منبع پایان نامه درمورد سیستم مدیریت، کارکرد اقتصادی، کارکرد سازمان، کارکرد سازمانی

سیستمهای مدیریت رو پوشش دهند. گرچه که در بیشتر نوشته ها اتحاد بیشتر در مورد سه سیستم مدیریت کیفیت QMS، سیستم مدیریت محیطیEMS، و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل OHSMS بیان شده. میشه اینطور خاطر کرد که سازمانها بیشترین نیاز خودشو در این سیستمها جستجو کرد که این چیزی طبیعی مثل اینکه. این سه سیستم مدیریت، شمولیت بیشتری در ابعاد درون و برون سازمانی دارن به گونه های که بر مشتریان، سهامداران، جامعه، دولت، محیط کاری و زندگی، کارکنان و غیره کنترل بیشتری دارن تا سیستمایی که فقط به کارکرد سازمانی محدود به مرزهای سازمانه. مثل برخی از سیستمهایی مانند مسئولیت اجتماعی CSR، مدیریت ریسک و مدیریت پولی.
IMS حتما پوشش دهنده همه وظائف ویژه این سیستمها نیس بلکه یه شرکت یا سازمان می میتونه ترکیبی از این وظائف و پس ترکیبی از این سیستمها رو استفاده کند. میشه گفت که این تا حدودی به وسیله نوع سازمان و کارکرد اون مشخص می شه.
بطور کلی یه استاندارد کامل بین المللی که شامل روش و راه و روش واسه کامل سازی باشه وجود نداره.

فصل سوم
نمونه قراردادها

3-1 نمونه ای از چند قرارداد
3-1-2 قراردادهای بی اون تی ( BOT ) چیه؟
قراردادای بی. اون. تی (B. O. T) یا ساخت، بهره ورداری و انتقال ( واگذاری ) به قراردادهایی گفته می شه که در اون شرکت یا شرکتهایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه های سنگین ( از نگاه پولی ) نموده، مدت محدودی از پروژه اجرا شده، منتفع گردیده و بعد پروژه یعنی مستحدثات رو طوریکه امکان فعالیت کامل رو داشته باشه، بلا عوض به طرف دیگه که – عموما دولتها یا شرکتهای وابسته به دولت می باشن – انتقال می دن. این تعریف ،وجود این قراردادها رو به طور خیلی راحت تفهیم می کند. مثل این قراردادها عموما در پروژه های پایه ای یه کشور منعقد می شن، اما این به اون معنی نیس که استفاده از اینجور راه روشی در بقیه پروژه ها ممکن نباشه. اما به طور حتم، امتیازات پولی پروژه باید به حدی باشه که مجری و سرمایه گذار تمایل انعقاد اینجور قراردادی رو داشته باشه. قرارداد احداث بزرگراهها، خطوط راه آهن، احداث فرودگاهها، اسکلها، سدها، مجتمعای پتروشیمی و دیگه پروژه های بزرگ، از مواردیه که عموما از این راه به انجام می رسد. قانونگذار ایران، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی پذیرفته شده 13/4/87، زیر بند (ب) ماده 3 که نحوه سرمایه گذاری خارجی رو بر شمردهه اینجور مقرر می داره:”سرمایه گذاریای خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روشای “مشارکت مدنی” “بیع دوطرفه” و “ساخت، بهره ورداری و واگذاری” که برگشت سرمایه و منافع حاصله فقط از کارکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شه و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشه” قانونگذار جهت تضمین سود بیاری طرح و ایجاد تمایل در سرمایه گذار ،در تبصره ماده مرقوم بیان داشته: “مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای “ساخت، بهره ورداری و واگذاری ” مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر اون مستهلک نشده، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مونده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر به وسیله سرمایه گذار خارجی مجاز هستش. اما نکته مهم که باعث نوشتن این کوتاه مقاله گردید و بدیش اینه مورد توجه نویسندگان هم قرار نگرفته، اینه که این نوع قراردادها بدون تعریف قانونی هستن. تعریف این نوع قراردادها از اون جهت دارای اهمیته که قانونگذار پذیرش سرمایه گذاری خارجی رو تنها ازین طرق ممکن میداند. اما اینکه منظور از قراردادهای b. o. t چیه، در ابهام قراردارد. و بدیش اینه جهت دریافت معنی اون ناگزیر باید به منابع خارجی مراجعه کرد. اما بی شک،عنصر اساسی این قراردادها و هدف اونا، راه اندازی پروژه بی مجبور هزینه به دولته.
نکته آخر در مورد این قراردادها، قابل توجیه بودن طبق ماده 10 ق. م ایرانه، که بر اعتبار اون می افزاید. باید توجه داشت که اعمال این روش قراردادی، به راه اولی بین طرفهای داخلی هم ممکن هستش.
3-2 آشنایی با مدیریت قرارداد و طرح (MC)
از اونجا که بیشتر مجریان طرحهای بزرگ عمرانی موفق به تکمیل و راه اندازی طرحهایشان، برابر زمان و هزینه های پیش بینی شده نمی شن، با مشکلات زیادی روبرو می باشن. پیچیدگی تکنولوژیکی، تنوع تخصصهای مورد نیاز، نامناسب بودن طراحی ها، حجم بزرگ فعالیتها و ضمنا تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر در طرح، همه از مسائلی هستن که بیشتر مجریان طرح رو در پروژه های بزرگ و پیچیده از رسیدن به اهداف پروژه باز می دارن. معضلات به دلیل این مسائل، وقتی کرد بیشتری داره که مجری طرح تجربه و تخصص لازم رو در اداره کردن  پروژه های شبیه کسب نکرده باشه و علیرغم نداشتن تصور روشن نسبت به فعالیتها و نیازای آینده پروژه، مسئولیت مدیریت و هماهنگی طرح رو هم بر عهده گیرد. در ایجاد روشهای نوین اجرا و مدیریت طرحهای بزرگ سعی می شه تا اول اینکهً هماهنگی و اتحاد بیشتری بین مراحل طراحی و ساخت برقرار شه و دوم اینکهً وظایف مدیریتی از وظایف فنی طراحی و ساخت جداگونه شه. روش پیمانکاری مدیریت (MC) مثل این روشها هکه بیشترٌ در طرحهای بزرگ صنعتی و در کشور ما در طرحهای پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفته. در این روش پیمانکار مدیریت یا مدیر طرح (MC) به شکل عضوی از تیم کا
رفرما گشته تا طبق یه حق الزحمه توافق شده و به دور از تمایلات سودجویانه پیمانکاری، به انجام خدمات مدیریت در مورد ساخت بپردازد.
مثل عواملی که باعث رواج نیافتن کاربرد روشهای نوین در مدیریت طرحهای عمرانی کشور گشته، محدودیتهای سازمانی، نبود ریسک پذیری دستگاه اجرایی، نبود آگاهی مجریان طرح از روشهای نوین و آخر سر نبود برابری روشهای ایجاد شده در بقیه کشورها با کشور ما هستش.
روش مدیریت طرح پس اصلاح روشهای مدیریتی در هدایت و انجام پروژه ها به وجود آمدهه. در این روش نحوه عقد قرارداد با پیمانکاران ساخت به دو صورت ممکنه صورت گیرد:
1. وقتی که کارفرما به خاطر آزادی از درگیریها و ریسکهای منتقل شده از پیمانکاران ساخت، ترجیح می ده که تنها با مدیریت طرح قرارداد منعقد کند و بعد او مستقیماً با پیمانکاران ساخت در مورد انجام بسته (Package) های کاری قرارداد منعقد می کند.
2. وقتی که کارفرما ترجیح میده قراردادهای ساخت مستقیماً و بی واسطه MC با پیمانکاران منعقد شه و تنها MC  وظیفه مشاوره در انتخاب پیمانکاران و مدیریت بر نحوه کارکرد اونا رو مسئول شه. در این حالت MC نقش مشابهی نسبت به مدیریت ساخت (CM) پیدا می کند و ریسکهای منتقل شده به او خیلی محدود میشه.
3-3 امتیازات و مشکلات روش مدیریت طرح MC
3-3-1 امتیازات
1. در صورتیکه MC در وسطای فاز طراحی و یا زودتر استفاده کرده شه، با ترکیب شدن درون تیم طراحی و هماهنگی با تیم طراح قادر هستش تجربیات و مهارتها مربوط به ساخت رو در طراحیها اعمال کنه تا باعث کاهش زمان، هزینه، اجرایی شدن بهتر طرحها و افزایش امکان بررسی مهندسی ارزش در مراحل طراحی و ساخت شه.
2. با توجه به اینکه نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکاران ساخت بر عهده MC هبنابراین احتیاجی به خدمات نظارتی مهندسین مشاور نیس.
3. حضور MC باعث ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران ساخت و رفع مشکلات اونا از نگاه نبود تداخل کاری می شه.
4. ارائه خدمات پشتیبانی به پیمانکاران ساخت باعث سرعت دادن عملیات اجرایی و ضمنا پوشش دادن نقاط ضعف اونا میشه.
5. چون MC مستقیماً در طراحی و اجرا شرکت نمی کند، می میتونه فارغ از مسایل مستقیم اجرایی منحصراً به مدیریت، برنامه ریزی و کنترل هزینه بپردازد.
6. MC مثل عضوی از تیم کارفرما، تمایلات سودجویانه پیمانکاری نداره و تنها هدفش جذب رضایت کارفرماه.
7. در این روش رقابت شدیدی بین پیمانکاران ساخت ایجاد میشه، چون کار به بسته های کوچکتری تقسیم شده و پیمانکاران با انجام درست و بموقع اون، سعی در گرفتن بسته های کاری بیشتری دارن.
در صورتی که قراردادهای ساخت به وسیله MC به پیمانکاران واگذار شه دارای خوبی ها زیره:
1. کلیه ریسکهای به دلیل عملیات ساخت به MC منتقل می شه.
2. مسئولیت کلیه جنبهای ساخت بر عهده یه پیمانکار واحده.
3. MC امکانات پشتیبانی و خدمات و تسهیلات مرکزی واسه پیمانکاران تدارک خواهد دید.
3-3-2 مشکلات
ترکیب MC در درون تیم طراحی به جهت وجود نگاه از روی دشمنی اونا نسبت به او سخته.   در صورتیکه قراردادهای ساخت به وسیله MC به پیمانکاران واگذار شه مشکلات اون عبارته از:
چون تموم تصمیم گیری های مربوط به ساخت به وسیله MC صورت می گیرد، اگر او صلاحیت کافی نداشته باشه پروژه با خطر جدی روبرو می شه و از این واسه کارفرما ریسک بالایی رو پذیرفتهه.
همیشه کنترل زیادی روی عوامل و صورت حسابها باید صورت گیرد و بنابراین کاغذ بازی و سوء ظن در این حالت به مراتب بیشتره.
به جهت کنترل زیاد کارفرما، آزادی عمل در نحوه اجرای کار و خرید انواع پایین می آید.
(توضیح وظایف و خدمات مدیریت طرح (MC
واسه انجام طرحهای عمرانی کشور در « نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور» که در تاریخ 23/3/1375 طبق پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران رسیده طرحای عمرانی در دو مرحله «تهیه طرح» و «اجرای طرح» انجام می شن.
مرحله تهیه طرح که خود شامل «مدیریت بر تهیه از جنبه اجرای وظایف قانونی غیر قابل واگذاری که کارفرما خود با کارکنان خود، اونا رو انجام می ده» و «خدمات مدیریت تهیه طرح که کارفرما در صورت در اختیار نداشتن امکانات لازم یا بزرگ و پیچیده بودن طرح به پیمانکار خدمات مدیریت طرح واگذار می کنه.
مرحله اجرای طرح که خود شامل: «مدیریت بر اجرای طرح از جنبهای وظایف قانونی غیر قابل واگذاری که کارفرما خود با کارکنان خود اونا رو انجام می ده» و «خدمات مدیریت و کنترل که شامل خدمات مدیریت اجرای طرح، کنترلای مهندسی، کنترل پروژه و نظارت می شه. »
توضیح اینکه خدمات مدیریت اجرای طرح، کنترلای مهندسی و کنترل پروژه رو میشه در صورت نیاز به پیمانکار مدیریت اجرای طرح واگذار کرد.
با توجه به اطلاعات جمع بیاری شده از اجرای پروژه ها به نظر میرسد در صورت نیاز لازمه انجام مدیریت تهیه طرح و مدیریت اجرای طرح به وسیله یه واحد با عنوان مدیریت طرح و ساخت صورت گیرد.
خدمات مدیریت اجرای طرح رو واسه تکمیل مرحله ساخت، بهره ورداری و بعد نگهداری درست از واحدهای مختلف یه پروژه به توضیح زیر میشه گقت:
• خدمات مدیریت، هماهنگی و مشاوره
• تعیین خط مشیای اجرایی پروژه و روش ها
• برنامه ریزی، تهیه برنامه های زمان بندی، کنترل پیشرفت عملیات و گزارش دهی به کارفرما
• هماهنگی عملیات اجرایی