پایان نامه ارشد درباره زوجات

احساساتشان نسبت به آن متمایل گشته و از مخالفت با آن جریحه‌دار می‌شوند. این که گفته می‌شود تعدد زوجات باعث دلسردی زن به زندگی و تربیت فرزندانشان می‌شود و ممکن است به زنا و روابط نامشروع با مردان دیگر دچار شود باید بگوئیم که تجربه خلاف آن را اثبات کرده‌است. حکم تعدد زوجات وقتی تشریع شد هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاد و این نشان می‌دهد که طبیعت زن مخالف تعدد زوجات نیست و اگر ناراحتی‌ای وجود دارد ناشی از لوازم و عوارضی است که همسر اول یا دوم پیش می‌آورد. چون همسر اول وقتی تنها همسر شوهرش باشد دوست ندارد غیر او زنی دیگر به خانه‌اش وارد شود، چون می‌ترسد قلب همسرش به وی متمایل شده یا او بر روی تفوّق و ریاست پیدا کند و بین فرزندان او و فرزندان زن دیگر ناسازگاری و تنش ایجاد شود و این قبیل ترس‌هاست که موجب عدم رضایت و تألم روحی زن اول می‌شود نه غریزه جنسی. مضافاً این که در اسلام یکی از شروط جواز انتخاب همسر دیگر توانایی جنسی مرد است؛ یعنی مرد زمانی مجاز به انتخاب همسر مجدد است که از نظر جنسی بتواند همسر اول خود را راضی کند. ارضاء همسر اول یا دوم در واقع برای جلوگیری از کشیده شدن زن به گناه مذکور است.مخالفین تعدد زوجات هم‌چنین بیان می‌دارند که مسأله تعدد زوجات در گذشته از سوی جامعه قابل پذیرش بود. از نظر «دکتر شریعتی»، تلقی از تعدد زوجات درگذشته که به عنوان نوعی مراسم اجتماعی بوده با الان متفاوت است. در گذشته عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وحتی اخلاقی، قوی‌تر از عامل عشق و حتی هوس بوده است. بنابراین ممکن است حکمی برای زمان یا مکانی صادر شده‌باشد اما این دلیل بر تداوم آن در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها نیست.
در روایتی محمّد‌بن‌مسلم از امام محمّد‌باقر علیه‌السّلام نقل می‌کند که حضرت می‌فرمایند: «پیامبر(ص) نگهداری گوشتی که سه روز از ذبح آن گذشته بود را نهی فرمود» در حالی که امروزه (نگهداری بیش از سه روز) اشکالی ندارد. در روایت دیگر، محمّدبن مسلم و زراره از امام محمّدباقر علیه‌السّلام در مورد خوردن گوشت الاغ اهلی سؤال کردند. حضرت در پاسخ فرمودند: «پیامبر در روز خیبر از خوردن آن نهی فرمود و نهی مختص آن زمان بود چرا که در آن زمان مردم بر آن سوار می‌شدند و تنها چیزهایی حرام هستند که در قرآن خداوند حرمت آنان را اعلام کرده‌است». آن چه از این روایات دریافت می‌شود، نقش زمان و مکان در بعضی از احکام است. پس شاید بتوان گفت اجازه‌ی تعدد زوجات در مقطعی به دلیل شرایط ویژه (مثل جنگ و کشتار و فزونی جمعیت زنان نسبت به مردان) صحیح باشد اما کلیت ندارد. جواب اینکه قیاس مسأله تعدد زوجات با این‌گونه روایات صحیح نیست زیرا تعدد زوجات در قرآن آمده و حکم حکومتی و یا مصلحت اندیشی حاکم اسلامی به دلیل شرایط ویژه زمان و مکان نبوده است.
از جمله دلایل دیگری که مخالفین تعدد زوجات به آن استناد می‌کنند این است که با تشریح حکم تعدد زوجات شهوت‌رانی در جامعه به اوج می‌رسد و اسلام با چنین تشریحی مهر تأیید به شهوت‌رانی‌ها و بوالهوسی‌ها می‌زند. ولی به‌نظر می‌رسد این اشکال از روی بی‌توجهی در روش تربیت اسلامی و اهداف این شریعت می‌باشد، زیرا شعار اسلام مبارزه با زیاده‌خواهی و افراط در غرایز انسانی و کنترل آنها در جهت فضیلت و سعادت بشریت است تا مرد با استفاده کنترل شده از غرایز، بویژه غریزه جنسی، راه انحراف را نپیماید و در زنان نیز عفت و حیا که نعمت خدادادی به زنان است محفوظ بماند و برخلاف آن چه شایع شده که شهوت زن بیش از مرد است، شهوت زن خیلی کمتر از مرد می‌باشد. شهوت مردان به طور متوسط معادل بیش از یک زن بلکه دو و سه زن است. یک زن چه بسا به مقدار ثلث دوران مصاحبتش با مرد، از قبیل ایام عادت زنانگی، ایام حمل و وضع و شیرخوارگی و غیره از عمل جنسی معذور باشد، از سوی دیگر یکی از اهداف اسلام افزایش نسل پاک و مسلمان است.
مخالفین تعدد زوجات را مخالف قانون طبیعت می‌دانند، چون قانون طبیعت برای هر مرد یک زن را تجویز می‌کند و اگر ما خلاف آن را تجویز کنیم، مخالف وضع طبیعت رفتار کرده‌ایم. استدلال مزبور از چند جهت قابل نقد است.
اوّلاً: خاصیت تولید نسل و بارور کردن در مردان طولانی تر از زنان است زیرا اغلب زنان در 50 سالگی یائسه می‌شوند و دیگر توانایی فرزند زایی ندارند در حالی که مردان سالها بعد از 50 سالگی قادر به تولید نسل هستند لذا می‌بینیم که طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با یک زن فراتر روند و این معقول نیست که طبیعت نیروی تولید را به مردان بدهد و در عین حال آنان را از تولید منع کند. علاوه بر این حوادثی مثل جنگ، نزاع و جنایات مردان را بیشتر از زنان تهدید می‌کند.

ثانیاً: استدلال به اینکه طبیعت نوع بشر شمار مردان را مساوی با شمار زنان قرار داده‌است، صرف نظر از خدشه‌هایی که دارد، زمانی استدلال صحیحی است که تمامی مردان حداقل بیش از یک زن اختیار کنند در حالی که چنین نیست، چون طبیعت چنین موقعیتی را در اختیار همه قرار‌نداده، طبعاً بیش از یک زن داشتن جز برای بعضی از مردان فراهم نمی‌شود. اسلام نیز همه دستوراتش مطابق فطرت و طبیعت است. اسلام چهار زن داشتن را بر همه مردان واجب نکرده بلکه برای کسانی که توانایی دارند جایز دانسته، آن هم در صورتی که بتوانند بین دو زن یا بیشتر به عدالت رفتار کنند.
ثالثاً: این ایراد در صورتی درست بوده و بر حکم تعدد زوجات وارد است که حکم تعدد زوجات اصلاح نشده و با قیودی که محذورهای توهم شده را اصلاح کند مقید و تعدیل نشود. ولی اسلام همین کار را کرده و بر مردانی که می‌خواهند زنان متعدد داشته‌باشند شرط کرده که در معاشرت با آنان رعایت عدالت را بکنند و بستر زناشویی را بین آنها به مساوی تقسیم کنند. رعایت عدالت در نفقه و معاشرت با آنان جز برای بعضی از مردان فراهم نیست. علاوه بر این در این میان راه‌های دینی و شرعی دیگری هست که با بکار بستن آن، زن می‌تواند شوهر خود را ملزم سازد که زن دیگری نگیرد و تنها به او اکتفا کند.
اسلام تنها حق پیشنهاد را به مردان داده‌است آن هم با وجود شرایط سنگینی که ذکر شد، بدون آن که از طرف زن اجبار به پذیرش باشد و اگر زنی بخواهد غرایز جنسی و دیگر غرایز خود را از راه مشروع و صحیح برآورده کند و با سرکوب غرایز جنسی به انواع امراض روحی و جسمی مبتلا نشود و یا با رها کردن غرایز جنسی به بی بندوباری کشانده نشود، آیا راه بهتری از راه پیشنهادی اسلام وجود دارد؟ اگر انصاف و عقل را حاکم قرار دهیم تصدیق خواهیم کرد که این بهترین و سالم‌ترین راه است.
مبحث سوّم: حکمت و فلسفه‌ی همسران متعدد پیامبر(ص)
مخالفین اسلام از جمله ایرادهایی که به ساحت مقدس پیامبر(ص) وارد کرده‌اند، انتخاب همسران متعدد از سوی آن حضرت است که حضرت را به شهوت‌رانی متهم کرده‌اند. در پاسخ این گروه می‌توان گفت:
اولاً: با کمترین تأمل در همسران انتخابی ایشان و شرایط زمان و مکان و موقعیت اجتماعی و اهداف مقدس اسلام به این حقیقت خواهیم‌رسید که آن چه مخالفان گفته‌اند از روی کینه و عاد با پیامبر اکرم(ص) و دین مقدس اسلام بوده که با واقعیت مطابقت ندارد زیرا ازدواج‌های متعدد پیامبر در دوران سالخوردگی ایشان و بعد ‌از فوت حضرت خدیجه(س) صورت گرفت، در حالی که اگر مردی شهوت‌پرستی را پیشه‌ی خود سازد، معمولاً قبل از 25 سالگی باید ازدواج کند، آن هم در جامعه‌ی عربستان که به خاطر آب و هوا و شرایط جغرافیایی خاص خود، بلوغ فرد زودتر صورت می‌گیرد. ثانیاً: پیامبر(ص) در سن 25 سالگی با خدیجه(س) که در سن 40 سالگی بود ازدواج کرده و 15 سال از عمر شریف خود را با خدیجه و در شرایط تک‌همسری گذراند و این در حالی بود که در جامعه عربستان چند همسری رواج داشته است. ثالثاً: معمولاً مردان هوس‌باز و شهوت‌پرست در پی دختران زیبا و دلربا هستند، نه زنان بیوه و پیر و فرتوت. بعضی از همسران پیامبر به هنگام ازدواج با ایشان پیر و بسیار سالخورده بودند. رابعاً: عطش هوس چنین انسان‌هایی با دلربایی، طنازی و زیبایی شریک جنسی‌شان فرو می‌نشیند نه با زنان متعدد.
اما حکمت اقدام رسول خدا در امر تعدد زوجات را می‌توان در امکان تبلیغ دین اسلام از این راه و ورود در طوایف مختلف در جهت ابلاغ دستورات الهی و همچنین حمایت عملی از زنانی که به دلایل جنگ و دیگر حوادث بی‌سرپرست گشته، جستجو کرد. پیامبر با پیش قدم شدن و قبول تکفّل چنین زنانی، به طور عملی دیگر مسلمانان را تشویق نمود تا در صورت فراهم بودن شرایط و عدم وجود مانع با اقدام خود هم جلوی فساد آتی جامعه را بگیرند و هم فرزندان یتیم از بی‌سرپرستی و رنج بی‌پدر‌ شدن در آینده رنج نبرده و مسائل عاطفی و نیازهای مادی آنان نیز برآورده‌شود؛ که ازدواج پیامبر با هند دختر ابو امیه بن مغیره فخروی معروف به «امّ سلمه» با هدف حمایت از فرزندان یتیم وی صورت گرفت.
فلسفه‌ی دیگر تعدد زوجات پیامبر(ص) را می‌توان در آموزش دادن امت خود مشاهده کرد. پیامبر با داشتن همسران متعدد به مسلمین نشان داده‌اند که چگونه می‌توان بین همسران عدالت جاری ساخت و صفا و صمیمیت را در عین تعدد به خانواده وارد نمود و بدون هیچ گونه کنش زندگی سالم داشت.
از دیگر اهداف تعدد زوجات از سوی پیامبر(ص) مبارزه با افکار جاهلی است که ازجمله آن ازدواج پیامبر(ص) با زینب بنت جحش بود. زینب قبل از ازدواج با پیامبر با زید بن حارثه، غلام آزاد شده و فرزند خوانده‌ی پیامبر ازدواج می‌کند. زینب بارها اصالت خود را به رخ زید کشیده و مداوم او را تحقیر می‌کرد که سر‌انجام زید مجبور به طلاق وی شد. لذا به دستور خداوند متعال زینب به نکاح پیامبر درآمده تا بعد از آن مومنان در نکاح زنان پسرخوانده خود بر خویش حرج و گناهی نپندارند، لذا این مبارزه‌ای بود که خداوند پیامبر را مأمور آن کرد تا ریشه خرافات و فرهنگ جاهلیت و رسوم غلط را بسوزاند.
سؤالی که در این جا به ذهن می‌آید این است که چرا پیامبر بیش از چهار همسر داشت؟ چرا پیامبر از این حکم استثنا شده‌است؟ در پاسخ باید گفت:
اولاً: پیامبر قبل از نزول آیه و ایجاد محدودیت آن هم بعد از رحلت همسر اولش حضرت خدیجه دارای نه همسر بود. ثانیاً: طلاق دادن مازاد بر چهار همسر از سوی پیامبر به معنای رها کردن آنان در جامعه بدون هیچ گونه پشتوانه روحی و روانی بود؛ زیرا در صورتی که مردی همسر خود را طلاق دهد آن زن می‌تواند با دیگری ازدواج کند درحالی که زنان پیامبر حتی بعد از فوت حضرت مجاز به ازدواج با دیگری نیستند چرا که قرآن کریم زنان پیامبر را مادران امت اسلامی معرفی می‌کند و از طرفی ازدواج فرزند با مادرش حرام است. ثالثاً: همان‌طور که قبلاً گفته شد، همسران پیامبر اکثراً سالخورده بودند که حتی در صورت مجاز بودن به ازدواج مجدد، قطعاً نمی‌توانستند همسر مناسبی برای خود پیدا کنند. رابعاً: بسیاری از سخت گیری ها مخصوص پیامبر است و دستورات شاقّ منحصر به خود را داشته است؛ مثلاً پیامبر حق ندارد زنان را طلاق داده و زن جدیدی انتخاب کند و این درحالی است که دیگر مردان چنین محدودیتی ندارند یا در عبادات هم همین طور است. برای مثال نماز شب بر پیامبر واجب است در حالی که برای دیگر مسلمانان مستحب است. لذا تعداد زوجات و داشتن نه همسر هم جزء موارد خاص پیامبر(ص) است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث چهارم: شرایط جواز تعدد زوجات
به دلیل ضرورت اصلاح رسم تعدد زوجات و مبارزه با افکار جاهلیت، دین اسلام یک سری شرط و شروطی را مقرر نموده است تا از تعدد زوجات بی‌رویه‌ای که در میان اعراب رواج داشت، جلوگیری کند. لذا در مبحث حاضر به بیان شرایط جواز تعدد زوجات در دین مبین اسلام و همچنین در طول تاریخ قانونگذاری ایران می‌پردازیم.

گفتار اول: شرایط جواز تعدد زوجات در دین اسلام
همان‌طور که قبلاً بیان شد، حکم تعدد زوجات در اسلام از احکام امضایی بوده نه تأسیسی، با این تفاوت که اسلام در جهت محدود کردن این امر شرط و شروطی را مقرر نموده است تا از تعدد زوجات بی رویه‌ای که در میان اعراب جاهلیت رواج داشت جلوگیری کند و برای مسلمانان نیز در طول تاریخ مسیر صحیح و درست اختیار همسر متعدد را تبیین نماید، لذا شرایط تعدد زوجات در اسلام به شرح زیر است:
بند اوّل: محدودیت عددی
اولین قدمی که اسلام در زمینه‌ی اصلاح رسم تعدد زوجات انجام داد، ایجاد محدودیت عددی بر آن است. به بیان دیگر، در دوران جاهلیت هر مردی اختیار ازدواج با هر تعداد زن را داشت و تشکیل حرمسرا در میان ملل قدیم خود شاهدی بر صدق این مطلب است که اسلام برای برچیدن حرمسراها و حفظ کرامت انسآن‌ها برای این قانون محدودیتی که حداکثر چهار زن است قرار داد (البته آن هم به شروطی که ذکر خواهیم کرد). پس اولین محدودیت، محدودیت عددی است که تحت عنوان استیفاء عددی به آن می‌پردازیم.
«استیفاء» در لغت به معنای کامل گرفتن است و اصطلاح فقهی استیفاء عدد آن است که مرد چهار زن دائم داشته‌باشد که در این صورت نمی‌تواند زن پنجمی را به عقد دائم بگیرد، همان‌طور که شوهر داشتن مانعی برای ازدواج زن محسوب می‌شود. استیفاء عدد هم مانعی برای ازدواج دائم مرد و موجب بطلان ازدواج مجدد و بی رویه وی می‌شود، که این منع در قانون صریحاً ذکر نشده ولی با توجه به حقوق اسلامی، عرف و عادت مسلم که مبتنی بر فقه اسلامی است، در محدود بودن تعدد زوجات دائم به چهار زن شکی وجود ندارد.
حال سؤالی که در این جا مطرح می‌باشد این است که آیا استیفاء عدد در نکاح منقطع وجود دارد؟
از جمله روایاتی که در این باره آمده‌است به روایاتی از زراره می‌توان اشاره نمود که از امام صادق علیه‌السّلام در مورد متعه سؤال کرد که آیا متعه جزء چهار همسر است؟ حضرت در جواب فرمودند: «تزوّج منهم الفاً فإنهن مُستأجِرات»؛ با هزار تن از آنها می‌توان ازدواج کنی چون آن‌ها جزء مستأجرات هستند. یا در روایت دیگر از حضرت رسول سؤال می‌کند متعه تا چه تعداد حلال است؟ حضرت در پاسخ می‌فرمایند: «هر تعداد که بخواهی».
اما در کنار این قبیل روایات، روایت دیگری آمده که متعه را جزء نصاب چهار زن حساب کرده‌اند، ازجمله این روایات، روایت عمار ساباطی از امام‌صادق (ع) است که فرمودند: «هیَ اَحد الارْبَعه»؛ متعه یکی از چهار زن است. در بین فقهای متقدم نیز قاضی ابن براج صاحب المهذب، متعه را جزء چهار زن می‌داند و می‌گوید: «وَ لاَ یجوز للمتزوّج مَتِّعْهُ انَّ یزید علی ارْبِعْ مِنَ النِّسَاءِ» شهید ثانی هم روایات متعارضی که متعه را جزء چهار زن می‌داند می آورد و هم نظر مشهور که متعه را جزء چهار زن نمی‌دانند نقل می‌کند، اما خود نظر و فتوایی نمی‌دهد و در تردید است. اما نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که ممنوعیت جمع بیش از چهار زن در مورد نکاح دائم است و در نکاح منقطع هیچ محدودیتی وجود ندارد. اما همچنان‌که برخی از حقوقدانان معاصر معتقدند، در نکاح منقطع نیز استیفاء عدد موثر است. از نظر دکتر کاتوزیان: «در حقوق کنونی نمی‌توان زوجه موقت را در حکم «مستأجر» پنداشت و رابطه با او را در قالب عقد معوض اجاره مطالعه کرد. نکاح منقطع نیز هرچند که احترام و دوام ازدواج دائم را ندارد، در هر حال نکاح است و مشروعیت و نفوذ خود را از همین عنوان می‌گیرد. پس اگر شمار زنان مرد محدود به چهار باشد، زن موقت نیز بایستی از جمله زنان به شمار آید و در استیفاء عدد موثر باشد. تأیید این نظر نه تنها از زن‌بارگی و سوء استفاده هرزگان جلوگیری می‌کند، حقوق ما را با سایر مذاهب اسلامی نیز نزدیک می‌سازد و با اخلاق عمومی سازگارتر است».
بند دوم: عدالت
«عدل» در لغت به معنای داد، انصاف، برابری، درستی، تساوی و ضد ظلم و جور است و عدالت به معنای برابر داشتن، دادگری، دادگر بودن و انصاف داشتن آمده‌است. معنی اصطلاحی عدل «قرار دادن امور در جای خود» می‌باشد. برخی از صاحب نظران واژه «قسط» را نیز مترادف با عدالت دانسته و گفته‌اند: «عدالت و قسط به معنای میانه‌روی و تعادل در امور و به دور از