پایان نامه حقوق

منابع و ماخذ تحقیق حقوق بشر

دیوان دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بود که سرانجام دیوان با رسیدگی قضایی غیر مستقیم تصمیم شورای امنیت آیین نامه اجرایی شورای اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامه شورای امنیت راجع به این دو را ابطال کرد.
در مباحث بین المللی مربوط به اینکه آیا شورای امنیت را می توان به دلیل تحریم های هوشمند به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی نمود دو دیدگاه کلی وجود دارند.
مخالفین مسئولیت شورای امنیت معتقدند که هیچ محدودیت قانونی برای شورای امنیت برای اقدام به موجب فصل هفتم منشور وجود ندارد. این افراد همچنین استدلال می‌کنند که از دیدگاه حقوقی مسئولیت نقض فقط می‌تواند متوجه افراد یا نهادهایی گردد که تعهدی را پذیرفته‌اند. دولت‌ها با تصویب معاهدات حقوق بشری به رعایت حقوق بشر متعهد هستند، در حالی که شورای امنیت یا به طور کلی سازمان ملل متحد عضو هیچ ‌یک از معاهدات نیست و لذا مسئول دانستن آنان از نظر حقوقی توجیهی ندارد. ثانیاً نهاد تحریم‌ کننده تنها زمانی می‌تواند مسئول شناخته شود که به ‌طور عمد قصد نقض حقوق را مد نظر داشته باشد. شورای امنیت با هوشمند کردن تحریم‌ها تلاش دارد نقضی را مرتکب نشود و در صورت بروز نقض حقوق بشر ناشی از تحریم، مسئولیتی متوجه شورا نیست چون فاقد عامل معنوی ارتکاب جرم است.
قائلین به ناقض بودن تحریم شورای امنیت استدلال می‌کنند که اولاً حقوق بشر مصرح در منشور سازمان ملل متحد حقوق جهان ‌شمول هستند که هیچ دولت یا نهادی نباید آنها را نقض نماید، ثانیاً مطالعات راهبردی نشان داده اند که حقوق بشر شهروندان کشورهای تحت‌ تحریم به‌ دلیل این تحریم‌ها نقض می‌گردد و در نتیجه نهاد تحمیل‌ کننده تحریم (شورای امنیت) ناقض حقوق بشر قلمداد می‌شود. رفتار یک دولت خاطی نمی ‌تواند نقض فاحش حقوق بشر توسط شورای امنیت را توجیه نموده و از آن شورا رفع مسئولیت کند.
در مبحث اول به منظور شناخت بهتر تحریم هوشمند، ابتدا به تبیین مفهوم تحریم جامع پرداخته می شود و سپس نظر به موضوع پایان نامه به تبیین مفاهیم تحریم هوشمند، انواع و اهداف آن پرداخته می شود. در مبحث دوم نظر به موضوع پایان نامه چگونگی اعمال تحریم در چهارچوب جامعه ملل و سازمان ملل متحد به عنوان دو سازمان بین المللی عام اجمالا بررسی می شود. در ادامه نیز، در مبحث سوم نظر به رشد گسترده اعمال تحریم هوشمند از سوی شورای امنیت در دهه اخیر، ابتدا به بررسی محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند پرداخته می شود، سپس پیامدهای ناشی از آن بررسی شده و در نهایت با هدف تقلیل پیامدهای ناشی از آن راهکارهایی برای اصلاح آن – علی رغم برخی پیشرفت ها – ارائه می گردد.

الف) سابقه علمی
تحریم راجع به برنامه هسته ای ایران که با عنوان تحریم هوشمند از سوی شورای امنیت اعمال گردیده است آنگونه که در خور و شایسته باشد مورد تحلیل حقوقی قرار نگرفته است. در بیشتر منابع در این زمینه با رویکرد سیاسی به آن نگریسته شده است. منابع فارسی موجود دراین زمینه عمدتا منابع ترجمه شده می باشد. به گونه ای که در میان کتب داخلی کتابی راجع به این موضوع اختصاصا به نگارش در نیامده است. در میان کتب داخلی و خارجی که به گونه ای به این موضوع اشاره کرده اند، می توان به نمونه های ذیل اشاره کرد:
سید فاطمی، سید محمد قاری، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، چاپ دوم، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388.
کردزمن، آنتونی، رقابت راهبردی ایران و غرب در حوزه های تحریم، انرژی، کنترل تسلیحات و تغییر رژیم، مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، 2013.
البته در این بین می توان به کتاب اثر بخشی تحریم های هدفمند راهبردهای اجرایی گزینه های سیاستی سازمان ملل نوشته پیتر والنستین اشاره کرد که توسط موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد تهیه و تدوین شده و توسط آقایان حسن شکوه و مهدی کلانه ترجمه شده است. در این کتاب روشهای تقویت تاثیرات تحریم که در همایشی در استکهلم با حمایت دانشگاه اوپسالا بحث وبررسی شد، مرور می شود. به هرحال این کتاب راجع به ساختار تحریم هوشمند است و از تحریم هوشمند علیه ایران صحبتی نشده است. برخی کتابها وجود دارند که با رویکرد سیاسی به تحریم ها پرداخته و در موارد معدود به تحریمها علیه ایران پرداخته و استنادات حقوقی چندانی ندارند. بر این اساس طبق یافته های اینجانب هیچ کتابی به این موضوع به طور اختصاصی نپرداخته است.
در ضمن در میان پایان نامه های دانشجویی هیچ پایان نامه ای طبق یافته های اینجانب به این موضوع نپرداخته است. تنها چند پایان نامه وجود دارند که در آنها می توان اشاراتی از تحریمهای هوشمند و خیلی گذرا در مورد تحریم هوشمند علیه ایران دید. از جمله این پایان نامه ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پایان نامه زینب صیقلانی که در سال 1389 با عنوان تحریمهای اقتصادی شورای امنیت و موازین حقوق بشردر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نگارش در آمده است که دانشجو تحریمهای اقتصادی شورای امنیت را به طور کلی بررسی نموده و به طور اخص به تحریم هوشمند علیه ایران نپرداخته است.
پایان نامه دیگر توسط ناهید توکلی در سال 1389با عنوان جایگاه حقوقی تحریم و رویکرد شورای امنیت نسبت به آن در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز به نگارش در آمده است که مولف از دید تحریم به طور کلی به نقش شورای امنیت پرداخته و تنها اشاره ای ای گذرا به تحریم هوشمند شورای امنیت عیه ایران داشته است.
در میان مقالات موجود طبق یافته های اینجانب هیچکدام به طور اخص به این موضوع نپرداخته اند. تنها چند مقاله با موضوع تحریمهای هوشمند وجود دارند که فقط جنبه کارآمدی این گونه تحریمها و جنبه حقوق بشری آن را به طور خیلی جزئی و گذرا بررسی نموده و در مواردی خیلی نادر اشاراتی گذرا از تاثیر تحریمهای هوشمند علیه ایران داشته اند که جامع نیست. از جمله این مقالات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
در میان مقاله های انگلیسی، تلاش های کنت کاتزمن از برجستگی بیشتری برخوردار است که در زمینه تحریم علیه ایران صاحب چند مقاله علمی می باشد. مهم ترین اثر وی در این رابطه ” تحریم علیه ایران ” است که در آن به مروری بر تمام تحریمها علیه ایران می می شود. با این وجود این مقاله بیشتر به تحریمهای آمریکا علیه ایران می پردازد . بار حقوقی آن بسیار اندک و بیشتر جنبه سیاسی دارد.
مقاله دیگر توسط دکتر سید قاسم زمانی و جمشید مظاهری در سال 1390 با عنوان تحریمهای هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟ به نگارش در آمده است که با نگاهی نقادانه، به برخی از مزایا و معایب تحریمهای هوشمند اشاره ای محدود شده، نیز راجع به تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران بطور اجمالی بررسی شده و به تفصیل نیست.
مقاله دیگر توسط دکتر فریده شایگان در سال 1388 با عنوان تحریمهای هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه به نگارش در آمده است که به طور اخص به نقض حقوق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه در ارتباط با تحریمهای هوشمند پرداخته شده است.
بنابراین در میان آثار ذکر شده این خلاء وجود دارد که هیچکدام با توجه به استانداردهای حقوقی به طور خاص به تحلیل حقوقی موضوع تحریمهای هوشمند شورای امنیت علیه ایران نمی پردازند. براین اساس در این پایان نامه تلاش بر این است که به این موضوع به طور خاص در رابطه با ایران پرداخته و در حد امکان با بررسی اسناد مهم بین المللی ابعاد حقوقی تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران روشن شود.

ب) اهداف و پرسش ها
هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:
پرسش اصلی– آیا تحریم های هوشمند اعمال شده علیه ایران از منظر حقوق بین الملل از وجاهت قانونی برخوردارند یا خیر؟
همچنین در راستای پرسش اصلی فوق، پایان نامه حاضر کوشش می کند که به پرسشهای فرعی ذیل پاسخ دهد:
تحریمهای هوشمند چه تحریمهایی هستند و از چه ویژگیها و اهدافی برخوردارند؟
شورای امنیت چه اقداماتی را می تواند در راستای بهبود ترتیبات پیش بینی شده برای اعمال تحریمهای هوشمند و در پیشگیری از نقض حقوق بشراتخاذ نماید؟
چه راهکارهایی برای حل اختلافات ناشی از اعمال تحریمها علیه ایران بویژه تحریم های هوشمند وجود داشته و شرائط احراز مسئولیت اعمال تحریمها از سوی شورای امنیت وخارج از آن چه می باشد؟
پاسخ اولیه به پرسش اصلی
هدف از اعمال این تحریم ها تاثیرگذاری بر برنامه هسته ای ایران، اشخاص و نهادهای پشتیبانی کننده از این برنامه و منابع درآمد دولت ایران است که برای تامین مالی این برنامه بکار برده می شوند. تحریم های مذکور به گونه ای طراحی شده اند که حداکثر تاثیر را بر رویکرد افراد و نهادهای مد نظر شورای امنیت داشته باشند.
این تحریم ها یک هدف روشن دارند: ترغیب دولت ایران به مشارکت سازنده، ورود به مذاکرات جدی و رسیدگی کردن به نگرانی های بین المللی به منظور جلب اطمینان و اعتماد به ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای آن کشور.
اقدام به تحریم در چهارچوب فصل هفتم و نیز اجرای خودسرانه تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بدون رعایت مستندات قانونی در حقوق بین الملل عام باعث طرح مسئولیت بین المللی آنها در چهارچوب طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها می شود.
بند (4) ماده ا منشور در ارتباط با هماهنگی شورا با اقدامات دیگر دولتها است. یعنی تحریم یکجانبه و تحریم گزینشی وخودسرانه صورت نگیرد که در این مورد از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم یکجانبه فراتر از قطعنامه های شورای امنیت و مغایر با بسیاری از تعهدات بین المللی آنها در حد گسترده بر علیه ایران صورت گرفته که بر مبنای نظام امنیت دسته جمعی مندرج در منشور نیازمند کنترل کامل شورای امنیت است. شورای امنیت برای کارآمدی تحریم ها تلاشی گسترده داشته تا تحریم پلکانی تشدید شود که تحریم هوشمند حاصل آن است، اما در زمینه تحریم های یکجانبه بخصوص علیه ایران تصمیم نگرفته است.
تحریمهای سازمان ملل و تحریمهای یک جانبه دیگر کشورها علیه برنامه هسته ای ایران در حالی هوشمند خوانده می شوند، که این راهبرد تنبیهی در عمل با موفقیتی همراه نبوده است و به نظر می رسد شورای امنیت نیازمند تحول در سیاست اعمال تحریم ها باشد؛آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابق پادمان های جهانی موظف به تأمین سوخت و بانک ایزوتوپ ها برای اعضا است، اما کشورهای غربی ارائه رادیودارو و قطعات هواپیما را مشروط به تعلیق برنامه هسته ای ایران می کنند .اخیراً بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به مجمع عمومی سازمان اعلام کرد که تحریمهای بین المللی علیه ایران به عملیات های بشر دوستانه در ایران صدمه زده است.

پاسخهای اولیه به پرسشهای فرعی
2. تاکنون هیچکونه تعریف عموما پذیرفته شده ای از تحریم های هوشمند وجود ندارد به عقیده اکثریت قریب به اتفاق صاحبنظران، اصطلاح تحریم “هوشمند” ناظر بر اقداماتی است که بر علیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی( دولتی یا غیر دولتی) اعمال می شود. این اقدامات همچنین می تواند برخی محصولات و کالاها یا برخی فعالیتها را چنانچه اوضاع و احوال هر مورد خاص اقتضاء نماید، در بر گیرد.
از آنجا که تحریم هوشمند ناظر بر اشخاصی است که به نظر شورای امنیت مسئول وضعیتی هستند که طبق ماده ۳۹ منشورآن را “تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز” توصیف کرده است، و نیز ناظر بر حامیان آنهاست، نگرش سنتی به تحریم های سازمان ملل متحد را متحول ساخته است.
3. عوامل گوناگونی بر کارآمدی تحریمهای هوشمند موثر هستند که نمونه هایی از آن در ذیل درج شده اند:
از جمله عوامل کارآمدی تحریمهای هوشمند می توان به عوامل ذیل اشاره کرد:
(الف) بررسی دوره ای در کوتاه مدت و بلند مدت قبل از صدور قطعنامه تحریمی برای جلوگیری از آثار سوء احتمال تحریمها
(ب) اتخاذ ترتیبات موثر در قطعنامه برای جلوگیری از انحراف قطعنامه ها
4- با پیشرفت روزافزون پتانسیل حقوق بین الملل برای حل وفصل اختلافات در مراجع قضایی و داوری در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی، ظرفیت های حقوقی قابل توجهی ایجاد شده که بتوان براساس آن برخی اختلافات ناشی از تحریمها علیه ایران را حل و فصل نمود. بارزترین نمونه طرح مسئولیت بین المللی سازمان ملل متحد در مورد تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامه های شورای امنیت هست که به نظر می رسد با توجه به برخی استنادات مانند استنادات ذیل مسئولیت بین المللی آمریکا و اتحادیه اروپا قابل انتساب بوده، لذا می توان پرونده ای علیه آنها تنظیم کرده و نزد مراجع قضایی بین المللی از جمله دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اقدام به طرح دعوی کرد. برخی از دلایل به شرح ذیل است:
اعمال فرامرزی صلاحیت داخلی در مغایرت با حقوق بین الملل
تحریم بانک مرکزی ایران با توجه به ممنوعیت های مقرر در کنوانسیون ۲۰۰۴ مصونیت دولتها و اموال آنها
 عدم وجود مجوز شورای امنیت وفق ماده 53 منشور ملل متحد
عدم تحقق شرایط اتخاذ اقدام متقابل در مفهوم طرح مسئولیت بین المللی دولتها سال ۲۰۰۱
ج) مراحل روش تحقیق
روش پژوهشی این پایان نامه مبتنی بر روش تحلیلی-توصیفی است. مسلم است که برای انجام یک پژوهش قابل قبول و معتبر استفاده از منابع و ظرفیت های موجود اعم از مقاله ها و کتاب ها به زبان فارسی و لاتین امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به این مسأله که منابع فارسی در زمینه موضوع پایان نامه حاضر بسیار محدود می باشند (به جز چند مقاله هیچ گونه کتابی در این زمینه به رشته تحریر در نیامده است) ضرورت مراجعه و بهره گیری از منابع لاتین مضاعف می گردد. البته بدیهی است که برای غنای هرچه بیشتر این اثر، تلاش می شود از روش های دیگر نیز استفاده گردد که از جمله آنها می توان به مطالعه اسناد سازمان ملل و سایر نهادهای سازمان ملل متحد و نیز بررسی قوانین ملی برخی کشورها در رابطه با تحریمهای هوشمند علیه ایران اشاره نمود. شایان توجه است که هدف اصلی این جانب در نگارش پایان نامه حاضر، تحلیل حقوقی تحریمهای هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت می باشد. بدین لحاظ در این پژوهش بیش از کمیت، کیفیت مد نظر قرار داشته و به هیچ عنوان صرف ارائه اثری با ماهیت توصیفی در این نوشتار جایگاهی نخواهد داشت.
همچنین در جهت همگامی با آخرین تحولات مربوط به موضوع پایان نامه و به روز شدن اطلاعات و یافته ها سعی ما بر آن است که از منابع الکترونیکی نیز در حد نیاز استفاده گردد.
لازم به ذکر است که پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم در راستای موضوع این پایان نامه به تحلیل آنها پرداخته شد. آن گاه به تدوین فصول این پایان نامه بر طبق زمان بندی لازم پرداخته شده و این فصول بطور جداگانه به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت بررسی و اظهار نظر ارائه گردیدند . در نهایت نیز پس از انجام اصلاحات لازم متن نهایی پایان نامه جهت دفاع ارائه گردید.

د) محتوای تحقیق
پایان نامه حاضر پس از بیان این مقدمه (طرح پژوهشی) با توجه به حجم مطالب مورد بحث به چهار فصل تقسیم شده است.
نظر به لزوم تبیین مفاهیم مرتبط با مقوله تحریم هوشمند، در این پژوهش در فصل دوم در مبحث اول به ارایه تعریفی از مفهوم انواع تحریم و انواع تحریم هوشمند پرداخته شد. همچنین نظر به لزوم شناخت بهتر چگونگی اعمال تحریم از جانب سازمانهای بین المللی با توجه به موضوع پایان نامه، به همین علت در مبحث دوم رویه جامعه ملل و سازمان ملل متحد در این ارتباط به عنوان دو نهاد بین المللی مهم مورد بررسی قرار گرفت. نظر به درک بهتر محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند، پیامدهای تحریم هوشمند، و نیز لزوم ارائه راهکارهایی برای اصلاح تحریم هوشمند، در مبحث سوم این فصل به محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمن