دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره انواع ارتباطات

تعبیر حرکات بدنی باید نهایت دقت را مبذول دارند زیرا تفسیرهای نادرست می توانند به اختلالات به وجود آمده در فرایند ارتباطات دامن بزنند .
2- فرا زبان : این طبقه شامل کیفیات صدایی (انسان)، فقدان سلیس بودن در گفتار، خنده، خمیازه و خرخر است .
3- برداشت از مجاورت ( مکان ) : این طبقه در برگیرنده استفاده و درک و دریافتن انسان از فضا یا مکان فیزیکی است .
4- حس بویایی
5- حساسیت پوست به لمس و حرارت
6- استفاده از مصنوعات : شامل چیزهایی از قبیل لباس و لوازم آرایش زینتی است. ( کریتنر، فرهنگی و دیگران ،1384 :430-427)
58
2-22 . انواع ارتباطات غیرکلامی
58
ما در زندگی روزمره با نمونه هایی از ارتباطات غیرکلامی احاطه شده ایم.« زبان رفتار» که بخش عمده ای از ارتباطات غیرکلامی را تشکیل می دهد، شامل رفتارهایی است که به کمک آن ها بهتر می توانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم. مانند نحوه نشستن، حرکات بدن، حالت های صورت و…زمانی که در خیابان قدم می زنیم، احساس ما تحت تأثیر علائم راهنمایی و رانندگی، ویترین مغازه ها، تابلوها، پرچم ها، لباس های شیک، ماشین های آخرین مدل و غیره است. این ها همگی رسانه های ارتباطی غیرکلامی به حساب می آیند. نمونه دیگری از زبان رفتاری، زبان علائم است که توسط افراد ناشنوا مورد استفاده قرارمی گیرد. در این روش پیام ها با حرکات سر و دست بیان می شوند. زبان رفتار، زبان احساس و عواطف و هیجانات درونی انسان است. ما همه روزه با مشاهده حالت ها، تغییرات قیافه، لحن صدا و حرکات بدن به طور غیرارادی ذهن و درون افراد مختلف را می خوانیم، سریعاً درک می کنیم که آنان نسبت به ما چه احساسی دارند. در فرآیند ارتباطات غیرکلامی، خبرگی و استفاده به جا از زبان رفتار بسیار مهم است. پس آموختن زبان رفتار و کسب مهارت در آن برای برقراری ارتباط با دیگران بسیار سودمند می باشد. راههایی برای بهتر کردن ارتباطات غیرکلامی وجود دارد که عبارتند از :
2-22-1 . لمس کردن
لمس کردن (یاتماس فیزیکی) یکی از انواع ارتباطات غیرکلامی قوی به شمار می آید . افراد تمایل دارند اشخاصی را که دوست دارند، لمس کنند. تجزیه و تحلیل جامعی پیرامون اختلافات جنسی درخصوص لمس کردن صورت گرفته و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که خانمها بیش از آقایان هنگام گفتگو، عمل لمس کردن را انجام می دهند. لمس کردن یک احساس صمیمیت و حمایت را منتقل می کند و می توان از آن به عنوان ابزاری جهت ایجاد علاقه شخصی میان افراد استفاده کرد. با این وجود، باید نسبت به برقراری فیزیکی با افرادی که از فرهنگهای مختلف هستند کاملاً مراقب باشید زیرا به صراحت می توان اذعان داشت تعابیر گوناگونی از اصول لمس کردن یا همان تماس فیزیکی در نقاط مختلف دنیا وجود دارد .
2-22-2 . حالات چهره
59
از حالات چهره افراد می توان اطلاعات زیادی به دست آورد . به عنوان مثال، عمدتاً لبخند نشان دهنده صمیمیت، شادی یا دوستی فرد مقابل می باشد. در حالی که اخم بیانگر عدم رضایت وخشم یک شخص است. آیا این تعابیر معانی یکسانی را در گروههای مختلف فرهنگی تداعی می کنند؟ خلاصه ای از تحقیقی که اخیراً در این زمینه صورت گرفته بیانگر ارتباطی است که میان حالات چهره و عواطف افراد در میان فرهنگهای مختلف وجود دارد. برای مثال در کشورهای مختلف لبخند نمی تواند احساس مشابه و یکسانی را ایجاد نماید. از این رو،لازمست تا کارکنان در تفسیرحالات چهره ارباب رجوع که ممکن است از گروههای مختلفی تشکیل شده باشند، دقت لازم رابه عمل آورند.
2-22-3 . تماس چشمی
ارتباط چشمی یا نگاه، یک ارتباط غیرکلامی قوی است و در میان فرهنگهای گوناگون از آن تعابیر متفاوتی می شود . مثلاً به غربیها در سالهای اولیه زندگی شان آموخته می شود که هنگام صحبت با والدین به ایشان نگاه کنند، برعکس به آسیایی ها می آموزند که از نگاه به والدین و مافوق خود به منظور نشان دادن اطاعت و ادب پرهیز نمایند. بنابر این بازهم مدیران باید نسبت به گرایشات متفاوتی که در راستای برقراری تماس چشمی با کارمندان مختلف وجود دارد، حساس باشند. ( کریتنر، فرهنگی و دیگران ،1384 ؛430 )
2-22-4. شنود فعالانه
برخی کارشناسان ارتباطات چنین اظهار داشته اند که شنود اصلی ترین مهارت ارتباطی برای کارکنان بخش فروش، ارائه خدمات به مشتریان یا مدیریت محسوب می شود. در تائید این نتیجه گیری باید خاطر نشان کرد که اثر بخشی شنود به گونه ای مثبت و قوی با موفقیت در زمینه فروش و کسب پیشرفتهای مدیریتی مرتبط است. شنود چیزی بیش از شنیدن یک پیام است . شنیدن صرفاً از اجزای فیزیکی گوش دادن می باشد . شنود فرآیند کد گشایی فعال و تفسیر پیامهای کلامی است همچنین شنود نیازمند توجه ادراکی و پردازش اطلاعات می باشد در حالی که شنیدن صرف، این چنین نیست. با توجه به این تفاوتها و همچنین برای اینکه بتوانیم شنوده ای موثر باشیم به بررسی سبکهای شنیداری و ارائه پیشنهادات عملی در این زمینه می پردازیم .
2-22-5 . سبکهای شنود
یک زوج کارشناس که در زمینه ارتباطات فعالیت داشتند، سه سبک مختلف شنیداری را تعیین کرده اند . تحقیق آنها نشان داده است که افراد تمایل دارند به اطلاعاتی گوش دهند که با سبک شنود آنها تناسب دارد . همچنین، تمایل دارند به سبکی صحبت کنند که متناسب با سبک شنود آنها باشد. از آنجائیکه سبکهای ناهماهنگ، نمایانگر یکی از موانع شنیداری است، برای مدیران لازمست که سبکهای مختلف شنود را شناخته و نسبت به هر یک از آنها
واکنش مناسبی را نشان دهند . این سبکها عبارتند از سبک « نتیجه ای»، « چرایی » و « فرایندی » لازم به ذکر است که هیچ کدام از این سبکها بر سایر سبکها ارجحیت ندارند .
60
1- شنوندگان دارای سبک نتیجه ای، دوست ندارند در سخن گفتن طفره بروند بلکه غالباً افرادی صریح و رک هستند، این قبیل افراد تمایل دارند، پس از دریافت نتیجه، جهت درک بهتر آن پرسشهایی را مطرح نمایند به عبارتی دیگر افرادی که از این سبک پیروی می کنند علاقه مندند نتیجه پیام ارتباطی را همان ابتدا بشنوند و ممکن است به عنوان افرادی گستاخ و بی ادب جلوه کنند.
2- شنوندگان دارای سبک چرایی خواستار آن هستند که از منطق نهفته در سخنان یا پیشنهادات افراد آگاهی یابند و مایل هستند تا اطلاعات به دست آمده را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند، این قبیل افراد از دیگران انتظار دارند تا اطلاعات را به شیوه ای منطقی ارائه دهند .
3- در مقابل، شنوندگان دارای سبک فرآیندی تمایل دارند تا موضوعات را به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار دهند، بیشتر مردم گرا بوده و اهمیت زیادی برای ارتباطات قائل هستند و معتقدند که افراد و روابط میان آنها، دو کلید طلایی موفقیت در بلند مدت هستند. همچنین شنوندگان دارای سبک فرآیندی مایل هستند تا هنگام تصمیم گیری اطلاعات زیادی دریافت نمایند و همچنین از زبان غیرمستقیم استفاده کنند. استفاده از زبان غیرمستقیم می تواند مانعی برای شنوندگان دارای سبک نتیجه ای باشد زیرا آنها ارتباطات مستقیم را ترجیح می دهند . مدیران با ایجاد تناسب میان شکل و محتوای یک پیام و همچنین سبک شنیداری مخاطبانشان می توانند نظرات موافق بیشتری را به سوی عقاید و پیشنهادات خود جلب کنند. به عنوان مثال: فرستنده باید برای فردی که از سبک نتیجه ای پیروی می کند، پایان و نتیجه بحث را همان ابتدا بیان کند. اگر می خواهید با شنوندگان سبک چرایی ارتباط خوبی برقرار کنید به تشریح منطق خود بپردازید. برای کسب موفقیت در ارتباط با افرادی که سبک ارتباطیشان از نوع سبک فرآیندی است، به ارائه توضیحات در زمینه فرآیند و مزیتهای آن بپردازید . (کریتنر، فرهنگی و دیگران، 1384: 432-427 )
2-23 . بهبود مهارت شنود
کارکنان برای این که شنونده ای خوب و فعال باشند می توانند، اقداماتی را انجام دهند .
1- کارکنان باید از قطع کردن سخنان فرستنده پیام جداً خودداری نمایند و صبورانه به حرفهای او گوش فرا دهند . قطع کردن سخنان افراد موجب تخریب شخصیت می شود .
2- کارکنان باید با فرستنده پیام ارتباط چشمی برقرار نمایند. طوری که فرستنده پیام احساس نماید شنونده به خوبی به حرفهای او توجه می کند. این امر خود موجب تمرکز کارمند برآنچه می شنود می گردد.
61
3- بعد از دریافت پیام کارکنان باید سوالاتی جهت وضوح مطالب و رفع ابهامات و سردرگمی از فرستنده پیام انجام دهند .
4- کارکنان باید به سخنی دیگر یا دوباره به صورتی دیگر نکات اصلی پیام فرستنده را تکرار نمایند . در واقع این امر بازخور دادن به فرستنده است که در موفقیت ارتباطات نقش مهمی ایفا می کند .
5- با تکان دادن سر و سایر علائم غیرکلامی ارتباطی صمیمی با گوینده برقرار کنید . کارکنان به عنوان شنونده موثر باید از طریق علائم غیر گفتاری به فرستنده پیام نشان دهد که به گفته های او به خوبی توجه می کند.
6- از حرکات اضافی که موجب آزار گوینده می شود پرهیز کنید . بطور مثال حرکاتی همچون بازی با قلم، نگاه کردن به ساعت و اطراف باعث می شود تا گوینده احساس نماید که شنونده خسته شده است و یا به گفته های او علاقه ای ندارد .
7- کارکنان باید توجه کنند که همدلی یک نیاز عالی انسانی – سازمانی است. بنابراین به سخنان، گلایه ها و شکایات افراد زیر مجموعه و ارباب رجوع با دلسوزی و همدلی گوش فرا دهید. (گیوریان،1380 :75-74 )
2-24. نحوه ارائه پیامهای غیرکلامی
شولمن معتقد است که سیستم ارتباط غیرکلامی ترکیبی از تمام سیستم های ارتباطی است او در این رابطه به کانالهای ارتباطی غیرکلامی اشاره می کند و می گوید که هر فرستنده حداقل چهار دستگاه اصلی به عنوان کانال دارد که عبارتند از چشم ها، چهره، بدن و صدا .
با توجه به آنکه دریافت کننده دارای پنج حس بینائی، شنوایی، چشایی، لامسه و بویایی است، خارج از بیست ترکیب نظری ممکن، ما می توانیم پنج کانال اصلی و حداقل سه کانال کوچک در یک ارتباط معمولی تشکیل دهیم . کانالهای اصلی عبارتند از :
– نمود چهره
– نمود چشم

– شنوایی صوت
– نمود بدن
– لمس بدن
62

سه کانال کوچک دیگرعبارتند از :
– شنوایی بدن
– بویایی بدن
– لمس صورت
آنچه در مورد ارتباطات غیرکلامی شایسته توجه می باشد، آن است که این کانالها به طور مجزا و تک تک به کار نمی روند بلکه تعداد پیام در کانالهای مختلف بطور همزمان انتقال می یابند. ( محسنیان راد، 1380: 250)
از آنجا که ثابت شده است که ما بر رفتارهای غیرکلامی خود، نظارت کمتری در مقایسه با سخن گفتن داریم، این فرضیه از سوی پژوهشگران مطرح شده است که رفتار غیرکلامی ما دلالت براحساس حقیقی ما دارد .( همان :256)
مردم از این که بیانات چهره ای آنان می تواند احساسات آنان را بروز دهد آگاه هستند به همین علت از آنجا که ما تاحدی بر بیانات چهره ای خود تسلط و کنترل داریم، ممکن است بیانات چهره همیشه نشانگر احساسات حقیقی فرد نباشد. به همین دلیل در مواردی که اشخاص سعی در فریب دیگران دارند بدن بیشتر از چهره احساسات واقعی فرد را بروز می دهد. اطلاعاتی که بدن در چنین حالتی فراهم می کند روزنه غیرکلامی نامیده می شود .
حرکات ساق پا و پا، سرچشمه اصلی این روزنه غیرکلامی می باشند که این را اکمن و همکارانش در یک تحقیق در سال 1973 نشان داده اند . ( همان : 260)
2-25 . نشانه های غیر کلامی
نشانه های مربوط به فاصله : ما در رفتار خود تابع فرهنگی هستیم که به آن تعلق داریم و این تبعیت از فرهنگ در ارائه پیامهای غیرکلامی شدیدتر است. نشانه های مربوط به فاصله و زمان نیز به شدت تحت تاثیر فرهنگ می باشند. روابط انسانها برحسب نوع فاصله به چهار دسته تقسیم بندی می شوند :
63

2-25-1. فاصله صمیمانه
این فاصله حدوداً 150-50 سانتی متر است و به طرفین ارتباط اجازه غیرکلامی بیشتری را می دهد و مسائل مورد بحث در این فاصله معمولاً محرمانه است . این فاصله عموماً خوشایند اماکن عمومی نیست و اعضای بیشتر فرهنگها در انظار عمومی از آن می پرهیزند .
2-25-2. فاصله شخصی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این فاصله در حدود 120-45 سانتی متر است و بیشتر برای محاوره های دوستانه و صمیمانه مناسب است در فرهنگهای شرقی این فاصله کمتر و کوتاهتر از فرهنگهای غربی است .
2-25-3. فاصله اجتماعی
این فاصله در حدود 360-120 سانتی متر است و در واقع مرز نهفته ای است که شکستن آن توسط انسان یا حیوان ایجاد حالت اضطراب عمیق می کند . این فاصله برای گفتگوهای رسمی و نشستهای اجتماعی است .

2-25-4. فاصله عمومی
این فاصله مساوی یا بیشتر از 360 سانتی متر است و حداکثر فاصله ای است که افراد در روابط بین فردی آن را حفظ می کند و در فرهنگهای غربی ( آمریکایی و اروپایی ) بیشتر از فرهنگهای شرقی و خاورمیانه است. در این فاصله تنها نمی توان به ارتباط کلامی اکتفا نمود بلکه جهت برقراری ارتباط موثر باید از اشارات ، تلفظ ، بالا و پایین بردن صدا و ضریب کلمات (ضریب کلمات تعداد کلماتی است که فرد در واحد زمان بکار می برد ) برای بهتر شدن ارتباط استفاده نمود. (فرهنگی ، 1382: 280-278)
2-25-5 . فضای شخصی
64
رابرت سامر ، معتقد است که فضای شخصی عبارتست از « منطقه ای مرزبندی شده و نامرئی که اندام یک شخص در آن قرار می گیرد و دیگران نمی توانند به آن دسترسی یابند ». این فضا به عقیده او قابل حمل و نقل است و اشخاص آن را با خود حمل می کنند. این فضا برخلاف قلمرو کد فضائی که ثابت است، متحرک بوده و وابسته به وجود جسم و فرد است درحالی که قلمرو قائم به ذات است و در بود و نبود شخص به قوت خود باقی است. ورود به فضای شخصی بدون برانگیختن احساس ناراحتی در فرد امکان پذیر نیست. ( همان : 283-283)
2-26 . سه وظیفه اساسی پیامهای غیرکلامی
پیامهای غیرکلامی بطور کلی از سه طریق عمل می کنند
1- جایگزین پیامهای کلامی می شوند .
2- پیامهای کلامی را تقویت می کنند.
3- در جهت رد یا خلاف پیامهای کلامی حرکت می کنند .
68
تفسیر پیامهای غیرکلامی که جایگزین پیامهای کلامی می شوند ساده است مانند حرکت سر به معنی سلام و یا پاسخ مثبت یا منفی و یا بیان احساسات معنی پیامهای تقویت کننده غیرکلامی نیز به سادگی قابل دریافت و تفسیر است .
اما پیامهای غیرکلامی که ناقض پیامهای کلامی هستند غالباً منجر به وضعیتی می شوند که اصطلاحاً به آن بن بست دو سویه گفته می شود که توسط مردم شناس معروف گریگوری باتسون برای اولین بار مطرح شد . ارسال پیامهای کلامی و غیرکلامی متناقض به شکست های ارتباطی وسیع می انجامد . (همان : 326)
2-26-1 . نشانه ها و راهنمای دیداری
الف) حالت چهره : مطالعات صورت گرفته در مورد بیان های چهره ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *