دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره
مهارتهای ارتباطی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره مهارتهای ارتباطی

یفه ای بر عهده دارند…………………………………………………………………….36
2-9 الگوی فرایند اداراکی ارتباطات…………………………………………………………………………………………………..38
2-10ویژگی مهارتهای ارتباطی موثر…………………………………………………………………………………………………40
2-11چگونه تأثیر مهارتهای ارتباطی را ارزیابی کنیم………………………………………………………………………44
2-12مهارتهای ارتباطی و ایفای نقش افراد……………………………………………………………………………………..45
2-13وجود موانع ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………46
2-14مهارتهای ارتباطی و ویژگیهای شخصیتی……………………………………………………………………………….48
الف

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-15 انواع مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………48
2-16 قالبهای پیام…………………………………………………………………………………………………………………………..49
2-17 روشهای ارتباطات موثر…………………………………………………………………………………………………………53
2-18 انواع مهارتهای ارتباطی بر حسب نوع و چگونگی ارسال پیام و رمز……………………………………54

2-19 تعریف انواع مهارتهای ارتباطی……………………………………………………………………………………………..55
2-20 تعریف ارتباطات کلامی…………………………………………………………………………………………………………55
2-21 تعریف ارتباطات غیرکلامی……………………………………………………………………………………………………57
2-22 انواع ارتباطات غیرکلامی………………………………………………………………………………………………………58
2-23 بهبود مهارت شنود……………………………………………………………………………………………………………….61
2-24 نحوه ارائه پیام های غیرکلامی……………………………………………………………………………………………..62
2-25 نشانه های غیرکلامی……………………………………………………………………………………………………………63
2-26 وظیفه اساسی پیام های غیر کلامی…………………………………………………………………………………….65
2-27 سازگاری با دیگران……………………………………………………………………………………………………………….66
2-28روابط صمیمانه با دیگران……………………………………………………………………………………………………….68
2-29 تأیید و عدم تأیید………………………………………………………………………………………………………………….70
2-30غلبه برتفاوتهای فردی جهت بالا بردن مهارتهای ارتباطی……………………………………………………72
2-31 تفاوت در نحوه برقراری ارتباط……………………………………………………………………………………………..73
2-32 ارتباط بین ویژگی های فردی، شخصیتی با مهارتهای ارتباطی……………………………………………75
2-33 شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………76
2-34 تعریف شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………….77
2-35 عوامل تعیین کننده شخصیت……………………………………………………………………………………………….77
2-36 تغییر پذیری شخصیت…………………………………………………………………………………………………………..79
2-37 نظریه ویژگی های شخصیت…………………………………………………………………………………………………80
2-38 نظریه گوردون آلپورت…………………………………………………………………………………………………………..80
2-39 ویژگی شخصیت سالم……………………………………………………………………………………………………………81
ب

2-40 مدل 3 عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………….81
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-41 نظریه پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………82
2-42 ویژگی های شخصیتی افراد بر اساس تحقیق BIG FIVE ……………………………………………………..84
2-43 ارتباطات و ویژگی های شخصیتی افراد…………………………………………………………………………………….86
2-44 خصوصیات شخصیتی مهم و موثر بر رفتار کارکنان در سازمان……………………………………………….87
2-45 تئوری تناسب فرد – شغل………………………………………………………………………………………………………..90
2-46 ماهیت مردم………………………………………………………………………………………………………………………………91
2-47 علل بروز رفتارهای غیر اخلاقی در سازمان……………………………………………………………………………….94
2-48 تشویق اخلاق در سازمان…………………………………………………………………………………………………………..95
2-49 عوامل موثر بر رفتار اخلاقی……………………………………………………………………………………………………….95
2-50 ماهیت سازمانها و مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………96
2-51 رسانه های ارتباطی و میزان غنای آنها در سازمان……………………………………………………………………97
2-52 اهمیت مهارتهای ارتباطی در سازمانها……………………………………………………………………………………..98
2-53 هدف از مهارتهای ارتباطی در سازمان………………………………………………………………………………………99
2-54 ویژگی مهارتهای ارتباطی در سازمان……………………………………………………………………………………….99
2-55 مجاری ارتباطات در سازمان……………………………………………………………………………………………………100
2-56 اهداف ارتباطات در محیط داخلی و خارجی سازمان……………………………………………………………..101
2-57 وظایف مدیریت در سازمان……………………………………………………………………………………………………..102
2-58 انواع ارتباط بین افراد و جریان ارتباط در سازمان………………………………………………………………….105
2-59 عملکرد اصلی مهارت ارتباطی در یک گروه و سازمان……………………………………………………………107
2-60 بهبود ارتباطات و مهارتهای ارتباطی در سازمان…………………………………………………………………….108
2-61 راههای بهبود مهارتهای ارتباطی در سازمان…………………………………………………………………………..110
2-62 تعریف اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….111
2-63 اهداف اعتماد به سازمان………………………………………………………………………………………………………..113
2-64 اعتمادسازمانی و رهنمودهایی برای توسعه اعتماد در سازمان……………………………………………….114
2-65 انواع اعتماد و شیوه های اعتماد سازی……………………………………………………………………………………116
پ
2-66 انواع اعتماد از دیدگاه زاکر………………………………………………………………………………………………………117
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-67 ویژگی شخصیتی و اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………118
2-68 اعتماد سازمانی براساس نظر صاحبنظران………………………………………………………………………….118
2-69 عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………..120
2-70 شکل گیری نگرش تاریخی به مساله عدالت……………………………………………………………………120
2-71 مطالعه عدالت در سازمانها…………………………………………………………………………………………………121
2-72 تعریف عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………………122
2-73 مفهوم عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………………………….124
2-74 تئوری برابری آدامز……………………………………………………………………………………………………………126
2-75 چارچوب نظری مهارتهای ارتباطی……………………………………………………………………………………127
2-75-1 نظریه ارتباطی…………………………………………………………………………………………………….128
2-75-2 فراگرد ارتباط کلامی………………………………………………………………………………………….128
2-75-3 مدل ارتباط انسانی……………………………………………………………………………………………..129
2-75-4 مدل گونه هارولد لاسول…………………………………………………………………………………….129
2-75-5 مدل سیستمی طرح پیام…………………………………………………………………………………..130
2-75-6 نظریه نزدیکی…………………………………………………………………………………………………….130
2-75-7 نظریه تشابه………………………………………………………………………………………………………..131
2-75-8 نظریه تعادل……………………………………………………………………………………………………….132
2-75-9 نظریه نفوذ اجتماعی………………………………………………………………………………………….133
2-75-10نظریه انطباق ارتباطی………………………………………………………………………………………134
2-76 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………..135< br />2-77 مدل تحقیق نظری……………………………………………………………………………………………………………136
فصل سوم : روش تحقیق
3-1روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………138

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-2 ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….138
3-3 متغییر مستقل و وابسته……………………………………………………………………………………………………..139
ت
3-4 قلمرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *