشت بانکی به پرداخت کننده چک، که در سیستم حساب های قابل پرداخت مشتری طراحی شده، شروع می شه. وقتی زمان پرداخت صورت حساب فرا رسید، اطلاعات موجود در صورت حساب به وسیله سیستم حساب های قابل پرداخت بررسی می شه و بعد داده های صورت حساب برای اینکه یه چک الکترونیکی صادر شه مورد استفاده قرار میگیره. چک الکترونیکی صادرشده شامل مجموعه اطلاعات یه چک، مانند دریافت کننده چک، مبلغ، زمان پرداخت و اطلاعات حساب هست. واسه امضا نمودن چک، پرداخت کننده یه رمز رو واسه گشوده شدن کارت دفترچه چک خود وارد نشون میده. (شبیه ورود رمز در کارت هوشمند).
این کارت یه جایگاه امن واسه کلید امضای خصوصی پرداخت کنندهه. یه امضای چک الکترونیکی ممکنه به شکل رمز نویسی شده، یه کپی از صورت حساب چک الکترونیکی رو پیوست داشته باشه، بنابراین یه مزاحم نمی میتونه صورت حسابی دیگه رو به شکل تقلبی ثبت و ارسال کنه. قالب بندی صورت حساب ها ثابت نیس ولی میتونه از دید طولی، شکل و داده های موجود در اون قابل تغییر باشه. بنابراین یه پرداخت کننده میتونه متن رسیده از دریافت کننده (Payee) رو برگشت دهد. این دریافت کننده رو قادر می سازه تا اطلاعات موردنیاز جهت پرداخت درست رو تکمیل کنه.
چک الکترونیکی امضا شده به وسیله email یا تراکنش وب، به یه دریافت کننده ارسال می شه. دریافت کننده صحت امضا پرداخت کننده رو روی چک الکترونیکی و صورت حساب بررسی کرده، اطلاعات صورت حساب رو درآورده نموده و به حساب های قابل دریافت ارسال می کند، دریافت کننده رمز خودشو جهت گشودن دفترچه چک الکترونیکی وارد می کند.
چک های پشت نویسی شده به بانک های دریافت کننده جهت تسویه و قرار گرفتن در حساب ارسال می شن. فرآیند تسویه میتونه به وسیله سیستم های نمایش چک الکترونیکی (ECP System) موجود یا دیگه سیستم های تسویه و پرداخت انجام شه هر دو بانک دریافت کننده و پرداخت کننده، امضاهای چک الکترونیکی و پشت نویسی های به کار رفته در دو لایه از سیستم (تایید کلیدهای امضا و حساب بانک پرداخت کننده اصلی (صادرکننده چک) رو بررسی می کنن.
بانک پرداخت کننده تحقیق می کند که این چک الکترونیکی تکراری نباشه، حساب و هویت پرداخت کننده جاری درست باشه و بعد چک رو به پرداخت کننده حساب سپرده خواسته (DDA) ارسال می کنن. آخر سر یه پیام به پرداخت کننده ارسال می شه که در اون توضیح کاملی از روش تراکنش آمدهه.227
امتیازات پذیرش چک الکترونیک
1- کارایی عملیاتی: با صرف زمان کمتر روی عملیاتی مثل جابه جایی، دسته بندی و حسابداری چک ها از تموم ورودی ها، پرسنل مغازه، زمان بیشتری جهت تمرکز واسه فروش، روش عملیات و سرویس خدمات مشتریان خواهند داشت.
2- وجود امنیت بالا: هیچگونه اطلاعات حساسی واسه صندوقدار و بقیه در دسترس نخواد بود و بعد از انجام نقل و انتقال پول، مشتری تنها یه برگه بدون اعتبار در دست داره.
3- هزینه پایین تر نسبت به کارمزدهای بانکی: بسته به ارایه دهنده سرویس، پذیرنده میتونه میزان کارمزد واریز بانکی و کارمزدهای چک برگشتی رو کاهش دهد که این مقدار میتونه بین 5 تا 30 دلار واسه هر چک برگشتی باشه.
4- هزینه های عملیاتی پایین تر: هزینه مراحل پرداخت در چک های الکترونیک نسبت به کارت اعتباری و چک های کاغذی پایین تره و با هزینه های تراکنش کارت های نقدی قابل مقایسه.
5- هزینه های اداری پایین تر: به واسطه به کارگیری نیروی کار کمتر و زمان کمتر نسبت به پردازش دستی چک های کاغذی، هزینه های اداری کاهش می یابد.
6- تامین بودجه بهتر: مراحل شبکه ACH نسبت به چک های معمولی سریع تر انجام میشه. این عمل باعث افزایش جریان نقدینگی و حذف خیلی از هزینه های متغیر (هزینه چک های عادی) شده و آسون کردن در مراحل پرداخت رو به دنبال داره.
مدیریت ریسک بهتر: چک الکترونیک به خاطر تایید یا رد لحظه ای تراکنش ها، به صورت کاراکتری با بانک اطلاعاتی چک های بدسابقه و بقیه پارامترهای آزمایش ریسک کنترل میشه. به واسطه وجود مراحل تضمین شده چک الکترونیک به وسیله ارایه دهنده سرویس
، نگرانی ها در مورد چک های بدسابقه بر طرف شده.
حسابداری راحت تر: در همه فرایندهای پرداخت با ارایه جزییات نقل و انتقال پول به مشتری سرعت انجام افزایش می یابد.
سرعت بالاتر: به خاطر نبود نیاز به نوشتن مبلغ، تاریخ و امضا روی چک، مراحل تایید در چند ثانیه انجام می شه.

فصل سوم:
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

3-1. نتیجه گیری :
1. سند، نوشته ایه که در مقام دعوی یا دفاع قابل خاطر باشه.
2. اسناد به دو قسم سند عادی و سند رسمی تقسیم می شن.
3. برابر قانون مدنی مقصود از سند رسمی اینه که به وسیله ماموران رسمی و در حدود صلاحیت اونا و برابر قانون تنظیم شن؛ اما در حقوق ثبت اسناد، فقط به اسنادی که به وسیله دفاتر اسناد رسمی، در حدود صلاحیت اونا و برابر قانون تنظیم می شن سند رسمی میگن.
4. سند داری سه بخش : نوشته بودن، توانایی خاطر در مقام دعوی یا دفاع و امضاء می باشن.
5. داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهومه که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شه.
6. سند الکترونیکی، داده پیامیه که در مقام دعوی یا دفاع قابل خاطر باشه.
7. در بند ب ماده 48 برنامه پنج پیشرفت کشور مقرر گردیده که : «سند الکترونیکی در حکم سند کاغذیه مشروط بر اونکه اصالت ارسال و تمامیت اون قطعی باشه» و در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران هم آمدهه «هروقت وجود یه نوشته از نظر قانون لازم باشه، داده پیام در حکم نوشته». پس با توجه به موارد نامبرده میشه گفت هرجا که سندی لازم باشه، داده پیام می تونن جانشین و در حکم اون باشن. ماده 12 تصریح کرده «اسناد و دلایل اثبات دعوی ممکنه به شکل داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیشه طبق قوانین دلایل موجود، ارزش اثباتی داده پیام رو فقط به خاطر شکل و قالب اون رد کرد». ضمنا در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک هم آمدهه: «هر بعضی وقتا قانون وجود امضا رو لازم بدونه، امضای الکترونیک مکفیه». بنابراین اسناد الکترونیکی دارای سه بخش اسناد کاغذی یعنی نوشته بودن، توانایی خاطر در مقام دعوی یا دفاع و امضاء می باشن.
8. قانون ایران تعریفی از سند رسمی الکترونیکی نکردهه و جهت تعریف اون باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی مراجعه کرد. با خاطر تعریف قانون مدنی از اسناد رسمی کاغذی میشه گفت: درحقوق ایران سند رسمی الکترونیکی سندیه رسمی، که به شکل الکترونیکی تنظیم و ثبت شه. برخلاف ایران، قانونگذار فرانسوی هم در ماده 1317 قانون مدنی خود سند رسمی رو به این شکل نمودهه: «سند رسمی، سندیه که به وسیله مأمورین رسمی که حق تنظیم اون رو دارن در مکانی که سند در اون تنظیم می شه و با رعایت تشریفات قانونی، تنظیم می شه». حقوقدانان و قانونگذاران این کشور در اقدامی با هوشمندی با پایه قرار دادن زمینه الکترونیکی، استفاده از سند رو محدود به اسناد تجاری ننمودند و دایره عمومیت اون رو به اسناد رسمی وسعت دادن. قانونگذار فرانسه با الحاق بندی دوم به ماده 1317 قانون مدنی خود، سند رسمی الکترونیکی رو تعریف نموده و به رسمیت شناخت. این بند مقرر می داره: «این سند (رسمی) می میتونه به شکل الکترونیکی تنظیم شه، به شرط اونکه برابر شرایط مقرر، در آئین نامه شورای دولتی، تنظیم و نگهداری شه». جمله پایانی بند اول از ماده 4-1316 همین قانون هم بیان میدارد:« …امضای انجام شده به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن رو به سند اعطا می کند» .
9. سند الکترونیکی عادی با امضای مطمئن یا اسناد الکترونیکی مطمئن، داده پیامیه که صحت ارسال امضای الکترونیکی اون به وسیله ممضی سند از طرف منبع صلاحیتدار قانونی که در ایران به اون «دفاتر خدمات ارسال گواهی امضای الکترونیکی» گفته می شه، تایید و با رعایت یه سامانه اطلاعاتی مطمئن ذخیره می شه و هنگام ضرورت در دسترس هستش.
10. سند الکترونیکی عادی با امضای راحت، داده پیامیه که صحت ارسال امضای الکترونیکی اون به وسیله ممضی به وسیله مراجع گواهی امضاء، گواهی نشده و جهت امضای اون فقط از امضاهای غیر مطمئن و راحت استفاده شده.
11. سند رسمی الکترونیکی سندیه که از ترکیب ساختار مربوط به اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی پدید آمدهه و از فناوری امضای دیجیتال به اجرا در می آید، واسه ارسال اسناد رسمی خواهندگان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضور داشته باشن، بنابراین دخالت ماموران رسمی و حضور متعامل یا متعاملین پیش اونا الزامیه. اما در مقابل، اسناد الکترونیکی مطمئن فقط اسنادی هستن که صحت پیوند امضاء به ممضی به وسیله منبع ارسال گواهی الکترونیکی تضمین شده، و البته این منبع هیج نظارتی بر مفاد و مندرجات سند و گرفتن اهلیت و هویت متعاملین و …. نداره. بنابراین با اینکه به وسیله مراجع گواهی ارسال گواهی امضای الکترونیکی، صحت پیوند امضا به صادر کننده سند گرفتن گردیده، اما هیچ شخص و نهاد مسئولی بر هویت امضا کننده و رضایت اون از انجام معامله، اهلیت اون، ممنوع المعامله نبودن اون و …. نظارتی نداره.
12. در تنظیم اسناد رسمی، سردفتران به عنوان یه مامور قانونی، دخالت دارن و اصول مربوط به تنظیم قراردادها و اسناد رو در هنگام تن