دانشجویی

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

یکی از مسائل و مقررات مهم قانون مدنی در خصوص نکاح، اذن پدر یا جد پدری است. در ازدواج سفید، دختر بدون رضایت ولی خود به این رابطه تن می دهد. با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها می‌توان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده […]

دانشجویی

حقوق کیفری :نکاح، ایجاب و قبول – ازدواج سفید: ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

عقد لازمی که در آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ معامله شرط شده باشد را عقد خیاری گویند. در این رابطه حتماً مدت حق فسخ معلوم باشد والا هم شرط باطل خواهد بود و هم عقد، مانند اینکه در عقد بیع برای فروشنده یا خریدار یا هر دو […]

دانشجویی

پایان نامه معماری- کودک -بازی – خلاقیت

کودک باید در برخورد با احجام و بنا ها و همین طور در ارتباط و زندگی درون آن ها احساس راحتی، عدم ترس و آرامش کند. کودک با استفاده از حواس خود محیط و شرایط را دریافت کرده و متناسب با رشد ادراکی و استدلالی به درک محیط خود می پردازد. بعنوان نمونه تاریکی بیش […]

دانشجویی

پایان نامه خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت -روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد

  روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد همه موجودات زنده در طول زندگی خود دچار تغییر و تحولاتی می شوند. معمولا رشد بدنی تا زمان معینی پس از تولد ادامه می یابد، ولی رشد جنبه های روانی همواره و به صورت های گوناگون ادامه دارد . رشد انسان در دوره کودکی و در […]