روانشناسی

رشته روانشناسی : وضعیت مصرف مواد مخدر در ایران

در ایران رتبه‌ی نخست مصرف مواد از آن ایپوئیدهاست که شایع ترین ماده‌ی مورد مصرف آنها نیز تریاک است که شایعترین نوع مصرف نیز کشیدن و سپس خوردن است. بنا به گزارش ستاد مبارزه با مواد اپیوئیدی کشور مصرف کنندگان مواد اپیوئیدی تا انتهای سال ۱۳۸۳ حدود ۵/۴ میلیون نفر بوده‌اند. جابه‌جایی مصرف به سمت […]

روانشناسی

پایان نامه روانشناسی در مورد : ضبط هویتی (هویت زود شکل گرفته)  

افراد این گروه نیز نسبت به شغل وجهان بینی خود احساس تعهد می­ کنند، ولی در آنها علائمی از تجربه ی بحران هویت دیده نمی شود. آنها هویتی از پیش تعیین شده را که افراد صاحب نفوذ (معمولاً والدین و گاهی معلم، یا یک فرد قدرتمند مذهبی،و یا یک دوست پرنفوذ) برایشان تعیین کرده اند، […]

روانشناسی

راهنمای پایان نامه درباره : شکل گیری هویت در نوجوانی

شکل گیری هویت در نوجوانی اولین روانشناسی که ایجاد هویت را به عنوان مهمترین پیشرفت شخصیت در دوره نوجوانی مطرح کرده و آن را گامی حیاتی در جهت وصول به بزرگسالی شادمانه و مولد معرفی نموده است ،اریک اریکسون بود. ایجاد هویت به معنای آن است که نوجوان بداند کیست، چه چیزهایی برای او ارزش […]

روانشناسی

مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-سیستم جنگ / گریز (FFS)

سومین سیستم که به عنوان سیستم جنگ/گریز شناخته می شود، از لحاظ ساختاری بیشتر از طریق بادامه و ساخت های هیپوتالاموس تعدیل می گردد. این سیستم مسئول رفتارهای فرار و واکنش های دفاعی تحت شرایط ناکامی، تنبیه و درد است (بوچین، ٢٠٠١). به طور خلاصه نظریه گری نشان دهنده تفاوت های فردی در دو سیستم […]

روانشناسی

پایان نامه روانشناسی درباره : مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-عوامل مربوط به ارزیابی‌های موقعیتی

مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-عوامل مربوط به ارزیابی‌های موقعیتی علاوه بر ویژگی‌های شخصیتی افراد و محیط آنان، نقش ارزیابی‌های موقعیتی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. از بین عوامل مربوط به ارزیابی‌های موقعیتی می‌توان به (ارزیابی میزان قابلیت کنترل موقعیت، شدت فشار روانی و میزان اهمیت حادثه) اشاره کرد. الف) میزان قابلیت کنترل موقعیت: ارزیابی […]

روانشناسی

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-سبک های مقابله ای

مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-سبک های مقابله ای ۲-۷-۱تعریف سبک های و مهارتهای مقابله ای لازاروس دو راهبرد را برای مقابله را از هم متمایز کرده است: مقابله متمرکز بر مسأله و مقابله متمرکز بر هیجان. در رفتار مقابله ای متمرکز بر مسأله، فرد برای تغییر مستقیم عوامل تنش زا وارد عمل می­شود. درحالی […]

روانشناسی

پایان نامه روانشناسی درباره : مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-درمان دارویی

مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-درمان دارویی تاکنون روش‌های گوناگونی برای ترک و درمان بیماران معتاد به کار گرفته شده است که به اختصار چگونگی انجام روش‌ها پرداخته می‌ شود. ۱-روش کم کردن تدریجی ماده مخدر در این روش بیمار معتاد می‌تواند با یک برنامه ریزی منظم و دقیق و با اراده‌ی قوی و محکم، […]

روانشناسی

فروش اینترنتی فایل پایان نامه روانشناسی مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-نظریه های زیستی – روانی

مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-نظریه های زیستی – روانی ۲-۵-۹-۱ نظریه  وابستگی جسمانی اعتیاد براساس این نظریه، وابستگی جسمانی، معتاد را در دام چرخه معیوب دریافت دارو و نشانه های ترک مواد گرفتار می کند. عقیده بر این است که مصرف کنندگان مواد که مصرف آنها تا حد ایجاد وابستگی جسمانی رسیده است، به […]

روانشناسی

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-دیدگاه های مبتنی بر ویژگی های درون فردی

مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-دیدگاه های مبتنی بر ویژگی های درون فردی ۲ -۵-۶-۱مدل بوم شناسی اجتماعی از نظر کامفر و ترنر (۱۹۹۹) طراحان این دیدگاه، تنیدگی خصوصاً تنیدگی مربوط به مدرسه، اساسی ترین علت مصرف مواد مخدر است. نوجوانان که شرایط مدرسه را نمی توانند تحمل کنند و از مدرسه گریزان هستند، همسالان […]

روانشناسی

پایان نامه روانشناسی درباره : مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر- نظریات روان پویشی

مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر- نظریات روان پویشی براساس نظریات روان پویشی کلاسیک، سوء مصرف مواد معادل خود ارضایی بوده و مکانیسمی دفاعی در مقابل تکانه های همجنس گرایانه یا تظاهری از پیشرفت دهانی است. اما فرمول بندی های جدید. مصرف مواد را مربوط به افسردگی و یا بازتاب اعمال مختل اینگونه معرفی می […]

روانشناسی

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره سیستم پاداش مغزی

سیستم پاداشمغزی درمغز انسان ودر بخش هسته تگمنتوم شکمی VTA))مسیری از نورون های دوپامینرژیک شروع می شود وبه طرف هسته ی آکومبنس یا هسته لمیده (NACC)در سیستم لیمبیک کشیده می شود واز طرف هسته ی آکومبنس یک مسیر از نورون ها به طرف گیرنده های انکفالین ها کشیده می شود .به این سیستم وبخش ها […]

روانشناسی

پایان نامه روانشناسی با موضوع : ملاک های تشخیصی DSM_IV_TRبرای وابستگی به مواد

ملاک های تشخیصی DSM_IV_TRبرای وابستگی به مواد یک الگوی غیر انطباقی مصرف مواد که منجر به تخریب چشمگیر بالینی یا ناراحتی می شود وبا سه مورد از موارد زیر تظاهر می کند که زمانی در یک دوره ۱۲ماهه بروز می کنند: تحمل که به یکی از دو صورت زیر دیده می­شود: نیاز به افزایش مقدارماده […]