منابع مقاله درباره پیشرفت تحصیلی

می‌توانید بعد از کلاس هرچه زودتر فرصتی برای مرور یادداشتها و انجام تمرینهای کلاسی بیابید و سپس تکالیف خواندنی را قبل از شروع کلاس انجام دهید.(زندی‌پور، برنامه ریزی تحصیلی شغل 1383)
ج- سازماندهی:
در سازماندهی هریک رشته از اجزاء‌ و بخشهای مختلف معلومات به یکدیگر پیوند می‌یابند و به عنوان یک کل با معنی ادراک می‌شوند. سازماندهی فرایندی است که موادخام یادگیری را به وسیله سازماندهی تبدیل می‌کند که نیل به هدفهای تربیتی را آسان می‌کند.

چ- پشتکار و تلاش
مطمئن باشید، ذوق و استعداد و هیچ چیز دیگری در دنیا وجود ندارد که بتواند جایگزین پافشاری و پشتکار شود. پافشاری و استقامت، رمز موفقیت است افراد موفق از تأثیر پافشاری آگاهند، ولی بازندگان، پافشاری را به منزله نوعی تلاش اضافی بی‌مورد تلقی می‌کنند. تاریخ بشر مملو از نمونه‌های بارز پافشاری در عرصه‌های گوناگون فرهنگ، هنر، اقتصاد و سیاست است. ادیسون گفته است:« یک درصد نبوغ و الهام ، و نود و نه درصد بقیه‌اش بسته به سرشت انسان است. من هرگز هیچ‌کار ارزشمندی را تصادفی انجام ندادم و تمامی اختراعات من با کار و کوشش خستگی‌ناپذیر به دست آمدند.» (نظری، عوامل موفقیت در تحصیل ، انتشارات مدرسه ، تهران 1374)
ح- تمرین و تکرار
برای موفقیت در تحصیل علاوه بر تلاش و پشتکار، تمرین و تکرار لازم است. تکرار اگر درست بکار گرفته شود، گرایش و توانایی یادگیرنده را برای به خاطر سپردن یا کاستن از تأثیر نامطلوب فراموشی افزایش می‌دهد. تکرار دوباره‌کاری یا دوباره‌سازی محض نیست، فعالیت برای یادگیرنده باید با هدف و دارای ارزش واقعی باشد. پرآموزی از نظر انگیزش ذاتی بسیار مطلوب است.(سیف، 1373)
خ- تمرکز:
تمرکز یکی از مهمترین رموز موفقیت در تحصیل است. تمرکز یعنی حفظ و نگهداری
توجه و حواس روی موضوعی معین. استعداد تمرکز، مسأله‌ای ذاتی نیست. تمرکز یک ویژگی اکتسابی است و هرکس با هوش عادی خود می‌تواند به آن دست یابد.(نظری، 1374)
تمرکز را باید متمایز از توجه صرف دانست. در واقع تمرکز توجه با هدفی است که به گونه‌ای مؤثر به سوی یادگیری سوق می‌یابد.(محمودی‌اصل،1381، نقل از پارسا، 1371)
د- سازش نایافتگی رفتاری:
دانش‌آموزانیکه به ناسازگاری عاطفی مبتلا هستند، از نظر رفتاری با محیط سازش ندارند و از یک ارتباط بین فردی به نحو مطلوب برخوردار نیستند، در معرض انواع افتهای تحصیلی هستند. به عنوان مثال دانش‌آموزانیکه به بیش فعالی دچار هستند اصلاً آرامش ندارند و یک کار را هیچوقت تمام نمی‌کنند. 99 درصد این بچه‌ها در مدارس عادی هستند و معمولاً دارای افت تحصیلی می‌باشند.(جعفری مورخه، 1371، نقل از مجله پیوند)

ذ- واکنش نسبت به ناکامی:
وقتی شخص به مانعی برخورد می‌کند یا برای رسیدن به هدف ناکام می‌شود به تعبیر و تفسیر و سازماندهی مجدد رفتارش می‌پردازد. این عمل به لحاظ گزینش مسیر جدید برای وصول به هدف یا گزینش هدفی که جانشین آن شود ضرورت دارد..
بنابراین وقتی به مشکلی برخورد کردید، نهراسید، بلکه در حل آن بیندیشید و حتی از دیگران کمک بخواهید و مطمئن باشید. بسیاری از افراد به شما کمک خواهند کرد و شما نیز سرانجام گره را باز خواهید کرد پس استوار باشید و نهراسید وبه قول شاعر:
مشکلی نیست که آسان نشود مرد باید که هراسان نشود
اگر مایلید در جامعه، انسانی مؤثر و کارآمد باشید و نامتان به نیکی و بزرگی بدرخشد باید کمر همت ببندید و از شکستها ، تجربه کسب کرده و برای پیروزی آینده از آنها سود ببرید.(نظری، 1374)
نقش ورزش در پیشرفت تحصیلی
ورزش از جهات و جنبه‌های مختلف بر کیفیت و کمیت فرایند آموزشی اثر می گذارد. این اثر در جنبه‌های فیزیولوژیکی، ذهنی، شناختی، عاطفی، ادراکی، محیطی، اجتماعی، گروهی و غیره اثر می‌گذارد.بدیهی است که پیشرفت تحصیلی نیز با تقویت قوای فیزیولوژیکی ، ذهنی ، شناختی ، عاطفی ، ادراکی ، محیطی رابطه مستقیم و غیر مستقیم دارد. یکی از مهمترین عوامل افت تحصیلی عدم تقابل و شرکت و مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس است و این مهم از آنجا ناشی می‎شود که دانش آموزان از حضور در جمع وحشت دارند. و به محض حضور در کلاس ابهامات و تخیلات فراوان در عدم پاسخگویی به سؤالات در ذهن دانش آموزان تداعی می‎کند در صورتی که ورزش که نوعی شرکت در فعالیت‎هاست این احساس را کاهش می‎بخشد و حضور در جمع به خصوص در سر کلاس را ممکن و عملی می‎سازد .. (حیدربیگی ، 1383)
علاوه بر آنچه گفته شد، عوامل دیگری مانند شیوه‎های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان ، شیوه مدیریت مدرسه وصلاحیت مدیر ، اصول صحیح مطالعه و مقابله با استرس و حواسپرتی ، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثرند که در اینجا مجال بسط آن مقدور نمی‎باشد.
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی :
استفاده از آزمونها و سایر ابزارها و فنون ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین فعالیتهای آموزشی معلمان است. بر طبق نظریه‌های جدید آموزش، معلم نه تنها در پایان دوره‌ آموزشی، بلکه در سراسر جریان آموزشی باید میزان یادگیری دانش آموزان و دانشجویان خود را ارزشیابی کند. این کار به معلم کمک می کند تا هم از چگونگی توفیق و شکست یادگیرندگان در یادگیری و هم از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای آموزشی خود آگاهی حاصل نماید. اندازه‌گیری بازده‌های یادگیری دانش‌آموزان علاوه بر ثمره دادن و صدور گواهینامه به بهبود شیوه های آموزشی معلم و تشخیص و دفع نواقص یادگیری دانش‌آموزان نیز کمک می کند.(سیف، 1373)
آزمونهای پیشرفت تحصیلی:
اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی، بخشی از آزمونهای استاندارد را تشکیل می‌دهد که بیشتر دانش‌آموزان نه یک یا دوبار، بلکه احتمالاً بارها در طول برنامه تحصیلی خود به آنها پاسخ می‌دهند. آزمونهای پیشرفته تحصیلی از نظر موضوع، دفعات اجرا و تعداد افراد مختلفی که در آنها شرکت می‌کنند، کم نظیرند. آزمونهای معلومات و پیشرفت تحصیلی تأثیر یک دوره و یا یک برنامه آموزشی را روی دانش‌آموزان مورد سنجش قرار می‌دهد. مثلاً پس از آموزش هردرس، امتحانی شامل مواد تدریس شده از داش‌آموزان به عمل می‌آید تا تأثیر آموزش، نقاط ضعف دانش‌آموزان، اشتباهات عمومی آنها و بالاخره تغییرات رفتاری که بر اثر آموزش این درس در آنها ایجاد شده است، مشخص گردد.(مقدم، کاربرد روانشناسی در آموزشگاه (روانشناسی آموزشگاهی) تهران ، انتشارات سروش، 1379).
ساکس1(1980) بر این باور است که آزمونهای پیشرفت تحصیلی را می‌توان ابزارهایی تعریف کرد که برای اندازه‌گیری میزان یادگیری دانش آموزان در مواد درسی خاص، ساخته می‌شوند..موادی که در اکثر مدارس تدریس می‌گردند.
تحقیقات انجام شده در ایران:
صحتی و سلطانی (1376) در خصوص « بررسی و مقایسه میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی در جامعه دختران پایه سوم راهنمایی منطقه 3 تهران» تحقیق انجام دادند که نتیجه گرفتند که هرچه دانش‌آموزان از لحاظ وضعیت تحصیلی ضعیف‌تر باشند، میزان اضطراب آنان بیشتر است.
اژنگ ، (1380). در رابطه با بررسی وضعیت خانواده‌های از هم گسیخته و تأثیرآن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مقطع راهنمایی منطقه 20 تهران تحقیقی انجام داده است که نتیجه آن بدینگونه است:
به طور متوسط سطح پیشرفت تحصیلی با جو خانواده و محیط داخلی آن رابطه دارد؛ می‌توان گفت که در خانواده های با محیط آرام، گرم و باصفا، فرزندان پیشرفت تحصیلی بهتری نسبت به خانواده‌های از هم گسسته دارند.
توانایی و انگیزه یادگیری دانش‌آموزان با محیط خانواده و پیوند والدین با هم و با فرزندان رابطه دارد.
براساس نتایج به دست آمده از بررسی مشکلات افراد میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزانی که خانواده های از هم پاشیده ندارند، بیشتر از آنهایی است که از محرومیت بیشتر در خانواده برخوردارند.
برپایه مطالعات موجود در خانواده‌هایی که روابط عاطفی و اجتماعی مناسبی بین افراد خانواده برقرار است، فرزندان از سلامت و پختگی عاطفی و اجتماعی بهتری برخوردار هستند که طبعاً در یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها مؤثر خواهد بود.
واعظی (1381) در خصوص « رابطه بین امنیت عاطفی و پیشرفت تحصیلی در مقطع راهنمایی» تحقیقی انجام داده است که مشخص نمود که رابطه ای کاملاً محسوس مابین امنیت عاطفی و پیشرفت تحصیلی در مقطع راهنمایی وجود دارد که اگر این رابطه به نحو احسن حفظ و رعایت گردد، (چه از طرف پدرو مادر و چه از طرف مدرسه) می تواند نقشی سازنده در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ایفا کند، یکی دیگر از تحقیقاتی که درباره تأثیر محیط خانوادگی در آموزش و پرورش کودکان در ایران صورت گرفته است، تحقیقی است با عنوان « بررسی پیشرفت تحصیلی فرزند خوانده‌ها» که توسط « آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی» انجام شده است. در این بررسی وضع پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانی که قبلاً در سازمان تربیتی شهر تهران نگهداری می شدند ولی اکنون به فرزند خواندگی پذیرفته شده‌اند با فرزندان سازمان مقایسه گردیده است. نتایج این بررسی گویای آنست که فرزند خوانده‌ها پیشرفت تحصیلی بهتری نسبت به فرزندان سازمان تربیتی داشته‌اند و محقق در پایان چنین نتیجه گیری کرده است که فرزند خوانده‌ها در اثر برخورداری از کانون گرم خانوادگی و تأمین عاطفی و روانی بیشتر انگیزه بهتری برای یادگیری و آموزش دروس خود داشته‌اند.
در تحقیق دیگری با عنوان « بررسی عوامل مؤثر خانوادگی در مردودی از دانش آموزان ، محقق به این نتیجه رسیده است که اختلافات خانوادگی و یا جدایی والدین ، فوت پدر یا مادر، ضربات روانی بیشماری را به فرزندان خانواده وارد می‎آورد و از مهمترین عوامل مؤثر در عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‎باشد.
تحقیقات انجام شده در خارج
پژوهشهای فراوانی به وسیله پژوهشگران خارجی انجام یافته است که برخی از آنها مورد بررسی قرار می‎گیرد و عبارتند از :
تحقیق «هارلی1 » (1969) ، نشان می‎دهد که فقر غذایی ( سوء تغذیه ) یکی از مشخصه‎های خانواه‎های قشر پایین جامعه می‎باشد که اغلب خود با سازه‎هایی مانند بیماری ، فقر و تعلیم و تربیت ضعف مادر در پیوند است . هارلی چکیده اثرات سوء تغذیه را این چنین بازگومی‎نماید: سوءتغذیه از جمله رایجترین علل آسیب عضوی است که به عقب ماندگی ذهنی منجر گشته و افزوده بر آن به عفونتها و بیماریها ، طولانی‎تر شدن زمان بهبودی و کاهش ظرفیت استفاده از تحریک عضلانی می‎انجامد ، از لحاظ روانی کودک دارای سوء تغذیه ممکن است ، احساس ناامنی ، بدگمانی و اضطراب کند ، کودک بی‎قرار و بی‎تحرک می‎شود و به طور خلاصه ، تغذیه ضعیف ، بالقوه دارای بسیاری از پیامدهای وخیم است که اثرات ویرانگری بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش نوجوانان در حال رشد دارد.
تحقیقات « پلوران1 » ( 1967) ، هیوسن2 ( 1967) ، 3ثرندایک ( 1972) ، نیز نشان داده‎اند که بخش بزرگی از تغییرات پیشرفت تحصیلی ناشی از تفاوتهای محیط خانواده و ارتباط متقابل والدین ، با فرزندان خود در خانه است .
« مک اینرنی و سین کلر5 ( 1992) » در بررسی ابعاد انگیزه پیشرفت تحصیلی اشاره کردند ، علاوه بر عوامل بیرونی مانند تشویق والدین و تأثیر همسالان ، عوامل درونی شخص نیز مانند « تمایل بر عوامل بیرونی ، مانند « تمایل به پیشرفت 6» ، « رقابت7 » و « اتکا به خود8 » نقش مهمی در تأثیرگذاری بر عملکرد دانش‌آموزان در زمینه یادگیری و تعلم دارند.
« آنا ستازی» (1965) ، در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که میزان موفقیت تحصیلی فرزندان اول بیش از فرزندان دوم و سوم است.

فصل 3
ـ مقدمه
ـ جامعه
ـ نمونه و نمونه گیری

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ـ ابزار جمع آوری اطلاعات
ـ روائی و اعتبار مقیاس سنجش احساس فشار روانی
ـ روش تحقیق
ـ یافته های پژوهش

مقدمه:
در تحقیق حاضر که برای پاسخدهی به سؤال محقق در خصوص « بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دختران و پسران دوره متوسطه » صورت گرفت، ابتدا تمام دبیرستانهای منطقه ابهر، اعم از شهری و روستایی، دولتی و غیر دولتی، عادی و شبانه روزی و بزرگسالان به عنوان جامعه آماری تعیین و مشخص گردیده سپس به منظور صرفه‌جویی از نظر زمانی و اقتصادی، اقدام به نمونه گیری شد که به خلاصه‌ای از این فرآیند اشاره می شود.
جامعه:
برای آگاهی از تعداد دقیق دانش‌آموزان جامعه آماری این تحقیق، به اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر ـ واحد آمار و بودجه ـ مراجعه نموده و با استعلام رسمی، تعداد 8402 نفر دانش‌آموز ، به تفکیک پایه و واحد آموزشگاهی، در دو جنس پسرانه و دخترانه، در سال تحصیلی 87-86 گزارش شد که از این تعداد 4023 نفر دختر و4368 نفر پسر می‌باشد به عبارت دیگر 48 درصد دختر و 52 درصد پسر در حال تحصیل هستند.

نمونه و نمونه‌گیری:

از آنجا که اجرای پرسشنامه در سطح 8000 نفر پرهزینه و نیز امکان دسترسی به انها مشکل و حتی مستلزم وقت بسیار زیادی برای تکمیل و تفسیر داده‌هاست و از آنجا که گزینش تصادفی نمونه آماری، باید متناسب با پراکندگی کیفی و کمی جامعه آماری لحاظ گردد، تا بتوان نتایج حاصله را به راحتی و اطمینان بیشتر به جامعه بزرگتر تعمیم وتسری داد، اقدام به تهیه نمونه آماری از جامعه آماری نموده‌ایم. برای تعیین نمونه آماری، از جدول مورگان که نمونه آماری جمعیت‌های مختلف را نشان می‌دهد، استفاده کرده و تعداد 372 نفر برای جامعه 8000 نفری تعیین کرده‌ایم. برای اطمینان از تناسب نمونه آماری با جامعه، شرط احتیاط بود که از روش تعیین نمونه آماری به روش طبقه‌ای استفاده کنیم، زیرا علاوه بر انتخاب مدارس متناسب با جمعیت دانش‌آموزی، پایه ای اول و دوم و سوم نیز به نسبت طبقه جمعیتی انتخاب شده‌اند.
ابزار جمع‌آوری اطلاعات:
ابزار جمع آوری اطلاعات در مورد فشار روانی در این پژوهش، پرسشنامه 38 سؤالی اورسولا مارکهام می باشد که در ایران توسط دکتر «حسن پاشا شریفی» پس از مطالعه در موارد مختلف و متناسب با فرهنگ ایرانی تجدید نظر شده و نرم و هنجار شده است. این پرسشنامه شامل 38 سؤال برای دانش آموزان دختر و 37 سؤال برای دانش‌آموزان پسر در دو گزینه بلی، خیر می باشد که ماده‌های آن فشار روانی ناشی از رفتارهای مختلف را ارزیابی می‌کند. پاسخهای بلی در این پرسشنامه، نشانه فشار روانی و پاسخهای خیر ، نشانه عدم فشار روانی است. در این تحقیق محقق،‌حاصل جمع نمرات پرسشنامه فشار روانی را در چهار طیف و طبقه فرض می نماید. به این صورت که نمرات بین (9-0) فشار روانی عادی، (18-10) فشار روانی متوسط، (27-19) فشار روانی شدید و نمرات (38-28) را فشار روانی خیلی شدید تلقی کرده است. در خصوص مقیاس دوم که پیشرفت تحصیلی بوده، محقق ضمن مراجعه به آموزشگاهها و تکمیل پرسشنامه فشار روانی، معدل کتبی پایه قبلی آزمودنی‌ها را نیز استخراج نموده و در مقابل نمره فشار روانی ثبت کرده است.
روائی و اعتبار مقیاس سنجش احساس فشار روانی:
محتوای ماده‌های این مقیاس با سنجش خصایص مورد نظر ارتباط و هماهنگی کامل دارد. بنابراین می‌توان به روایی محتوایی آن استناد کرد. از سوی دیگر، این مقیاس براساس نظریه‌های مناسب روان شناسی توسط سازنده اصلی آن ( اورسولا مارکهام) تدوین شده که پژوهشهای لازم را درباره روایی و اعتبار آن به عمل آورده است. از این‌رو درباره اعتبار و روایی این مقیاس می‌توان به نظریه‌هایی که بر آنها استوارند و پژوهشهای سازنده آن استناد کرد. بعلاوه شاهد دیگری از روائی مقیاس مذکور، نبودن تفاوت معنی‌دار میان میانگین نمره‌های آزمودنیهای این پژوهش ، در مقیاس مورد نظر با میانگین نمره‌های خام آزمودنیهای مورد بررسی در پژوهش انجام شده روی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران تحت عنوان « رابطه بین تیپ شخصیتی با احساس فشار روانی» است.
و بالاخره اینکه در تدوین وتهیه پایان نامه ارائه شده، پرسشنامه فشار روانی « اورسولا مارکهام» در برآورد خصایص و ویژگی های روانی مورد استفاده قرار گرفته و معنی‌داری روابط نگرش نوجوانان به خانواده و ارتباط آن با فشار روانی به اثبات رسیده است.
روش تحقیق:
در تحقیق حاضر پس از تعیین جامعه آماری و انتخاب