پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز، حقوق آمریکا، مواد معدنی، آمریکا

کننده اینه.
فصل سوم: تئوری های مطرح در حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا دو تئوری واسه مالکیت نفت و گاز با عناوین «مالکیت در محل» و «نبود مالکیت» وجود دارن، که هر کدوم در یه سری از ایالات آمریکا اجرا می شن.
در این فصل به توضیح و بررسی این دو تئوری از مالکیت های بر نفت و گاز در حقوق آمریکا می پردازیم.
مبحث اول: تئوری مالکیت در محل
طبق تئوری «مالکیت در محل»166 که بر مبنای اصل مالکیت مطلق167ه، مالک زمین همه مواد موجود در زمین، مثل نفت و گاز رو که در زیرزمین قرار داره، مالک می باشه.168 این تئوری بیشتر در ایالت های تگزاس، نیومکزیکو، کولورادو و کانزاس مورد متابعت قرار میگیره.169 همانطورکه بیان گردید برابر این تئوری مالک زمین، مالک نفت و گاز پنهون در زیر اون زمین هم هست.
شایان توجه که برابر تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا، اگه نفت و گاز موجود در زیرزمین جابجا شده و تحت زمین شخص دیگری قرار بگیره، شخص اول دیگه مالک منابع مربوطه نخواد بود و حقی در اونا نخواد داشت.170 به بیان دیگه تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا مشروطه، چون که طبق قانون مربوط به تصرف یا حیازت171 محدود می شه. طبق این قانون، کسی که اقدام به درآورده نفت می کند، مالکیت نفت و گاز استخراجی رو تحصیل می کند، حتی در صورتی که این نفت و گاز برای بخش نفتی باشه که در زیر ملک همسایه واقع شده باشه.172 قانون تصرف رو میشه جزئی از نظریه مالکیت در محل دونست، چون طبق این نظریه در صورتی که منابع نفت و گاز به وسیله یه شخص، این منابع تصرف شده از مالکیت شخص دیگه خارج می شه.173 توضیح اینکه برابر تئوری مالکیت در محل، مالک زمین مالکیت نفت و گاز واقع در اعماق اون زمین رو هم داره. اما قلمرو این مالکیت به باعث قانون حیازت محدود و کاهش گشته؛ بدین صورت که اگه مثلا نفت و گاز واقع شده در زیر زمین شخص الف، حرکت کرده و به اعماق زمین شخص ب منتقل شه و شخص ب اون رو حیازت نموده و درآورده کند، شخص الف دیگه نمی میتونه طبق مالکیت ابتدائی که قبلا داشته، ادعای مالکیت نفت و گاز درآورده شده رو داشته باشه.
افزون بر اونی که گذشت باید بگیم روش قضایی در دادگاه های آمریکا از تئوری مالکیت در محل حمایت به عمل آوردهه. در قضیه شرکت دل مونته ماینینگ ان ماینینگ علیه لست چنس ماینینگ ان ماینینگ174، دادگاه استیناف آمریکا اعلام کرد که طبق قانون عمومی کامن لا، هرکی مالک زمین باشه، مالکیت منابع طبیعی زیر سطح زمین رو هم در اختیار داره.175 این نظریه در اول مورد تأیید دکترین حقوقی هم قرار گرفت. واسه مثال یکی از حقوق دانان آمریکایی در این مورد اینجور اظهارنظر کرده: «مالک زمین، مالکیت نفت و گاز استخراجی از چاه های حفر شده در زمین خودشو به دست می بیاره، حتی اگه ثابت شه که بخشی از این نفت و گاز از زمینای مجاور منتقل گردیده. طبق این قانون و در صورتی که قوانین خاصی در مورد حفاری به تصویب نرسیده باشه، مالک یه زمین در قبال مالکان زمینای مجاور که طبق این عملیات، نفت و گازشان درآورده گردیده، مسئولیتی نداره … جبران خسارتی که در اینجور زمانی واسه مالک زمین متضرر هست، اقدام متقابله. به تعبیر دیگه، فرد متضرر میتونه اقدام مشابهی رو انجام دهد.»176
از نکات دیگری که اینجا باید یادآور شیم اینه که نظریه نامبرده همونجوری که توضیح داده شد بر اساس قانون پیروی معدن از زمین هست. اما یکی از حقوق دانان اشکال می کند: «نظریه پیروی که در معادن سخت (جامد در مقابل روون) خوب عمل می کند واسه مدیریت درآورده نفت نامناسبه؛ چون این معادن جامدند و برای مثال عموماً هیچ تردیدی وجود نداره که کی مالک یه رگه طلا یا زغال سنگه، اما نفت و گاز سیالند، این منابع می میتونن از نقطه ای به نقطه دیگه در چاله های رسوبی جا به جا شن و یا به اصطلاح مهاجرت کنن؛ بنابر این خیلی سخته که تعیین کنیم نفت و گاز تولید شده از زیر یه قطعه زمین مشخص یا قطعه زمین دیگری بوده.»177
هم اینجور اشاره این نکته درخور توجه که تئوری مالکیت در محل، رابطه نزدیکی با دکترین «از آسمان تا اعماق زمین»178 که از اصول کامن لا هست، داره. یکی از حقوق دانان در این مورد می نویسد: «در کامن لا طبق دکترین از آسمان تا اعماق زمین، مالک ملک، بر فضای ماورای اون ملک و زمین تحت اون هم مالکیت داره. به خاطر این، هر مواد معدنی که در زمین پیدا شه، در اختیار و تملک مالک زمین قرار میگیره. این دکترین هنوز بر برخی مواد معدنی مثل زغال سنگ، طلا، اورانیوم، نقره و امثال ذلک اعمال می شه، اما ممکنه بر نفت و گاز اعمال نگردد و خاطر اونم وجود این مواده چون که نفت و گاز توانایی اون رو دارن که از نقطه ای به نقطه دیگه جابجا شن.»179 بنابر این برابر گفته او همانطورکه گذشت، اگه نفت و گاز موجود در زیرزمین شخصی حرکت کرده و به زمین شخص دیگری منتقل شه، مالکیت اون هم تغییر می کند. یکی دیگه از حقوق دانان در این باره توضیح می ده: «با اینکه قانون مزبور (از آسمان تا اعماق زمین) در مورد معادن غیر نفتی خیلی آسون قابل اجرا هستش، اعمال قانون مزبور در مورد میادین نفت و گاز با مشکل روبرو شد، چون نفت روون بوده، از مکانی به جای دیگه منتقل می شه که این میتونه به طرح ادعاهای املاک مجاو< br />ر منجر شه. اِعمال قانون مزبور نسبت به منابع نفت باعث شد که از ترس ادعاهای همسایگان درآورده از این منابع محدود شه. ترس از ادعاهای املاک مجاور از یه طرف و نیاز به پیشرفت میادین نفت واسه منافع عمومی از طرف دیگه باعث شد که مالکیت مطلق صاحب زمین نسبت به منابع نفت از راه اعمال قوانین دیگری کاهش شه.»180
افزون بر اونی که گذشت میشه گفت این تئوری با تفصیل شهید ثانی که در فصل قبل توضیح داده شد، از این جهت که مالکیت خصوصی رو پذیرفتهه، منطبق هست. طبق هر دو باور (تفصیل شهید ثانی و تئوری مالکیت در محل در آمریکا)، مالکیت خصوصی معادن پذیرفته شده و مالک خصوصی زمینی که معدن در اون واقع شده، مالک معدن هم هست. البته فرق کوچیکی که بین تفصیل شهید ثانی و تئوری مالکیت در محل هست، حکم معادنیه که در اراضی عمومی کشف می شن. برابر نظر شهید ثانی این معادن در گروه مباحات بوده ولی برابر تئوری مالکیت در محل، این معادن تحت مالکیت عمومی خواهند بود. یعنی به باعث تئوری مالکیت در محل اگه مالک زمین، دولت بود، حاکم به عنوان رأس دولت مالکیت داره و اگه معدنی در زمین های عمومی مثلا خیابان ها پیدا شه، همه مردم مالک می باشن و هم اینجور اگر زمین مالک خصوصی داشته باشه، مالکیت معدن هم خصوصی و واسه همون شخص هست. یعنی مالک زمین مالک معادن مدفون در لایه های زیر اون زمین هم هستش. حال اگه شخصی مثل خصوصی یا دولتی مالک زمین باشه، مالک معادن مدفون در اون هم هستش.181 در یه سری از دادگاه های آمریکا اینجور خاطر کرده ان که چون نفت و گاز بخشی از خاک هستن، مالک زمین، علاوه بر حق انحصاری کشف، پیشرفت و تولید، مالک نفت و گاز موجود در محل هم هست.182
مبحث دوم: تئوری نبود مالکیت
دومین نظریه ای که در حقوق آمریکا متابعت می شه، نظریه «نبود مالکیت» است. به باعث این نظریه نفت و گاز تا وقتی که در زیر زمین پنهان مالکی نداره. اما به محض اینکه شخصی اون رو حیازت نموده و به سطح زمین برساند، مالک نفت استحصال شده میشه. در ادامه به توضیح بیشتر این تئوری می پردازیم.
گفتار اول: بیان تئوری
یکی دیگه از تئوری های مالکیت بر نفت و گاز در حقوق آمریکا، تئوری «نبود مالکیت»183ه. نظریه نامبرده بر اساس معنی منفعت قابل تحصیل184 هست.185 برابر این تئوری که در حقوق آمریکا رواج داره، هیچ مالکیتی بر معادن و منابع زیرزمینی مثل نفت و گاز وجود نداره و مالکیت به محض برداشت مواد معدنی واقع در اعماق زمین حادث می شه. به بیان دیگه نفت و گازی که در اعماق زمین موجود هستن، مالکی ندارن و اگر کسی اون رو کشف و درآورده کرده و مورد بهره ورداری قرار بده، این شخص به عنوان مالک شناخته میشه. البته نکته مهمی که باید به توضیحات این تئوری اضافه کرد اینه که، مالک زمینی که زیر سطح اون زمین منابع نفت و گاز موجود هست، دارای حق انحصاری کشف، پیشرفت و تولیده؛186 یعنی برابر این نظریه در صورتی که حفاری انجام شه و نفت و گاز در دهانه چاه قرار بگیره، به مالکیت قطعی صاحب زمین در خواهد اومد.187 بنابر این میشه گفت در تئوری نبود مالکیت مالک زمین، یه جور مالکیت سست نسبت به نفت و گاز موجود در اعماق اون زمین داراس، که این مالکیت سست با درآورده و تصرف در مواد معدنی به مالکیت قطعی تبدیل می شه. برای مثال: «در قضیه وست مورلند188 دادگاه اعلام کرد که مالکیت زمین از روی اجبار شامل بر مالکیت بر نفت زیر اون نیس؛ بنابراین، اگر حفاری به یه مخزن مشترک منتهی شه، نفت استحصالی ثروث کسی هستش که اونو تولید کرده.»189 توضیح اینکه میشه گفت در نظریه نبود مالکیت این مطلب چیزی ذاتیه که مالکیت نفت و گاز در ایالت هایی که از این نظریه پیروی می کنن، تنها بواسطه درآورده و تصرف نفت و گاز میتونه بدست آید.190 البته همانطورکه بیان گردید، این تئوری حق انحصاری کشف، حفاری و تولید رو واسه مالک زمین در نظر گرفته. در آمریکا از این نظریه بیشتر در ایالت های اوکلاهوما، لوئیزیانا، کالیفرنیا و وایومینگ، ضمنا چندین ایالت دیگه که کمتر نفت خیز می باشن، پیروی می شه.191
افزون بر اونی که گذشت باید یادآور شیم که اینجا هم مثل تئوری مالکیت در محل، قانون حیازت192 رو میشه جزئی از نظریه نبود مالکیت دونست. چون که به باعث این نظریه هر کسی که از منابع نفت و گاز برداشت کند، مالک نفت و گاز درآورده شده هستش. البته در مورد فرق بین تئوری نبود مالکیت و قانون حیازت میشه گفت که، قانون حیازت ابتدائاً هیچ گونه حقی واسه مالک زمین یا حیازت کننده در نظر نگرفتهه در حالیکه در تئوری نبود مالکیت، مالک زمین ابتدائاً از حق انحصاری کشف، حفاری، پیشرفت و تولید بهره مند هستش.
نکته دیگه اینکه قانون حیازت که حقوق دانان از اون به قانون «تصرف» هم تعبیر کرده ان،193 به عنوان یه قانون حقوقی، ضمنا که غیر عادیه، عادی هست. در دوره های ابتدایی اعمال قانون حیازت، دادگاه ها تمایل زیادی به اجرای خالص اون داشتن و استفاده از هر وسیله ای رو واسه حیازت در ملک یا زمین اجاره ای به وسیله مستأجر یا مالک مجاز می دونستن و در صورت ایجاد برخی مشکلات واسه همسایگان از کالبد شکافی هدف و هدف حیازت کننده به نفع اجرای قانون خودداری می کردن.194 اولین دادگاه ها در روبرو شدن با مشکلاتی م

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *