پایان نامه رایگان درباره اعضای هیئت علمی، حقوق آمریکا، حق ثبت اختراع، مالکیت فکری

بهره ورداری کند، باید جدا از قرارداد استخدام موافقت اون رو جذب کند.
در حقوق ایران قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان1348 در مورد اثر پدیدآمده به وسیله پدیدآورنده ای که در استخدام دیگریه، حکم صریحی نداره، اما ماده 13 این قانون در مورد اثرهای سفارشی مقرر داشته:«حقوق مادی اثرهایی که پس سفارش پدید میاد تا سی سال از تاریخ پدیدآمدن اثر برای سفارش دهندهه، مگه اونکه به مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشه.» مانند اینجور حکمی یعنی تعلق موقت حقوق مادی به سفارش دهنده، در قانون هیچ کشوری نگاه نشده. کلا مالکیت اثرهای سفارشی در قوانین بیشتر کشورها، به ویژه کشورهای پیرو رژیم حق مولف به سکوت برگزار شده. قانون مالکیت فکری فرانسه تنها موردی که صریحا از اثر سفارش داده شده سخن گفته، راجبه کارا سفارش داده شده واسه استفاده در تبلیغاته. طبق بند 1 پاراگراف 3 ماده 132 این قانون، قرارداد سفارش اثر واسه استفاده در تبلیغات شامل انتقال حقوق بهره ورداری از اثر به بهره برداره، مگه اینکه به راه دیگری مقرر شده باشه[28]. البته این حکم استثناء بر قاعده و در مورد بقیه کارا سفارشی علی القاعده باید پدیدآورنده رو مالک حقوق مادی و معنوی اثر دونست، مگه اینکه بشه با تنقیح مناط از حکم دیوان عالی کشور فرانسه در مورد کارا پدیدآمده در روابط استخدامی قائل به وجود شرط ضمنی انتقال مالکیت حقوق مادی به سفارش دهنده شد. اما با توجه به اینکه رابطه سفارش دهنده و پدیدآورنده با رابطه کارفرما و مستخدم فرق داره، این خاطر قابل ایراده. چون وابستگی پدیدآورنده به سفارش دهنده به انداره رابطه پدیدآورنده با کارفرما نیس و با تحویل اثر به سفارش دهنده رابطه پدیدآورنده با اون پایان می یابد[29]. قانون کپی رایت آمریکا هم اون طور که گذشت، موارد خاصی از کارا سفارشی رو با توافق دو طرف در حکم اثر پدیدآمده در جریان استخدام پدیدآورنده تلقی کرده و سفارش دهنده رو در حکم پدیدآورنده و مالک حقوق برای اثر شناختهه.
در بخش حق اختراع هم روش کشورها در مورد اثری که در جریان استخدام پدید میاد، متفاوته. در حقوق انگلیس در دو صورت اختراع برای کارفرماه:
الف- اختراع در جریان وظایف معمولی مستخدم انجام گرفته باشه.
ب- انجام اختراع خارج از وظایف معمولی مستخدم بوده ولی به طور خاص به او محول شده باشه.
در هر دو صورت یاد شده باید شرایط و احوال تایید کننده اون باشه که از وظایفی که به مستخدم محول شده انتظار می رفتهه که باعث اختراع شه. در حقوق آمریکا اگه اختراع به وسیله شخصی انجام شه که واسه انجام اون یا حل مشکل خاص استخدام شده، اختراع به عمل اومده به کارفرما تعلق داره؛ در غیر اینصورت برای خود مخترع هستش. در وضعیت گذشته، اگه از امکانات کارفرما استفاده شده باشه، کارفرما هم میتونه بی اونکه حق مخترع رو انتقال دهد از اون استفاده کنه[30].
در حقوق آلمان بین« اختراعات در بین خدمت» که در جریان وظایف محوله به مستخدم صورت میگیره و یا اینکه به طور اساسی بر تجربیات و فعالیت هایی استوار بوده که برای کارفرماست و بقیه اختراعات که به اونا«اختراعات آزاد» گفته می شه، فرق گذارده شده.
در اختراع در بین خدمت، کارفرما حق داره طی قرارداد استخدام، شرط کند که تموم حقوق مربوط به اختراع از اون اون هستش و هم ممکنه شرط شه که او تنها یه امتیاز بهره ورداری به طور غیر انحصاری از اون رو داره. در این نوع اختراع مستخدم مکلفه به محض اونکه اختراعی رو انجام داد، اون رو به کارفرمای خود اعلام کند. مشارالیه حق داره ظرف 4ماه نظر خودشو اعلام کند والا اختراع انجام شده برای مستخدم هستش.
در حقوق ژاپن، اختراع در بین خدمت، به شکل غیرانحصاری در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت. این امکان هست که کارفرما در قرارداد استخدام شرط کند که کلیه حقوق متعلقه به اختراع از اون اون باشه ولی در این صورت باید پاداش مناسبی به مخترع بده. اختراع آزاد برای مخترع(مستخدم) هستش و نمیشه با شرط قبلی در قرارداد بر خلاف اون توافق کرد[30].
ضمنا اختراع ممکنه طبق سفارش و طبق قرارداد پیمانکاری ایجاد شه. در این خیال اینکه کی حق ثبت اختراع رو داره و حقوق به دلیل اختراع برای چه کسیه، میشه به مقررات مربوط به اختراع به دلیل استخدام خاطر کرد. یعنی در این خیال هم احکام مربوط به حق ثبت اختراع و حقوق به دلیل ثبت اون، با احکام مربوط به اختراع به دلیل استخدام تقریبا مشابهه. علی خلاف میل مراتب بالا نمیشه فرق این دو رو ندیده گرفت. چون با اینکه در هر دو نوع رابطه حقوقی(رابطه استخدامی و قرارداد سفارشی) با عنوان کلی اجاره قرار می گیرند و از این حیث شباهت بین این دو نوع قرارداد هست ولی فرق های اساسی هم بین این دو نوع قرارداد هست:
الف. اگه فرد مستخدم بر مبنای زمان و یه مدت که در اختیار کارفرما قرار داده از اون مزد دریافت می کند قرارداد استخدامی هستش و اگه بر مبنای کار و موضوعی که تعهد به انجام اون کرده از کارفرما وجه دریافت می کند پیمانکاری و سفارش هستش.
ب. نظر دوم
اینه که اگه نیروی کار در اختیار کارفرمای حرفه ای گذارده شه، پیرو قوانین استخدام هستش و اگه کار و خدمتی
رو به عموم پیشنهاد می کند ولی طی قرارداد، در مقابل شخص یا افراد خاصی تعهد به اجرای اون رو نشون میده، پیمانکاری هستش.
ج. طبق نظر سوم، مبنای فرق در استقلال پیمانکار و نبود اون در مستخدمه. به این توضیح که پیمانکار در نحوه انجام تعهدی که نموده و حتی تعطیلات جزئی بین دوره‍ ای و میزان نیروی کار و کم و کیف آلات و ابزار و محیط کار بنا به صلاحدید خود عمل می کند در حالیکه فرد مستخدم از جهات مزبور پیرو کارفرماست[30].
تئوری کار در برابر مزد جایگاه مهم ای در حقوق آمریکا، به ویژه در دانشگاه های این کشور داره. دانشجویان، کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مستخدمان و دیگه کسائی که در قبال کاری که انجام می دن، حقوق دریافت می کنن، اگه طبق وظیفه ای که واسه اون حقوق دریافت می کنن، اثری ایجاد کنن، مالکیت اثر و حقوقی که به اون تعلق میگیره، به دانشگاه تعلق داره. این تئوری استثنایی بر اصل تعلق مالکیت اثر به پدیدآورنده، خصوصا در دانشگاه هایی که خیال اولین تعلق مالکیت اثر به خالق اون رو به رسمیت شناخته ان، به حساب میاد.
دانشگاه جورج واشنگتون آمریکا در این مورد تعریفی کاربردی در مورد کارا دانشگاهی ارائه کرده. این تعریف میگه:
« 1. اثری که به وسیله اعضای دانشگاه یا دانشجویی که در دانشگاه استخدام شده در بخش ای که واسه اون استخدام شده، پدید اومده باشه؛
2. یه اثر سفارشی خاص که به وسیله اعضای هیئت علمی یا کتابداران طبق انجام وظیفه در بخش ای که واسه اون وظیفه استخدام شده ان، پدید اومده باشه به همون نحوی که در قرارداد کتبی خاصی که بین دانشگاه از یه طرف و اعضای هیئت علمی و کتابداران از طرف دیگه امضا شده هست»[32،ص6].
جدول شماره 1-1 لیست برخی دیگه از دانشگاه های آمریکا و استرالیا در مورد استفاده از مدل دکترین کار در برابر مزد در اختصاص حقوق فکری اثر به دانشگاه و اثبات عمومیت یافتن این قانون رو آوردهه.

استفاده از مدل
بخش استفاده
عمومیت استفاده مدل در مورد دانشجویان
عمومیت استفاده مدل در مورد کارمندان
عمومیت استفاده مدل در مورد اعضای هئت علمی و استادان
شماره منابع
دانشگاه میشیگان
مثبت
کپی رایت
مثبت
مثبت
مثبت
14
دانشگاه کالیفرنیا
مثبت
حق اختراع
مثبت
مثبت
مثبت
31
دانشگاه جرج واشنگتون
مثبت
کپی رایت
مثبت
مثبت
مثبت
32
دانشگاه سیدنی
مثبت
کپی رایت
مثبت
مثبت
منفی
33
دانشگاه مین سیستم
مثبت
حق اختراع
مثبت
مثبت
مثبت
34
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
مثبت
کپی رایت و حق اختراع
مثبت
مثبت
مثبت
17
دانشگاه ورمونت
مثبت
کپی رایت و حق اختراع
منفی
مثبت
مثبت
35

1-1

در حقوق ایران، قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای پذیرفته شده 1379 با جدا بین حقوق مادی و معنوی نرم افزار در ماده 6 با الگو گرفتن از این تئوری آمدهه: «پدیدآوردن نرم افزارها ممکنه به دلیل استخدام و یا قرارداد باشه در این صورت:
الف- باید نام پدیدآورنده به وسیله تقاضا کننده ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به خاطر گواهی ثبت، اعلام شه.
ب- اگه هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدیدآوردن اون جزء موضوع قرارداد باشه، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و پیشرفت نرم افزار برای استخدام کننده یا کارفرماه، مگه اینکه در قرارداد به شکل دیگری پیش بینی شده باشه.»
قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان هم در ماده 13 اعلام می کند:« حقوق مادی اثرهایی که پس سفارش پدید میاد تا سی سال از پدیدآمدن اثر برای سفارش دهندهه مگه اونکه به مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشه.»
در این ماده چند ویژگی قابل اشاره مثل اینکه؛ اول اینکه اینکه در این ماده تنها مالکیت حقوق مادی اثر رو مشخص نمودهه و از اشاره مالک حقوق معنوی اثر خودداری کرده؛ دوم اینکه حقوق مادی سفارش دهنده رو تا 30 سال قابل حمایت دانسته در حالی که طبق ماده 12 این قانون مدت حمایت از حقوق مادی این کارا رو 30 سال ضمنا عمر پدیدآورنده اعلام نمودهه؛ سوم اینکه به مالکیت آثاری که در دسته اول تئوری کار در برابر مزد قرار دارن، یعنی آثاری که پس استخدام پدید میان، اشاره ای نکردهه و تنها به آثاری که در دسته دوم تئوری کار در برابر مزد پدید میان یعنی کارا سفارشی اشاره نمودهه. در مورد ویژگی اول، این نقیصه با خیال اولین مالکیت حقوق معنوی اثر واسه خالق اون قابل رفعه، به ویژه که در ماده 4 این قانون حقوق معنوی پدیدآورنده رو غیرقابل انتقال و نامحدود در برابر جا و زمان اعلام می کند، در مورد ویژگی سوم قانون صراحتی نداره، اما شاید با توجه به وجود دو پایه واسه پذیرفتن اون در قانون جدید دور از دست نباشه:
اول اینکه با توجه به پذیرش این قانون در قوانین دیگه سیستم حقوق مالکیت فکری ایران مثل قانون حمایت از حقوق نرم افزارهای رایانه ای و قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نظر قانونگذار بر نبود پذیرفتن این تئوری در سیستم حقوقی ما رد نشده؛ دوم اینکه میشه با استفاده از قیاس اولویت حکم اشاره شده رو از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *