مقاله درباره تامین پولی، باشگاهای فوتبال، مدیران پولی، اثر کارکرد

ت باشگاه دارای حرفه ای فوتبال باعث جذب درآمد و آخر سر رشد و پیشرفت اقتصادی مطلوبی در صنعت فوتبال اونا شده.
به خاطر جهانی شدن بحث اقتصاد فوتبال و عمومیت داشتن رشته ورزشی فوتبال در ایران توجه می شه که موضوع تامین پولی مناسب لیگ حرفه ایی فوتبال بحث داغ خیلی از روزنامه ها ، رادیوو تلویزیون و هم محافل علمی شده.در این بین موضوع مهم این که به خاطر نوپابودن فوتبال حرفه ای در کشور ، بحث پیشرفت تامین پولی بهینه لیگ حرفه ایی فوتبال خیلی نیازمند انجام پژوهشای علمی منظم و سازمان یافته. با اجرای اینجور پژوهشایی میشه پیشنهاداتی رو به سیاستگذاران دولتی و غیر دولتی ارائه کرد تا اونا بتونن با تصمیم گیریای تحقیق محور گامای اساسی رو در جهت پیشرفت تامین پولی لیگ حرفه ای فوتبال کشور بردارند. از طرف دیگه پیشرفت تامین پولی بهینه لیگ حرفه ای فوتبال باعث رشد اقتصادی صنعت فوتبال میشه که اونم خود می میتونه در اقتصاد کل کشور سهم داشته باشه.وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت، نوسانات قیمت اون و پایان پذیر بودن این منبع اقتصادی نیاز توجه نمودن به بقیه صنایع که دارای پتاسیل درآمد زایی هستن رو دو برابر نمودهه.بنابراین واسه کشوری در حال پیشرفت چون ایران استفاده از همه فرصتای تجاری و اقتصادی قابل بهره ورداری مثل فوتبال یه ضرورت غیر قابل انکاره.ضمنا بهبود وضعیت تامین پولی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال می میتونه به پیشرفت کلی در وضعیت فنی فوتبال در بعد قهرمانی و ملی اون هم منجر شه(الهی ، 1387 : 15) الان از 18 تیم لیگ برتری 10 باشگاه هستن که مشکلات زیاد پولی ندارن یا کمه کم اخبار نگران کننده از وضعیت پولی اونا منتشر نمی شه.بازیکنان این تیما همیشه در مصاحبه هاشون از نبود انجام تعهدات پولی باشگاه سخن میگن.قراره از سال 2013 کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مجوز باشگاهای حرفه ای رو صادر کنن و این نهادها طبق استانداردهایی تعریف شده به باشگاها پروانه حرفه ای گری می دن.
مهم ترین عوامل واسه ارسال مجوز باشگاه حرفه ای از نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، داشتن ورزشگاه اختصاصی و ترازنامه پولی مثبت باشگاها و درآمد زا بودن اونا هستن فاکتورهایی که بیشتر نزدیک به اتفاق باشگاهای لیگ برتری و به اصطلاح حرفه ای ما بدون اون هستن و بیشتر باشگاها متکی به بودجه دولتی هستن و درآمد زایی ندارن و زیان ده هستن( الهی ،1383 :25).
امیدواریم تا سال آینده شاهد ایجاد تغییرات اساسی در باشگاهای ایران باشیم ، باشگاهایی که از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا باید یه شرکت تجاری سود ده شن تا بتونن جداگونه باشن و درآمد زایی کنن.که اگه اینطور شه هزینه سنگین فوتبال از دوش دولت ورداشته میشه علاوه بر اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از اول سال 1390 نهادهای دولتی حق ندارن در ورزش حرفه ای ریالی هزینه کنن.
در مقایسه ایی که وضعیت باشگاهای مورد مطالعه ایران رو با معیارهای یوفا در بخش ی وضعیت پولی انجام شده بود باشگاه های منتخب خارجی ۸۷ درصد، باشگاه های حرفه ای ایران ۶۴ درصد و باشگاه های جام آزادگان ۶۱ درصد از معیارهای یوفا در بخش وضعیت پولی رو به خود اختصاص دادن . فرقی که در این بخش هست به این بازمی شه که در این بخش، مقایسه ها در مورد چارچوب های تراز پولی و ً جنبه های حسابداری، حسابرسی، شفافیت در هزینه ها و درآمدها، حقوق و دستمزد ها و هزینه های نقل و انتقال صورت گرفته ، اما در این مقایسه توان پولی، درآمدها، هزینه ها، سرمایه گذاری و حقوق تلویزیون در نظر گرفته نشده، چون فاصله ها در این مورد ها خیلی فاحش و غیر قابل مقایسه . اونقدر چه به بخش درآمدها، هزینه ها، حقوق و دستمزد بازیکنان، اسپانسرشیب و حقوق تلویزیونی مراجعه شه، تأکیدی بر این مدعا هستش .(سایت رسمی فوتبال اروپا1،2012)
موفقیت تجاری و موفقیت ورزشی این دو رابطه تنگاتنگی با همدیگه دارن و هیچ موقع یکی بی دیگه ی بدست نمیاد بلکه رابطه بین اونا مستقیم بوده و بر همدیگه اثر دوطرفه دارن. (الهی ، 1383 : 36) لیگ برتر ایران که با 18 تیم یکی از لیگای برتر قاره آسیاست با مشکلات زیادی روبرو شدن.مشکلات ساختاری و پولی باشگاها مهم ترین مشکل تیمای لیگ برتری ایرانه.در باشگاهای فوتبال حرفه ای دنیا منابع و روشای تامین پولی خیلی هست ،حال اونکه باشگاهای حرفه ایی ایران از چند روش بیشتر بهره نمی گیرند و اکثرا وابسته به دولت یا شرکتای مادر هستن. اگه باشگاهای فوتبال حرفه ایی در ایران خودگردان شن و از روشای جدید و کاربردی واسه تامین پولی باشگاهای خود استفاده کنن ، یکی از مهم ترین مشکلات باشگاها یعنی مشکلات پولی اونا برطرف میشه و این مهم بدست نمیاد مگه با برنامه ریزی دراز مدت ، حمایتای دولت ، کمکا و برنامه های فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی فوتبال ، سازمان لیگ و… پس باید روشای تامین پولی مختلف در فوتبال شناسایی شه و موارد کاربردی در فوتبال ایران به سازمانای مربوطه گزارش شه تا در این مورد بتونیم موفقیتایی بدست بیاریم .بنابر این در این تحقیق ما روشای تامین پولی باشگاههای لیگ برتر انگلستان رو شناسایی کرده و باشگاهای موفق در مورد ی تامین پولی رو انتخاب نموده ایم ،
بعد روشای تامین پولی موجود در لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران رو شناسایی نموده و به مقایسه اونا خواهیم پرداخت ، پیشنهاداتی کاربردی در این مورد ارائه نموده و در آخر به طراحی مدلی واسه تامین پولی باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران خواهیم پرداخت.

پس در کل این تحقیق با سه مطالعه زیر انجام می شه:
1. مطالعه روشای تامین پولی در باشگاهای منتخب فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران
2. مطالعه ی روشای تامین پولی باشگاهای فوتبال دسته یه انگلیس
3. مطالعه برابری روشای تامین پولی با توجه به وضعیت ایران و باشگاهای فوتبال دسته یه انگلیس

این تحقیق به دنبال جواب به این سواله که چطوری میشه روشای تامین پولی باشگاهای منتخب حرفه ایی لیگای برتر ایران و انگلیس رو برابری داد؟ امیده که تحقیق حاضر و تحقیقاتی مثل این که به وسیله پژوهشگران انجام می شه بتونه کمکی گرچه کم به حل مشکلات تامین پولی در بخش فوتبال و ورزش کشور باشه.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3-1- فواید نظری
هر گونه تصمیمی در مورد ی روش استفاده منابع پولی بر کارکرد و ارزش باشگاهای فوتبال اثر می گذارد ضمنا بهینه سازی کارکرد پولی باشگاها لازمه شناخت هریک از منابع تامین پولی و استفاده درست آنهاست.بنابراین بررسی روشای تامین پولی در باشگاهای فوتبال کشورهای پیشرفته مثل انگلیس می میتونه ما رو در جهت غنی سازی منابع تامین فوتبال کشور کمک کنه. بنابراین تحقیق حاضر می میتونه در موارد زیر مفید باشه:
1. شناسایی روشای تامین پولی باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور
2. شناسایی روشای تامین پولی باشگاهای لیگ برتر انگلیس
3. پیشرفت آگاهی مدیران باشگاهای ورزشی کشور از روشای مختلف تامین پولی
4. پیشرفت آگاهی مدیران باشگاهای فوتبال کشور از روشای مختلف تامین پولی
5. پیشرفت آگاهی مدیران باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روشای مختلف تامین پولی
6. پیشرفت آگاهی مدیران باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روشای تامین پولی باشگاهای لیگ برتر انگلیس
7. زمینه سازی یافتها در مدیران پولی یا مدیران باشگاهای فوتبال کشور جهت تلاش واسه اصلاح روشای تامین پولی
8. رسیدن به فهرستی از روشای تامین پولی و شرایط مورد نیاز جهت استفاده در باشگاهای فوتبال کشور و ضمنا طبقه بندی و الویت بندی اونا.
9. گسترش نتایج در فدراسیون ورزش فوتبال کشور جهت بهرگیری از این روشای تامین پولی همگام با تحولات اقتصادی کشور و ضمنا باتوجه به روشای تامین پولی باشگاهای دیگه کشورهای پیشرفته درجهت بهبود کارکرد باشگاها.
10. ارائه مدلی کاربردی واسه استفاده باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران

1-3-2- فواید کاربردی
استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق رو میشه اینطور شمرد:
1. مدیران باشگاهای حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت پیشرفت اثر کارکرد باشگاه خود.
2. مدیران پولی باشگاهای حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت پیشرفت اثر کارکرد باشگاه خود.
3. مدیران و مدیران پولی بقیه باشگاهای فوتبال ایران در جهت پیشرفت اثر کارکرد باشگاه خود.
4. مدیران و مدیران پولی بقیه باشگاهای فوتبال پایه ایران در جهت پیشرفت اثر کارکرد باشگاه خود.
5. فدراسیون فوتبال کشور در جهت سیاست گذاریا و برنامه ریزیای بهینه.
6. آکادمی ملی فوتبال کشور در جهت هدایت بهتر تحقیق هادر این زمینه.
7. آکادمی ملی المپیک کشور.
8. سازمان فرابورس کشور.
9. پژوهشکدهای تربیت بدنی در کشور.
10. سیاست گذاران ورزش کشور .
11. ضمنا سیاست گذاران بودجه ی فوتبال در کشور.
12. دانشجویان رشته ی مدیریت ورزشی و بقیه علاقه مندان به ورزش در کشور.
13. دانشجویان رشته ی مدیریت پولی و اقتصاد در جهت هدایت پایان نامها و پژوهشای خود در این مورد.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1-هدف کلی
مطالعه برابری چگونگی تامین پولی باشگاهای حرفه ایی فوتبال لیگای برتر ایران و انگلیس
1-4-2-اهداف جزئی
1. شناسایی روشای تامین پولی باشگاهای حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران.
2. شناسایی روشای تامین پولی باشگاهای لیگ برتر انگلستان.
3. مطالعه برابری با توجه به وضعیت ایران در مقایسه با روشای تامین پولی باشگاهای انگلیس.
1-4-2-اهداف ضمنی
1. ارائه راهکارهای عملی در مورد ی استفاده ی مدیران و مدیران پولی باشگاهای حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران.
2. ارائه راهکارهای عملی در مورد ی استفاده ی مدیران و مدیران پولی دیگه باشگاهای فوتبال ایران.

1-5- سوالات تحقیق

1-5-1 سوال کلی
چطوری میشه روشای تامین پولی باشگاهای منتخب حرفه ایی لیگای برتر ایران و انگلیس رو برابری داد؟
1-5-2-سوالات جزئی
1. روشای تامین پولی در باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران چیه؟
2. روشای تامین پولی باشگاهای فوتبال دسته یه انگلیس چیه؟
3. چه تفاوتا و شباهتایی بین روشای تامین پولی باشگاهای فوتبال حرفه ای ایران و انگلستان هست ؟
1-6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق
1-6-1-تامین پولی
تعریف نظری: فعالیت یا مراحل جمع آوری یا تأمین اعتبار پولی.
تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظور ما روشای جمع آوری منابع پولی به به وسیله باشگاهای حرفه ایی فوتبال لیگ ب