تحقیق رایگان درمورد درمان بیماران

ا با تالاموس ارسال می شود به قشر تتازه مخ یعنی مغز منعکس می شود اینگونه انشعاب به بادامه مغز اجازه می دهد تا قبل از قشر تازه مخ شروع به پاسخدهی کند ، یعنی اطلاعات را قبل از ادراک کامل و عرضه بهترین پاسخ ممکن ، از چندین سطح از مدارهای مغز جمع آوری کند .
دیگاه رایج در علم عصب شناسی اینو بوده که چشم و گوش و دیگر اندامهای حسی علایمی را به تالاموس و از آنجا این علایم بهمین شکالی که اشیاء را ادراک می کنیم کنار هم قرار داده می شود علایم بر حسب معنای آنها دسته بندی می وند تا مغز بتواند شی را شناسایی کند و بفهمد حضورش به چه معناست نظریه قدیمی بر آن است که علایم از قشر تازه مخ به مغز لیمبیک فرستاده می شوند و از آنجا پاسخ مناسب از مغز صادر می شود و به سایر قسمت های مغز و بدن می رسد .
روش کار در غالب اوقات همین است اما لود و علاوه بر آن دستهاز رشته های عصبی را کشف کرد که مساقیماً از تالاموس به بادامه مغز می روند این گذرگاه کوچک تر و کوتاهتر که چیزی شبیه یک کوچه میانبر عصبی است و به بادامه مغز اجازه می دهد که برخی داه ها را مستقیماً از حواس دریافت کند این کشف ، این نظریه را که بادامه مغز برای تنظیم واکنش های هیجانی خود باید صرفاً بر علایم ارسالی قشر تازه مخ اتکا کند ، منسوخ کرده است بادامه مغز می تواند از طریق این مسیر اصطراری به محض اینکه یک مدار انعکاس موازی میان بادامه مغز و قشر تازه مخ بوجود می آید ، پاسخی هیجانی را به راه اندازد . بادامه می تواند ما را وادار کند برای دست زدن به کاری از جا بجهیم .
در حالیکه قشر تازه قدری آرام تر اما کاملاً آگاهانه تر برنامه سنجیده خود را برای واکنش نشان دادن آشکار می کند .
بادامه مغز می تواند خاطرات و مجموع پاسخ هایی را در خود جایی دهد ، که بدون درک کامل علت ، آنها را انجام دهیم و این بخاطر وجود راه میان بر میان تالاموس و بادامه مغز است که کاملاً قشر تازه مخ را دور می زند .
به نظر می رسد که هیپوکامپ 1 که مدتها ساختار اصلی دستگاه لیمبیک محسوب می شد ، وظیفه اش بیشتر ثبت و فهم الگوهای ادراکی است تا عرضه واکنش های هیجانی ، سهم اصلی هیپوکامپ آن است که حافظه ای تحقیق و روشن از بافت اشیاء پدید می آورد که برای معنای هیجانی حیاطی است هیپوکامپ حقایق صرف را به خاطر می سپاد بادامه مغز چاشنی هیجانی آن حقایق را در خود نگاه می دارد اگر هنگام سبقت گرفتن از ماشین در جاده با اندک فاصله ای از برخورد با ماشینی که از روبرو می آمد ، جان به در برده باشیم هیپوکامپ جزئیات حادثه ، همچون عرض جاده ای که روی آن بوده ایم همارهانمان و شکل ماشین مقابل خود را حفظ می کند .
تحقیقات دیگر نشان داده که در چند میلونیم ثانیه پس از ادراک چیزی نه فقط به طور نا خود آگتاه آن را درک می کنیم بلکه مشخص می کنیم که آن را دوست داریم یا نه «ناخوداگاه شناختی» نه فقط هویت آنچه را می‌بینمی بلکه عقیده مان درباره آن را نیز به هوشیاری عرضه می کند هیجانهای ما ذهنی متعلق به خود دارند ذهنی که دیدگاهشان می تواند از فکر خرد گرا کاملاً مستقل باشد .

