دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد ویژگی های جمعیت شناختی

3
پاداش
مرحله 2
پاداش
مرحله 1
پاداش
تکلیف جلسه هفتم (والدین)
نظارت بر پیشرفت فرزندتان در رابطه با مراحل تنظیم شده، مهم و ضروری می باشد. از این جدول برای ثبت موفقیت ها، چالش ها و دشواری ها استفاده کنید.
چه مرحله ای توسط کودک انجام شده است؟
کودک با چه مشکلاتی رو به رو شده است؟

کودک چه موفقیت هایی بدست آورده است؟
4-1-2 نتایج مربوط به مرحله دوم تحقیق :
در این قسمت به نتایجی اشاره می شود که در مرحله ی دوم تحقیق حاضر، حاصل شده است. مرحله ی دوم پژوهش به کارآزمایی بالینی برنامه CHACT مربوط می شود. پس از آماده شدن جلسات برنامه، کودکان مبتلا به درد مزمن، در دو گروه آزمایش (n=10 ) و کنترل (n=10 )، جایگزین شدند. سپس برنامه CHACT در گروه آزمایش به اجرا گذاشته شد و گروه کنترل در انتظار ماند. در ذیل نتایج مربوط به فرآیند آزمایش های انجام شده، ارائه می شود. این نتایج در سه قسمت تنظیم شده است. در قسمت نخست یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق به تفکیک گروه ها ارائه می شود. سپس به بررسی سوال دوم تحقیق پرداخته خواهد شد و در نهایت نتایج تکمیلی مرتبط با مرحله دوم تحقیق، در پایان این قسمت ارائه خواهد شد.
4-1-2-1 نتایج توصیفی
4-1-2-1-1 نتایج توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها
شاخص های توصیفی مربوط به برخی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها، در گروه آزمایش و کنترل در جدول های 4-1 و 4-2 ارائه شده است.

جدول 4-1شاخص های توصیفی مربوط به ویژگی های آزمودنی ها بر حسب دو گروه کنترل و آزمایش
گروه کنترل
گروه آزمایش
شاخص
متغیر
5 (50 )
4 (40 )
فراوانی ( درصد )
دختر
جنس
5 (50)
6 (60)
فراوانی ( درصد )
پسر
5 (50 )
5 (50 )
فراوانی ( درصد )
روماتیسم
بیماری
0 (0)
1 (10)
فراوانی ( درصد )
درد قفسه سینه
1 (10)
1 (10)
فراوانی ( درصد )
پا درد
0 (0)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2 (20)
فراوانی ( درصد )
کلیه درد
1(10)
0 (0)
فراوانی ( درصد )
معده درد
0 (0)
1 (10 )
فراوانی ( درصد )
گلیمباره
1 (10 )
0 (0)
فراوانی ( درصد )
لوپوس
1 (10 )
0 (0)
فراوانی ( درصد )
بهجت
1 (10 )
0 (0)
فراوانی ( درصد )
سردرد
7 (70)
4 (40 )
فراوانی ( درصد )
مصرف همیشگی داروی ضد درد

دارو
2 (20 )
2 (20 )
فراوانی ( درصد )
مصرف گهگاهی داروی ضد درد
1 (10 )
4 (40)
فراوانی ( درصد )
عدم مصرف داروی ضد درد