مقاله با موضوع حقوق مالکیت فکری

…………………………………96
بند اول ) حقوق مادی………………………………………………………………………………………… 97
الف) حق افزایش………………………………………………………………………………………………………….. 97
ب) حق اقتباس………………………………………………………………………………………………………….. 99
ج) حق عرضه عمومی………………………………………………………………………………………………. 101
د) حق پخش………………………………………………………………………………………………………….. 102
بند دوم ) حقوق معنوی……………………………………………………………………………………. 105
الف) حق افشاء و اعلان……………………………………………………………………………………………. 105
عناوین صفحات
ب) حق احترام به نام و طرف پدیدآورنده……………………………………………………………………. 107
ج) حق احترام اثر (حق تمامیت)……………………………………………………………………………….. 109
بند سوم ) مستثنیات…………………………………………………………………………………………..112
بند چهارم ) مدت حمایت…………………………………………………………………………………..114
گفتار سوم : ضمانت اجرا……………………………………………………………………………116
بند اول ) ضمانت اجرای حقوقی………………………………………………………………………….117
بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………………………. 120
مبحث دوم : حمایت به باعث حقوق در ارتباط…………………………………………… 122
گفتار اول : دارندگان حقوق در ارتباط……………………………………………………………… 123
بند اول ) اجراکنندگان……………………………………………………………………………………… 124
بند دوم ) تولیدکنندگان کارا صوتی…………………………………………………………………….. 125
بند سوم ) سازمان پخش…………………………………………………………………………………… 126
گفتار دوم : انواع حقوق……………………………………………………………………………. 128
بند اول ) حقوق مادی………………………………………………………………………………………. 129
الف) حق اثبات………………………………………………………………………………………………………. 129
ب) حق افزایش……………………………………………………………………………………………………………130

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

عناوین صفحات

ج) حق پخش…………………………………………………………………………………………………………. 131
د) حق عرضه به عموم……………………………………………………………………………………………… 133
ه) حق اجاره و عاریه……………………………………………………………………………………………….. 134
و) حق اجرت مساوی……………………………………………………………………………………………….. 135
بند دوم ) حقوق معنوی……………………………………………………………………………………. 137
الف) حق سرپرستی اثر…………………………………………………………………………………………….. 138
ب) حق احترام به اجرا……………………………………………………………………………………………… 139
بند سوم ) مستثنیات…………………………………………………………………………………………. 140
بند چهارم ) مدت حمایت………………………………………………………………………………… 142
گفتار سوم : ضمانت اجراها……………………………………………………………………….. 144
بند اول ) ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………….. 145
بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری………………………………………………………………………… 147
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………. 149
ضمایم………………………………………………………………………………………………………………….. 151
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 168

چکیده
در بین کارا قابل حمایت به باعث حقوق مالکیت ادبی و هنری ، کارا تلویزیونی از این توانایی بهره مند می باشن که در هر دو شاخه حقوق نامبرده مثل حقوق مولف و حقوق در ارتباط جای بگیرند. بدین معنی که اگه اثر تلویزیونی از نگاه وجود در گروه کارا مشترک و با همکاری پدیدآورندگان زیاد تولید شده باشه یا در گروه کارا جمعی و با همکاری پدیدآورندگان زیاد اما با نظارت شخص حقیقی یا حقوقی تولید شده باشه و تنها حق پخش اون به شکل برنامه به سازمان صدا و سیما داده شده باشه ، از کارا مورد حمایت حقوق مولف هستش. اما اگه اثر تلویزیونی به سفارش یا با نظارت سازمان پخش ساخته شه یا اجراهای زنده و ضبط شده یا اثر صوتی به شکل برنامه تلویزیونی از تلویزیون پخش شه، از کارا مورد حمایت حقوق در ارتباط هستش. ضمنا سازمان پخش خود یکی از مصادیق مورد حمایت حقوق مرتبطه و از حقوق مادی روشن اون میشه به حق پخش دوباره ، حق اثبات ، حق افزایش ، حق ارسال عمومی برنامه های رادیویی و تلویزیونی اشاره کرد. نکته مهم اینه که حقوق مادی ، حقوق معنوی و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری دارندگان حقوق مولف یا حقوق در ارتباط دارای عامل های نشونه. تا جایی که حقوق معنوی تنها برای مولف بوده و به شکل محدودتر نسبت به اجراکنندگان هم قابل اعماله. اما تولید کنندگان کارا صوتی و سازمانای پخش رادیویی و تلویزیونی از حق معنوی بهره مند نمی باشن.
کلید واژه ها : کارا تلویزیونی ، مالکیت ادبی و هنری ، کپی رایت ، حقوق در ارتباط ، سازمان پخش

مقدمه
از شروع آفرینش ، آدمی به دنبال ایجاد رابطه با دیگه انسانا واسه انتقال افکار ، احساسات ، عقاید و اطلاعات خود بوده ، بی شک ایجاد زبون و بعد خط کم کم این رویا رو به حقیقت مبدل ساخت. چون با رسیدن به خط به عنوان مبنای مشترک کم کم ، کتب و کلا کارا نوشته خیلی در زمینه های مختلف علمی ، ادبی ، هنری و فنی به نوشتن در اومدن. بررسیای تاریخی در مورد چگونگی تشکیل حقوق مالکیت ادبی و هنری تایید کننده سابقه طولانی این قسم از حقوق نه با این عنوان یا به شکل قانونی و منظم ، بلکه به شکل ذم و سرزنش دخل و تصرف یا نسخه ورداری بی مجوز اونم در کارا فلاسفه بنام مثل سقراط ، افلاطون ، سیسرون و بقیه نویسندگان هستش. بنابراین میشه گفت : « حقوق مولف از وقتی که انسان تونسته قلم یا قلم مویی در دست بگیره ، وجود داشته. اما مبدا اینجور حقی به درستی قابل تعیین نیس.» بعد از اختراع دستگاه چاپ به وسیله گوتنبرگ کپی ورداری از کتب و نوشته ها بی مجوز مولف ؛ از روش رو به رشدی بهره مند شد ، بخاطر این نیاز به حمایت از این کارا احساس شد ، تا اینکه اولین قانون منظم در مورد حمایت از حق چاپ کارا در سال 1710 میلادی موسوم به قانون «اون» در انگلستان به تصویب رسید. با این تفاسیر قوانین ابتدایی در مورد حق چاپ تنها شامل کتب و کارا نوشته شده می شده ، اما به مرور و با افزایش اطلاعات و علم از طرفی و امکانات فنی مرهون انقلاب صنعتی اروپا از طرف دیگه اختراعات مهمی درحوزه وسایل ارتباطی اتفاق افتاد ، تا اون جایی که مثل حلقه های یه زنجیر و با فاصله ی کمی از هم ؛ عکاسی در سال 1839 میلادی ؛ تلگراف در سال 1844 میلادی ؛ تلفن در سال 1876 میلادی ؛ سینما توگراف در1895 میلادی ؛ رادیو در سال 1896 میلادی و آخر سرً تلویزیون در سال 1926 میلادی اختراع گردید. واسه همین نیاز به تصویب قوانین جدید واسه حمایت از کارا صوتی یا صوتی و تصویری که از رادیو ، سینما و تلویزیون پخش می شده ، در برابر استفاده بی مجوز و از طرف دیگه شناسایی آفرینندگان و پدید آورندگان این کارا قوت گرفت.
در این بین تلویزیون به عنوان آخرین حلقه زنجیره با وجود اونکه خود محصول رشد فنی رادیو و سینما بوده ، به چند خاطر از مقبولیت بیشتری بهره مند شد، ؛ اول اونکه تلویزیون به خاطر همراه بودن صدا با تصویر نسبت به رادیو که تنها یه وسیله شنیداری بود ، از همه حولوحوش به ویژه جنبه س
رگرمی جذابیت بیشتری داشت. دوم اونکه سهولت دسترسی به تلویزیون در مقایسه با سالنای سینما به خاطر ظرفیت محدود تماشاگر ، استفاده از اون رو به ویژه در ده 1950 میلادی به بعد رونق بخشید.
قاعدتاً به خاطر همین ویژگیا امکان تجاوز به حقوق آفرینندگان کارا ادبی و هنری به شکل برنامه های تلویزیونی از طرفی و ضمنا تجاوز به حقوق سازمانای پخش (صدا و سیما ) به باعث افزایش و کپی ورداری برنامه هاشون به شکل سی دی ، دی او دی یا پخش از سازمان پخش دیگه و آخر سرً نشر در فضای مجازی خیلی سهل و راحت هستش. با توجه به همین تحولات کشورهای دو نظام بزرگ حقوق رومی- ژرمن مانند فرانسه و کامن لا مانند انگلستان دست به اصلاح قوانین داخلی خود و هم تهیه کنوانسیونای بین المللی در مورد مالکیت فکری و خاصه پیشرفت وسعت کارا قابل حمایت زدند. تا اون جایی که قانون مالکیت فکری فرانسه حمایت از کارا تلویزیونی رو به روشنی در قوانین مربوط به حق مولف خود پذیرفتهه. قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران هم همین روش رو اعمال نمودهه. اما بعضی وقتا اثر اجرا کنندگان یا تولید کنندگان اثر صوتی یا حتی اثری که خود سازمان پخش اون رو تولید می کنه ، از رسانه تلویزیون پخش می شه. پس اثر تلویزیونی رو میشه از حیث نحوه تهیه و تولید به عنوان یه اثر اصیل و به باعث حق مولف یا به عنوان یه اثر جانبی و به باعث حقوق در ارتباط مورد حمایت قرار داد که خود دو شاخه مهم حقوق مالکیت ادبی و هنری رو ایجاد می دن.
الف) طرح موضوع
حقوق مالکیت ادبی و هنری که یکی از زیر شاخه های اصلی حقوق مالکیت فکریه ، دارای مصادیق متنوعی هستش. یکی از مصادیق پر کاربرد و دارای ابهام زیاد از جنبهای مختلف حقوق مالکیت فکری مربوط به کارا تلویزیونی هستش. باید اینم بگیم که که رابطه این کارا با کارا سینمایی عموم و خصوص من وجهه. از طرف دیگه ابعاد حقوقی مصادیق کارا تلویزیونی مثل وجود کارا (جمعی یا مشترک) تعیین مالــک اولین ، نوع کارا (از دید اثر اصلی یا اثری که در بحث حقوق در ارتباط می گنجد مثل اجرا کنندگان ) امکان انتقال حقوق مادی و ضمنا اشکال مختلف حقوق معنوی نیاز به بررسی همه جانبه به ویژه در حقوق ایران هستش.
ب) گذشته تحقیق
در این مورد گرچه در منابع خارجی تقریباً تحقیقاتی انجام شده ، اما بدیش اینه در منابع داخلی هیچ تحقیقی صورت نگرفته و منبع مشخصی وجود نداره و در منابع موجود در مورد مالکیت فکری بیشتر به کلیات اونم به شکل ً تئوریک پرداخته شده ، بی اونکه تک تک کارا تحت حمایت به طور کامل توضیح شه. به خاطر اونکه قوانین مربوط به مالکیت فکری در ایران خیلی دیرتر از کشورهای اروپایی پا به میدون قانونی گذاشته و حقوقدانان هم خیلی میلی به اون از خود نشون نداده ان ، کتب و کارا تحقیقاتی در این مورد خیلی کافی و مفید فایده نبوده و از طرف دیگه علی خلاف میل گذشت زمان خیلی ، قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان پذیرفته شده 1348 شمسی
تا الان اصلاح نشده و ضمنا الان ایران در هیچ یه از کنوانسیونای بین المللی مربوط به حقوق مولف و حقوق در ارتباط عضو نمی باشه.
ج) اهداف تحقیق
از اهداف مهم تحقیق در مورد کارا تلویزیونی میشه به رفع مشکلات حقوقی مرکزها پخش صدا و سیما به جهت پخش کارا و ضمنا اگاهی دست اندرکاران کارا تلویزیونی نسبت به حقوق مالکیت فکری خود نسبت به اثر تلویزیونی اشاره کرد ، که بی توجهی به هر کدوم از اونا به خاطر تعدد دست اندرکاران این جور کارا مسئله ساز میشه.
د) سوالات تحقیق
– سوال اصلی : ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در کارا تلویزیونی چه هستش؟
– سوالات فرعی
1.وجود کارا تلویزیونی چیه؟
2.کارا تلویزیونی با نگاه حقوق مالکیت فکری چطوری دسته بندی می شن؟
3.مدت حمایت از کارا تلویزیونی چند ساله؟
4.مالک اولین در کارا تلویزیونی چه کسیه؟
5.حقوق اخلاقی و مادی پدید آورنده کارا تلویزیونی چه هستش؟
ه) فرضیه های تحقیق
– در جواب به ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری نسبت به اثرتلویزیونی باید وجود ، مدت حمایت ، مالکیت اولین و انواع حقوق رو در کارا اشاره شده بررسی کرد.
1.از دید وجود بیشترً به عنوان اثر مشترک و در پاره ی موارد که زیر نظر مستقیم و با هدایت سازمانای رادیویی تلویزیونی صورت می گیرد به عنوان کارا جمعی مطرح هستش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *