پایان نامه با موضوع وساطت، نظارت قضایی، بازداشت موقت، تکرار جرم

چکیده
تصمیمات جانشین بازداشت موقت تأثیری واقعی در مورد پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت دارن. یکی از این تصمیمات، تدبیر وساطت کیفریه که از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری حساب می شه.وساطت در فرانسه، دارای دو جنبه وساطت ترمیمی و وساطت در زندانه. وساطت ترمیمی (با هدف جبران ضرر) خدمتی بی هزینه که به دو طرف دعوی کمک می کند، در مورد جبران ضرر یا حل و فصل دعوا از راه مراحل ارتباطی دوطرفه، به توافق شخصی برسند. مراحل وساطت در زندان بیشتر به ایجاد رابطه بین دو طرف دعوی تأکید شده تا انعقاد توافق. پیشگیری از تکرار جرم و عملی درست کردن اجرای عدالت و خطر پریشونی در دخالت گری های عدالت کیفری به ترتیب از امتیازات و مشکلات تدبیر وساطت حساب می شن.
تدبیر کنترل قضایی هم به عنوان یکی دیگه از تصمیمات جانشین بازداشت موقت در نظام قضاوت فرانسهه که به وسیله بازپرس صادر می شه. در جایی که واسه متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده، تدبیر نظارت قضایی، بیشتر جانشین آزادیه نه جانشین بازداشت موقت. تقریباً احتمال تکرار جرم از طرف متهم، درزمان اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود نداره بلکه حتی بعد از ارسال حکم هم خیلی کاهش می یابد. ضمانت اجرای نقض تعهدات تدبیر نظارت قضایی، لغو تدبیر جانشین و پس بازداشت فرد تحت تدبیره. مشکلات پیشرفت دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، نبود کارایی و جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی، از دست دادن حمایت اجتماعی و انگیزه خیلی کم قضات هست. قضات فرانسوی، تمایل بیشتر از حد به پیشرفت کمّی تصمیمات جانشین بازداشت موقت دارن تا پیشرفت کیفی تصمیمات.
با اینکه الان تصمیمات وساطت و نظارت قضایی در چارچوب جلوه ها و مصادیق جورواجور خود به عنوان مناسب ترین راه حل و جانشین قرار بازداشت موقت حساب و استفاده کرده می شن، اما وضعیت زندان ها و و میزان ازدحام بازداشتیان در بازداشتگاه ها خیلی تغییری نکردهه؛ با این حال، در روزگار امروزی، جایگزینی مناسب تر از وساطت و نظارت قضایی واسه جلوگیری از بازداشت متهمین به ذهن بشر خطور نکردهه.
واژگان کلیدی: قرارهای جانشین بازداشت موقت، وساطت کیفری، نظارت قضایی، نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی
فهرست مطالب
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………1
بخش اول: وساطت کیفری…………………………………………………………………………………..11
فصل اول: وجود وساطت کیفری………………………………………………………………………….13
گفتار اول: علل و بسترهای تمایل به تدبیر وساطت کیفری………………………………………..14
بند اول: اعمال سیاست های کیفری دوگانه…………………………………………………………………..16
الف: ایجاد سیستم قضاوت منظم و با ثبات………………………………………………………………..18
ب: برگشت به وساطت کیفری………………………………………………………………………………..19
بند دوم: انواع وساطت کیفری……………………………………………………………………………….21
الف: وساطت ترمیمی………………………………………………………………………………………….22
ب: وساطت در زندان………………………………………………………………………………………….24
گفتار دوم: پیشرفت تدبیر وساطت کیفری………………………………………………………………….25
بند اول: مهم ترین امکانات پیشرفت تدبیر وساطت کیفری……………………………………………..26
الف: کارکرد برابر در هر کدوم از مراحل مراحل کیفری……………………………………………….27
ب: تدبیر وساطت کیفری، جانشین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد……29
بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر وساطت کیفری…………………………………………………………….30
الف: نمایندگان و میانجیگران……………………………………………………………………………………31
ب: برنامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………..34
فصل دوم: رقابت ها و ضرورت های تدبیر وساطت کیفری…………………………………………..38
گفتار اول: ضرورت های توجیهی تدبیر وساطت کیفری……………………………………………..38
بند اول: امتیازات و مشکلات تدبیر وساطت کیفری……………………………………………………………40
الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت…………………………………………………40
ب: خطر پریشونی در دخالت گری های عدالت کیفری……………………………………………………41
بند دوم: ضرورت تعیین اصول وساطت کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده اون……………………43
الف: دلایل مخالفین وساطت کیفری………………………………………………………………………44
ب: دلایل موافقین وساطت کیفری…………………………………………………………………………46
گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر وساطت کیفری………………………………………..48
بند اول: فشارهای مخالف تحمیلی بر قضات………………………………………………………………..48
الف: مشکل هزینه…………………………………………………………………………………………………..50
ب: مشکل آموزش عمومی……………………………………………………………………………………….52
بند دوم: تحولات قانونگذاری مخالف…………………………………..
……

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *