دانشجویی

تعریف سند در حقوق

منظور از تعریف هاى به کار رفته در قانون، تعریف هایی مى باشد که قانون گذار حوزه کاربرد سند را در آنها مشخص کرده است. در ماده ۱۲۸۴قانون مدنی ایران سند چنین تعریف شده است: «سند عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲، ص۳۶۳). درباره این […]

دانشجویی

مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست

چکیده: ۱مقدمه: ۲بیان مسئله: ۲اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: ۴ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۵اهداف تحقیق: ۸سوالات تحقیق: ۸سوال فرعی: ۸فرضیه‏های تحقیق: ۹روش تحقیق: ۱۰تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: ۱۱ساختار یا سازماندهی پژوهش: ۱۲فصل نخست: مفاهیم محیط زیست و جایگاه آن در فقه و حقوق ۱۳۱-۱- تعریف محیط زیست ۱۴۱-۱-۱-طبیعت ۱۶۱-۱-۲-اکولوژی ۱۶۱-۱-۳-اکوسیستم ۱۶۱-۲- انواع محیط […]

دانشجویی

خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

​ یکی دیگر از اهداف مجازاتها باز پروری مجدد اجتماعی بزهکاران و اصلاح و درمان آنها می باشد. اندیشه اصلاح و درمان بزهکاران و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می باشد(بولک: پیشین، ۳۲). برناربولک معتقد است که:«اصلاح مقصر با این هدف است که او دوباره به راه خطا […]

دانشجویی

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق -گرایش : جزا و جرم شناسی

سیاست تقنینی آن بخش از پاسخ ها و تدابیر سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مقننه (نهاد قانونگذاری) اعمال می شود. قوه مقننه با توجه به چارچوب و اصول راهبردی سیاست جنایی آنگونه که مجلس موسسان در قانون اساسی تدوین و پیش بینی کرده اند، به وضع و تصویب قوانین می پردازد و […]

دانشجویی

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

یکی از مسائل و مقررات مهم قانون مدنی در خصوص نکاح، اذن پدر یا جد پدری است. در ازدواج سفید، دختر بدون رضایت ولی خود به این رابطه تن می دهد. با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها می‌توان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده […]

دانشجویی

حقوق کیفری :نکاح، ایجاب و قبول – ازدواج سفید: ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

عقد لازمی که در آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ معامله شرط شده باشد را عقد خیاری گویند. در این رابطه حتماً مدت حق فسخ معلوم باشد والا هم شرط باطل خواهد بود و هم عقد، مانند اینکه در عقد بیع برای فروشنده یا خریدار یا هر دو […]

دانشجویی

پایان نامه معماری- کودک -بازی – خلاقیت

کودک باید در برخورد با احجام و بنا ها و همین طور در ارتباط و زندگی درون آن ها احساس راحتی، عدم ترس و آرامش کند. کودک با استفاده از حواس خود محیط و شرایط را دریافت کرده و متناسب با رشد ادراکی و استدلالی به درک محیط خود می پردازد. بعنوان نمونه تاریکی بیش […]

دانشجویی

پایان نامه خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت -روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد

  روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد همه موجودات زنده در طول زندگی خود دچار تغییر و تحولاتی می شوند. معمولا رشد بدنی تا زمان معینی پس از تولد ادامه می یابد، ولی رشد جنبه های روانی همواره و به صورت های گوناگون ادامه دارد . رشد انسان در دوره کودکی و در […]