پایان نامه روانشناسی : تحقیقات بنیادی

الصلوات الخمس واجتنب الکبائر السبع دخل من أی ابواب الجنه شاء عقوق الوالدین و الشرک بالله و قتل النفس و قذف المحصنات و أکل مال الیتیم و الفرار من الزحف و أکل الربا
مژده دهید مژده دهید مژده دهید کسی را که نمازهای پنجگانه بگزارد و از گناهان بزرگ هفتگانه اجتناب کند به این که از هر دری که خواهد به بهشت در آید هفت گناه بزرگ عبارت است از : نافرمانی از امر والدین، شرک به خدا، قتل نفس، متهم کردن زنان شوهردار به زنا، خوردن مال یتیم، گریز از کارزار با دشمنان خدا و رباخوری.
از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که فرمودند :
ما منکم من احد الا و له منزلان : منزل فی الجنه و منزل فی النار فأن مات و دخل النار ورث اهل الجنه منزله
هر کدام از شما بدون استثنا دارای دو منزل است جایگاهی در بهشت و جایگاهی در جهنم. اگر بمیرد و به دوزخ در آید بهشتیان جای او را به ارث می گیرند.
برخی دیگر از آنچه از آیات اول سوره مؤمنون استفاده می شود این است که درجات عالی جنت ویژه مؤمنانی است که دارای چنان صفاتی باشند و دیگر بهشتیان در مدارج پایین تر آن قرار می گیرند.

نمازگزاران داخل شوندگان به بهشت خاص
خدای تعالی در پانزدهمین آیه از سوره طه فرمود :

و اقم الصلوه لذکری
برای آنکه به یاد من باشی نماز را به پای دار
در بیست و نهمین آیه از سوره رعد فرمود
الا بذکر الله تطمئن القلوب
بدانید که یاد خدا آرام دهنده دلهاست
و در آیات بیست و هشتم تا سی و یکم سوره فجر فرمود :
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرصیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی
ای نفس به آرام رسیده به سوی پروردگار خود برگرد و در حالی که هم خرسند باشی و هم مورد خشنودی در زمره بندگان خالص من در آی و در بهشت ویژه من قدم بگذار.
بنابراین هنگامی که آیات فوق را در کنار هم قرار می دهیم و آنها را به هم مرتبط می سازیم می فهمیم که نماز ذکر خدا، ذکر خدا اطمینان دهنده دلها دارندگان قلب مطمئن در ردیف بندگان خالص پروردگار و بندگان خالص او داخل شونده در بهشت خاص او هستند.
از ابی امامه روایت شده است که گفت از رسول خدا (ص) هنگامی که در حجه الوداع سخن می گفت شنیدم که فرمود :
اتقوا الله و صلوا خمسکم و صوموا شهرکم و أدوا زکاه اموالکم و اطیعوا امرائکم تدخلوا جنه ربکم
از خدا بترسید پنج نمازتان را بجای آورید ماه رمضان خود را روزه بگیرید زکات و داراییهای خود را بپردازید و مطیع فرمانروایان (به حق) خود باشید تا به بهشت ویژه پروردگار خویش در آیید.

نماز خاموش کننده آتش
از رسول اعظم (ص) گزارش شده است که فرمودند :
ما من صلوه یحضر وقتها الا نادی ملک بین یدی الناس. ایها الناس قوموا الی نیرانکم التی أوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلاتکم
هیچ نمازی نیست مگر آنکه در وقت نماز فرشته ای به مردم می گوید ای مردم برخیزید و آتشهایی را که با دست خود بر پشت خود روشن کرده اید به وسیله نماز خود خاموش کنید

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گناه آتش است و با توجه به آن که عمل از عامل جدا نیست در حقیقت گناهانی که بار آنها را به دوش می کشیم آتشهایی است که با دست خود روشن کرده ایم و آنها را همراه خود داریم بعضی از انسان ها خود هیزم دوزخند و حتی اشتعال و سوزندگی آنان بد تر از دوزخ است.
ظریفی گفته است:کس باشد که دوزخ گوید:دوزخ آمد قاسطین یعنی اهل قسط(ظلم) از آن کسانند خدای تعالی فرمود:
و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا
ستمکاران هیزم دوزخ اند.
اگر خدا اهل قسط (عدالت کامل) را دوست دارد اهل قسط (ستم) را دشمن دارد و اینان هیزم برافروخته دوزخند. از حدیث مذکور در فوق بر می آید که نماز حقیقی، آتش گناهان قبل از نماز را خاموش می کند و چون همین نماز مانع از گناهان بعد از نماز می شود خاموش کننده آتش گناهان احتمالی آینده نیز می باشد و باید آن را نور علی نور به حساب آورد.

** صد قصر در بهشت بنا می کند نماز **
ما را غریق مهر خدای می کند نماز شولای نور بر تن ما می کند نماز
ما را به کوی عشق صدا می کند نماز با بانک پر صلابت قد قامت الصلوه
سرچشمه خلوص و رضا می کند نماز دلهای خو گرفته به مرداب شرک را
درهای رحمت است که وا می کند نماز هر صبحدم به روی خدا باوران خاک
ایمن تو را ز موجب بلا می کند نماز کن تکیه بر نماز که در شط حادثات
وقت سفر چگونه ادا می کند نماز بنگر به پیر عشق که بر تخت احتضار
آنجا که بال نافله را می کند نماز آکنده از طنین عبور فرشته هاست
در آسمان نور رها می کند نماز از بنده های وسوسه طاووس روح را
پیمانه نوش خوف و رجا می کند نماز مردان راه راز جفا و وفای دوست
بر تو سلام عشق و صفا می کند نماز با زانوی ادب چو نشینی گه سلام
صد قصر در بهشت بنا می کند نماز مقبول حق چو گشت نمازت برای تو

ساز مرغ سحر
به ساز مرغ سحر ترک خواب ناز کنید صلا زدند که برگ صبوح ساز کنید
به سوی قبله میخوارگان نماز کنید وضو به چشمه صهبای صبحدم سازید
دوگانه ای که به درگاه بی نیاز کنید یگانه راز نیاز قبول اهل دل است
شما به دامنش این دست و دل دراز کنید اگر چه دست و دل اینجا به اشک می شویند

فصل سوم :
روش تحقیق

فصل سوم
بخش اول:
الف:فرضیات:
1- تعریف فرضیه
2- انواع فرضیه
3- مشخصات فرضیه
4- فرضیات این تحقیق
بخش دوم:
ب: جامعه آماری و نمونه گیری:
1- تعریف جامعه آماری
2- جامعه آماری این تحقیق
3- تعریف نمونه گیری
4- انواع نمونه گیری
5- نمونه گیری این تحقیق
بخش سوم:
ج: روش تحقیق :
1- تعریف روش تحقیق
2- انواع روش تحقیق
3- روش تحقیق این پژوهش
بخش چهارم:
د: جمع اوری اطلا عات :
1- تعریف روش های جمع اوری اطلا عات
2- انواع روش های جمع اوری اطلا عات
3- روش جمع اوری اطلا عات این تحقیق

بخش اول :

فرضیات

1- تعریف فرضیه :
عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن میگردد و یا حد سی زیرکانه است که برای نتیجه تحقیق بیان میشود. فرضیه راه حل پیشنهادی محقق برای حل مسا له مورد تحقیق است که با توجه به اطلاعات جمع آوری شده صحت و سقم فرضیه مشخص میگردد و بیان میشود و می توان در راه حل مساله نقش داشته باشد یا نه:

2- انواع فرضیه :
الف- پیش فرض(و نگاره)
ب- فرضیات خیالی و رویایی
ج- فرضیات آرمانی و ایده آلی
د- فرضیات تجربی و عملی.
ه- فرضیات عقلی و استدلالی
و- فرضیات معنوی و عرفانی
ز- فرضیات H1 یا فرضیات علمی یا فرضیه تحقیق احتمال وجود رابطه بین دو متغیر را بیان می کند.
ح- فرضیات H0 فرض صفر یا پوچ یا آماری که به نداشتن رابطه بین دو متغیر اشاره می کند.

3- مشخصات فرضیه :
الف- روشن,مشخص و معین باشد
ب- قابل فهم باشد
ج- محدوده ان مشخص باشد
د- پوچ و بی اساس نباشد.نتایج حاصل از فرضیه ها قابل استفاده باشد و بتوان آن را با وسایل موجود آزمایش کرد و مورد بحث قرار داد.

4 – فرضیات این تحقیق :
فرضیه 1 : رابطه معناداری بین نماز و بی اطلاعی افراد در عدم گرایش أنان به نماز وجود دارد.بر اساس این فرض و با توجه به سئوالاتی که محدوده این فرض مطرح می گردد .
می خواهیم بفهمیم که ایا شخصی که به تکلیف الهی دست می یابد و به نماز می ایستدو در مقابل خداوند حالت خشوع و خضوع دارد آیا از برکات بر پایی نماز در این دنیاو آثار آن در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آخرت اطلاع دارد یا خیر؟آیا این اطلاع یا عدم اطلاع می تواند در ترغیب و گرایش او به نماز اثر مستقیم دارد یا خیر؟
فرضیه 2 : رابطه معناداری بین نماز و برنامه های رسانه گروهی بخصوص تلویزیون علاقه به خواندن نماز را در افراد ایجاد می کند.
همان طور که از محتوای این فرض بر می اّید می خواهیم بررسی کنیم که اطلاعات که از طرف تلویزیون در مورد نماز می رسد اّیا در وجود افراد انگیزه ای قوی تر برای برپایی نماز ایجاد می کند تا چه حد می تواند در بهتر ارائه شدن نماز مفید باشد.
فرضیه 3 : رابطه منطقی بین نماز و سست بودن پایه های مذهبی خانواده در عدم گرایش افراد به نماز وجود دارد.
ما در این فرض سعی بر این داریم که بیان کنیم تا چه حد یک خانواده می توانند در افراد تا’ثیر بگذارند و در افزایش و رغبت و علاقه افراد به نماز و بررسی معانی اّن و به زبان عامیانه تر تا چه حد یک نماز باعث نزدیک تر شدن افراد با خدای خود می شود و برعکس دور بودن از نماز و عبادات باعث دور شدن از فیض الهی می شود و تا چه اندازه پایه های مذهبی خانواده می تواند در روحیات افراد مو’ثر باشد و می تواند اّنها را با مساجد و مکان های مذهبی بیشتر اّشنا کند و علاقه اّنان را به عبادات معنوی بیشتر کند.
فرضیه 4 : رابطه معناداری بین نماز و شیوه های تربیتی مناسب در ترغیب افراد به نماز وجود دارد.
بر اساس این فرضیه و با توجه به سئوالاتی که در محدوده این فرض مطرح شده است .
می خواهیم بفهمیم که تربیت افراد اگر به صورت صحیح و درست انجام گیرد چه اثری در روحیات اّنان میگذارد اّیا تربیتی که فعلأ صورت میگیرد در اّینده هم میتواند در فرد باقی بماند و دیگران را نیز به برپایی مراسم مذهبی و دینی وا دارد و نماز را با روح و حال معنوی بیشتری بر پا دارد.
فرضیه 5 : رابطه معناداری بین نماز و میزان گرایش فطری مردم به نماز وجود دارد.
با توجه به این فرض می خواهیم بررسی کنیم که اّیا فطرت انسان که فعلأ در خصوص با نماز ارائه شده است میتواند گرایشی باشد به سوی نماز یا اینکه نه در اینده مشخص میشود که فرد چگونه با مسئله نماز برخورد می کند و اّیا از روز اول این سئوال که از اعماق وجود و از درون ذاتش برای او مطرح بوده که فلسفه اّفرینش در زندگی چیست یا خیر و تأثیر چندانی در ذات او نداشته است.

بخش دوم :

جامعه آماری
و
نمونه گیری

1- تعریف جامعه آماری :
مجموعه ای از افراد یا اشیا,که حداقل یک یا چند نشانه ‌‌‌,صفت و ویژگی مشترک داشته باشند.

2- جامعه آمار این تحقیق :
افرادی هستند که به تکلیف الهی دست یافته اند که تعداد آنها بی شمار میباشد ولی در صد کمی به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

3- تعریف نمونه گیری:
عبارتست از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت,یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شوند به طوریکه این مجموعه معروف خصوصیات و ویژگیهای گروه یا جامعه بزرگتر است.

4- انواع نمونه گیری :
الف – نمونه گیری تصادفی ساده :
در این مورد تعداد نمونه ای که انتخاب می شود می تواند 11 واحد مثلأ 40 نفر از کل جامعه آماری مثلأ 400 = Nنفر انتخاب گردد.
حال طریق انتخاب شدن را دارا باشد برای این منظور می توانیم کلیه افراد را از یک الی …. شماره گذاری کنیم و هر یک از شماره ها را روی کارتهای مشابه و یکسان ثبت کنیم. سپس کلیه کارتها را در یک محفظه قرار داده و یک کارت را به صورت تصادفی بیرون می کشیم و شماره آن را ثبت می کنیم و به همین طریق تا آخر ادامه می دهیم تا تعداد نمونه مورد نظر انتخاب شود. و در نهایت نمونه های بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج بدست آمده را به کل جامعه تعمیم می دهیم.
ب – نمونه گیری تصادفی سیستماتیک :
اگر چه این روش در ابتدا همانند روش قبلی است و بدین صورت عمل می نماییم که کل افراد جامعه آماری را شماره گذاری و بعد نسبت بین N نمونه ((N=100 و Nجامعه آماری (N=3500) را بدست می آوریم (یعنی افراد مورد نیاز را به همان نسبت انتخاب می کنیم).
لازم به ذکر است که در ابتدا از روش تصادفی ساده انتخاب خود را انجام می دهیم. بعد برای نقطه شروع (که این نقطه در این جا بر حسب تصادف عدد 5 است) عددی را انتخاب می کنیم. در مرحله دوم به فواصل معینی که از تناسب جامعه به نمونه بدست آوریم نمونه های بعدی را انتخاب می کنیم.
N ∕ N = 3500 ∕ 100 = 35
…..الی آخر 75=35+40= سومین کارت و 40=35+5=دومین کارت و 5= اولین کارت.
3-نمونه گیری تصادفی طبقه ای:
در این روش برای جلوگیری از اشکالاتی که ممکن است صورت گیرد, افراد جامعه آماری را بسته به خصوصیاتی که دارند طبقه بندی مینمائیم.
مثلا:N=200 وN=5000 از دانش آموزان داریم بنابراین با توجه به درصد توزیع آنها در رشته های مختلف تحصیلی تعداد نمونه مورد نیاز را از هر طبقه بدست می آوریم.
N=200
ریاضی 15% 30=15%*200
ادبیات 20% 40=20%*200
اقتصاد30% 60=30%*200

تجربی 35% 70=35%*200
و بعد در مرحله از هر گروه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده می توانیم تعداد نمونه مورد نظر را که در هر یک از گروه ها مشخص و معین گردیده نمونه گیری کرد و مورد تحقیق و آزمایش قرار داد و آنرا تعمیم داد به کل آن جامعه.

4-نمونه گیری ناحیه ای:
در صورتیکه حجم ناحیه مورد نظر بسیار بزرگ و یا نامحدود باشد و یا اینکه اطلاع کامل و بایسته ای از اعضای آن جامعه نداشته باشیم و یا اینکه توزیع جغرافیایی افراد به صورتی پراکنده باشد که دسترسی به آنها مطلوب نباشد. بنابراین در این موارد از میان نواحی و یا مناطق چند ناحیه را بطور تصادفی انتخاب می کنیم و مورد مطالعه قرار می دهیم. بنابراین نتایج این نمونه را به کل آن جامعه یا ناحیه تعمیم می دهیم.
محقق باید توجه نماید که در این نمونه گیری نتایج حاصله از این روش نمی تواند قدرت تعمیم پذیری زیادی داشته باشد. که آنرا به کل جامعه در نظر بگیرد و این به علت نابرابری و پراکندگی افراد در آن جامعه می باشد.

5-نمونه گیری این تحقیق:
نمونه گیری این تحقیق از نوع نمونه گیری تصادفی ساده می باشد که از بین حدود 400 نفر کارکنان , 80 نفر که 20% از کل جامعه آماری ما می باشد به عنوان نمونه انتخاب کردیم.

بخش سوم :

روش تحقیق

1 – تعریف روش تحقیق :
روش یا متد تحقیق عبارت است از تدوین مراحل تحقیق و تنظیم شرایط لازم برای مشاهده جمع آوری توصیف و تجزیه و تحلیل اطلا عات یا هدف حداقل سرمایه و زمان بمنظور بیان آنچه بوده آنچه هست و آنچه خواهد بود و آنچه باید باشد و بیان علت وقایع و پدیده ها و پیش بینی کنترل آنها.

انواع روش های تحقیق:
از نظر هدف : تحقیقات بنیادی و تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای و تحقیقات ارزیابی.
از نظر مکان: تحقیقات آزمایشگاهی و تحقیقات کتابخانه ای و تحقیقات اجتماعی یامیدانی.
از نظر زمان : کوتاه مدت(1 تا 5 سال) میان مدت(5 تا 10 سال)بلند مدت (10سال به بالا).

روش تحقیق این پروژه:
روش تحقیق در این پژوهش بصورت میدانی و توصیفی (توصیفی و آماری)می باشد.

بخش چهارم :

جمع آوری اطلا عات

جمع اّوری اطلا عات :
1: تعریف روش های جمع اّوری اطلا عات :
جمع اّوری اطلا عات برای پاسخ دهی به سئوالات مطروحه ویا حل مشکلات و کشف نا شناخته ها و با پی بردن ارتباطات میان پدیده ها و کنترل اّنان است چگونگی دستیابی به اطلا عات مورد نیاز را روش جمع اّوری اطلا عات گویند.
2: انواع روش های جمع اّوری اطلا عات :
الف – روش مشاهده , از راه پرسشنامه و از طریق مصاحبه .
الف – روش مشاهده : ثبت و ضبط تمام جوانب از یک حادثه که این حادثه می تواند رفتار . گفتار یا عملکرد باشند.
انواع مشاهده :
ساده یا اّزاد
مشاهده منظم و سیستماتیک.
مشاهده ساده یا اّزاد : هنگامی که نگرش و دیدن صورت مصلحی و ابتدائی می باشد مشاهده ساده می باشد. این روش به صورت اّزاد و کنترل شده می باشد ممکن است که مشاهده کنترل شده شرکت فعال در فعالیت های اجتماعی داشته باشد و یا این که هیچ شرکتی در اّن موقعیت اجتماعی نداشته باشد در حالت اول محقق در فعالیت های اّن اجتماع شرکت می کند بدین صورت بیان می شود که محقق خود را به عنوان یکی از اعضای جامعه مورد مطالعه صورتی قرار میدهد که دیگران نسبت به او احساس بیگانگی نکنند به عبارت دیگر اّن اجتماع او را به عنوان افراد خودی بحساب می اّورند. و محقق باید طوریعمل کند که مشاهده شوندگان در مورد اّنها مطالعاتی صورت می گیرد.
در حالت دوم هیچ شرکت فعالانه ای در اّن اجتماع نداشته بدین صورت عمل میکنند که به صورت ناظر واقعه یا گروهی را مورد مطالعه و مشاهده قرار میدهد و اّنچه که می گذرد یاداشت بر می دارد.
2: مشاهده منظم و سیستماتیک:
مشاهده گر در این روش باید اصولی را که قبل پیش بینی شده و به صورت منظم می