دانلود پایان نامه مدیریت درباره : روش نظریه مبنایی

پیشرفت انسانی بعنوان بحث اساسی مطرح شد اسناد مختلفی در مورد اون جمع بیاری گردید که مهمترین اونا سیری در پیشرفت انسانی (پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون،…

ادامه خواندن
  • 1
  • 2
بستن منو