پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد درمورد روابط بین الملل

در این عرصه برای خود ایجاد ننمایند؛گریبانگیر این جنگ ها خواهند شد.بنابراین نتیجه دیگری که از مهدویت در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف حاصل می شود،آن است که نیروهای مسلح دولت اسلامی با تکیه بر توان تسلیحاتی متعارف خود باید نخست نقش بازدارندگی و سپس حفظ صلح و امنیت منطقه ای را ایفاء نمایند.آمادگی قوای مسلح دول اسلامی در بکارگیری تسلیحات متعارف با تاکید بر وقوع فتنه هایی هم چون خروج دجال،ویژگی های سفیانی و فرو رفتن سپاه او در زمین،هجوم یاجوج و ماجوج و …. نیز تاکید می گردد. کاربرد تسلیحات متعارف توسط قوای مسلح دول اسلامی همواره باید به عنوان گزینه آخر مطرح باشد بدین معنا که همان گونه که مهدی موعود(عج) در عصر قیام،ابتداء با بیان دعوت،اتمام حجت یا به بیان امروزه دیپلماسی،راه هر گونه جنگ،دشمنی و کاربرد وسیع تسلیحات متعارف جز در صورت عناد آشکار را می بندد؛کاربرد تسلیحات متعارف نیز باید به عنوان گزینه آخر باشد و این هم یکی دیگر از ویژگی هایی است که مهدویت را به ویژه از تلقی واقع گرایان در بکارگیری تسلیحات و قوای متعارف جدا می نماید.بکارگیری تسلیحات متعارف در اندیشه مهدویت بایستی به دور از هر گونه ظلم و ستم و صرفا معطوف به مبارزه با ظالمان،غارت گران و مفسدان باشد چرا که اقدام مبتنی بر دکترین مهدویت یک اقدام عدالت بخش و توحید محور می باشد.بنابراین قوای مسلح مکلفند حتی در صورت جهاد دفاعی از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه غیرظالمان به شدت احتراز نمایند. این ویژگی است که در واقع گرایی و آرمان گرایی به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی گیرد و شاهدی بر جامعیت بکارگیری تسلیحات متعارف در دکترین مهدویت است.در مهدویت برخلاف واقع گرایی و آرمان گرایی به ویژگی افراد و دولت های صالح برای بکارگیری تسلیحات متعارف نیز توجه شده است و بنابراین، هر شخص و دولتی صلاحیت کاربرد تسلیحات متعارف را ندارد بلکه تنها دولت ها و اشخاصی صلاحیت این کاربرد را دارند که فهم کامل و عمیقی نسبت به واقعیات جهان و دین برخوردار باشند.این امر با مفهوم جهاد در اسلام نیز سنخیت دارد چرا که ((جهاد در اسلام فقط برای مومنین است و کسانی که ایمان ندارند،مشمول قاعده جهاد نیستند)). همه این مطالب را می توان در این جمله جای داد که نه تنها در دکترین مهدویت بلکه در مکتب اسلامی ،اصولا بکارگیری توان تسلیحاتی متعارف به منظور به راه انداختن جنگ به بهانه ظن به سایر دولت ها یا تهدیدات از ناحیه آنها جز در موارد مشروط مشروع شمرده نشده است و این امر به طور کلی عامل تمییز دهنده نگاه مکتب اسلامی با غیراسلامی به جنگ نیز می باشد بلکه جنگ بایستی صرف نظر از دفاعی بودن آن واجد سه ویژگی فی سبیل الله، ایمان و اخلاص باشد که در آن صورت جهاد دفاعی است و در غیر این صورت نه تنها جنگ بلکه صرف بکارگیری و حتی انباشت تسلیحات متعارف نیز فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد. این امر یک نتیجه دیگر به دست می دهد چرا که در کنار اتدیشه مهدویت،معیار قدرت، قدرت نظامی صرف و حتی عوامل اقتصادی،اجتماعی نبوده بلکه مهم تر از آن باید در کنار تمامی این قدرت ها،باید بر قدرت معنوی یک دولت افزود.بنابراین قدرت معنوی یا آن گونه که امروزه گفته می شود قدرت نرم در اندیشه مهدویت کارایی بیشتری از انباشت،دراختیارداشتن و کاربرد تسلیحات متعارف دارد.نگاه به روابط بین الملل از دیدگاه مهدویت نگاهی خوش بینانه و مبتنی بر افزایش حسن روابط و همجواری و پرهیز از کاربرد غیرضروری تسلیحات متعارف می باشد. برخلاف بحث آرمان گرایی و واقع گرایی،دربرداشتن یا نداشتن و کاربرد یا عدم کاربرد تسلیحات متعارف به منظور نشان دادن قدرت نظامی در دکترین مهدویت صورت نمی پذیرد بلکه هدف از انباشت و کاربرد تسلیحات متعارف در دکترین مهدویت،برقراری عدالت می باشد.این موضوعی است که به کرات مورد تاکید مقام معظم رهبری(مدظله) قرار گرفته است چنانچه می فرمایند: ((درد بزرگ بشریت،امروز همین مساله فقدان عدالت است.همیشه دستگاه های ظلم و جور در سطح دنیا به شکل های مختلف بر مردم جفا کرده اند؛بشریت را زیر فشار قرار داده اند و انسان ها را از حقوق طبیعی خود محروم کرده اند؛اما امروزه این معنا از همیشه تاریخ بیشتر است و رفع این را انسان از ظهور مهدی موعود می طلبد و انتظار می برد.بنابراین،مسئله ،مساله طلب عدالت است.))

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پایان به نظر می رسد که با توجه به مباحث مطروحه، امروزه می توان با توسعه مهدویت که ابتنای اصلی آن بر همگرایی بین المللی به جای همکاری بین المللی در مفهوم ایده آلیسم و هم چنین احتراز از تک محوری که منافات با رئالیسم قرار دارد ؛ به تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به الزامات روابط بین المللی پرداخت.
مبحث چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف
در این بخش به ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف پرداخته خواهد شد.با توجه به اینکه در چند ناحیه خلاء و چالش های اساسی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارد بنابراین در این بخش سعی شده است تا به این نواحی پرداخته شود ضمن این که این نواحی کمترین توجه را نسبت به مناطق دیگر محتمل جنگی به خود تاکنون جلب نموده اند. از این رو مطالب این مبحث در قالب سه گفتار ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال و جنوب،ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو و ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریای آزاد تقدیم می گردد.
گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال

کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال و جنوب نیز از زمره مسایل مهم حقوقی در این زمینه محسوب می گردد به همین دلیل گفتار اخیر را به دو بخش کرده ایم تا در بخش اول به نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنوبگان و در بخش دوم به کاربرد تسلیحات متعارف در شمالگان پرداخته شود.
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب:
کاربرد تسلیحات متعارف در جنوبگان به عنوان یکی از نواحی مهم در این قسمت مورد توجه قرار می گیرد.نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب اساسا تحت تاثیر معاهده 1959 جنوبگان قرار داد.البته این تنها سند بین المللی در زمینه جنوبگان نبوده بلکه علاوه بر آن می توان به توصیه های مطرح شده در جلسات دول عضو معاهده مزبور،پروتکل راجع به حفاظت از محیط زیست معاهده جنوبگان و دو کنوانسیون بین المللی جداگانه برای حفاظت از فک های جنوبگان(لندن،1972) و حفاظت از منابع جاندار دریایی جنوبگان(کانبرا،1980) اشاره داشت. هم چنین کنوانسیون تنظیم فعالیت های منابع معدنی جنوبگان(ولینگتون،1988) هم در زمینه جنوبگان وجود دارد که به علت عدم تصویب هیچ یک از دولت ها،تاکنون لازم الاجراء نشده است اما به عنوان یکی از اسناد موجود در زمینه جنوبگان مورد مطالعه قرار می گیرد.با توجه به آنکه موضوع بخش حاضر در مورد کاربرد تسلیحات متعارف در جنوبگان می باشد و قسمت عمده این بحث در معاهده جنوبگان صورت پذیرفته است بنابراین در این قسمت تمرکز خود را بر روی معاهده فوق الذکر گذاشته و از پرداختن به سایر کنوانسیون های بین المللی مطروحه اجتناب می گردد.البته در این جا باید خاطر نشان ساخت که بررسی کاربرد تسلیحات متعارف از منظر معاهده جنوبگان از یک منظر دیگر نیز دارای اهمیت می باشد چرا که معاهده اخیر اولین معاهده کنترل تسلیحات در زمان جنگ سرد تلقی می گردد. مبنای ماده یک معاهده مزبور ،قطب جنوب به عنوان یک منطقه منحصرا صلح آمیز معرفی شده است و هر گونه اقدام نظامی در زمین یا لایه های یخی 60 درجه عرض جغرافیایی به سمت ممنوع شده است.البته باید توجه داشت که نمونه های مطروحه در ماده یک معاهده جنوبگان در باب فعالیت های نظامی استقرار پایگاه های نظامی یا انجام رزمایش های نظامی به همراه آزمایش هر نوع تسلیحاتی در جنوبگان،حالت تمثیلی داشته و نه حصری و بنابراین هر گونه عملیات نظامی دیگر از جمله کاربرد تسلیحات متعارف را در برمی گیرد. با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف در ارتباط با دریاهای آزاد در منطقه جنوبگان ممنوع نمی باشد.هم چنین حضور و کاربرد نیروهای مسلح و تسلیحات متعارف تنها برای اهداف صلح آمیز یا تحقیقات علمی در قطب جنوب بر طبق معاهده فوق مجاز شمرده شده است. با این حال،تاکید می نماید که همه تحقیقات علمی نباید به عنوان مبنایی برای ادعاهای سرزمینی استفاده شود.
این معاهده تصریح می نماید که قطب جنوب می بایست تنها برای اهداف صلح آمیز استفاده گردد و استقرار هر گونه استحکامات یا پایگاه های نظامی را منع می نماید اگرچه این واقعیت را اجازه می دهد که نیروهای مسلح یک دولت عضو در اماکن تحقیقاتی مشروط بر اینکه اهداف کلی تضمین صلح و حفاظت از محیط زیست جنوبگان را به مخاطره نیاندازد؛ مستقر شوند..معاهده به منظور تضمین غیرنظامی بودن جنوبگان و کاربرد آن برای اهداف صلح آمیز و علمی،برقراری روابط کاری همکاری جویانه با موسسات تخصصی سازمان ملل متحد و سایر موسسات و سازمان های بین المللی که دارای منافع علمی یا فنی در جنوبگان باشند را مقرر می نماید.از این رو موسسات مرتبط با خلع سلاح و کنترل تسلیحات سازمان ملل متحد به ویژه یونیدیر با این معاهده همکاری های نزدیکی برقرار نموده اند. معاهده هم چنین آزمایش هر نوع تسلیحاتی را از جمله تسلیحات متعارف و انهدام زوائد این تسلیحات در قطب جنوب را منع می نماید. تاکید معاهده جنوبگان بر صلح آمیز و غیرنظامی بودن فعالیت های دول عضو در این منطقه باعث شده است که حتی وقایعی مانند بحران موشکی اوایل دهه 60 میلادی و جنگ ویتنام در دهه های 60 و 70 میلادی میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی و جنگ فاکلند در اوایل دهه 80 که همگی اطراف آن مخاصمات،اعضای معاهده جنوبگان نیز بودند؛نتواند بر هر گونه تقابل نظامی و کاربرد تسلیحات متعارف در سطوح گسترده اثری بگذارد. چند سازو کار در معاهده جنوبگان به منظور تضمین عدم کاربرد تسلیحات متعارف به جز در موارد استثنایی وجود دارد. نخستین ساز و کار،ساز و کار بازرسی اتهامی است که در ماده هفت معاهده جنوبگان پیش بینی شده است که به موجب آن ((همه مناطق جنوبگان از جمله تمامی ایستگاه ها،تاسیسات و تجهیزات و تمامی کشتی ها…. در نقاط پیاده یا سوار کردن محموله ها یا خدمه می بایستی در هر زمان در معرض بازرسی قرار بگیرند.)). این بازرسی به وسیله گروه ناظران بین المللی انجام می گیرد که بر مبنای معاهده جنوبگان،هر یک از دولت های طرف مشورتی می تواند ناظرانی را تعیین نماید که از آزادی کامل به منظور بازرسی هر مکان یا تجهیزاتی در جنوبگان برخوردار می باشند.سایر مواد مرتبط با این نوع بازرسی را می توان در بند 5 ماده 7 معاهده جنوبگان یافت که دول عضو را ملزم می نماید تا به((ابلاغ سریع تمامی سفرها کشتی ها و اتباع خود و هر گونه خدمه یا تجهیزات نظامی که قصد ورود آن را به و درون منطقه تحت الشمول معاهده جنوبگان دارند)) بپردازند.هم چنین مجموعه اقدامات مشورتی که به عنوان ضمیمه معاهده جنوبگان محسوب می شود نیز دول عضو را ملزم به تبادل اطلاعات راجع به هر گونه تجهیزات نظامی (از جمله تسلیحات متعارف) که به جنوبگان وارد شده است از جمله نام ها،انواع،تعداد،توصیف آنها و تسلیحات کشتی ها می نماید. یکی از مسایل بسیار مهم در زمینه بازرسی بین المللی تسلیحات متعارف در جنوبگان،بازرسی زیردریایی ها کشورها می باشد. این زیردریایی ها که در ساخت و تولید خود از فناوری های پیشرفته ای بهره برده اند؛دولت های متبوع خود را وادار نموده اند که به آسانی تن به بازرسی این زیردریایی ها در جنوبگان ندهند. به دلیل آنکه این منطقه خالی از سکونت بوده و هم چنین هیچ گونه تاسیسات نظامی در آن وجود ندارد،امضاء کنندگان معاهده قادر بودند تا راجع به نظام بازرسی اتهامی که یکی از اولین نمونه های از این نوع است توافق نمایند که به هر طرفی حق بازدید و نظارت بر تاسیسات تحقیقاتی را می دهد.ایالات متحده خود از سال 1980،شش مرتبه به اجرای بازرسی پرداخته است و هیچ نشانه ای از نقض مفاد معاهده را توسط هر یک از طرفین معاهده نیافته است.یکی دیگر از ساز و کارهای موجود در زمینه تضمین عدم کاربرد کلی تسلیحات متعارف در جنوبگان، وجود نهاد مشورت و تبادل اطلاعات می باشد. اگرچه علاوه بر بازرسی اتهامی،معاهده جنوبگان یک چهارچوب مشورت و تبادل اطلاعات را بین اعضاء مقرر می نماید. اما به هیچ وجه این دو ساز و کار ، برای حل و فصل اختلافات بین الدولی دولت های عضو معاهده جنوبگان کافی نمی باشند.این مسئله از ان جا واجد اهمیت می گردد که به دلیل کمبود منابع در جنوبگان، رقابت های بین دولت ها شدید بوده و دولت های فعال در این منطقه می کوشند تا با توسل به ابزار و فناوری های جدید،امکان انتفاع از منابع بیشتری را برای خود مقدور سازند لذا در صورت تضاد عمیق منافع و وجود اختلافات لاینحل،هیچ تضمینی به منظور عدم برخورد نظامی هر چند محدود و کاربرد تسلیحات متعارف وجود ندارد واقعیتی که موجب نگرانی برخی از دولت های عضو معاهده جنوبگان از جمله استرالیا را فراهم ساخته است. ساز و کار دیگر در زمینه تضمین عدم کاربرد تسلیحات متعارف در جنوبگان، وجود کمیته های ملی جنوبگان در هر یک از دول عضو می باشد. دولت ها اصولا برای اینکه تشخیص دهند که فعالیتی مخل اهداف و موضوع معاهده جنوبگان از جمله در زمینه نظامی و غیرنظامی بودن آنها است،مبادرت به تاسیس کمیته های ملی جنوبگان بر اساس ماده 6 معاهده جنوبگان نموده اند.دول عضو می توانند از این کمیته ها نظر مشورتی بگیرند اما این نظرات برای آنها حالت الزام آور ندارد و نهایتا خود دولت ها هستند که تشخیص می دهند فعالیتی مغایر با اهداف و موضوع معاهده است یا نه. این کمیته های ملی جنوبگان می توانند درخواست های خود را برای ارائه نظر مشورتی به کمیته علمی تحقیقات جنوبگان که زیر نظر شورای بین المللی دانش فعالیت کرده و یک نهاد غیردولتی است ارائه دهند. بدون شک، علی رغم عدم الزام آوردن توصیه این نهادها برای دولت ها مبنی بر مغایر بودن یا مشروعیت داشتن یک اقدام خاص با اهداف و موضوع معاهده جنوبگان ،اما می تواند نقش بارزی را در کاهش اختلافات دولت ها از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف ایفاء نماید.یکی دیگر از ساز و کارهای موجود در زمینه عدم کاربرد کلی تسلیحات متعارف که با ویژه با پیشرفت های فناوری به ویژه در صنایع نظامی دارای اهمیت می گردد؛ساز و کار بازنگری در معاهده جنوبگان می باشد. معاهده جنوبگان مقرر می نماید که در سال 1991 یعنی سی سال پس از لازم الاجراء شدن آن،هر یک از طرفین امضاء کننده خواستار یک کنفرانس برای بررسی بازنگری ها می گردد.نظام خلع سلاح موجود در جنوبگان در نتیجه طرز تلقی نه عضو آن به جز شیلی،آرژانتین و بریتانیا که استقرار پایگاه های نظامی را برای حفاظت از منافع قابل توجه راهبردی شان ضروری تلقی می کردند؛به دلیل دور افتادگی به عنوان قاره ای تلقی می شد که از منافع راهبردی کلانی برخوردار نمی باشد.مجموع چالش ها و خلاء هایی که در این جا گفته شد برخی را به ارائه پیشنهاد در زمینه تنظیم موثرتر کارکردهای نظامی در جنوبگان واداشته است از جمله ایجاد سیستم های بهتر بازرسی و تایید و شفافیت بیشتر در گزارش دهی و هم چنین ارزیابی مجدد اقداماتی که ماهیتا به عنوان اقدام نظامی محسوب می شوند.
بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال:
شمالگان منطقه ای می باشد که سه قاره آسیا،اروپا و آمریکای شمالی را به یکدیگر متصل می نماید.این منطقه به دلیل داشتن منابع غنی معدنی همواره مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. هشت دولت در منطقه قطب شمال مستقر بوده و بدانها دولت های شمالگان گفته می شود. برخلاف جنوبگان،در شمالگان هیچ رژیم حقوقی بین المللی متمرکزی حاکم نمی باشد. این امر بدان دلیل می باشد که اگرچه یک سمت شمالگان با برف و یخ