دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع آزمایش کارکرد

مقالات زیادی در نشریات مدیریتی اروپا و امریکا در مورد موفق نبودن روشای آزمایش کارکرد شرکتا منتشر شد. در سال 1987 میلادی، تحقیقی به وسیله انجمن حسابداران امریکا « NAA» و مؤسسه «CAM-I» به عمل اومد که نتیجه اون نشون داد که 60 درصد از مجموع260 مدیر پولی و 64 مدیر اجرایی شرکتای آمریکایی از سیستم آزمایش کارکرد شرکت ناراضی بودن. سیستمای سنتی آزمایش کارکرد بیشترً متکی به سنجهای پولی بوده و امور پولی شرکتا مسئول انجام این آزمایش بودن. در عصر اقتصاد صنعتی معیارهای پولی شاخصای خوبی واسه امتحان میزان موفقیت شرکتا بودن، چون که امتیاز رقابتی اون عصر بیشترً بر اساس کاهش بهای تموم شده به دلیل صرفه جویی در اندازه و تولید انبوه بود. سخت تر شدن مناسبات اقتصادی و مسائل کار و کاسبی در آستانه قرن 21 اتکای شرکتا به سنجهای پولی واسه آزمایش کارکرد و نشون دادن نقاط قوت و ضعف اونا، کم رنگ شد و مشکل سنجشای پولی صرف، بیشتر از قبل نمایان گردید.
همونطور که قبلاً هم اشاره گردید، روشای سنتی آزمایش کارکرد که بیشترً بر سنجهای پولی استوار بودن، نه که در درخشش کامل دلایل موفقیت یا نبود موفقیت شرکتا کفایت رو نداشتن، بلکه ارتباطی منطقی و خاطر و معلولی بین عوامل محرکه موفقیت و دستاوردهای حاصله هم برقرار نمی کردن و به خاطر این در حمایت از برنامه های مدیریت به ویژه برنامه های هدفمند سازمان ضعیف بودن.
آخر سر روبرت کاپلان و دیوید نورتون در ده 90 مجموعه ای از شاخصا رو پدید آوردند و اونو کارت امتیازی متوازن نامیدند. این مجموعه که شامل شاخصای فرآیند و نتایج نهاییه به سرعت تصویر جامعی از کارکرد سازمان رو در اختیار مدیران قرار میده تا چگونگی پیشرفت سازمان رو در رسیدن به اهداف هدفمند انداره بگیرند.
2-4-2- ابعاد مدل آزمایش کارکرد متوازن:
همونطور که گفته شد مدل BSC از چار جنبه مختلف ایجاد شده. که در ادامه به اختصار در مورد هر یه توضیحی داده می‎شه.
1- جنبه‎ پولی :
BSC با پیوند معیارهای پولی به همدیگه واسه مدیران تصویر مناسبی از نتایج اقتصادی فعالیت‎های به عمل اومده، ارائه می‎کند. نمونه‎ای از معیارهای عادی عبارتند از؛ بازگشت سرمایه، بازده سهام و درآمد عملیاتی. در شرایطی که اهداف پولی نیازمند تنظیم دائمی هستن، بیشتر سازمان‎ها با استفاده اهداف پولی برابر واسه کلیه واحدهای تجاری خود انجام دهنده اشتباهی عادی می‎شن. اونا بر این نکته واقف نیستن که واحدهای تجاری مختلف درون یه سازمان ممکنه از راه حل‎های ً متفاوتی پیروی کنن. بنابراین یه هدف پولی برابر ممکنه واسه محدوده بزرگی از واحدهای تجاری مناسب نباشه.

2-جنبه مشتری :
مقصود از این جنبه انتخاب کردن بخش‎هایی از بازار و مشتریان واسه رقابت به وسیله واحدهای تجاریه. مدیران باید اصلی‎ترین معیارها رو واسه رسیدن موفقت‎آمیز به این بخشها تعیین کنن. برطبق نظر «نورتون» و «کاپلان» این معیارها اصلی شامل رضایت مشتری، حفظ مشتری، خواسته‎های جدید مشتری و توانایی سودآوری مشتری و سهم بازار و سود در هر کدوم از بخش‎های انتخاب شده می‎باشه. شکل : معیارهای اصلی جنبه مشتری رو نشون می‎دهد.
3- جنبه فرآیندهای داخلی :
در این جنبه مدیران باید فرایندهای داخلی رو که واسه سازمان اونا خیلی حیاتیه، تعیین کنن. این فرایندهای لازم، فرایندهایی هستن که باید به تحویل ارزش‎های عالی به مشتری و رسیدن به اهداف پولی، کمک کنن. این جنبه مثال دیگری از برتری مدل BSC بر بقیه سیستم‎های امتحان کارکرد مرسومه. این مدل از مرحله آزمایش صرف فرایندهای موجود عبور می‎کند و واسه رسیدن به موفقیت، فرایندها جدیدی رو تعریف می‎کند که باید در سازمان پیاده‎سازی شن. ضمنا طبق نظر «نورتون» و «کاپلان» مدل BSC باید نه فقط فرایندهای عملیاتی رو بررسی کند بلکه باید فرایندهای نوآورانه رو هم در نظر قرار بده.
4- جنبه رشد و یادگیری :
آخرین جنبه مدل BSC جنبه رشد و یادگیریه. گر چه این جنبه از مدل با نامهای مختلف مانند پیشرفت و نوسازی، پیشرفت و نوآوری و … هم خوندهمی‎شه. جنبه رشد و یادگیری، به زیرساخت‎های سازمانی توجه می‎کند تا به بهترین شکل ممکن با اهداف هدفمند شرکت، موافق باشن. در حالی که در سه جنبه دیگه مدیران مشخص می‎کنن که حالا سازمان در چه جایگاهیه و در آینده واسه کسب موفقیت در کجا باید بگیره، جنبه چهارم رسیدن به اون جایگاه رو روش می‎سازد (غضنفری و حنانی، 1381، ص 64-63).
2-4-3- انواع شاخصا در مدل آزمایش کارکرد متوازن:
در مدل کارت امتیازی متوازن می‎توان به دو نوع شاخص کلی اشاره کرد که عبارتنداز: «شاخص‎های نتیجه » و «باعث‎های کارکرد ». مدل BSC شاخص‎های نتیجه رو با شاخص‎هایی که مصرف منابع و اجرای فعالیت‎ها رو توضیح می‎کنن (باعث‎های کارکرد) ترکیب می‎کند. منظور از مطرح شدن باعث‎های کارکرد» اینه که ما می‎خواهیم فاکتورهایی رو اندازه بگیریم که نتیجه های آینده رو تعیین و یا روی اون‎ها اثر می‎گذارند.
کنترل مدیریت سنتی که روی اهداف سود غیر متمرکز تأکید می‎کرد بیشتر روی نتایج پیامدها تأکید داره. شکل 2-5 یه مدل داده ـ ستاده‎ایی رو نشون می‎دهد که چگونگی قرار گرفتن اهداف و شاخص‎ها روی یه زنجیره خاطر و معلولی (از منابع و داده‎ها تا تأثیرات و نتایج) نشونه. واژه اثر اشاره به تاثیرگذاری یکی بر دیگری و ن
یز به معنای ستادهه. یعنی اثر پایانی به شکل ستادهه (مثل سود بالاتر، اعتبار بهتر، تأثیرات زیست محیطی کمتر و…) ولی بعضی از این تأثیرات خود اثراتی رو بر عملیات آینده شرکت گذاشته بنابراین به یه جور به عنوان داده‎های جدید واسه عملیات مراحل بعدی حساب می‎شه (قدرتیان، 1381، ص 89).

شکل (2-5) مدل داده ـ ستاده
2-4-4- دلایل استفاده از مدل آزمایش کارکرد متوازن:

دلایل زیر استفاده از مدل BSC رو واسه آزمایش کارکرد سازمان ها پیشنهاد می کند:
خاطر اونّل: سازمان ها، درراستای اجرای مأموریت و رفع نیازای خود، نیازماند پیشرفت خوب و درست راه حل کسب وکار (کار درست انجام دادن) و انجام عملیات مؤثر در فرآیندهای خود (درست کارکردن) می باشن و بنابر این به هر دو دید راه حل محور و عملیات محور بودن، به طور کامل نیازمندند. چارچوبی که بتونه به رسیدن خواسته های باربر بین راه حل و عملیات کاری کمک کند و یه سیستم مدیریت کارکرد باشه که بتونه چشم انداز و ماموریت سازمان رو با نیازای مشتری (نیرو و بازار) و کار روزانه برابری داده، راه حل کسب وکار رو مدیریت و آزمایش کند، مؤثر بودن عملیات رو نظارت کند، ظرفیت های سازمانی رو بسازه و برنامه ها رو به همه کارکنان در ارتباط کنه همون BSCه که توانائی نگاه کارکرد سازمان رو از زوایا، زمینه ها و جنبهای کامل داره.
خاطر دوّم: BSC یه معنی دو بعدی در سیستم های مدیریت القاء می کند که می میتونه سیستمی واسه مدیریت بر راه حل سازمان باشه طوری که موارد زیر رو بدست اومده می کند:
راه حل رو شفاف کنه و فهم و دید های مدیران و افراد مختلف سازمان رو به همدیگه نزدیک نموده طوری که افراد سازمان همه تعریف و درک یکسانی از راه حل و اهداف سازمان کسب کنه.
انتقال چشم انداز و راه حل سازمان به سطوح مختلف مدیریت رو آسون کردن کنه (ازطریق تعیین معیارها و اهدافی که واسه فرآیندهای کلیدی و دراستای راه حل تعیین می شه).
برنامه های عملیاتی و هدفمند رو هم جهت و هدفمند کنه (از راه تعریف اهداف کمی واسه معیارهای چهارگانه و برنامه ریزی مدیریتی طبق این اهداف).
جهت بهبود در راه حل و اجرای اون، بازخوردهای مناسب ارائه کنه (از راه کنترل همیشگی کارائی و اثر بخشی راه حل).
و هم میتونه به عنوان یه سیستم اندازه گیری بکار رود طوریکه موارد زیر بدست اومده شه:

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  77u.ir  مراجعه کنین
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایشا : صنعتی ، دولتی ، MBA ، پولی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت گسترده ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تغییر ، فناوری اطلاعات ، مدیریت علم ،هدفمند ، سیستمای اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش استفاده کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

در آزمایش سازمان به فرآیندها و نتایج پولی به عنوان کلید رشد و بقاء سازمانی به شکل وجه پولی توجه می کند
با تهیه شاخص های مناسب در وجه مشتریان، به پارامترهایی مثل، وفاداری، حفظ و نگهداری و سودآوری مشتریان توجه می کند و ارزش های اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه شده به مشتریان رو اندازه گیری می کنه.
با تهیه شاخص های مناسب واسه فرآیندهای کلیدی سازمان، در سه بعد هزینه، کیفیت وزمان به اندازه گیری اونا می پردازد.
به مفاهیم توانایی کارکنان، زیر ساختای اطلاعاتی، انگیزه، اختیارات، هم جهتی اهداف کارکنان و اهداف سازمان، رضایت و نگهداری کارکنان در وجه رشد و یادگیری توجه نموده و اونا رو آزمایش می کنه.
خاطر سوم: مدل کارت امتیازی متوازن با همه مدلای آزمایش کارکرد رابطه بر قرار نموده و به یه جور از تجربه های همه اون روش ها در خود استفاده می کنه و میتونه نگرانی های مدیریتی سازمان های صنعتی رو درانتخاب استفاده از مناسب ترین روش کم کند و بین اهداف و فرآیندهای سازمان طبق اهداف و برنامه های هدفمند سازمان همگرائی ایجاد کنه. از شاخص های آینده نگر و گذشته نگر بطور موازی استفاده کنه. به رشد و یادگیری سازمان بعنوان کلیدی ترین عنصر مؤثر بر کارکرد سازمان توجه کنه و نسبت به کاهش و یا افزایش منظرها با توجه به شرایط هر سازمان انعطاف پذیر باشه.
خاطر چهارم: استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن راحت بوده و واسه تک تک افراد قابل درک هو نگهداری و ابقاء اون واسه سازمان های صنعتی، اقتصادیه. از طرفی بر مشتریان و مشتری مداری متمرکزه و به صاحبان فرآیندها واسه بهبود عملکردشان قدرت و اختیار می ده و آسون کننده ارتباطات و ضمنا سرعت دادن کننده تغییرات فرهنگی در یه سازمانه .
خاطر پنجم: آخرین و مستند ترین خاطر موجود، تحقیقیه که در اون با مقایسه سیستمای اندازه گیری کارکرد و انتخاب بهترین اونا با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS فازی، کارت امتیازی متوازن رو با خاطر ریاضی، بهترین روش آزمایش کارکرد موجود معرفی می کنه (کاپلان، نورتون، اکبری و همکاران، 1384).
2-4-5- کاربردهای آزمایش کارکرد متوازن :
در سال 1992 کاپلان و نورتن مدل کارت امتیازی متوازن رو به عنوان یه فن جدید آزمایش کارکرد مدیران معرفی کردن. این معرفی طبق نگاه 12 شرکت بزرگ و معروف در آمریکا مثل کامپیوتر اپل و جنرال الکتریک بود. اما کم کم کاربرد مدل آزمایش کارکرد متوازن به وسیله شرکتا از فن آزمایش عملیات مدیران بالاتر رفت و طبق یافتهای کاپلان و نورتن در سال 1996 میلادی از مطالعه 100 شرکت بزرگ و معروف آمریکا در صنایع مختلف، آزمایش متوازن به عنوان «یه سیستم مدیریت هدفمند» مطرح گردید. از سال 2001 کاربرد آزمایش متوازن بازم بالاتر رفت و به عنوان چارچوبی جهت تغییرات سازمان، هم مورد بهره ورداری قرار گرفته.
مدل آزمایش کارکرد متوازن از هنگام معرفی تا الان در صدها شرکت و حتی سازمانای غیرانتفاعی در کشورهای مختلف مورد بهره ورداری قرار گرفته. برای مثال راک واتر که یه شرکت بین المللی مهندسی و ساختمانی متخصص در درست کردن تأسیسات مهندسی زیر آبه با بهره گرفتن از این مدل دید راه حل و چار جزء اساسی سیستم آزمایش متوازن (پولی، مشتریان، داخلی و رشد) رو تهیه کرد. به خاطر اجرا فن آزمایش متوازن شرکت تونست رقابت شدید بین المللی رو تحمل کند. بین رقبای خود بالا العاده باشه، با مشتریان خود ارتباطی مناسب برقرار کنه، به خواسته مشتریان جواب مناسب دهد و اهداف هدفمند رو به اقدام پولی مشهود تبدیل کنه.
شرکت اپل کامپیوتر هم از آزمایش متوازن به عنوان وسیله ای جهت اندازه گیری عملیات دراز مدت استفاده می کند نه وسیله ای واسه اندازه گیری عملیات جاری. این شرکت BSC رو به کار گرفته تا مدیران رده بالای شرکت رو متوجه استراتژیایی کند که بالاتر از سود ناخالص عملیاتی، بازگشت حقوق صاحبان و سهم بازار می روش. اپل در مورد جنبه پولی، روی ارزش سهامداران، در مورد جنبه مشتری روی سهم بازار و رضایت مشتریان، در مورد فرآیندهای داخلی روی لیاقت و تواناییای کلی، و واسه نوآوری و رشد روی دیدکاه کارکنان تاکید می کند.
شرکت FMC یکی از مهمترین شرکتای بزرگ آمریکاه و مرکز اون در شیکاگو هستش، بیشتر از 300 خط تولید رو در 21 دایره و 5 قسمت هدایت می کند و هرساله بیشتر از 4 بیلیون دلار درآمد داره. شرکت در سال 1992 میلادی مطالعه هدفمند خودشو به طور مفصل شروع کرد تا ارزش سهامداران رو زیاد کنه. پس تأکید بیشتر روی افزایش کارکرد عملیاتی به عنوان راه حل کلیدی تعیین شد. جهت انجام این راه حل جدید، از فن آزمایش استفاده به عمل بیاره. مدیران این شرکت طی مصاحبه ای رضایت خودشو از اجرا فن آزمایش متوازن در زمینه های مختلف مثل آزمایش عملیات، رضایت مشتریان و تعیین اهداف هدفمند و استفاده از اون به عنوان یه سیستم مدیریت هدفمند، بیان کردن.با توجه به گسترش BSC در دنیا، حالا بیشتر از 30 نرم افزار کامپیوتری مربوط به این فن هست و تعداد اونا روز به روز در حال افزایشه. به خاطر این شرکت گارنر و مدرسه مدیریت بازرگانی گرانفیلد با همدیگه مشارکت می کنن تا جنبهای هر نرم افزار BSC و فروشندگان اون رو با دقت بررسی و به بازار معرفی کنه (وبلاگ مدیریت و بازاریابی، 1389).

2-4-6- گامای اجرا و پیشرفت مدل آزمایش کارکرد متوازن:
«هاوارد راهن » رئیس انستیتوی آزمایش کارکرد کالیفرنیا، واسه اجرا و پیشرفت روش آزمایش کارکرد با کارت امتیازی متوازن، گامای نه گانه زیر رو در سه بخش ارائه میده:
بخش اول: گا مای شش گانه واسه ساخت یه مدل BSC
قدم اول: در قدم اول باید بنیادها و اعتقادات هسته ای و زیرساختای سازمان مورد آزمایش و تهیه قرارگیرد.
در این راه باید مأموریت سازمان (فلسفه، چرائی و رسالت وجودی) مورد بررسی و بررسی بگیره. و در این راه موارد زیر مورد آزمایش بگیره:
1- فرصتای بازار، 2- رقبا، 3- موقعیت پولی، 4- اهداف بلند و کوتاه مدت، 5- شناسایی اونی که رضایت مشتری رو جذب می کند، 6- ظرفیتای سازمانی، 7- راه حل، 8- ارزشای سازمانی، 9- مأموریت، 10- چشم انداز، 11- نیازمندیا، 12- اهدافی که مایلیم در بازه وقتی مشخص به اونا برسیم، 13- نتایجی که مایلیم به دست بیاریم، 14- نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید سازمان واسه درست کردن جمله مأموریت باید به سؤالات زیر جواب داده شه؟ مشتریان ابتدایی و مهم من چه کسائی هستن؟ واسه برآوردن انتظار و حفظ مشتریانم و انجام بهتر امور، چه سطوحی از کار مورد انتظاره و کدوم وظیفه و فرآیند کاریمان رو باید پیشرفت دهیم؟
قدم دوم: در این قدم باید زمینه ها و مضمونای هدفمند کلان کار و کاسبی سازمان تعریف و تهیه شه. این روش های هدفمند بایدها و نبایدها و روش انجام بهتر امور و راه رسیدن به موفقیت رو مشخص می کنن.
قدم سوم: پس از تهیه راه حل، لازمه این راه حل به اجزاء و مؤلفه های کوچکتر که همون اهداف استراتژیه تقسیم شن.

 
 
قدم چهارم: در قدم چهارم نقشه استراتژیکی از راه حل کلان سازمان ترسیم می شه. که نشون میده چطوری اهداف با همدیگه در تعاملند و بر همدیگه اثر می گذارند.
نقشه هدفمند با بهره گرفتن از اطلاعات قدم قبل و چارچوب کارت امتیازی متوازن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *