پایان نامه رایگان درباره قانون اساسی، حقوق مالکیت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری

گنجاندن یه شرط روشن یا ضمنی در قرارداد به وجود آید. اما این شرط ضمنا میتونه جداگونه از هر قراردادی طبق یه اصل مساوی جداگونه به حفظ اطلاعات به وجود آید.
ولف رئیس کل دادگاه استیناف انگلستان در قضیه A v B42 به شکل قابل تحسینی حق حفاظت اطلاعات رو اینجور خلاصه می کند:
نیاز به وجود یه رابطه پنهونی نباید به عنوان مشکلی در حقوق مطرح شه. سختی این مسئله حقوقی ممکنه مربوط به وقایعی که به همدیگه در ارتباط هستن، باشه. تعهد به حفظ اطلاعات هر وقتی ایجاد می شه که موضوع تعهد شخصی که در یه جایگاهی قرار گرفته این باشه که او خواه می دونه یا باید بدونه که بقیه به راه معقولی از او توقع دارن پنهونی بودن اطلاعات شون مورد حمایت قرار بگیره. محدوده این موقعیت ها که اینجور حمایت هایی باید از اونا به عمل آید، گستردهه. قطعا در روابط خاص تعهد به حفظ اطلاعات میتونه صریحا مورد تصریح واقع شه. علاوه بر این در این روابط وجود اینجور تعهداتی از نوع رابطه برداشت و استنتاج می شه. اگه تعهد به حفظ اطلاعات وجود داشته باشه کدوم دادگاه میتونه از اون حمایت کند و در صورتی که اینجور حقی قابل اجرا باشه، بستگی به تموم شرایطی داره که در روابط بین اونا هست، اون هم وقتی که تهدیدی بر افشای اطلاعات انجام شده باشه و یا تعهد به حفظ اطلاعات از طرف متهعد اون نقض شده باشه.
اطلاعات واسه اینکه محفوظ بمونه و به عنوان اطلاعات پنهونی از اون حمایت شه، باید از چند ویژگی بهره مند باشه. به نظر قاضی لرد گرین43 که در تایید رای اولیه قضیه 44Saltman Engineering v Campbell Engineering اعلام شده اطلاعات یا یه اثر باید از ویژگی پنهونی بودن بهره مند باشه. دومین نظر مربوط به قاضی مگاری45ه که در قضیه Coco v A. N. Clark (Engineers) به وسیله او بیان شد؛ او علاوه بر تایید نظر قاضی لرد گرین که مربوط به وجود و ویژگی اطلاعات و اثر مورد حمایت می شه، می گوید اطلاعات باید وقتی به دانشگاه داده شه که بشه وظیفه ای رو مبنی بر حفظ اطلاعات واسه شخصی که اطلاعات به او داده می شه، فکر کرد. یعنی در صورتی میشه حفظ اطلاعات نامبرده در اثر رو علیه دانشگاه خیال کرد که اثر به مقام صالح داده شده باشه. سوم اینکه باید از اطلاعات اثر بی اجازه، استفاده به ضرر کسی که اون رو ارائه نمودهه، انجام شده باشه.
بنابراین باید بی هیچ گونه تردیدی نظریه حمل وظیفه حفظ اطلاعات اثر بر معتمدی که این وظیفه رو در دانشگاه برعهده داره، پذیرفت. در جایی که شرایط نشون دهنده اینه که مقام مسئول می دونه یا باید بدونه اطلاعات واسه اهداف خاصی ارائه شده.
قاضی ماریت46 در این مورد در قضیه Morritt in Hoechst UK v Chemiculture47 مقرر می داره:
اطلاعاتی که در اثر یه قدرت قانونی به دست شخص رسیده تنها میتونه به وسیله دریافت کننده واسه افراد و اهدافی که طبق همون قانون مشخص شده یا طبق حکم قانونی دادگاه، معلوم شه. جبران خسارتی که واسه شخص پدیدآورنده که اطلاعات رو به خاطر اطمینانی که او از حسن انجام وظیفه پایبند داره، اعطاء می شه، دعوای نقض تعهد پایبند حساب می شه.
دانشگاه هنگ کنگ در آیین نامه مربوط به وظایف کارمندان در بخش مربوط به شرایط خدمات می گوید:
خیلی از مسئولان دانشگاه به خاطر وجود مسئولیتی که بر عهده دارن به انواع مختلفی از اطلاعات پنهونی در مورد دانشگاه، کارمندان و دانشجویان دسترسی دارن. این نوع مسئولان به یاد داشته باشن که امانتدار و پایبند حساب می شن. بنابراین نباید این اطلاعات پنهونی رو واسه هر شخصی که اجازه خاص واسه دریافت اونا نداره، معلوم کنن، ضمنا نباید از این اطلاعات استفاده شخصی کنن[52،ص590-629].
بنابراین استفاده دانشگاه از کارا پدیدآمده به وسیله اعضایش بی رضایت اونا واسه اهداف نامربوط با هدفی که اثر به اون منظور ارائه شده نمونه استفاده بی اجازه از اثره که ایجاد دهنده عناصر جرم نقض کپی رایته و دفاع قانون استفاده عادلانه یا رفتار عادلانه در این مورد قابل طرح نمی باشه. ممکنه دانشگاه خاطر کند که پخش بی اجازه اثر، نویسنده رو متحمل هیچ گونه ضرر و زیانی نمی کند بلکه فقط ارزش و کیفیت بالای اثر منشرشده رو نشون می ده، اما این موضع قابل پذیرش نیس، چون که از حق پدیدآورنده در اشاره نام و افشای اثرش چشم پوشی شده. همون گونه که قاضی لرد کیت در قضیه روزنامه گاردین( در بالا اشاره شد) خاطرنشان می کند:
اعطاءکنندگان بی نام خیلی از کارا با ارزش، دلایل خودشون رو واسه گمنام بودن دارن که واقعا باورنکردنیه. پدیدآورنده قطعا در موقعیتی قرار داره که افشای هویتش باعث به خطر افتادن اعتبارش میشه. بنابراین من فکر می کنم همین ضرر کافیه که پدیدآورنده ای که اطلاعات رو با اطمینان در اختیار فردی مسئول قرار می ده، اون فرد اطلاعات نامبرده رو واسه افرادی معلوم کند که پدیدآورنده ترجیح می داد این افراد ندانند که اطلاعات نامبرده برای او بوده، گرچه که افشاء ضرری واسه پدیدآورنده در ورنداشته باشه.

2-5-4. فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی48)
فضای باز فکری در دانشگاه یا آزادی دانشگاهی بی شک واسه پیشرفت علم چیزی لازم و خودداری نا پذیره و یکی از مهم ترین مواردیه که تضمین کننده حمایت از حقوق معنوی صاحبان حقوق فکری اثر دانشگاهیه. موضوع فضای
باز فکری در دانشگاه یا آزادی دانشگاهی به شکل دائمی به ویژه در کشورهای هنگ کنگ و آمریکا حمایت می شه. قانون اساسی هنگ کنگ در این مورد مقرر می داره:
کسائی که ساکن هنگ کنگ هستن باید از آزادی در به عهده گرفتن تحقیقات دانشگاهی، کارا ادبی و هنری و دیگه جنسا فرهنگی بهره مند باشند49. اینجور آزادی واسه تموم کسائی که در هنگ کنگ اقامت دارن، بی هیچ گونه تبعیضی هست. در مقابل ماده 137 این قانون مقرر می داره: موسسات آموزشی از هر نوع می میتونن استقلال خودشو حفظ کنن و از آزادی دانشگاهی منتفع شن. در آمریکا در حالی که در قانون اساسی این کشور حق آزادی دانشگاهی به روشنی بیان نشده، اما روش قضایی این کشور، آزادی بیان که در اصلاحات اول قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته بود رو شامل آزادی دانشگاهی تفسیر می کنن. در قضیهKeyishian v Board of Regents of the University of the State of New York50 دیوان عالی آمریکا اعلان داشت:
ملت ما به شکل خیلی عمیقی خودشو پایبند می دونه فضای باز فکری در دانشگاه رو که از ارزش خیلی بالایی نه که واسه مدرسانی که درگیر این مسائل هستن بلکه واسه همه ما برخورداره، مورد حمایت قرار بده. بنابراین این آزادی یه موضوع خاص در اولین اصلاحات قانون اساسیه که قوانین خاص دانشگاهی توانایی حمل اون رو نداره. حمایت با هوشمندی از آزادی های اساسی در هیچ جا اهمیتش بالاتر از جامعه دانشگاهی آمریکا نیس. محیط کلاس منحصرا بازار باز ایده ها و افکاره.
دانشگاه کلورادو51 هم در قانون نمایندگان خود در ماده 5 در این رابطه می گوید:
دانشگاه کلورادو خیلی زیاد از فضای باز فکری در دانشگاه دفاع می کند. تئوری فضای باز فکری دانشگاهی مقرر می داره، دانشجو باید از آزادی کامل واسه مطالعه، یادگیری، انجام تحقیق و ارائه نتایج تحقیقاتش به بقیه بهره مند باشه.52 … سعی و تلاش اون نباید ناراحت از فشار مستقیم یا غیر مستقیم و یا دخالتی از طرف دانشگاه باشه و دانشگاه بخواد منتها درجه فشار یا دخالت بر نظر اون وقتی که او نظراتش رو اعلام می کند، اعمال کند.53 ضمنا جامعه متخصصان دانشگاه های آمریکا54 در بیانیه خود در سال 1999 در مورد کپی رایت تاکید می کند:
وقتی که موسسه ای(دانشگاهی) حقوق فکری اثری رو صاحب شه… اون از این قدرت برخورداره که واسه مثال تصمیم بگیره اثر منتشر شه، ویرایش شه و دیگری اون رو مورد بررسی قرار بده، آثاری جدا از اون اثر تهیه کند( مثل ترجمه، خلاصه و یا گونه های دیگه کارا ادبی، موسیقیایی و هنری) و یا پخش اثر رو به کلی سانسور یا ممنوع کند. اینجور اختیاری حقیقتا با اصول مبنایی فضای باز فکری در دانشگاه منطبق نیس و نمی میتونه به موسسه تعلق بگیره.55
خط مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه دورهام56 هم تهدیدی جدی علیه آزادی دانشگاهی حساب می شه. مدیریت این دانشگاه اعلان می داره:
دانشگاه بر حقش در آثاری که پدید میاد مثل حق جلوگیری از پخش اثر در جایی که پخش اثر غیراخلاقی خیال شه و یا شاید استفاده نامناسب از اثر رو زیاد کنه و یا باعث بی اعتباری دانشگاه شه، تاکید می کند.
تهدید روشن دانشگاه دورهام در قوانین عمومی بر اینکه دانشگاه از پخش کارا دانشجویانش جلوگیری می کند اگه اینطور خیال شه که پخش اثر باعث بی اعتباری و بی آبرویی دانشگاه شه، سوالاتی رو در مقابل پژوهشگران مطرح می کند: اول این که ملاک بی اعتباری دانشگاه چیه؟ دوم اینکه بی اعتباری معیاری فقط کیفیه یا کمیت هم در اون دخالت داره. درایفوس57 در این رابطه می گوید:
آثاری که به وسیله کسائی ایجاد می شه که خواسته شون رو واسه دفاع از جامعه میگن، شاید به شکل خاصی متحمل زحمت شن چون اثر اونا اصول و ساختارهای پذیرفته شده رو به رقابت می کشد و کم و کسری های ساختار جامعه رو معلوم می کند. این کارا مثل اختلافات مهم دیوان عالی، ممکنه در زمان نوشته شدنشان توجه کمی رو جذب کنن اما آخر سر ارزشمندتر بودن اونا از کارا هم عصر خود که از مقبولیت بالایی بهره مند بودن، به اثبات برسد[53،ص121-109].
خط مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه دورهام واقعا اهمیت حق آزادی دانشگاهی رو ندیده گرفته. هرگونه راه حل انتخابی در پیش گرفته شده به وسیله دانشگاه واسه جلوگیری از پخش کارا پدید اومده به وسیله دانشجو خط مقدم حمله به آزادی دانشگاهی رو ایجاد می ده، چون
هسته آزادی دانشگاهی، آزادی پژوهشگران در آزمایش تئوری های موجود، تاسیس های بنانهاده شده در علم و به شکل گسترده باورهاییه که منطبق با قلب حقیقت در تخصص های دانشگاهی به وجود آمدهه، بی اینکه پژوهشگر هیچ گونه هراسی از مجازات اون به وسیله هرکسی در صورتی که این تحقیق ها به یه نتیجه غیرمحبوب و غیرمقبول برسد، داشته باشه. آزادی دانشگاهی اجازه می ده محقق استقلال داوری خودش رو دنبال کند تا به هر نتیجه ای که می خواد برسد به شرط اینکه به استانداردهای تحقیقی که یه پژوهشگر باید رعایت کند، پایبند بمونه[54،ص584-541].
بنابراین هر آیین نامه ی حقوق مالکیت فکری در دانشگاه که حقی رو به دانشگاه در جلوگیری از پخش اثر بده، واقعا از پخش علم جلوگیری نموده و در نشر اون دخالت کرده. صرف وجود این مقررات حق آزادی بیان رو هم نقض می کند، چون
در جایی که دانشگاه مالک حقوق فکری اثر پدیدآمده به وسیله دانشجوه، قاعدتا مالک حقوق تبعی