منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، خدمات الکترونیک

خطرناک هستش.
می دونید که وجود گواهی امضای الکترونیکی روشن کننده هویت و رابطه فرد با جفت کلید امضاست و شباهت زیادی به وقتی داره که افراد در دفاتر اسناد رسمی و پیشه سردفتر اقدام به امضای سندی رو امضا می کند. تاسیس دفاتر گواهی امضاء الکترونیکی به معنی برچیده شدن سامانه فعلی ثبت اسناد نیس بلکه از اونجا که وظایف این دفاتر لازمه کار جدیدی نسبت به دفاتر اسناد رسمی نیس، بنابراین امکان محول کردن وظایف مربوط به دفاتر خدمات ارسال گواهی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی از توجیه منطقی و حقوقی برخورداره. ضمنا اجبار به گرفتن هویت، اهلیت، بررسی آزاد بودن اراده امضاءکننده و آگاهی دادن نسبت به کارا حقوقی خیلی سنگین قرارداد، ضرورت حضور پیش سردفتر اسناد رسمی رو توجیه می کند. از اونی که گفته شد به دست می آید که باید بین سند رسمی و سند با امضای الکترونیکی مطمئن فرق قائل شد. سند رسمی بازم از اعتبار حقوقی و اجرای بیشتری برخورداره گرچه سند با امضای الکترونیکی مطمئن دارای اعتبار کامل و قابل استناده ولی توانایی اجرایی بی مراجعه به دادگاه هنوز مخصوص سند رسمیه. بنابراین به باور نگارنده ، بهتر بود دفاتر خدمات ارسال گواهی الکترونیکی بخشی از دفاتر اسناد رسمی باشن که طبق پیشنهاد مرکز حمایت از تجارت الکترونیکی (موضوع ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی) و به باعث ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر دفاتر اسناد رسمی، به خاطر ارائه خدمات مربوط به ارسال و تایید امضای الکترونیکی تاسیس شده ان و مسئولیت این دفاتر مستقیما بر عهده سردفتران اسناد رسمی دارای شرایط باشه.
باتوجه به موارد بالا الاشعار باید گفت در روبرو شدن با فناوریای جدید، نباید امنیت و اعتمادی رو که با اصول و عرف و عادت مسلم اثبات گردیده به خطر بیاندازیم. بنابراین میشه گفت اصول و روشهای کلی ثبت اسناد باید بی توجه به نوع فناوری که در ایجاد امضاء به کار میره، ابقا شه.
اشکال مهم دیگه قانونگذاری غیرتخصصی کمه کم در مورد امضاء و سابقه الکترونیکی اینه که معلوم نیس بار سنگین مسائل کلی و متنوعی رو که در جریان تولید، ارسال، دریافت، افشاء و استفاده یا سوء استفاده از امضاء و سابقه الکترونیکی ناشی می شه بر دوش کی منهد. ادعای نبود رد و دودلی نسبت به داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمئن در ماده 15 و ارائه راه حل انحصاری ادعای جعلیت یا بی اعتباری قانونی اونا مقایسه این مدارک با اسناد رسمی و تکرار محتوای قانون ماده 1292 قانون مدنیه که اختصاص به اسناد رسمی کاغذی داره و نقض تموم اصول و قوانین موجود در مورد اسناد رسمی تلقی می شه، چون هیچ مرجه رسمی مسئولیت اداره، بازرسی و کنترل این دسته از خدمات رو بر عهده نگرفتهه.191
مطالعه در کشورهای دیگه نشون میده که ثبت و گواهی در مفهومی کامل، انواع مختلف ثبت رو شامل می شه و معرفی روش های جدید واسه ایجاد رابطه، باعث تغییر مقام مسئول در امر ثبت و گواهی نشده. برای مثال، کانون وکلای آمریکا در راهنمایی که واسه امضای دیجیتالی منتشر کرده، از اصطلاح «ثبت مجازی»192 استفاده نموده و در مجوع این دید مطرح شده که با تغییر در فناوری فرصتای جدیدی واسه حقوقدانان و مراجع ثبتی فراهم شده که خُب با چالشای کلی ای هم همراهه. در کشورهای آمریکای لاتین و اروپا هم، هنوزم سردفتران رو حقوقدانان یا افراد که قبلا قاضی بوده ان و یا اشخاصی که به طور تخصصی مدرک سردفتری دارن، ایجاد می دن. در مالزی، قانون امضاهای دیجیتالی این کشور مقرر می داره که گواهی الکترونیکی باید به وسیله مراجعی که برابر مقررات، صلاحیت این رو دارن، صادر شه.193

فصل چهارم:
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

4-1. نتیجه گیری :
1. امضای الکترونیکی عبارت از داده ایه که در بستر الکترونیکی و به هدف التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به اون منضم یا وصل می شه و نشون دهنده رضایت ممضی به مفاد و مندرجات اون داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشان رو فراهم می کند.
2. امضاء صرف نظر از شکل و نحوه ایجاد اون (دستی یا الکترونیکی) از کارکرد برابر و شبیه برخورداره. و بعبارتی دیگه دارای هم ارزی عملکردی هستش.
3. امضای دیجیتال پیشرفته ترین و پرکاربردترین نوع از امضاهای الکترونیکه و به خاطر امنیت بالای اون جانشین بقیه روش های موجود شده و بیشتر قانونگذاران ـ مثل قانونگذار ایران ـ این روش از امضاء رو پذیرفته ان. امضای دیجیتال بر اساس علم رمزنگاریه و از دو نوع الگوریتم به نام های کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می کند.
4. رمزگذاری یعنی تبدیل اطلاعات به یه شکل غیر قابل فهم جهت انتقال اون به مقصد و رمزگشایی به معنای برگرداندن اطلاعات رمز شده به حالت ابتدایی و قابل خوندن.
5. رمزنگاری برابر عبارته از الگوریتمای رمزنگاری که در اون دو شریک تجارتی، واسه امضاء و رمزنگاری و رمزگشایی مبادله ی الکترونیکی داده ها باید از کلید واحد و یکسانی استفاده کنن که الگوریتمای رمزنگاری برابر نامیده می شه. در این روش هر دو طرفی که هدف رد و بدل اطلاعات رو دارن
از یه کلید مشترک واسه رمزگذاری و هم بازگشایی رمز استفاده می کنن. دراین حالت، بازگشایی و رمزگذاری اطلاعات دو فرآیند برعکس همدیگه می باشن. بنابراین یه الگوریتم برابر از یه کلید هم واسه رمزنگاری و هم واسه رمزگشایی استفاده می کند.
6. در رمزنگاری نا برابر به جای یه کلید مشترک، از یه زوج کلید به نام های کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می شه. کلید عمومی مشترک بین طرفینه و کلید خصوصی به شکل پنهونی به وسیله هر یه از دو طرف حفظ می شه. معروف ترین نوع این الگوریتم RSA هستش.
7. امضای الکترونیکی مطمئن امضاییه که دارای ضریب بالایی از اطمینان بوده و بیان کننده متعلق بودن به شخص مورد نظر هستش. امضای الکترونیکی واسه اینکه به شکل مطمئن صادر شه باید دارای شرایط زیر باشه:
• نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشه.
• هویت امضاء کننده «داده پیام» رو معلوم کنه.
• به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده ی او صادر شده باشه.
8. به نحوی به یه «داده پیام» وصل شه که هر تغییری در اون «داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشه.
9. امضای الکترونیکی راحت عبارت از هر نوع داده منضم شده یا به راه منطقی وصل شده به داده پیامه که واسه شناسایی امضاء کننده ی داده پیام و تایید اطلاعات موجود در اون استفاده میشن و بدون شرایط خاص امضای الکترونیکی مطمئنه.
10. امضای الکترونیکی به کار رفته در اسناد الکترونیکی، واسه اینکه دارای اعتبار شناخته شده و بشه در دادگاه یا هرجای دیگه به اون خاطر کرد، باید تشریفات ثبت امضای الکترونیکی رو رعایت نموده باشه، که واسه این کار باید به دفاتر گواهی امضای الکترونیکی مراجعه کرد.
11. یکی از نهادهای مهم و تازه ای که در قانون تجارت الکترونیکی، تاسیس اون پیش بینی شده، دفاتر خدمات گواهی الکترونیکیه. مسئولیت اصلی این دفاتر اصالت سنجی هویت افراد تقاضا کننده، ارائه کلیدهای امضای الکترونیکی و تایید اصالت هویت افراد و تایید امضای الکترونیکی اونا هستش. صحت پیوند داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده اون و ضرورت تایید اون از طرف منبع سوم و صالح رسمی، در قانون پیش بینی شده. این منبع سوم در قانون تجارت الکترونیکی و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) اصطلاحا «دفاتر خدمات ارسال گواهی الکترونیکی» یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می شه. برابر ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی: «دفاتر خدمات ارسال گواهی الکترونیکی واحدهایی هستن که واسه ارائه ی خدمات ارسال امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می شن. این خدمات شامل تولید، ارسال، ذخیره، ارسال، تأیید، باطل شدن و به روز نگهداری گواهی های اصالت (امضای) الکترونیکی هست».
12. اسناد و دلایل اثبات دعوی ممکنه به شکل داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیشه طبق قوانین دلایل موجود، ارزش اثباتی داده پیام رو فقط به خاطر شکل و قالب رد کرد. بنابراین امضاء، نوشته، و اسناد الکترونیکی که به شکل داده پیام ارائه می شن دارای ارزش اثباتی هستن. کلا، ارزش اثباتی (داده پیام)ها با توجه به عوامل مطمئنه مثل تناسب روش های ایمنی استفاده کرده شده با موضوع و منظور مبادله (داده پیام) تعیین می شه. واسه همین کلیه ی (داده پیام)هایی که به راه مطمئن ایجاد و نگهداری شده ان از حیث محتویات و امضای مندرج در اون، تعهدات دو طرف یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی اونا حساب می شن، اجرای مفاد اون و بقیه کارا در حکم اسناد معتبر و قابل خاطر در مراجع قضایی و حقوقیه و نسبت به این نوع از داده پیام (داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن) رد و دودلی مسموع نیس و تنها میشه ادعای جعلیت به (داده پیام) مزبور وارد و یا ثابت کرد که (داده پیام) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده.
13. از نگاه حقوقی، مهمترین اثر امضاء اثبات رابطه سند با کسیه که امضاء به اون نسبت داده شده، و واسه اشخاصی که پیام رمزنگاری شده ارسال می ش
ه باید این اطمینان انجام بشه که کلید عمومی ای که در اختیار آنهاست، واقعیه. امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیس. بنابراین صحت پیوند ارسال امضای الکترونیکی از طرف شخص ممضی و صادر کننده اون با ارسال تصدیقی الکترونیکی از طرف منبع صالح رسمی سوم میسره که به اون گواهی امضای الکترونیکی میگن. یعنی دیگه وقتی که ثبت رابطه یا امضای الکترونیکی، در مرجعی که به باعث قانون اختیار اون رو یافته انجام گیرد، میشه گفت که اینجور رابطه یا امضایی، به طور رسمی «گواهی» شده. ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی در این باب می گه: «هر داده پیامی که به وسیله شخص سوم برابر ماده (11) این قانون ثبت نگهداری می شه، مقرون به صخته». بنابراین صحت پیوند داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده اون و ضرورت تایید اون از طرف منبع سوم و صالح رسمی، امریه که اهمیت اون غیرقابل انکاره.
14. دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی یکی از نهادهای مهمیه که در قانون تجارت الکترونیکی، تاسیس اون پیش بینی شده. مسئولیت اصلی این دفاتر اصالت سنجی هویت افراد تقاضا کننده، ارائه کلیدهای امضای الکترونیکی و تایید اصالت هویت افراد و تایید امضای الکترونیکی اونا هستش. بنابراین وظیفه دفاتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *