پایان نامه با موضوع بازداشت موقت، جبران ضرر، نظارت قضایی، منطق مدیریتی

تا آنجایی که به تصریح برخی محققان، در جریان رسیدگی قضایی به پروندهای جنایی بوفور میشه دید که قضات هم می کوشند تا احکام جزایی رو به شکلی صادر کنن که با اصل درمان محکومان اختلاف نداشته باشد244. کار این افراد لازم میکنه که در مقام مأمور دادگاه عمل کنن و قانون رو بشناسن و علم و مهارت لازم واسه انجام کار رو داشته باشن.
بخش مراقبتای اجتماعی زندانای فرانسه، هیچ نوع ابزار حرفه ای به ویژه در مورد آزمایش میزان تکرار جرم افراد تحت تصمیمات جانشین بازداشت موقت ارائه نمی دهد. این بخش، از نتایج آموزشی تحقیقاتی بین المللی و ضمنا بهترین روشای پیشرفته بی بهره هستش. اصول آزمایش «یه کارکرد خوب»245و ضمنا اهداف و ارزشای اساسی مورد نظر، باید به روشنی مشخص شن طوریکه تعهدات و حقوق مجرمان، روشای دخالت مؤثر و برنامه های گسترش بازاجتماعی کردن بزهکاران یا مسئولیتای عملیاتی بخش مراقبتای اجتماعی در مورد امنیت جامعه رو شامل شود246. علاوه بر از دست دادن منشور حرفه ای در این مورد، مددکاران و مشاوران بخش مراقبتای اجتماعی زندانا، نه مجله علمی- پژوهشی خاصی در این مورد دارن و نه اطلاعات رسمی در مورد اشکال دیگه نظارت. هر چند که مددکاران سعی دارن با کمبود منابع علمی، فنی، آموزشی و نبود سخنرانی و از دست دادن اصول اخلاقی که راهنمای عمل اونا باشه ، مقابله کنن.
مثل ابزارهای مؤثر در مورد گسترش اجرای تصمیمات جانشین بازداشت موقت، آموزش هستش. اهمیت آموزش مثل آموزش دائمی مورد تأکید قرار گرفته وضرورت لازم میکنه که منابع کافی واسه این در قوه قضاییه تأمین شه. این موارد شامل آموزش پلیس، قضات و کارکنان قضایی، مددکاران اجتماعی، وکلا و کارکنان مربوطه هستش. مددکاران اجتماعی باید تحت آموزش و توجه خاص قرار بگیرند تا به عنوان مأموران نظارت به کار گماشته شن.

ب: تمرکز بر بعد کمی بی توجه به بعد کیفی
یکی از اهداف مهم قانون 9 مارس سال 2004 فرانسه، با موضوع یکی بودن سازی اجرای عدالت همراه با تغییر و تحولات مجرمانه ، تصمیمات جانشین بازداشت به ویژه جا افتادن و گسترش اجرای اونا به طور سیستماتیک و سریع هستش. بنابر این برخی از منتقدان فرانسوی، مقامات قضایی اون کشور رو از دید تمرکز بیشتر بر بعد کمی بی توجه به بعد کیفی این تصمیمات مورد سرزنش و انتقاد قرار می دن. این انتقاد، پس ی تمایل به پیشرفت ی راه و روش جهانی «منطق مدیریتی» نه که در بخش مدیریتی زندانا بلکه در دادگاها مطرح شد. مثل اینکه اینجور خواسته ای قدری بلند پروازانه باشه چون که احتمال رسیدن به اون تا حدی نشدنی هستش. اینجور قصدی وقتی ستودنیه که بخش مراقبتای اجتماعی زندان، ترتیب اولویتی بین تموم وظایف خود استفاده کرد. اهداف برشمرده ممکنه وقتی که در چارچوب برنامه ریزیای منظم و واقعی و با توجه به امکانات موجود در بخش مراقبتای اجتماعی زندان نباشن، تا حدودی ساختگی و مصنوعی به نظر بیان. باید توجه شه که اهدافی که در نظر گرفته می شن، اهداف غیرمنطقی و دست نیافتنی نباشن، به اندازه ای که فراموش شه که قضات در تصمیم گیریای خود جداگونه عمل می کنند247.
مقامات قضایی فرانسه تمایل بیشتر از حد به پیشرفت کمی تصمیمات جانشین بازداشت دارن. بنابرای ، بیشتر از هر چیز این ضرورت احساس می شه که نیازها و ملزومات لازم و کافی واسه ارسال و اجرای هر چه بیشتر این تصمیمات پیش بینی شن. ، رویکردهای عقلانی با راندمان بالا در بخش مدیریت زندانای فرانسه با مشکل از دست دادن سیاست کیفری ملی در مورد جایگزینای بازداشت موقت روبه رو می شود248. نبود تمایل نسبت به تصمیمات جانشین بازداشت موقت در فرانسه، نقش مهم اونا رو در مورد جانشینی بازداشت موقت کمرنگ کرده. علی خلاف میل توجه یهویی به این تصمیمات که از راه قانون Perben II در 9 مارس سال 2004 ساخته شد، تمرکز بیشتر از حد بر ابزارها و منابع پیشرفت این تصمیمات و سرعت بخشیدن به اجرای اونا باعث شد که محتوای واقعی این تصمیمات، کیفیت اجرای اونا و ضمنا تأثیری که می تونن بر کاهش گناه کاری داشته باشن، کمتر مورد توجه قرار بگیره. نبود توجه به محتوای تصمیمات جانشین به گونه ایه که میشه گفت، کلا، بعد کیفی این تصمیمات ندیده گرفته شده، تا جاییکه بعضیا از حقوقدانان فرانسوی بر این باورند که رسالت این تصمیمات به اتمام رسیده و دیگه کاربردی نخوان داشت249.
مقامات قضایی فرانسه، همیشه این سؤال رو از خود می پرسند که تحت این تصمیمات، چه کارایی انجام شده؟ از سال 1958 در فرانسه، تدبیر جانشین نظارت قضایی، فقطً واسه خودداری از ارسال مجازات حبس کوتاه مدت و به یه جور بازداشت موقت در نظر گرفته شده است250. تصمیمات جانشین بازداشت، این توانایی رو دارن که در صورت ازدحام بیشتر از حد جمعیت زندانیان و بازداشتیا، در مورد پروندهای خیلی مهم هم استفاده کرده شن اما از نبود درخشش محتوای واقعی خود به مجرمان و قربانیان جرم و پس از دست دادن خلاقیت به خاطر بهبود روش های اجرایی و پیشرفت خود رنج می برند. میشه گفت، نبود درخشش درون مایه واقعی این تصمیمات، به خاطر نبود ارائه تعریف مناسب از این تصمیمات، نبود ابزارهای حرفه ای و روش شناختی، از دست دادن آزمایش درست از برنامه های اجرا شده، نبود سمینارهای آموزشی دائمی، از دست دادن بسترهای مناسب واسه تبادلات حرفه ای در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *