تحقیق رایگان درباره قانون مجازات اسلامی

شه» و در تبصره ماده 336 قانون مجازات مصوّب 70 اومده بود « تقصیر اعمه از بی احتیاطی، بی مبالاتی، نبود مهارت، نبود رعایت نظامات دولتی» مصادیق فعل مضر در دو ماده بالا در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 از طرف قانونگذار به روشنی اشاره شده که هریک رو به طور جدا و کوتاه و به همون ترتیب که در قانون مجازات اسلامی بیان شده مورد بررسی و مطالعه قرار میدیم.
بند اول: بی احتیاطی
بی احتیاطی یه جور تقصیر حساب شده که فردی به دنبال انجام فعل مضر و از روی بی دقتی و سهل انگاری در صورتی که هدف انجام فعل مضر و گسترش نتیجه رو نداشته به بار می آید به طور مثال اگر در اثر بی احتیاطی فرد یا افرادی که مسئول طراحی ساختمان مورد احداث به وسیله یه شرکت ساختمانی می باشن بنایی ریزش نموده و ده ها نفر کشته و زخمی شن فرد یا افرادی که حتماً بی احتیاطی اونا باعث بروز حادثه شده مسئول پرداخت ضرر به حادثه دیدگان به شمار می روش و مسئولیتی در این مورد متوجه شرکت ساختمانی سازنده بنای بالا نخواد بود.

مثال دیگه؛ پرونده ایه که در این مورد در دادگاه جنایی آذربایجان شرقی مطرح شد که در اون فرجام خوندهبه اتهام قتل غیرعمد در تاریخ 22/5/33 در اثر بی احتیاطی و نداشتن پروانه لازم جهت رانندگی اتوبوس مردی رو زیر گرفته و منتهی به فوت اون شده، تحت تعقیب کیفری واقع شده.دادگاه پس از رسیدگی از نظر رد متهم و فقد خاطر دائر به برابری اتهام با هیچیک از اعمال مندرج در ماده 1 قانون زیاد مجازات رانندگان در تصادف مزبور متهم رو مجرم ندانسته و در قسمت قتل غیرعمدی اون رو تبرئه کرده و از جهت نداشتن گواهینامه درجه یه اون رو برابر ماده9 قانون مزبور به یه ماه حبس تأدیبی و سیصد ریال غرامت محکوم کرد. این حکم به وسیله دادستان کل مورد فرجام خواهی واقع شد و در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت به باعث رأی شماره4699 -21/10/40 و به توضیح زیر رأی به نقض حکم فرجام خواسته دادن” توجه به توضیحات حضوری دادستان کل مبنی بر اینکه «کیفیت صورت واقعه بشرحی که از طرف شهود بیان گردیده نشون دهنده بی احتیاطی راننده متهمه کما اینکه با توجه به مسئولیت و تقصیر خود متواری گردیده و بنابر این حکم بیزاری مشار الیه مخالف مستندات بوده و با خواسته رسیدگی ماهوی باور بر نقض اون داره» و توجه به کیفیت روندن اتوبوس در بین عبور از مقابل دیزل و حدوث واقعه و اینکه موقعیت محل تصادم اقتضای احتیاط و مراقبت دور و حولوحوش رو می نموده و متهم هم پروانه لازم رو واسه اتوبوس نداشته و بعد از حدوث واقعه متواری شده حکم فرجام خواسته به اکثریت معلول تشخیص و …”.
و یا در ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رانندگان وسایل نقلیه عمومی مؤظفند که در شبونه روز نُه ساعت رانندگی کنن مگه اینکه راننده کمکی داشته باشن در غیر اینصورت هرگونه خسارتی که به خاطر نبود رعایت این ماده حادث شه از مصادیق روشن بی احتیاطی و سهل انگاری ست و هم در ماده 23 ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩﺍﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ اعمالی که مسئول حمل و نقل باید انجام دهد بیان گردیده. میشه گفت بی احتیاطی یا سهل انگاری، ترک فعلیه که در عرف انتظار و توقع انجام اون از طرف کننده فعل میره و تلاش و تلاش کافی و معمولی واسه به ثمر نشستن و نتیجه دادن اون انجام نگرفتهه که می میتونه مثل بی مبالاتی هم باشه. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که عرف ملاک و ملاک تشخیص بی احتیاطیه و عرف مشخص می کند که عمل به وسیله یه فرد با احتیاط عادی در شرایط وقتی و مکانی فعلی قابل پیش بینی بوده.
بند دوم : بی مبالاتی
هروقت شخصی به خاطر فراموشی و غفلت عملی رو که انجام اون لازم و لازم بوده رو ترک کنه بی مبالاتی گفته می شه واقعا بی مبالاتی، همون بی احتیاطی به شکل ترک فعله و اون رو هم معنی با سهل انگاری، غفلت و اهمال دانسته ان. که مثالای مختلفی میشه واسه اون اشاره کرد مثل انجام ندادن تست حساسیت قبل از تزریق دارو، ضد عفونی نکردن وسایل عمل جراحی و تزریق. مثال دیگه اینه که سازنده مواد خوراکی و آرایشی در اثر اهمال در امتحان و به کار بردن ترکیباتی که در درست کردن اون لازمه باعث مریضی افراد می شه یا راننده ای که با وجود ناقص بودن اتومبیل به احتمال اینکه طوری نخواد شد اقدام به حمل مسافر یا جنس می کند.
و ضمنا در ماده 8 و 9 آئین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک قانونگذار مواردی که راننده باید رعایت کنه رو اشاره کرده که در صورت نبود رعایت می میتونه بی مبالاتی حساب شه.
بند سوم: نبود مهارت
مهارت، آشنایی شرعی با اصول و حقایق علمی و فنیِ کار مشخص و معینیه بدین معنا که جراح قلب توانایی و مهارت کار گذاشتن دریچه قلب رو در سینه مریض داشته باشه یا در یه مورد جراح بی تجربه ای رحم زنی بینوا رو جوری در بین کورتاژ طفل در هم درید که قسمتی از روده کوچیک وارد اون شد و دهانه زخم رو که در عمق رحم جای داشت پوشاند جراح مزبور دیواره روده رو با باقی موندن جفت و جنین اشتباه گرفته و با پنس اون رو بیرون کشید و پس قوس بزرگی از روده کوچیک وارد مهبل شد زن جوون علاوه براز دست دادن جنینی که واسه بار اول حامله بود رحم خودشو از دست داد.
یا راننده ای به اتهام قتل غیرعمد بر اثر نبود مهارت و تسلط بر ماشین(کامیون)در بین روندن اون در حالتی که گواهینامه درجه 1 نداشته مورد تعقیب دادسرای کرمانشاه در دادگاه جنایی استان واقع شده. دادگاه نامبرده نامبرده رو از جهت قتل غیرعمد تبرئه نموده و از جهت روندن کامیون با پروانه درجه 2 اون رو به دو ماه حبس تأدیبی و پانصد ریال غرامت و یکهزار ریال هزینه قضاوت محکوم نمودهه. بعد این پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا به خواسته دادستان استان طرح گردید و اکثریت با خاطر زیر رأی به نقض حکم فرجام خواسته دادن:” خواسته فرجام ماهوی دادستان بر حکم فرجام خواسته به نظر وارد هچون دادگاه بی توجه به نظریه شعبه8 دیوان عالی کشور به خاطر اینکه بین نداشتن گواهینامه لازم و اتفاق حادثه رابطه علیّت وجود نداشته متهم رو تبرئه نموده در صورتی که صرف نداشتن گواهینامه ملازمه با نبود مهارت و پس بی احتیاطی داشته و تصدی متهم به روندن کامیون که لازمه داشتن پروانه درجه 1می باشه از موارد زیاد کیفر حساب می شه. بنابراین با توجه به مراتب نامبرده و توجه به گواهی کاردان فنی در صورت مجلس تنظیمی و اظهارات شخص متهم، تبرئه مشارالیه مخالف اصول و کیف
یاتیه که دادگاه مستند برداشت خود بر بی تقصیری او قرار داده بنابراین حکم فرجام خواسته خراب تشخیص و …”
نبود مهارت رو میشه به دو نوع نبود مهارت مادی و معنوی تقسیم کرد؛ نداشتن تمرین مناسب و کافی واسه انجام درست و بی اشکال امور و افعال نبود مهارت مادیه مثل کسی که در هنگام مقابله با خطر در بین رانندگی اشتباهیً پای خودشو روی پدال گاز فشار میده و یا به جای تغییر جهت دادن به خاطر جلوگیری از تصادف به خودروی مقابل، به طور مستقیم به حرکت خود ادامه میده و با اتومیبل جلویی تصادف می کند. از دست دادن اطلاعات کافی و نبود آگاهی کامل و دقیق از حرفه و شغل مورد نظر مثل نبود آگاهی مسئول حمل و نقل از نگهداری گوشت در جای خنک و سرد که واسه فاسد نشدن اون در طول سفر لازم و ضروریه و یا دکتر عمومی که به جای هدایت مریض به پیش جراح، خود اقدام به جراحی کنه. بنابراین طبق تقسیم بندی بالا میشه گفت که نبود مهارت، نبود تسلط مادی و معنوی بر عمل و حرفهو از دست دادن اطلاعات علمی و توانایی لازم واسه انجام عمل دلخواه هستش. در قانون مجازات اسلامی جدید و سابق، نبود رعایت موازین علمی و فنی و نبود مهارت از مصادیق تقصیر حساب شده و باعث ضمان می شه و به روشنیً قانونگذار در ماده 495 قانون مجازات جدید در مورد دکتر بیان می داره که اگه دکتر مقررات و موازین علمی رو رعایت ننماید در برابر مریض زیان دیده و یا وراث او مسئولیت داره حتی اگه در موارد اورژانسی بوده باشه.
بند چهارم: نبود رعایت نظامات دولتی
قوانین و مقررات خارج از قانون رو “نظامات” و اون چیزی که منصوب به دولت و مقام های دولتی صلاحیتدار باشه رو “دولتی” گویند. کلا میشه گفت مجموعه قوانین تصویب شده از طرف مراجع دولتی که به شکل آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه هنظامات دولتیه قوانین کلی و دولتی ای که هدف و چگونگی کارا و رفتار افراد رو واسه پرهیز از هرگونه اتفاق و تقصیرات احتمالی در آینده مشخص می کنه. نبود رعایت این نظامات دولتی که برخی از اونا جنبه کلی و عمومی داشته و تموم افراد رو مکلف به رعایت اون می کنه مثل مقررات راهنمایی و رانندگی و برخی مقررات که واسه صنف و طبقه خاصی به تصویب رسیده مثل مقررات مربوط به حرفه ی پزشکی و پیرا پزشکی فقطً باعث مسئول و ضامن دانستن افراد می شه بی اینکه احتیاجی به اثبات بی احتیاطی و بی مبالاتی باشه.
در بحث بی احتیاطی بیان شد که ملاک و ملاک تشخیص بی احتیاطی با عرفه اما اینجا تشخیص نبود رعایت نظامات دولتی با عرف نیس و در صورت وجود تقصیر و خطا از طرف فرد میشه او رو ضامن دونست حتی اگه عرف با اون موافق نباشه و اینجوری علاوه بر رعایت قوانین عمومی و کلی باید تعهدات به دلیل نظامات دولتی رو هم مورد توجه قرار داد؛ همونطور که جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند جهل به این قوانین و آیین نامها و بخش نامها هم تکلیف رو از فرد ساقط نمی کنه چون آگاهی و آگاهی از اونا چیزی بوده و با نظم عمومی مرتبطه.
برای مثال در ماده 7 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفهای پزشکی و وابسته پذیرفته شده 84 به نبود مجبور مخارج غیر لازم به بیماران و در ماده 10 به نبود رعایت تعرفهای خدمات درمانی و ماده 11 به نبود دریافت مبلغ زاید بر صورت ها دریافتی مؤسسات درمانی اشاره شده. آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصّوب 26/6/91 در ماده 3 وماده 18 مؤسسات حمل ونقل برون شهری و درون شهری رو مکلف به رعایت مقررات و قوانین آئین نامه نمودهه. ماده 2 آئین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک مصوّب 1380 مسئول حمل و نقل رو مجبور به رعایت مقررات و قوانین مندرج در آئین نامه نمودهه.
بند پنجم: نبود رعایت موازین علمی و فنی
همونطور که در بخش نبود مهارت هم به طور مفصل توضیح داده شد هر حرفه و علمی مجموعه موازین و مقرراتی داره که افراد شاغل در اون مکلف ان نسبت به اون موازین آگاهی داشته و افزون بر اون اطلاعات خودشو هم به شکل درست و دقیق و علمی به مورد اجرا درآورند اگه موازین علمی و فنی به طور درست و شایسته و کامل رعایت نگردد ً به شکل بی احتیاطی و بی مبالاتی خودشو نشون میده و پس باعث ورود ضرر می شه مثلاً مسئول حمل و نقل به خاطر نبود رعایت اصول علمی در مورد نگهداری جنس سپرده شده به او باعث ورود ضرر به اون شه و یا پزشکی به خاطر نبود آگاهی کامل از موازین علمی و فنی مریضی سرطان معده رو زخم معده تشخیص دهد و باعث زیاد مریضی و حتی مرگ مریض شه و یا انجام ندادن آزمایشای لازم قبل از عمل جراحی که اینطور اعمال می میتونه خود از مصادیق نبود رعایت موازین فنی و علمی در حرفه ی پزشکی باشه.و همونطور که قبلاً گفته شد در قانون مجازات جدید نبود رعایت موازین علمی و فنی از مصادیق تقصیر بوده و دکتر رو ضامن معرفی می کنه.
گفتار دوم: ضرر
بخش اصلی تحقق مسئولیت مدنی ضرره چون باید ضرری باشه تا واسه جبران اون مسئولیتی ایجاد شه بنابراین در این گفتار اول معنی کلمه ای و اصطلاحی ضرر بیان میشه و بعد به اشاره اقسام ضرر خواهیم پرداخت اون وقت شرایط مطالبه ضرر بیان می شه.
بند اول: معنی ضرر
الف: معنی کلمه ای
ضرر اسم مصدر” ضَر یَضُر ضَروٌ ” و ریشه فعلی اون ضرره که در مقابل کلمه منفعت قرار گرفته و در کلمه به معنای گزند رسانیدن، صدمه و آسیب جانی و پولی، تنگی، کمی و آسیب آمدهه کلمه ضرر و ضرر
هم معنی یکدیگرند ضرر به معنای پولی که زیان رو جبران می کنده که در ماده 226 و 227 قانون مدنی به اون اشاره شده و هم در ماده 221 قانون مدنی واژه ی ضرر به معنای از دست رفتن حق و دارایی، آسیب و پوچی بیان شده.
ب)معنی اصطلاحی
ضرر ایراد مشکل به ثروث، جون یا عرضیا کاهش کمی و کیفی در ثروث بوده که در اصطلاح به از بین رفتن ثروث یا منفعت قطعی و مسلم یا آسیب به سلامت و آبرو کسی گفته می شه. ضرر معنی شرعی داشته یعنی اون چیزی که عرف اون رو ضرر می داند و قابل صرف نظر نباشه. بنابراین تولید کننده نسبت به خساراتی که بطور طبیعی از مصرف جنس ناشی می شه مسئول نیس اگر هر نوشابه و شربتی معمولاً شامل مقداری شکره و نقشی که شکر در فساد دندانا داره ضرر تلقی نمی شه و از این حیث نمیشه از تولید کننده مطالبه ضرر کرد و فقط خسارتی قابل مطالبه که از عیب قابل پیوند به تولید کننده ناشی شده باشه. قانون مسئولیت مدنی در ماده 1 و 2 ضرر رو به دو قسم مادی و معنوی تقسیم کرده اما در ماده 9 قانون آیین قضاوت کیفری سابق ضرر به دو قسم مادی و منافع ممکن الحصول تقسیم شده بودو در مورد ضرر معنوی سکوت اختیار کرده بود.
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در ماده 319 ضرر به سه دسته تلف جون یا مشکل عضو یا ضرر پولی تقسیم شده بود اما در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 ضرر به دو دسته تلف جون و آسیب بدنی تقسیم شده و ضرر پولی حذف شده که مثل اینکه بهتر این بود که قانونگذار به این ضرر هم اشاره می کرد اما از اونجا که در قانون مسئولیت مدنی ضرر پولی به عنوان یکی از انواع ضرر بیان شده میشه فضای خالی به وجود اومده در قانون مجازات رو با مراجعه به این قانون جبران کرد، ضمنا قانون مجازات اسلامی 92 خسارات مازاد بر دیه و خسارات معنوی رو قابل مطالبه ندانستهه.

بنابراین با توجه به قوانین مختلف در حقوق ایران ضرر به سه دسته ی ضرر مادی(ثروث یا جون) ضرر معنوی(آبرو و آبرو) ضرر بدنی(سلامت) تقسیم شده. البته ملاک وضابطه قطعی واسه تفاوت بین ضرر مادی و معنوی وجود نداره چون در خیلی از موارد صدمهای روحی، زیان پولی هم به دنبال دارن و برعکس زیانای پولی هم معمولاً دارای بُعد معنوی هستن مثل صدمه به مالکیت معنوی که علاوه بر زیان پولی کارا مضر معنوی هم در بر داره و متضرر می میتونه علاوه بر جبران ضرر پولی جبران ضرر معنوی خودشو هم بخواد.
در توضیح اقسام ضرر باید بگوئیم اولین قسم از ضرر،ضرر مادی(پولی)است که مقصود از اون ضرری ست که به اعیان، منافع، حقوق پولی و بدن کسی برسدو قابل تقویم به پول باشه که در مقابل ضرر معنوی قرار می گیرد. به طور مثال اگه در اثر عیب در تولید، ماشین خریداری شده بسوزد یا در اثر انتقال آتیش به بقیه اموال خریدار خسارتی وارد آید خواهان می میتونه از دادگاه مطالبه ضرر کنه. به طور خلاصه میشه گفت هرگونه خسارتی که از دارایی شخص بکاهد یا از افزایش دارایی جلوگیری کنه طوری که اون ضرر تقویم پذیر به پول باشه ضرر مادی حساب شده و عامل زیان مکلفه ضرر وارده رو جبران کنه.

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان