دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره مهارتهای ارتباطی

باشد. عامل اولیه شکست یک فراگرد ارتباطی، عدم درک صحیح از محتوای پیام است. عامل دیگری که به شکست مهارتهای ارتباطی می انجامد دشواریهایی است که در روابط انسانها پدید می آیند و خود نتیجه سوء تفاهم هایی هستند که گاه پیش می آیند . ( همان :44- 43 )
2-11-4 . کنش یا عمل
بی شک یکی از اهداف ارتباطات جمعی برانگیختن مخاطبان به عمل است . چه این وادار کردن عده ای کدبانو به مصرف پودر رختشویی خاص می باشد و یا شرکت در انتخابات مربوط به مجلس شورای اسلامی را توجیه می کند. انجام عمل از طرف شخص مقابل، شاید یکی از دشوارترین وظایف ارتباط باشد. در چارچوب ارتباطات سازمانی و ارتباطات جمعی دشواریهای انجام عمل یا کنش، توسط دریافت کننده پیام به مراتب سخت تر و پیچیده تر است. بخشنامه تند و تهدید کننده یک مدیر کارخانه، در مورد غیبت و یا تأخیر ورود، ممکن است درست اثر معکوس بگذارد و موجب غیبت بیشتر و یا تأخیر ورود بیشتر، توسط کارکنان شود یا آنان را برآن دارد که در نظام تولید اخلال ایجاد کنند . ( همان :46-45)
2-12 . مهارتهای ارتباطی و ایفای نقش در افراد
یکی از مهمترین ارتباطاتی که کارکنان در آن درگیر می شوند ارسال و دریافت پیام درخصوص انتظاراتی است که از نقش وجود دارد .
نقش مجموعه ای از فعالیتهای مورد انتظار از شخصی است که پست سازمانی مشخصی را در یک اداره، گروه یا سازمان برعهده دارد. در سطح سازمانی، مسأله کلیدی در استقرار رسالت و فرهنگ متحدالشکل، برقراری ارتباط درخصوص تفهیم اشتراک در نقش گرایی برای تمام اعضای سازمان است.
45

وقتی که انتقال پیام درخصوص انتظارات نقش به وسیله موانع ارتباطی خدشه وارد شود، ابهام و تضاد در نقش ممکن است رخ دهد. این پویایی نقش درخور توجه است زیرا معلوم می کند که چرا هر کارمندی باید در زمینه مهارتهای ارتباطی بین اشخاص، سخت کوشش کند. ( همان : 265 )
ابهام نقش وقتی پدید می آید که فرد ایفاگر یک نقش معین، از انتظاراتی که ایفای نقش از یک یا چند عضو مجموعه آن نقش دارد، اطمینان نداشته باشد. آدمها برای این که کارشان را خوب انجام دهند، باید بدانند از آنها چه انتظاراتی می رود. بعضی اوقات این انتظارات ممکن است روشن نباشد، زیرا مدیر سعی نکرده است تا مهارتهای ارتباطی موثر را با زیر دستان در میان بگذارد یا به قدر کافی درانجام این کار، اهتمام نورزیده است . کوتاهی زیردستان در درست گوش دادن نیز ممکن است موجب نفهمیدن شود در هر یک از این موارد ابهام نقش، پدید می آید که می تواند برای افراد فشار عصبی به بار آورد. تضاد نقش زمانی به وجود می آید که شخص در یک نقش خاص قادر نیست که به انتظارات یک یا تعداد بیشتری از اعضای مجموعه نقش، پاسخ دهد .
فرد انتظارات از نقش را درک می کند اما به دلایلی نمی تواند آنها را برآورده کند. ابهام و تضاد نقش می تواند تنش هایی ایجاد کند که آثار بد و نامطلوب را به طرز تلقی و رفتارهای کاری فرد منعکس کند. (شرمرهورن و دیگران،1380: 265)
2-13 . وجود موانع در مهارتهای ارتباطی
وجود اختلالاتی در فرآیند ارتباطات و مهارتهای ارتباطی، به عنوان یکی از موانع عمده در برقراری ارتباطی مناسب و اثر بخش به شمار می آید زیرا اختلالات می توانند در انتقال و دریافت صحیح یک پیام نقش بسزایی داشته باشد. آگاه کردن مدیران نسبت به این موانع ، می تواند نقطه شروع خوبی در راستای بهبود و ارتقا فرآیند ارتباطات و مهارتهای ارتباطی باشد. (کریتنر، فرهنگی و دیگران ،1384 :449 )
2-13-1 . موانع ارتباطی
هر نوع عامل یا علتی که در راه ارسال یا درک پیام اختلال ایجاد کندموانع ارتباطی گفته می شود. موانع عمده در زمینه مهارتهای ارتباطی موثر عبارتند از :
1- موانع فرآیندی
2- موانع شخصی
3- موانع فیزیکی
4- موانع معنایی ( الوانی، 1375 : 74)
46

2-13-1-1. موانع فرآیندی
هرکدام از عوامل ذکر شده یک مانع بالقوه فرآیندی به شمار می آیند . موانع فرآیندی شامل: مانع فرستنده، مانع رمزگذاری، مانع پیامی، مانع واسطه ای، مانع کدگشایی ، مانع گیرنده و مانع بازخوردی .
2-13-1-2 . موانع شخصی
موانع شخصی زیادی در ارتباطات وجود دارد که ما در این جا به هشت مانع متداول آن می پردازیم :
اولین مانع : به توانایی خود افراد در برقراری ارتباطی موفق و موثر باز می گردد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دومین مانع : روش افراد در تغییر و پردازش اطلاعات است .
سومین مانع : سطح اعتماد میان فردی است که بین افراد وجود دارد، زمانی که افراد به یکدیگر اعتماد ندارند ارتباط در معرض تحریف قرار می گیرد .
چهارمین مانع : پیش داوری و کلیشه سازی است .
پنجمین مانع : نفس یا خود افراد است .
ششمین مانع : اشاره به مهارتهای ضعیف شنیداری دارد .
هفتمین مانع : گرایش ذاتی به ارزیابی پیام یا قضاوت در مورد آن است .
هشتمین مانع : عدم توانایی در شنیدن به همراه درک آن مطلب است. ( کریتنر ، فرهنگی و دیگران، 1384 : 451-450)
2-13-1-3 . موانع فیزیکی
آشفتگی فیزیکی به هر تعداد که باشد می تواند در ارتباطات مؤثر مداخله کند .فاصله موجود میان کارمندان می تواند اثر بخشی ارتباطات را تحت تاثیر قرار دهد. درک کردن شخصی که از فاصله بسیار بسیار دور با شما صحبت می کند، کار سختی است. مشکلات و اختلالات موجود در کار و محیط های کاری نمونه دیگری از این موانع می باشد .( همان :452)
2-13-1-4 . موانع معنایی
47
معنا شناسی به مفهوم بررسی و مطالعه کلمات است . موانع معنایی در ارتباطات به شکل خطا در رمز گزاری و کشف رمز و پیامهای مخلوط رخ می دهد. در این حالت نشانه ها توسط منبع، به خوبی انتخاب نمی شوند و در نتیجه پیام دریافت شده توسط دریافت کننده ، سوء تفسیر می شود .
موانع دیگر اینکه از تضاد بین ارتباطات کلامی و غیر کلامی نشأت می گیرد. پیامهای مخلوط وقتی بوجود می آید که کلمات شخص یک پیام را به ما می دهند، در حالیکه عملش یا ‹‹ زبان غیرکلامی›› او چیزدیگری می گوید.(شرمرهورن و دیگران،1380: 260)
2-14 . مهارتهای ارتباطی
طبق تحقیقات به عمل آمده، مهارتهای ارتباطی افراد ناشی از احساسات ، نگرشها و ویژگی های فردی و شخصیتی آنان است به همین منظور ما به ویژگی های شخصیتی توجه می کنیم. ( گروسی، سیاسی، 1384: 177 )
2-15 . انواع مهارتهای ارتباطی
اهم مهارتهای ارتباطی انسانی شامل نوشتن، خواندن، گفتن و شنیدن می شود که این مهارتها را می توان در ارتباطات کلامی و غیر کلامی یافت.
2-15-1 . زبان
یکی از بهترین و کاملترین وسائل ارتباط افراد انسانی است و عامل ارتباط مستقیم ورو در رو بین دو یا چند نفر است و تنها وسیله انتقال اطلاعات و افکار و خواسته های افراد می باشد به عبارت دیگری می توان گفت در جریان عادی ارتباط مستقیم که بطور شفاهی صورت می گیرد، زبان نقش دو جانبه بعهده دارد از یک طرف منشاء ارتباط است و اندیشه پیام دهنده را به پیام گیرنده بیان می کند و از سوی دیگر مخاطب طرف گفت و گوست و به او پاسخ می دهد. در واقع زبان نقش رمزگذاری و رمزخوانی دارد. ( معتمد نژاد، 1371 :71 )
آشکار است که زبان گفتاری یا نوشتاری، ابزاری متداول برای ارتباطات است آنچه را که گاهی نادیده می انگاریم این است که زبان ممکن است با سایر اشکال ارتباطی، که کمتر آشکارند، تکمیل گردد. حالات جسمانی و حرکات دست و تغییرات صدا ممکن است پیش از واژه ها، واقعیت هایی را برای شنونده آشکار سازد. آهنگ صدا می تواند واژه های ستایش را به انتقاد تند مبدل سازد ( مانند به به ) از این رو جای شگفتی نیست که سوء تفاهماتی در ارتباطات گفتاری رخ دهد. حتی سکوت می تواند واقعیت هایی را منتقل سازد گاهی کسی ناخشنودی خود را از دیگری با امتناع از سخن گفتن با او نشان می دهد .
48
اهمیت ارتباطات مناسب را، یکی از مدیران اجرایی قدیمی به بهترین شکل خلاصه کرده و بیان می دارد که مفهوم « بهترین برنامه ها » بی معنی است مگر این که همه از آن آگاهی داشته و برای کسب اهداف آن دست به دست هم دهند. جریان خوب اطلاعات همچون خون در کالبد هر سازمان خرد یا کلان می باشد . برقراری ارتباطات خوب، برای عملکرد سازمان در سطح عالی و کسب بیشترین سود از با ارزشترین منبع مدیریت (یعنی افراد ) ضروری است .
یکی از راههای بهبود قابلیت برقراری ارتباطات در سازمان، شناخت و بکارگیری فرآیند « برقراری ارتباطات راغبانه » و رمز برقراری ارتباطات راغبانه با دیگران، در همگامی با آنان است همگامی با کسانی که نیاز دارند رفتارتان را برای سازگار کردن با رفتار آنان تعدیل کنید ، این که با آنان یکدل شوید بطوریکه با شما احساس آسودگی نمایند. این امر بدین معنی است که با گفتار و ویژگی های صدایی و رفتار غیرحرفی مناسب با آنان همسو شوید . برخی از بررسی ها نشان می دهد که بعضی از اشخاص بیش از 45% زمان ارتباطی خود را صرف گوش کردن می نمایند. علی رغم این امر، بلافاصله بعد از یک سخنرانی یک شنونده معمولی نصف آنچه را که گفته شده می فهمد و در حافظه خود نگه می دارد و این میزان در ظرف 48 ساعت به 22% تقلیل می یابد .
این مطلب بیانگر آن است که « هنر شنیدن » یکی از خطیرترین مهارتها در فرآیند ارتباطات است افراد برای این که بتوانند ارتباطات موثرتری را با یکدیگر برقرار کنند، نه تنها نیازمند به کار بردن کلماتی هستند که موزون باشد، بلکه باید ایماء و اشاره مناسب را نیز بکار گیرند. ارتباطات موثر به قالبهای پیام نیز بستگی دارد. ( رضائیان ، 1384: 219 )
جدول ( 2-1 ) – میزان استفاده از مهارتهای ارتباطی
حد استفاده در بزرگسالی
سالیان تمرین
مهارتها
کم
14
نوشتن
قدری
8
خواندن
نسبتا زیاد
1
گفتن
بسیار زیاد
0
شنیدن
منبع :رضائیان،1384: 219
2-16 . قالبهای پیام
2-16-1 . کلمات

49
برای بیان فکری که قصد انتقال آنرا داریم، ابزاری برمی گزینیم که ازآن جمله: زبان، واژه، جمله، عبارت، کنایه و …کلمات و عبارات می توانند با بار ستایش، آزار، توهین، تحقیر، تهدید و یا غیره همراه باشند. همچنین هر لحنی می تواند فرد را به خطاهای جبران ناپذیر، امیدهای واهی یا رهایی از اوهام هدایت کنند . کلمات می توانند غرور و فاداری در عمل، یا سکوت را در فرد ایجاد کنند از سویی دیگر کلمات و عبارات در فرآیند اثرگذاری حساس هستند به هر حال، کلمات و عبارات تنها مبنای چگونگی تعبیر و تفسیر یا ارائه حقیقت نیستند .

2-16-2. صدا
صدا، ابزاری پویا است . از طریق آن می توان شور و شوق، اعتماد، دلواپسی، فوریت آرامش و سایر حالات ذهنی و قصدها را انتقال داد. توانایی صدا در اثرگذاری و چگونگی ارائه مطلب به « ماورای زبان » مشهود شده است و ماورای زبان، شامل ویژگی های صدا از قبیل : سرعت گفتار، طرز بیان، تکیه صدا، تأنی، حجم اطلاعات می باشند. مدت زمانی که صحبت می شود ، افزایش و کاهش شدت صدا، مکث، تغییرآهنگ صدا و سایر جنبه های گفتار، می تواند اثرگذاری بر دیگران را افزایش یا کاهش دهد. شما به عنوان یک مدیر با شناخت دقیق « ماورای زبان » کارکنان، می توانید سرنخ هایی را برای پیشرفت در تأثیر برآنان بدست آورید .
2-16-3 . رفتار غیرحرفی
به هر چیزی که توسط شخص دیگر قابل رویت است، رفتار غیرحرفی گفته می شود از قبیل : اشارات و حرکات در سخن گفتن، حالات چهره، اَشکال نگاه، حرکات بدن، چگونگی قرار گرفتن بسیاری از این رفتارهای غیرکلامی می توانند در کنترل مستقیم فرد تأثیر داشته باشند. شخص می تواند رفتارهای غیرحرفی خود را به آن گونه که می خواهد در آورد چگونگی وارد شدن به محیط کار، حرکات و حالات چهره و چگونگی تلویحی علاقه و شادابی از طریق نگاه و سایر رفتارهای غیرحرفی بر واکنش افراد نسبت به هم اثر می گذارد. به همین ترتیب از ایماء و اشاره کارکنان، می توان به عنوان راهی برای ورود به احساسات، علائق و نگرش های آنان استفاده کرد. از آن جاست که لباس پوشیدن و ظاهر کلی هر کس گویای وقار و منزلت فردی اوست از این رو بهتر است که این لباس، مناسب محیط کار بوده و ارزشهای فردی و سازمانی را نشان دهد . (رضائیان ، 1384: 225 -222)
2-16-4. حالات چهره
از حالات چهره افراد می توان اطلاعات زیادی بدست آورد به عنوان مثال، عمدتاً لبخند نشان دهنده صمیمیت، شادی یا دوستی فرد مقابل می باشد در حالیکه اخم بیانگر عدم رضایت و خشم یک شخص است .
50

2-16-5 . تماس چشمی نگاه
تماس چشمی مداوم و ممتد نشانه ای از محبت یا علاقه است و بر شخصیت فرد اثر می گذارد و گرداندن چشم غالباً نشان دهنده پنهان کردن چیزی از طرف مقابل می باشد و یا اینکه نگاه چپ کردن، بدین معنی که فردی که می خواهد بی ادبی و جسارت خود را به دیگری نشان دهد با کج نگاه کردن به شخص مقابل عدم رضایت و بی توجهی خود را به او نشان می دهد. خلاصه اینکه ‹‹ یک دنیا مفهوم را در بسیاری از موارد بدون حتی یک کلمه و فقط براساس نگاه می توان به یکدیگر منتقل کرد›› ( فرهنگی ،1382 :298)
2-16-6 .گوش شنوا زیر بنای مهارت ارتباطی
گوش فعال یا شنود موثر، مهارت ارتباطی بسیار مهم و فوق العاده دشواری است شاید فراموش شده ترین فرآیند در ارتباطات متقابل شخصی همین موضوع باشد. برخی از خبرگان ارتباطات براین باورند که شنود موثر، سنگ بنای مهارت ارتباطی امروزه است.
2-16-6-1 . تعریف شنود موثر
فرآیند کشف رمز و تعبیر و تفسیر پیامهای کلامی را بطور فعال، شنود موثر گویند. ارتباط دارای معادله ای است که نیمی از آن را گفتار موثر و نیمی دیگر را شنود موثر تشکیل می دهد . شنود موثر در دو مرحله از فرایند ارتباطات رخ می دهد. ابتدا بایستی گیرنده به پیام فرستنده گوش فرا دهد تا پیام را از رمز در آورده و پیام اصلی را درک نماید. سپس فرستنده زمانی که تلاش می کند از نتایج پیام ارسالی و بازخورد پیام آگاهی یابد، بایستی یک شنونده موثری هم وجود داشته باشد. تعداد زیادی از افراد مهارت شنود موثر را امری بدیهی و مسلم می دانند آنها گوش دادن را با شنیدن اشتباه می گیرند .
شنیدن صرفاً تبدیل جریان مکانیکی به جریان الکترونیکی است ولی گوش دادن یا شنود موثر ایجاد مفهومی جدای از آنچه می شنویم، می باشد. شنود نیازمند توجه، تعبیر، تفسیر و بخاطر آوردن است. بین شنیدن و گوش دادن سه تفاوت عمده و اساسی وجود دارد .
1- شنیدن یک کار فیزیکی و جسمانی بوده در حالی که گوش دادن یک کار ذهنی و روانی بوده و پس از انتقال اصوات و صداها، از گوش داخلی به مغز، توسط ظرف مغز و با قدرت ذهن صورت می گیرد.
51
2- شنیدن به احساس می انجامد .
3- شنیدن لزوماً ارادی نبوده و جز اعمال غی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *