منابع پایان نامه ارشد درباره آنسیترال، مجموعه مراتب، آمریکا، قانون نمونه

الکترونیکی180
آخرین دسته و گروه بین مرکزها ذی صلاح و ذی ورودی در مجموعه مراتب قانونی که به امر ارسال گواهی و امضای الکترونیکی اشتغال خواهند داشت، دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی هستن که مستقیما با مراجعین و خواهندگان ارسال گواهی امضای الکترونیکی در رابطه خواهند بود.
در مورد سازمان و مقررات مربوط به نحوه راه اندازی این دفاتر مواد 12 و 14 آیین نامه مقررات مفصلی رو در مقایسه با مرکزها دیگه تعیین گرده. ماده 12 آیین نامه می گه: «دفاتر ثبت نام می میتونن بنا به مورد به وسیله افراد حقیقی یا حقوقی مثل
دولتی یا غیردولتی ایجاد شن. افراد حقیقی و هم صاحبان امضای افراد حقوقی تقاضا کننده
دریافت مجوز راه اندازی دفاتر ثبت نام در کشور باید دارای شرایط زیر باشن:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی.
پ ـ نداشتن گذشته کیفری.
ت ـ نبود تجاهر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حُسن سابقه.
ث ـ نبود اعتیاد به مواد مخدر.
ج ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم.
چ ـ دارا بودن کمه کم مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ح ـ ارایه ضمانت معتبر.
خ ـ داشتن سابقه کار کمه کم سه سال پشت سر هم یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز میانی در بخشهای مربوط به فناوری اطلاعات.
تبصره1ـ نوع و میزان ضمانت معتبر طبق دستورالعمل دفاتر ارسال گواهی الکترونیکی میانی پیش بینی می شه.
تبصره2ـ شعب بانکها به عنوان دفاتر ثبت نام مرکزها میانی تحت نظارت مرکز ریشه نظام بانکی از عمومیت این ماده و ماده (14) جدا هستن.
تبصره3ـ اشخاصی که اقدام به اخذ مجوز راه اندازی دفتر ثبت نام با توجه شرایط این ماده نشون میده مکلفند ظرف چار ماه از تاریخ ارسال مجوز نسبت به تأسیس دفتر اقدام کنه. وگرنه مجوز نامبرده لغو شده تلقی می شه.
تبصره4ـ تقاضا کننده تأسیس دفتر ثبت نام موظف به تأمین جای فیزیکی مناسب برابر دستورالعمل گواهی میانی طرف قرارداد و تهیه و نصب تابلو با درج شماره مجوز دریافتی از مرکز یا مرکزها میانی طرف قرارداد هست.»
در تکمیل ماده بالا، ماده 14 آیین نامه بیان میدارد:
«مجوز دفاتر ثبت نام بیشترین حد واسه سه سال صادر می شه. این مجوز برابر با دستورالعمل گواهی میانی و با دید شرایط و تحولات فناوریهای نوین پس از گرفتن صلاحیت خواهندگان به وسیله مرکزها میانی قابل تمدید هستش».
وظایف این دفتر طی مواد 13 و 15 آیین نامه بیان شده. لازم به ذکره که از این دفاتر در سند سیاستای گواهی نامی برده نشده و این درحالیه که این سند، دفتر ثبت نام ریشه و کمیته نظارتی شورا رو که در آیین نامه موجودیت اونا پیش بینی نشده رو مورد بررسی قرار داده. طبق ماده 13 وظایف دفتر ثبت نام عبارته از :
«الف ـ انجام عملیات برابر با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط.
ب ـ گرفتن هویت و تایید مدارک ارایه شده تقاضا کننده دریافت خدمات گواهی.
پ ـ ارسال خواسته تقاضا کننده همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوط.
ت ـ دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به تقاضا کننده»
از بررسی کل وظایف این دفاتر میشه برداشت کرد، وظیفه این دفاتر اینه که در کنار مرکزها میانی فعالیت کرده تقاضاهای افراد رو در مورد ارسال گواهی دریافت و پس از گرفتن هویت ایشان و تکمیل پرونده مربوطه، خواسته رو به مرکزها میانی ارسال کنن. بعد گواهی صادر شده رو از مرکز میانی دریافت نموده و به تقاضا کننده تحویل دهد.
مهمترین وظیفه این مرکز موضوع گرفتن هویت و تایید مدارک ارائه شده که مثل اینکه لازمه اون، حضور یه فرد با تجربه و آشنا با قوانین و مقرراته، اما سرپرستی این دفاتر بر عهده یه متخصص رایانه با مدرک کاردانیه که خود جای نقد و بررسی داره.

3-2-2 آنسیترال
در مقررات آنسیترال، ماده 9 مقررات قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) 181 فقط به بیان یه قانون کلی در مورد این دفاتر پرداخته و بیان جزئیات مربوط به سازمان و نحوه اداره مرکزها رو به قوانین کشورها واگذار کرده. این ماده در توضیح کارکرد ارائه دهنده خدمات ارسال گواهی الکترونیکی مقرر می داره:
«1- وقتی منبع ارائه دهنده خدمات گواهی، خدماتی رو در پشتیبانی از امضای الکترونیکی که به عنوان امضاء و به خاطر داشتن کارا حقوقی استفاده میشن، ارائه میده منبع ارائه دهنده خدمات باید:
الف- برابر با اظهاراتی که درباره سیاستا و خط مشیای انجام کارش بیان نمودهه انجام بده.
ب- احتیاط متعارفی رو در تحصیل اطمینان از صحت و تمامیت همه اظهارات اساسی که مربوط به گواهی در طول مدت اعتبارش یا اظهاراتی که در گواهی مندرجه اعمال کند.
ج – وسایل در دسترس و منقولی فراهم بیاره که طرف اعتماد کننده رو قادر سازد تا موارد زیر رو از گواهی گرفتن کند:
الف- هویت ارائه دهنده خدمات ارسال گواهی
ب- امضا کننده ای که در گواهی تعیین هویت شده بر داده تولید امضا در وقتی که گواهی صادر شده کنترل داشته.
ج- داده های تولید امضا در وقتی که گواهی صادر شده یا پیش از اون، معتبر بوده
د- وسایل در دسترس و متعارفی فراهم بیاره که طرف اعتماد کننده، عندالاقتضاء بتونه از گواهی یا به راههای دیگه گرفتن و تعیین کن
د:
1. روش ای رو که واسه امضا کننده به کار میره.
2. هر نوع محدود کردن در مورد هدف یا ارزشی که واسه اون، داده های تولید امضاء یا گواهی، استفاده میشن.
3. داده های تولید امضاء معتبره و بدون اعتبار نشده.
4. هر نوع محدود کردن در مورد قلمرو یا میزان مسئولیت که به وسیله ارائه دهنده خدمات ارسال گواهی مقرر شده.
5. وسایلی واسه امضا کننده هست تا برابر بند (ب) ماده 8 این قانون اعلام اخطار کند.
6. خدمات باطل شدن (گواهی) به موقع ارائه شده.
ه- در جایی که خدماتی به باعث بند فرعی (د) (5) ارائه می شه، طرق یا وسایلی واسه امضا کننده فراهم بیاره تا برابر ماده 8 بند 1 (ب) این قانون، اعلام اخطار کنه و وقتی خدماتی به باعث بند (د) (6) ارائه می شه، قابل دسترس بودن خدمات باطل شدن به موقع گواهی رو تضمین کنه.
ی- از سامانه، روش و نیروی انسانی مطمئن در ارائه خدماتش استفاده کند.
2- ارائه دهنده خدمات گواهی، متحمل نتایج حقوقی مسئولیت به دلیل خودداری از تحقق چیزای مهم بند 1 میشه».

3-2-3 آمریکا
در آمریکا، منبع ارسال گواهی نهادیه که گواهیای الکترونیکی رو واسه خواهندگان اونا صادر می کند. این گواهیا شامل کلید عمومی متقاض و مشخصات تقاضا کننده و مرکز صادر کننده گواهیه. این گواهی هویت دارنده اون رو با کلید عمومی مزبور پیوند می زند. این مرکز به شکل دائمی بر گواهیای صادر شده نظارت داره و به محض خدشه دار شدن هویت دارنده اونا با انقضای مدت گواهی مزبور، واسه لغو اعتبار اونا اقدام کرده و اونا رو در فهرست گواهیای باطل182 شده قرار میده.183
مراجع گواهی دارای مجموعه مراتبی هستن که در راس اون مرکز گواهی ریشه قرار داره. این مرکز وظیفه تایید مراجع گواهی فرعی تر و پایین تر از خود و ارسال گواهی واسه مرکزها ارسال گواهی میانی رو بر عهده داره.
در آمریکا هر ایالت دارای یه مرکز ریشه فعاله. با وجود این، به خاطر ایجاد اعتماد ملی، این مرکزها به همدیگه در ارتباط و با یه قانون و نظارت ملی رهبری می شن. پس از مرکزها گواهی ریشه، مرکزها ارسال گواهی میانی قرار دارن، وظیفه این مرکزها، ارسال گواهی واسه متقاضیانیه که هویت اونا مورد تایید دفاتر ثبت نام قرار گرفته. یعنی اونا به تایید این می پردازند که دارنده کلید عمومی همون دارنده کلید خصوصیه و دستکاری یا تغییری در اون رخ ندادهه.
این مجموعه مراتب به طرفای اعتماد کننده، این اطمینان رو میده که تایید گواهی به وسیله مرحع معتبری انجام شده و اینطوری مانع از ایجاد مراجعی می شه که خیلی آسون و به راه غیر قانونی خودشو به عنوان مراجع مجاز معرفی کرده و اعتماد بین دو طرف رو خراب می کنن.184
مراجع گواهی که با خواسته مشتریان روبرو می شن، از هویت اونا آگاه نیستن و نیازمند شخص مطمئنی هستن که هویت اونا رو تایید کند و به عنوان رابطی بین منبع گواهی و مشتریان انجام بده. این وظیفه ای که دفتر ثبت نام برعهده داره. اینطوری، دفتر ثبت نام، اطلاعات لازم رو در اختیار منبع گواهی قرار میده تا اون منبع بتونه خدمات خودشو به مشتریان ارائه دهد.
دفتر ثبت نام که مسئول شناسایی و تایید شخص پیش از ارسال گواهیه. وظایف اداری مربوط به ثبت نام، مشخصات و اظهارات خواهندگان رو برعهده داره و تایید می کند که شخص تقاضا کننده شرایط لازم رو واسه دریافت گواهی داره.
مراجعه تقاضا کننده به دفتر ثبت نام، جنبه فیزیکی و مادی داره، چون دفتر ثبت نام واسه گرفتن مواردی چون اهلیت و هویت شخص، باید از نزدیک وضعیت اون رو مورد بررسی قرار بده.185
در آمریکا، مراجع ارسال گواهی الکترونیکی باید مسایل مسایل زیر رو واسه ایجاد اطمینان واسه دایره ارسال مجوز رعایت کنن:
– کارکنانی رو استخدام کنن که سوءسابقه کیفری در مورد جنایات، کلاهبرداری، شهادت دروغ و تدلیس نداشته باشن.
– کارکنانی رو استخدام کنن که تجربه و اطلاعات کافی در زمینه های مربوط به کا این دفاتر داشته باشن.
– باید یه وثیقه مناسب بسپارند، مگه اینکه یه منبع دولتی باشن.
– باید دارای یه سیستم امن شامل روش های مطمئن واسه کنترل استفاده از کلیدهای خصوصی اون مرکز باشن.
– باید دلایل کافی که نشون دهنده وجود سرمایه کافی پیش اونا واسه انجام کار و کاسبی به عنوان منبع گواهیه رو اداره کنه.
– باید یه دفتر یا نمایندگی در ایالتی که می خواهند در اون به انجام فعالیت بپردازند، تاسیس کرده باشن.
– باید کلیه مقرراتی رو که از طرف مقامات صالح ایالتی مقرر می شه رو رعایت کنن.
– باید از سیستمای امن واسه ارسال، تعلیق یا باطل شدن گواهیای ارسال شده به وسیله خود و ضمنا آگاهی رسانی این مسایل در اختیار داشته باشن.
– باید کلیه دستورالعملای خود و ضمنا کلیه مسایل و اطلاعات مربوط به گواهیا رو به آگاهی عموم برسانند.
شبیه همین استانداردها در مواد 9 و 10 قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال186 هم هست و در خیلی از کشورهای هم اعمال می شه.
در مورد محوه ارسال گواهیای الکترونیکی در آمریکا، باید گفت که معمولا مراجع ارسال گواهی، ساز و کاری واسه گرفتن هویت افراد ندارن. اینطوری اونا باید به اطلاعاتی که دفاتر ثبت نام در اختیار اونا می گذارند، اکتفا کنن. بنابراین نقش دفاتر ثبت نام واسه ارسال گواهیا بررسی هویت افراد و صلاحیت آنهاست. اونا با استفاده از ابزاری که در اختیار دارن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *