بایدها و نبایدهای شبیه سازی در تکنولوژی آموزشی

مثل سازی نسخه ای از بعضی وسایل حقیقی یا موقعیتای کاریه که تلاش داره تا بعضی از جنبهای رفتاری یه سیستم فیزیکی یا ذهنی رو به وسیله ی رفتار سیستم دیگری نمایش دهد که بیشتر در سیستمای طبیعی و سیستمای انسانی کاربرد داره. ضمنا مثل سازی نمایش دوباره یا ایجاد دوباره یه وسیله یا موضوع واقعی یا یه موقعیت هستش. این تکنیک مثل آینه، واقعیات رو همانندسازی می کند افزون بر این احتمال وارد بیاره آسیب یا آسیب به شرکت کنندگان وجود نداره (جویس و همکاران، 1389، ص 220 تا 222).

مثل سازیای آموزشی به چار دسته مثل سازه های زنده (استفاده افراد واقعی از لوازم مثل سازی شده در محیط واقعی)، مثل سازی ساختاری (استفاده افراد مثل سازی شده در محیط غیر واقعی)، مثل سازی ساختاری (استفاده افراد مثل سازی شده از ابزار و لوازم مثل سازی شده در محیطی مثل سازی شده)، و مثل سازیای اجرای نقش (بازی افراد واقعی و صحنه سازی کار واقعی) تقسیم می شن (شیفلت[1] و همکاران، 2006، ص 378).

2-2-2 امتیازات استفاده از مثل سازی:

مثل سازیای کامپیوتری، برنامه های نرم افزاری هستن که تکرار یا بدلی از پدیده های دنیای واقعی هستن و اگه به درستی اجرا شن می تونن به علم آموزا در یادگیری درباره ی رویدادها و فرآیندهایی که ممکنه یادگیری اونا خیلی هزینه بر یا از نظر امنیتی خطر آفرین باشن، کمک کنه. تحقیقات نشون داده ان که مثل سازه های کامپیوتری می میتونه به اندازه ی یادگیری در دنیای واقعی مؤثر باشه و امکان تجربیات آزمایشگاهی مفاهیم علمی رو واسه علم آموزا فراهم کنه. ضمنا این روش ی آموزشی می میتونه باعث ارتقاأ سطح مهارتای یادگیری فراگیران شه و مهارت حل مسأله ی اونا رو ارتقاء بخشد و نقش یه همکار تعاملی رو واسه علم آموزا بازی کنه (مایکل[2]، 2001).

در مثل سازی تلاش بر اینه که شرایط یادگیری اون قدر به شرایط واقعی نزدیک شه که مفاهیم یاد گرفته شده، قابل انتقال به دنیا واقعی شه. تحقیقات نشون داده ان که مثل سازی واسه ایجاد علاقه و جذابیت مؤثره. ضمنا مثل سازی واسه مهارتای عملی مناسب تر از مهارتای ذهنی ان، بدین معنی که کاربرد مثل سازی هنگامی مؤثرتره که اصول و مفاهیم ذهنی و پایه به وسیله ی روشای دیگه آموزش داده شده باشن و بعد واسه آموزش مهارتای عملی از مثل سازی استفاده شه (پازارگادی و صادقی، 1389، ص 165).

مطلب دیگر :  تقسیم بندی بازار سبز

2-2-3 انواع مثل سازیا و نقش اونا:

برخی مثل سازیا بازی ان و برخی دیگه واقعی، برخی رقابتی ان و برخی همکارانه، و برخی به وسیله ی افرادی به اجرا در آیند که خلاف استانداردهای خود عمل می کنن: مثلاً در بازی معروف «مونوپولی[3]» رقابت حرف اول رو می زند. این بازی فعالیت واقعی سفته بازی رو مثل سازی کرده و عناصر زیادی از فعالیت سفته بازی رو مثل سازی کرده و عناصر زیادی از فعالیت سفته بازی در زندگی واقعی رو در بر می گیرد. بازیگر برنده قوانین سرمایه گذاری و سفته بازی رو اون طور که در بازی مجسم شده ان فرا می گیرد (جویس و همکاران، 1389). مثل سازیای می تونن به خاطر بهبود علم و مهارت فردی و گروهی هم استفاده کرده شن. استفاده از مثل سازیا علاوه بر ایجاد هم افزایی گروهی و ایجاد زمینه واسه درک ارزش همکاری و اجماع و اهمیت مهارتای عقلانی و فردی می میتونه معلم رو در رسیدن به ایجاد راه هایی واسه تجربه های قوی و فراموش نشدنی واسه شرکت کنندگان کمک کنه اگه که مثل سازه ها رو به عنوان ابزار و نه به عنوان برنامه در نظر بگیرند (اسزومال[4]، 2000).

فناوری و مثل سازی به طور خاص، می میتونه یه ابزار خیلی قوی در کمک به علم آموزا واسه یادگیری مطالب، و به ویژه ایدهایی از طرحای دراز مدت و تصادفی، در محیطای تعاملی و احساسی باشه. پژوهشای انجام شده در زمینه های جورواجور، دستورالعملای زیادی رو واسه استفاده از مثل سازی در آموزش پیشنهاد نمودهه. برای مثال نیکرسون (1995) اصول زیر رو ارائه میده:

 • یادگیری نگاه ای به عنوان روندی سازنده که در اون فعالیت باعث شرایطی می شه که کشف و شناسایی آسون کردن می شه.
 • استفاده از مثل سازی به خاطر جذب توجه علم آموزا به جنبهای یه موقعیت یا مسأله که خیلی آسون می میتونه دیده شه در حالی که در شرایط معمولی قابل دیدن نیس.
 • ارائه یه محیط حمایتی پر از منابع، کمک کشف و ایجاد محیطی که در اون میشه ایدها رو آزادانه بیان داشت، و ارائه تشویق وقتی که علم آموز سعی می کند که بفهمد (چانس و روزمن[5]، 2006).
مطلب دیگر :  بارکد چیه؟ چه مزیتایی داره و چرا باید از اون استفاده کرد؟

2-2-4 ویژگیای روش ارائه در روش ی مثل سازی:

روش بازسازی واقعیت در آموزش با استفاده از مثل سازی آموزشی، باید دارای ویژگیای زیر باشه:

 • پیش از اجرا واسه گسترده ایجاد انگیزه کنه.
 • اهداف آموزشی مورد نظر ً واسه گسترده مشخص شده باشه.
 • روش کار و قوانین حاکم بر بازسازی واقعیت رو به روشنی در اختیار گسترده قرار بده.
 • روش بازسازی واقعیت رو با روشای دیگه تدریس همراه کنه.
 • قدم به قدم مراحل کار رو با مسائل واقعی بشه مقایسه کرد.
 • گسترده قادر شه تا به روشنی کاربرد مطلب مورد نظر در استفاده این روش رو تجسم کرده و به تصویر ذهن بکشه.
 • در روش گروهی بازسازی واقعیت علاوه بر ارائه اطلاعات، گسترده باید تشویق و تشویق به مشارکت شه.
 • علاوه بر کسب علم (درک و کاربرد)، بررسی، ترکیب و آزمایش هم با دقت مورد استفاده بگیره.
 • گسترده در موقعیتی قار گیرد تا حتماً به روش یادگیری بازخورد نشون بده و امکان حل مسأله واسه او به وجود آید.
 • هدایت کننده به جمع بندی و آزمایش از کاری که گسترده انجام داده اقدام کنه (میربهاء و بقیه، 1384).

[1] Shifflet

[2] Michael

[3] مونوپولی: بازی سنتی مثل سازی خرید و فروش ملک، سرمایه گذاری، تجربه سود و زیان و …

[4] Szumal

[5] Chance & Rossman

Recommended Articles