بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار …

۲-۴-۶) هزینه و کرایه حمل(بندر مقصد تعیین شده) CFR(….named port of destination)«هزینه و کرایه حمل » بدین معنی است که فروشنده کالا را پس از عبور از نرده کشتی در بندر حمل تحویل می‌دهد. فروشنده باید هزینه‌ها و کرایه حمل لازم برای بردن کالا به بندر مقصد تعیین شده را بپردازد ولی مسئولیت فقدان یا […]

Read More

فايل دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در …

کاهش هزینه حمل و افزایش سرعت انتقال و حمل کالا از جمله اهداف اساسی مدیران اقتصادی هر جامعه است. در این بخش ابتدا بارنامه و بعد حمل دریایی و سپس حمل زمینی و هوایی تشریح می گردد.۲-۵-۱) متصدی حمل و نقل / حمل کننده CARRIERمتصدی حمل و نقل شخصی است ( اعم از حقیقی یا […]

Read More

دسترسی متن کامل – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت …

نام و آدرس فرستنده کالا نام و آدرس گیرنده کالا نام و شماره وسیله حمل نام مبدا بارگیری یا دریافت کالا نام مقصد یا تحویل کالا شرح و مشخصات کالا تعداد بسته ها و نوع بسته بندی ۱۰-وزن ناخالص کالا۱۱- ابعاد کالا۱۲-نحوه پرداخت کرایه حمل ( پیش پرداخت یا پرداخت در مقصد)۱۳-تعداد نسخ اصلی صادر […]

Read More

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار …

راه نامه سی ام آر، از جمله اسناد غیرقابل انتقال می باشد. قرارداد حمل با تنظیم راه نامه سی ام آر، تایید خواهد شد و با قبول مفاد آن، سایر شروط مغایر با کنوانسیون باطل است. با صدور راه نامه سی ام آر، هرگونه قرارداد حمل و نقل جاده ای تابع مقررات این کنوانسیون بوده […]

Read More

بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی …

بارنامه حمل مرکب فیاتا: حمل با کامیون، کشتی، قطار الف) بارنامه دریایی[۲۱]بارنامه دریایی دارای سه نقش محوری زیر است : رسیدی است که از سوی متصدی حمل دریایی برای کالا صادر می شود. مدرک درجه اولی حاکی از قرارداد حمل با کشتی است که دربرگیرنده شرایط حمل، متصدی حمل و نقل دریایی به نحو مندرج […]

Read More

تحقيق – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در …

لازم به یادآوری است که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ هجری شمسی عضو این کنوانسیون شده است.– بارنامه حمل مرکب فیاتا ( FIATA COMBINED TRANPORT B/L (FBL)) [۲۵]فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگزاران (فیاتا) در خصوص متحدالشکل و یکنواخت کردن اسناد حمل مورد استفاده متصدیان حمل و نقل اقدام نموده است. یکی از مهمترین […]

Read More

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع …

در صورتی که علیرغم کلیه تمهیدات و پیش بینی ها از جمله انتخاب بازرس مستقل و صدور گواهینامه بازرسی از جانب وی، وقتی کالا به مقصد رسید، معلوم شود که کالا با شرایط قرارداد خرید مطابقت ندارد یا دارای اشکالات خاصی است. چه باید کرد؟در این حالت، خریدار باید با دقت اقدامات زیر را انجام […]

Read More

بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در …

تاکنون در مورد تاریخ پیدایش بیمه تحقیقات زیادی صورت گرفته است. از مجموع این تحقیقات چنین نتیجه می شود که قدیمی ترین نوع بیمه، بیمه دریایی است که در اواسط قرون وسطی ( از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی) پا به عرصه وجود نهاده است. سایر انواع بیمه مانند بیمه آتش سوزی، بیمه حوادث و […]

Read More

سايت مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت …

۳)شیوه حملبیمه حمل هوایی ارزانتر از دریایی است متوسط بیمه دریایی سه تا چهار برابر بیمه هوایی است و در بعضی موارد این تفاوت بیش تر می شود. بعلاوه حمل هوایی دارای این مزیت است که هزینه بسته بندی برای این روش حمل ارزان تر تمام می شود. بنا به دلایل آشکار حمل دریایی کالا […]

Read More

بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت …

 اعتباری است که تحقق آن موکول به احراز شرایطی شده است در آن صورت اعتبار، تعهدی تا انجام آن شرایط برای طرفین ایجاد نمی کند. افتتاح اعتبار اسنادی غیرفعال عمدتا به منظور آمادگی انجام معامله برای طرفین می باشد که در صورت احراز شرایط می توان آن را فعال نمود.۳) اعتبار اسنادی از نظر زمان […]

Read More