9-4- متخصص حافظه هیجانی :
آن عقاید ناهشیار که گفتیم خاطرات هیجانی ما هستند و مخزن آنها بادامه مغز است اکنون به نظر می رسد که تحقیقات لودورد دیگر عصب شناسای به این نکته رسیده است که مغز برای ثبت خاطرات هیجانی که از قوت ویژه ای برخوردار باشند از روش ساده اما زیرکانه استفاده می کند . همان نظام های هشدار دهنده عصبی شیمیایی که بدن یا گریز نشان دهد آن لحظه را نیز بروشنی در حافظه ثبت می کند تحت شرایط استرس زا عصبی که از مغز به غدد فوق کلیوی کشیده شده موجب ترشح هرمونهای اپی نفرین و نوراپی نفرین می گردد که در تمام بدن انتشار می یابد و آن را برای مقابله با شرایط اضطراری آماده می سازد این هرمونها گیرنده های موجود بر روی عصب واگ (عصب ریوی – معدی ) را بکار می اندازند عصب واگ علاوه بر اینکه حامل پیامهای مغز برای تنظیم فعالیت قلب است علایمی را که اپی نفرین و نوراپی نفرین به راه انداختند نیز به مغز باز می گرداند بادامه مغز عمده ترین پایگاهی است که این علایم به آنجا می روند این علایم نورون های بادامه مغز را فعال می کنند تا علایمی به سایر مناطق مغز ارسال کنند تا حافظه را برای ثبت آنچه در حال وقوع است تقویت نمایید . به نظر می رسد که تحریک بادامه مغز اکثر لحظات برانگیختگی هیجانی را با قوت افزونی تری در حافظه ثبت می کند به همین دلیل است که مثلاً به یاد داریم که در اولین قرار ملاقات با همسرمان به کجا رفتیم یا اینکه در لحظه شنیدن خبر انفجار سفینه فضایی چلنجر در حال انجام چه کاری بوده ایم .
هر چه تحدید باامه مغز شدیدتر باشد ثبت خاطره دقیقتر است رویدادهایی که بیش از دیگر روویدادها در زندگی موجب ترس یا هیجان شدید شده باشند در ضمره خاطرات فراموش نشدنی ما قرار دارند این بدان معناست که در عمل مغزها دو نظام حافظه دارند یکی برای رویدادهای معمولی ، و دیگری برای رویدادهای سرشار از هیجان مسلماً وجود نظامی ویژه برای ثبت خاطرات هیجانی در روند تکامل منطقی عالی داشته باعث گردیده است حیوانات به خصوص از آنچه آنها را تهدید یا ارضاء کرده است خاطره روشنی به ذهن بسپاند اما امروز این خاطرات هیجانی ممکن است ما را به راه خطا بکشاند .

9-5- هماهنگی فکر و هیجان

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیوندهای میان بادامه مغز از ساختار لیمبیک وابسته به ان و قشر تازه مخ کانون راهبردهای هماهنگ کننده میان قلب و سر یا تفکر و احساسات است با این مدار بندی می توان روشن ساخت که چرا هیجان ما هم در اتخاذ تصمیمهای عاقلانه هم در داشتن تفکر روشن تا به این حیاتی اند اگر قدرت هیجان ما را سلب کنیم خود تفکر نیز مختل می گردد .
عصب شناسان برای حافظه ای که واقعیات ضروری را برای انجام تکلیف با حل مشکلی خاص در ذهن نگاه می دارد . اصلاح « حافظه فعال ، را بکار می برند اعم از جنبه های در زهن نگاه داشتن اجزای مسئله ای استدلالی در سر جلسه امتحان » منطقه ای از مغز که مسئول « حافظه فعال » اسن فشر پیش پیشانی 1 است اما وجود مدارهای میان مغز لیمبیک و قطعات پیش پیشانی به این معناست که علایم حاکی از هیجان شدید مانند اضطراب خشم یا امثال آن می توانند موجب ایستایی گردند اگر فعالیت این قطعه را مختل کنند ناراحتی هیجانی مدام می تواند موجب نقبض توانایی های فکری کودک گردد وظرفیت یادگیری او را به کار بیندازد .

این نقایص اگر هم بسیار ضعیف باشند از طریق آزمونها هوشی معلوم نمی شوند اما خود را در مقیاس های هدفدارتر عصب – روان شناختی و نیز بی قراری و تکانشوری مداوم کودک نشان می دهد برای مثال در تحقیقی از دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی که نتایج هوشهبر بالاتر متوسط ، اما نتایج درسی شان ضعیف بوده از طریق ازمونهای عصب روان شناختی مشخص گردید که کارکرد قشرپیشانی آنها آسیب دیده است .
به علاوه آنها تکانشی ، مضطرب و معمولاً خرابکا و دچار مشکل بودند که این نشانگر عدم کنترل قشر پیش پیشانی بر خواسته ها و امیال دستگاه لیمبیک آنهاست این کورکان به رقم داشتن توان فکری فرا.ان بیشاز سایرین در معرض خطراتی همچون شکست تحصیلی – الکلیسو و بزهکاری قررار دارند به این دلیل که توانایی فکری آنان ناقص است بلکه به این خاطر که کنترل آنها بر روی زندگی هیجان شان آسیب دیده است .
مغز هیجانی که کاملاً مستقل از آن مناطق قشری است که آزمون های هوشی با آنها سر و کار دارند هم خشم و شفقت را در کنترل خود دارند تجارب دوران کودکی به این مدارهای هیجانی شکل می دهند .
نقش هیجانی راحتی در عقلانی ترین تصمیم گیری خای خود نیز مشاهده می کنیم .
دکتر آنتونیو داماسیو عصب شناس دانشگاه پزشکی دانشگاه پزشکی دانشگاه آیوا ، تحقیقات دقیق انجام داده است تا معلوم کند بیماران که دچار ضایعه مدار بادامه مغز شده اند دقیق چه جنبه های از حیات ذهنی اشان آسیب دیده است نحوه تصمیم گیری آنان بسیار اشتباه است با وجود این در توانایی های هوشی صحیح و سالم ، در کار و زندگی شان تصمیمات ناگواری اتخاذ می کنند و حتی گاهی اوقات ممکن است تصمیماتی بسیار ساده از قبیل قرار ملاقات گذاشتن نیز ذهنشان را مدت های طولانی به خود مشغول کند .
به اعتقاد داماسیو دلیل تصمیم گیری این دست که آنها به آموخته های هیجانی اشان دسترسی ندارند مدار قطعه پیش پیشانی با دامه به عنوان نقطه تلاقی فکر و هیجان هرگاه خزانه خوش آمدن ها به آمدن ها است که در طول زندگی امان کسب می کنیم چنانچه ارتباز میان بادامه مغز با حافظه هیجانی قطع شود ، هر قدر هم قشر تازه مخ بر فکر فرو رود باز هم واکنش های هیجانی که با گذشته پیوند خورده اند به راه نخواهند افتاد همه چیز رنگ خنثی ای یکنواختی به خود می گیرد در چنین حالتی هیچ محرکی خواهفردی عزیر یا فردی نفرت انگیز باشد دیگر نه توجهی به خود جلب می کند و نه تنفری بر می انگیزند این بیماران تمام آن درسهای هیجانی را فراموش کرده اند زیرا دیگر به ادامه مغز یعنی جایی که آنها را ذخیره کرده اند دسترسی ندارند .

10- مختصری درباره بهداشت روانی :
اگرچه از تاریخچه بهداشت روانی در ایران اطلاعات کافی در دسترس نیست ولی از مدارک ناکافی بدست آمده و با توجه با اعتقادات مذهبی ، سنت و علمی آن زمان در کشورهای ایران و عربی می توان قبول کرد که رفتار یا بیماران روانی به محو مطلوب انجام می شود و از زمانهای قدیم معلمخایی برای نگهداری بیماران روانی وجود داشته است اکثر تصورها این است اکثر تصورها این است که علوم پزشکی یونان در نگرش کشورهای عربی زبان و ایران تأثیر گذاردهولی شواهد وجود داشته و از کتابهای یونانی حتی به صورت ترجمه در این مدرسه استفاده می شد .
از زمان ساسانیان در جندی شاپور اهواز برای بیماران روانی مکان بخصوصی ترکیب یافته و در قرن هشتم چندین بیمارستان در بغداد وجود داشته است که از پرشکان حاذق در اسلام ابو علی سینا و نیز مانند زکریای رازی برای بیماران روانی که آنها را هر مریض های دماغی نیز میگفتند دستورات دارویی تجویز می کرد ابوعلی سینا برای درمان بیماران روانی عقیده به تلقین داشت و به عقیده اکثر مورخان به پیوند اعصاب را برای اولین بار عرضه کرده است از تألیفات او می توان به کتاب قانون که معرفیت جهانی دارد اشاره کرد که در این کتاب فصولی برای بیماران روانی وجود دارد که تا چند قرن در کتب اروپاییچنین چیزی ه بشخ نمی خورد و همچنین در کتاب (شفا) که مربوط به فلسفه است درباره مزاجها آنها را به چهار نوع ملانکولی دموی صفرایی ، بلغمی ، یودایی ، اشاره کرد ابعاد سرشتی در سایت پاتولوژی بیماران داشته است حدود دو دهه قبل برای اولین بار نخستین کتاب بهداشت روانی توسط دکتر سعید شاملو به رشته تحریر درآمد در این زمان در ایران تنها عده محدودی نسبت به این موضوع بسیار مهم توجه ، علاقه و یا اطلاعات دقیق و صحیحی داشته اند و مسئله بهداشت روانی نه تنها مطرح نبود بلکه حتی از سوی مسئولان و متخصصان به درمان بیماران روانی که به سبب مشکلات فردی و اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرند .
در سالهای اخیر در کشور ایران مانند سایر کشورهای جهان علاقه مخصوص هم از طرف مقامات دولتی و هم از جانب مردم به امر بهداشت روانی نشان داده است اگر چه هنوز مدت زمانی از توجه علاقه نگذشته ولی اثرات آن در بهبود اوضاع بیمارستانها و بکاربردن روش های صحیح در پیشگیری مشاهده می گردد تأثیر وقایع مهم زندگی بر سلامی بارها و به دفعات نشان داده شده است .
11- تعریف مفاهمی بداشت روانی :
فرهنگها ، سازمانها ، مکاتب روانشناسی در تعریف بهداشت روانی مفاهیم مختلفی بکار می روند فرهنگ بزرگ لاروس ، بهداشت روانی را چنین تعریف می کنند استعداد روانی برای هماهنگی ، خوشایند و مؤثر کارکردن برای موقعیتهای دشوار ، انعطاف پذیر بودن و بازیابی تعادل خود توانایی داشتن .
سازمان جهان بهداشت روانی را چنین تعریف می کند .
« بهداشت روانی در مفهوم کلی بهداشت جای میگردد بهداشت روانی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی ، روانی و جسمی در یک تعاریف همانطور ، که ملاحظه می شود سازگاری با محیط اهمیت زیادی دارد .
شخصی که بتواند با محیط خود و اعضای خانواده و همکاران و به طور کلی اجتماع خوب سازگار شود از لحاظ بهداشت روانی به هنجار خواهد بود و این شخص با تعادل روانی رضایت بخش پیش خواهد رفت ، تعارض های خود را با دنیای بیرون و درون حل خواهد کرد و در مقابل ناکانی های اجتناب پذیر زندگی مقاومت خواهد داشت اگر کسی توان این کارها را نداشته باشد در نتیجه با محیط خود به شیوه نا مناسب و دور از انتظار برخورد کند از نظر روانی بیمار محسوب خواهد شد زیرا با این خطر روبرو خواهد بود که تعارضها حل نشده خود را بصورت نوروز اختلالات خفیف رفتاری ، نشان دهد و به شخص نو روتیک تبدیل خواهد شد . بنابراین بهداشت روانی مردم از اهمیت بسازی برخوردار است و به همین دلیل امروز جوامع مختلف بسیج شده اند تا سیاستهای مربوط به بهداشت روانی و پیش بینی بیماران روانی را سازمان دهند .

سلامت روان عبارتست از :
برخورداری از شخصیت خوش آیند و توانایی گرد آمدن
شخصی که احساس خوشبختی می کند و درباره خویشتن احساسات خوبی دارد و در زندگی می برد .
شخصی که خود را مسئله زندگی روابط خود می داند .
شخص که می تواند با امور زندگی و محیط سازگار شود .
شخصی که می تواند از گذشته اش یاد بگیرد . ( شعاری نژاد ، 1371 ، ص41)

12- صلامت روان از نظر آلپورت :
گوردن آلپورت یکی از نخستین روانشناسایی بود که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف دانست از نظر وی افراد سالم در سطح معتدل و آگاهی عمل می کنند ، از قید و بندهای گذشته آزادند از نیروهایی که آنها را هداست می کنند همدفها و انتظارهایی است که از آینده دارند آلپورت از افراد برخوردار از سلامت روان به عنوان انسان بالغ یاد می کند و برای آن هف ذکر می کند که عبارتند از :
گسترده مفوم خود ، ارتباط صمیمانه با دیگران ، امنیت عاطفی ، ادراک واقع بینانه و مهارت در وظایف ، عینیت بخشیدن به خود و وظیفه یگانه ساز زندگی به نظر آلپورت هرچه شخص با فعالیتهای مردم و اندیشه های متنوع در ارتباط باشد سلامت روانی بیشتری دارد شخص سالم می تواند به پدر و مادر فرزندان همسر یا دوستان نزدیکش صمیمیت نشان دهد تصور شخس نسبت به خود و نیز از اهمیت زیاد برخوردار است.
نکته مهم اینکه خود را با تمام کمبود و نقاط مثبت آن مورد قبول واقع شود و هر چه شخص را واقع بینی به خود بنگرد سلامت روانی او بیشتر است آلپورت خصیصه امنیت عاطفی را با ناکامی خوانده است اشخاص سالم ، موانع را تحمل می کنند تسلیم ناکامی نمی شوند بلکه برای هدفها یا هدفهای دیگری که جایگزینی هدفهای پیشین ساخت اند شیوه های متفاوتی که از ناکامی کمتری برخوردار باشند بکار می گیرند .
شخصیت سالم و بالغ شخصیتی است که بتواند عینیت خود را نشان دهد و خود را بهتر بشناید انسانی که به مرتبه برتری از بصیرت نفس رسیده باشد صفت منفی خود را به دیگران فرا نمی افکند .
آلپورت ضمن تأکید مراتب کار معتقد است که حس تعهد اشخاص سالم به اندازه ای نیرومند است که وقتی سرگرم آثار خود می شوند می توانند هر گونه مکانیسم دفاعی با سائق مربوط به من را نادیده انگارد . در این رابطه جمله زیر را از یک پزشک نقل کرده است تنها راه دوام آوردن زندگی دانستن وظیفه ای برای به انجام رساندن است تصور آلپورت از شخصیت سالم جنبه دیگری نیز دارد که شاید خلاف انتظار به نظر برسد هدفهایی که شخص سالم آرزو می کند در نهایت دست یافتنی است به نظر آلپروت شخصیت سالم بدون داشتن آرزوها و جهتی به سوی آینده نا میسر است .

13- سلامت روان از نظری رل راجرز از یک فرم :
به نظر راجرز اساسی ترین انگیزه ، رفتار آدمی است مهمترین مفهوم در نظریه وی خویشتن است که شامل افکار ، ادراکات و ارشهای است که من را تشکیل می دهد این خویشتن ادراک شده بر ادراک فرد از جهاتی بر رفتار او تأثیر می گذارد