دسته: جالب

مفهوم عمیق و کلی ارتباطات

ارتباطات تعریف ارتباط به‌صورت جامع که همه گونه‌های ارتباطی را در برگیرد اهمیت زیادی دارد. ارتباط، یکی از فعالیت‌های انسانی است که به‌دشواری می‌توان تعریف قانع‌کننده‌ای از آن ارائه کرد. گریفین می‌نویسد: «پرسش از چیستی ارتباطات در حقیقت دعوت به مشاجره‌ای پایان‌ناپذیر است».[1] مسأله مهم و بغرنج در بررسی ارتباط …

مفهوم عمیق و کلی ارتباطات

ارتباطات تعریف ارتباط به‌صورت جامع که همه گونه‌های ارتباطی را در برگیرد اهمیت زیادی دارد. ارتباط، یکی از فعالیت‌های انسانی است که به‌دشواری می‌توان تعریف قانع‌کننده‌ای از آن ارائه کرد. گریفین می‌نویسد: «پرسش از چیستی ارتباطات در حقیقت دعوت به مشاجره‌ای پایان‌ناپذیر است».[1] مسأله مهم و بغرنج در بررسی ارتباط …

تعریف هویت و انواع آن

تعریف هویت هویت عبارت است از یک مفهوم سازمان‌یافته از خود که ارزش­ها، باورها و اهدافی که فرد بدان پایبند است تشکیل شده است (اریکسون، 1965). یا هویت عبارت است از یک ساختار مفهومی که متشکل از شرایط, لوازم و مفروضات مربوط به خود است (میکایل برزونکسی,1993). هویت به عنوان …

اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)[1] عبارت است از مجموعه ای از علایم نوعی (سندروم) که در پی مواجهه با «حوادث آسیب زای زندگی» پیدا می شود؛ فرد به صورت ترس و درماندگی به این تجربه پاسخ می دهد، واقعه را دائما در ذهن خود …

عوامل موثر در شکل­گیری شخصیت

عوامل موثر در شکل­گیری شخصیت وراثت یا محیط، وقتی می پرسیم کدم یک از اینها در تکوین شخصیت مهم هستند؟ جواب دوباره این است که بگوییم«هر دو» هیچ کدام از جنبه های شخصیت، مطلقاً ناشی از تأثیرات ژنهای ما و یا متأثر از عوامل محیطی نیستند. تعامل اثرات ژنتیکی و …

عوامل موثر در شکل­گیری شخصیت

عوامل موثر در شکل­گیری شخصیت وراثت یا محیط، وقتی می پرسیم کدم یک از اینها در تکوین شخصیت مهم هستند؟ جواب دوباره این است که بگوییم«هر دو» هیچ کدام از جنبه های شخصیت، مطلقاً ناشی از تأثیرات ژنهای ما و یا متأثر از عوامل محیطی نیستند. تعامل اثرات ژنتیکی و …

هویت های محلی درفرایند جهانی شدن

هویت های محلی درفرایند جهانی شدن اشگفردراثرخود باعنوان «فهم جها نی شدن » به برسی جنبه های گونا گون اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی وسیاسی پدیده جهانی شدن پرداخته وچنین بیان می کند :«درکل،جهانی شدن نمی تواند یک نتیجه عمومی داشته باشد  یا یک جهان همگن خلق کند . در عوض،جهانی شدن …

تعریف اصطلاحى سیاست

تعریف اصطلاحى سیاست تعریف اصطلاحى علم سیاست با معانى لغوى آن در ارتباط کامل مى باشد. اینک به برخى از آن تعریف ها اشاره مى‌شود: امام خمینى قدس سره: سیاست به معناى این که جامعه را راه ببرد و هدایت کند به آن جایى که صلاح جامعه و صلاح افراد …

نمونه ای از تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

  نمونه ای از تجارب برتر تربیتی کاملترین نمونه های سالتحصیلی 97-98 در واقع بهترین نمونه ای از تدوین نمونه ای از تجارب برتر تربیتی می باشد. در نمونه ای از تجارب برتر تربیتی به‌طور انفرادی تأدیب کنید تأدیب امری قابل توجه در نظم‌بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب …