سامانه پژوهشی – دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم …

پروتکل DSR از دو نوع بسته خطای مسیر و تصدیق برای نگهداری و ترمیم مسیر استفاده می‌کند. زمانی که یک گره با یک مشکل انتقال در لایه پیوند داده خود مواجه می‌شود، یک خطای مسیر تولید میکند. زمانی که یک گره یک بسته خطای مسیر دریافت کند HOP خطا دار را ازمجموعه مسیر خود حذف […]

Read More

مقاله علمی با منبع : دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده …

سیستم ایمنی مصنوعی ۲-۲-۱ مقدمهسیستم ایمنی مصنوعی، سیستمی مقاوم و پیچیده است که بدن را در برابر عوامل بیگانه محافظت مینماید. همچنین این سیستم توانایی شناسایی و دستهبندی سلولها را در دو گروه، خودی و غیرخودی را دارد. سیستم ایمنی به دو دسته تقسیم می‌شوند. سیستم ایمنی درونی و سیستم ایمنی تطبیقی؛سیستم ایمنی درونی مکانیزمی […]

Read More

جستجوی مقالات فارسی – دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از …

۱۱_۸۰۲ MACلایه CBR (UDP) نوع ترافیک ۵۰ بسته اندازه بافر تصادفی موقعیت قرار گیری نودها ۳ و۶ تعداد نود سیاه چاله ۵-۳ تو ضیح مختصر سناریوهای شبیه سازیبرای تحلیل دقیقتر نتایج، باید تنظیمات پایهای شبیهسازی را به منظور ارزیابی دقیق تر بر پایه محیط واقعی انجام دهیم. پارامترهای مورد نیاز برای شبیهسازی روش ارائه شده […]

Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم …

مدل ایمنی شبکه که توسط جرن[۵۹] (جرن،۱۹۷۴) پیشنهاد شد. سیستم ایمنی، سیستمی پویاتر در نظر گرفته شده است. مدل ایمنی شبکه پیشنهاد میکند که سیستم ایمنی حتی در غیاب محرک دارای رفتاری پویا است.شکل۲-۱۳: آناتومی یک آنتی بادی بر اساس نظریه شبکه‌ی ایمنی جرندر این شکل آنتی بادی B با اتصال از طریق پاراتوپش به ایدیوتوپ […]

Read More

دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با …

لی و (هان،۲۰۰۲). با استفاده از درخواست تأییدیه مسیر (CREQ) و پاسخ تأیید مسیر (CREP) برای جلوگیری از حملات سیاه‌چاله یک روشی را پیشنهاد داده‌اند که در این روش وقتی گره میانی RREP ها را به طرف گره مبدأ میفرستد بلکه به گام بعدی گره خود نیز که گره مقصد باشد CREQs ارسال می‌کند. پس […]

Read More

پژوهش دانشگاهی – دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده …

۱۲: end۱۳: endشکل۴-۷: الگوریتم آموزش تشخیص دهندهتطبیق: در این مرحله بعد از اینکه تمامی RREP ها را از نظر برازندگی انتخاب کردیم، یعنی RREP هایی که توانسته با شرایط اعمال شده تطبیق داشته باشد طبق شکل ۴-۷ در جدول RREP ها ذخیره می کنیم مثلا در جدول RREP ها چهار تا مسیر وجود دارد و این چهار تا […]

Read More

دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده …

بدن بتوان به عنوان الگویی برای ایجاد امنیت و جلوگیری از حملات سیاهچاله در شبکههای موردی سیار استفاده نمود. سیستم ایمنی بدن انسان دارای قابلیت یادگیری قوی است که باعث می‌شود به مرور زمان سیستم یادگیری قویتر داشته باشد. همچنین این سیستم میتواند رفتار مناسب را با سلولهای مهاجم در پیش گیرد و خود را […]

Read More

مقاله علمی با منبع : سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت- قسمت ۷

p: وجود صفت مورد نظر=۰٫۵q: عدم وجود صفت مورد نظر=۰٫۵ ۳-۵ روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پرسشنامه یکی از رایج ترین تکنیکهای جمع آوری اطلاعات است. در این پرسشنامه از دو نوع سوال باز و بسته استفاده شده است. اطلاعات سوالات باز با استفاده […]

Read More

علمی : سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت- قسمت ۶

مسئله حضور رسانه‌هایی که در مالکیت خود هیچ‌گونه وابستگی به حکومت و یا وابستگان به آن ندارند از مسائلی است که دغدغه حکومت‌ها و تلاش برای رسیدن به یک توافق بر سر آن هیچ‌گاه مشمول یک جریان، ایدئولوژی و یا تفکر حزبی غالب و مشخص نخواهد شد. حتی در جوامعی که حیات رسانه‌های خصوصی چون […]

Read More

سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت- قسمت …

در سال ۱۸۳۵ ” چالز آگوست هاواس ” نخستین آژانس خبری جهان را در در فرانسه پایه گذاری کرد. هاواس ، انحصار دولتی ارسال اخبار از طریق تلگراف نوری را در فرانسه در اختیار داشت.در سال ۱۸۴۹ ” برنارد وولف ” کارمند خبرگزاری هاواس و ناشر روزنامه برلین، خبرگزاری وولف را تاسیس کرد. وولف، نخستین […]

Read More