مقاله رایگان درباره گیاه، al، دارای، بررسی

ی نشانگرهای DNA عبارتند از ( قره یاضی ، 1375 ) :
1 ) پشت سر هم یابی ژنوم
مهمترین کاربرد نشانگرها پشت سر هم یابی ژنومه . از اونجا که ژنوم یوکاریوتا خیلی بزرگه . واسه پشت سر هم یابی اون باید ژنوم رو به قطعات خیلی کوچیک تقسیم کرد و هر قطعه رو جداگونه پشت سر هم یابی کرد. بنابر این باید روی DNA نقاط معیاری وجود داشته باشه تا بشه طبق اونا نتایج حاصل از پشت سر هم یابی قطعات رو کنار هم چید . این معیارها می تونن همون نشانگرها باشن(Brown et al , 1996).
2) Gene tagging
یافتن ترتیب بین صفت مورد نظر با یه نشانگره . این با بررسی تفرق هم زمان18 صفت و بیان کننده تحقق می یابد .
3 ) Gene mapping
تعیین محل یه ژن روی کروموزم هستش .
4) بررسی روابط خویشاوندی
با استفاده از چند شکلی بیان کننده میشه افراد مختلف رو از هم جدا ساخت. این مورد بیشتر در تحقیقات فیلوژنتیکی و تعیین مبدا تنوع اهمیت داره .
5) انتخاب به کمک بیان کننده ( MAS19 )
از مهم ترین کاربرد نشانگرهاه . هدف اینه که بشه صفت مورد نظر رو به کمک بیان کننده پیوسته با صفت ، انتخاب کرد. این موضوع خیلی مهمی هچون اگه ترتیب یه بیان کننده با ژن مورد نظر تایید شه اون وقت میشه در هر مرحله ای از رشد حیوان و یا گیاه و در هر محیطی اقدام به انتخاب کرد.
بیشتر صفات مهم تولیدی صفاتی کمی هستن که به وسیله چندین جایگاه ژنی کمی کنترل می شن . بنابر این الان در پروژه های اصلاحی سعی بر نقشه یابی جایگاهای ژنی صفات کمیه تا بشه از اونا در MAS استفاده کرد .
6 ) حفظ ذخایر ژنتیکی
به کمک نشانگرها میشه تنوع ژنتیکی موجود رو بررسی کرد و در حفظ و نظم اون اقدام کرد .
1-14 – نشانگرهای ISSR
یکی از نشانگرا که در تحقیقات تنوع ژنتیکی موجودات زنده وگیاهان کاربرد داره توالیای یه روش طبق ریز ماهواره هاس. ISSR ، تکرار پشت سر هم راحت داخلی، به اطلاعات ابتدایی در مورد ژنوم وطراحی آغازگرا نیاز نداره. این بیان کننده در سال 1994 معرفی شد( (Reddy et al ,2002. نیمه تصادفی بوده و پیشه یه شروع کننده مکمل نسبت به ریز ماهواره هدف، افزایش می یابد که این عمل پیشه آغازگرهای بی جایگاه انتخابی،ولی دارای نوکلئوتیدای تکراری مثل AC,AG,GT وغیره انجام می شه (Schlotterer ,2000 ,Redy et al ,2002). این تکنیک نیازمند اطلاعات ابتدایی درمورد پشت سر هم ژنوم نیس والگوهای چند شکل زیاد وچند لوکوسی ایجاد می کنه .کاربرد اون راحت بوده وبه صرف وقت زیادی نیاز نداره به خاطر زیادی تکرارهای دو نوکلئوتیدی AC,CA,TC,CT ، GA ,AG در گیاهان،استفاده از آغازگرای ISSR مربوط به این تکرارها در ژنوم گیاهان میزان چند شکلی مناسبی ایجاد می کند از این بیان کننده در انگشت نگاری ژنومی،تنوع ژنتیکی تجزیهای فیلوژنتیکی،نقشه یابی ژنومی ومطالعه روی جمعیتای طبیعی استفاده می شه(Shahsavar ,2007).
نشانگرای ISSR مثل RAPD جز نشانگرای غالب طبقه بندی می شن (Wolf et al ,1998)
این تکنیک شامل افزایش قطعات DNA موجود در فاصله ها قابل افزایش بین دو ناحیه تکرار ریزماهواره ایه که در دو جهت مختلف قرار گرفتن(Mezeena et al ,2001). در این بیان کننده از ریز ماهواره هایی با طول 25-16 بازبه عنوان آغازگرا استفاده می شن که مکانای ژنومی زیادی رو مورد هدف قرار می دن تکرارهای ریز ماهواره ای که در واکنش PCR عموما به عنوان شروع کننده استفاده می شن دوتا پنج نوکلئوتیدی هستن. این آغازگرها به شکل قلاب شده (با نوکلئوتیدای اضافه) یا قلاب نشده(بی نوکلئوتید اضافه) می باشن.نوکلئوتیدای اضافه می تونن هم در جهت?َ 3وهم در جهت5َ قرار گیرند(Singh et al ,2007).این نشانگرا دارای تکرار پذیری وچند شکلی بالایی هستن (Mezeena et al ,2001, Singh et al,2007).مثل نشانگرای RAPD دارای تکنیک راحت ای هستن وبه خاطر طویل بودن طول آغازگرها تکرارپذیری اونا در حد نشانگرهایSSR هستش(Hemmat et al ,2003) .اما این میزان تکرارپذیری در بیان کننده ISSR بین 95-92%گزارش شده و تنها باندای ضعیف توانایی تکرارپذیری ندارن. ضمنا نتایج بدست اومده از این بیان کننده تحت تاثیرغلظت DNA قرار می گیرد (Mezeena et al ,2001). آغازگرهای دو نوکلئوتیدی با تکرارهای CA,AC,TC,CT ،GA,AG معمولا میزان پلی مورفیسم بالاتری نسبت به بقیه آغازگرهای با تکرارهای دو نوکلئوتیدی دارن.
1-14- 1 – امتیازات تکنیک ISSR
ISSR روشی راحت ، سریع و سودمنده . توانایی تکرارپذیری بالایی داره. کاربرد رادیواکتیویته ضرورتی نداره. پرایمرها خیلی اختصاصی نبوده و به آسونی قابل سنتز هستن. ناحی? قلاب شد? شروع کننده ، اجاز? اتصال محکم تر شروع کننده به جایگاه هدف در نمون? الگو رو میده . بنابراین شروع کننده شانس خیلی کمی واسه سر خوردن داره . طول بلند پرایمرها باعث استواری بیشتر می شه . محصول تولید شده با پرایمرهای ISSR معمولاً دارای طولی برابر با 2000 – 200 bp بوده و قابل تشخیص با الکتروفورز ژل آگارز و پلی آکریل آمید هستن (Reddy ,2002 &Nybom ,2003).
1-14-2- مشکلات تکنیک ISSR
بزرگترین محدود کردن این روش اینه که چند شکلی فقط مربوط به جایگاهای ژنیSSR هاییه که با فاصله مناسب در دو جهت برعکس قرار گرفته باشن. از اینرو یه SSR تکی در ژنوم از راه این بیان کننده قابل آشکارسازی نخواد بود ( نقوی و همکاران ، 1388 ) . علاوه بر این غالب بودن وایجاد باندای ضعیف هنگام رنگ آمیزی ،از مشکلات دیگه این نوع بیان کننده هستش.
نامای دیگه ISSR : Inter SSR -PCR و ASSR20، AMP-PCR 21، MP-PCR 22، RAMP23 ،SPAR24 ،IMA25 و ISA26 هستش( ردی و همکاران ، 2002 ؛ بی همتا و همکاران ،13
88 ؛ نقوی و همکاران ، 1388 ) .

/>شکل 1-4 دسته بندی انواع نشانگرای ژنتیکی

2-1- مقدمه
جنس مرزه (Satureja L.) یکی از جنسای خونواده نعنا (Lamiaceae) برای زیر خونواده نپتوئیده وقبیله منتئاه برخی گونه ها یه ساله واغلب چند ساله بوده، این گونه ها بیشتر بومی مناطق مدیترانه شرقی وغرب آسیا می باشن که در مناطق مرطوب با خاکای عمیق تا مناطق خشک ،آفتابی با خاکای سنگلاخی رشد می کنن(Silic ,1979 & Cantino ,1992).ایران یکی از مهمترین مخازن ژرم پلاسم مرزه در دنیاست. از این جنس در ایران 15 گونه شناسایی شده که8 گونه اون اندمیک میباشند(Jamzad ,1996 & Rechinger ,1982)
گونه های مختلف از جنس Satureja در ایران شناخته شده در مورد شناخت ویژگیای گیاه مرزه تحقیقاتی در ایران و دنیا صورت گرفته که در زیر به اون می پردازیم.
2-2- بررسی خواص ضد میکروبی اسانس مرزه
در مطالعه ای که روی عصاره واسانس S. khuzistanica انجام شد اثر مرزه در درمان آفت دهن مورد آزمایش قرار گرفت نتیجه بدست اومده از اثر عصاره خوزستانیکا بر 60 مریض گرفتار به تاولای کوچیک نشون داد مرزه در درمان آفت دهن بعنوان یه ضد درد والتیام دهنده زخم RAS تاثیرگذار هو می میتونه بعنوان گیاهی تاثیرگذار واسه درمان تاولای جزیی دهن مورد استفاده بگیره(Amanlou ,2007).
بررسی اثرات باکتریایی نشون داد که اسانس مرزه تالشیSatureja intermedia از نظرمهار کنندگی وبازدارندگی رشد روی باکتریای مورد آزمایش خیلی موثره .نتایج نشون میده اسانس این گیاه خواص ضد باکتریایی داشته و میشه از اون به عنوان یه منبع گیاهی که دارای ترکیبات ضد باکتریاییه در صنایع غذایی ودارو استفاده کرد(شهنازی وهمکاران،1386).
با توجه به مقاوم بودن سویهای مختلف سالمونلا به خیلی از آنتی بیوتیکای عادی،الان ،یافتن داروهای تاثیرگذار بر سالمونلا به ویژه ترکیبات طبیعی از اهمیت ویژه ای بر خوردار هستن. (سفید کن وهمکاران،1383).
در تحقیقی روی بررسی اثر اسانس سه گونه مرزهS. edmondi ,S. bachtiarica و S. mutica بر سالمونلا پاراتیفی نشون دهنده قدرت مهارکنندگی ومیکروب کشی بالای اسانسا بود.به نظر میرسد حضور تیمول وکارواکرول وپاراسیمن می میتونه باعث وجود خواص ضد میکروبی در اونا باشه باتوجه به میزان بالای اسانس در این 3 گونه واثر بازدارندگی روی سالمونلا میشه گفت که مصرف سر شاخه های این گیاهان به شکل خوراکی وهمچنین تهیه دارو از اسانس اونا میشه برعلیه بیماریای به دلیل سالمونلا مفید باشه.
اثر ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزهS. khuzistanica و S. bachtiarica روی تعدادی از باکتریای گرم مثبت ومنفی بررسی شده ومشخص شد اسانس هر دوگونه دارای اثرات ضد میکروبی هستش (سفید کن وهمکاران،1383).
مطالعه فعالیت ضد میکروبی Satureja laxiflora روی 3 نوع باکتری مواد غذایی ( سودوموناس آئروژنیواز ، استافیلوکوکوس اورئوس و Ecoli ) نشون داده که اسانس این نوع مرزه خیلی مانع از رشد این سه نوع میکروب می شه (فاکر،1380) .
در بررسی تغییرات کمی وکیفی اسانس گونه دارویی مرزه خوزستانیS. khuzistanica در طول 3 مرحله ساخت گیاه وخواص ضد میکروبی اسانس اون مشخص شد که بیشترین مقدار اسانس بدست اومده در مرحله قبل گلدهی وکمترین مربوط به مرحله پس از گلدهیه کارواکرول به عنوان ترکیب اصلی سازنده اسانس در همه مراحل ساخت بوده وخواص ضد میکروبی اونم تایید شد(مجد وهمکاران،1387).
اثرات ضد التهابی و بی حس کنندگی عصاره گیاه مرزه خوزستانی در قیاس با داروهای ایندومتاسیس و مرفین هم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از این بررسی نشون داده که عصاره الکلی این گیاه دارای اثرات ضد التهابی و بی حس کنندگی هستش . اثرات ضد التهابی اون می میتونه به خاطر مهار آزاد شدن پروستا گلندینا به خاطر حضور فلا وونوئیدها ، استروئیدها ، تانن یا اسانس موجود در عصاره الکلی گیاه باشه که هر کدوم از مواد نامبرده دارای اثرات بی حس کنندگی و ضد دردی مشخص هستن . ضمنا کارواکرول به عنوان یکی از مهمترین اجزاء سازنده اسانس در گیاهان جنس مرزه هم می میتونه به خاطر وجود فنولی اون عامل اصلی اثرات ضد باکتریایی ، ضد قارچی و ضد التهابی باشه .علاوه بر این واکنشای هومورال به دلیل عمل ضد اکسیداتیو عصاره الکلی هم می میتونه به عنوان عامل فعالیت ضد التهابی اون قلمداد شه . بخاطر این استفاده تجاری از عصاره الکلی گیاه نامبرده به جای داروهای مثل ایندومتاسین در درمان بیماریای التهابی و دردناک پیشنهاد شده (Amanlou et al,2005) .
اخیرا محققین بابررسی اثر اسانس مرزه خوزستانی روی فعالیت آنزیمای کبدی مؤثر در متابولیسم قندها شامل گلیکوژن فسفریلاز رو به میزان 24 درصد افزایش میده و پس گلیکوژنولیز رو تحریک و گلوکونئوژنز رو مهار می کنه و هر دلیلی که بتونه روش گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز رو عوض کنه بر هومئوستازی و ثبات گلوکز خون اثر گذاره ، چون اسانس گیاه نامبرده با تحریک روش گلیکوژنولیز باعث خالی شدن کبد از ذخایر گلیکوژنی می شه و نیاز به اون رو از راه گلوکز خون جبران می کند چون روش ساخت اون رو هم بلوکه کرده. بنابراین اسانس مرزه خوزستانی می میتونه دارای اثرات آنتی دیابتیک در درمان بیماران دیابتی باشه . مثل اینکه که اثرات آنتی دیابتیک گیاه نامبرده در مورد اثرات آنتی اکسیدانت اون هم باشه (Abdollahi et al,2003) .
ضمنا در گیاه مرزه خوزستانی هم بیشترین میزان اسانس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *