Posted in دسته‌بندی نشده

تعریف سند در حقوق

منظور از تعریف هاى به کار رفته در قانون، تعریف هایی مى باشد که قانون گذار حوزه کاربرد سند را در آنها مشخص کرده است….

Continue Reading...
Posted in دسته‌بندی نشده

مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست

چکیده: ۱مقدمه: ۲بیان مسئله: ۲اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: ۴ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۵اهداف تحقیق: ۸سوالات تحقیق: ۸سوال فرعی: ۸فرضیه‏های تحقیق: ۹روش تحقیق: ۱۰تعریف واژه‏ها و…

Continue Reading...
Posted in دسته‌بندی نشده

خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

​ یکی دیگر از اهداف مجازاتها باز پروری مجدد اجتماعی بزهکاران و اصلاح و درمان آنها می باشد. اندیشه اصلاح و درمان بزهکاران و بازسازگاری…

Continue Reading...
Posted in دسته‌بندی نشده

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق -گرایش : جزا و جرم شناسی

سیاست تقنینی آن بخش از پاسخ ها و تدابیر سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مقننه (نهاد قانونگذاری) اعمال می شود. قوه مقننه…

Continue Reading...
Posted in دسته‌بندی نشده

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

یکی از مسائل و مقررات مهم قانون مدنی در خصوص نکاح، اذن پدر یا جد پدری است. در ازدواج سفید، دختر بدون رضایت ولی خود…

Continue Reading...
Posted in دسته‌بندی نشده

حقوق کیفری :نکاح، ایجاب و قبول – ازدواج سفید: ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

عقد لازمی که در آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ معامله شرط شده باشد را عقد خیاری گویند….

Continue Reading...
Posted in دسته‌بندی نشده

پایان نامه معماری- کودک -بازی – خلاقیت

کودک باید در برخورد با احجام و بنا ها و همین طور در ارتباط و زندگی درون آن ها احساس راحتی، عدم ترس و آرامش…

Continue Reading...
Posted in دسته‌بندی نشده

پایان نامه خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت -روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد

  روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد همه موجودات زنده در طول زندگی خود دچار تغییر و تحولاتی می شوند. معمولا رشد بدنی…

Continue Reading...