دسته: پایان نامه های روانشناسی

منابع تحقیق با موضوع ابعاد کیفیت زندگی

مفهوم کیفیت زندگی در زندگی انسان آنهم از باب پرداخت جامع به شرایط عینی و ذهنی به صورت توأمان، ضرورت پژوهش در رابطه با این متغیر مشخص می شود. برخی از وجوه این ضرورت و اهمیت را می توان به صورت مختصر به این شرح بیان داشت:شناخت دقیق کیفیت زندگی …

منابع تحقیق با موضوع روابط اجتماعی

تقدیر و تشکر:سپاس بیکران خداوند بلند مرتبه ای را که انسان را آفرید و به او قدرت تفکر و اندیشیدن داد تا فخر جهان آفرینش و اشرف مخلوقات عالم باشد.دور از انصاف خواهد بود اگر از تمامی عزیزانی که در تهیه این اثر یاری رسان بودند سپاسگزاری ننمایم. خصوصاً از …

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره مهارتهای ارتباطی

بطور مشابه، تمایل به تجربه پذیری در پیش بینی مهارت ارتباطی مهم است و منطقی به نظر می رسد. به طور شهودی، به نظر می رسد افرادی که خونسرد و مطمئن هستند تقریباً تمام کارها را بهتر از افراد دلواپس و نامطمئن انجام می دهند. محققان بیان می کنند، ممکن …

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره مهارتهای ارتباطی

او می تواند موضوع را کاملاً عوض کند و به چیز دیگری جز آنچه مورد نظر شما بوده است، بپردازد. پاسخهای ناسازگار یا بی تناسب پیامهای کلامی و غیر کلامی تعارض برانگیز را پدید می آورد. مثلاً « البته تصمیم با شماست ! صلاح مملکت خویش خسروان دانند » و …

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره مهارتهای ارتباطی

باشد. عامل اولیه شکست یک فراگرد ارتباطی، عدم درک صحیح از محتوای پیام است. عامل دیگری که به شکست مهارتهای ارتباطی می انجامد دشواریهایی است که در روابط انسانها پدید می آیند و خود نتیجه سوء تفاهم هایی هستند که گاه پیش می آیند . ( همان :44- 43 ) …

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره انواع ارتباطات

تعبیر حرکات بدنی باید نهایت دقت را مبذول دارند زیرا تفسیرهای نادرست می توانند به اختلالات به وجود آمده در فرایند ارتباطات دامن بزنند . 2- فرا زبان : این طبقه شامل کیفیات صدایی (انسان)، فقدان سلیس بودن در گفتار، خنده، خمیازه و خرخر است . 3- برداشت از مجاورت …

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره رفتار شهروندی

دارد. بیشترین میزان رضایت شغلی مربوط به کارمندان با تحصیلات لیسانس و بیشترین میزان تعهد سازمانی مربوط به کارمندان با تحصیلات دیپلم است. مجرد و متأهل بودن با رضایت شغلی تعهد سازمانی هیچ تفاوتی وجود ندارد و این شرایط به خاطر شرایط یکسانی است که در محیط کار برای آنها …

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره مهارتهای ارتباطی

ت تحقیق1-1. بیان مسئله متغیرهای فردی و سازمانی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر مهارتهای ارتباطی آنها با ارباب رجوع می‌گذارد؟ما هر روز به گونه های مختلف با یکدیگر در ارتباط هستیم، تا اندیشه ها، احساسات و تمایلات خود را به یکدیگر منتقل کنیم. میزان علاقه واحترام خود …

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره مهارتهای ارتباطی

یفه ای بر عهده دارند…………………………………………………………………….362-9 الگوی فرایند اداراکی ارتباطات…………………………………………………………………………………………………..382-10ویژگی مهارتهای ارتباطی موثر…………………………………………………………………………………………………402-11چگونه تأثیر مهارتهای ارتباطی را ارزیابی کنیم………………………………………………………………………442-12مهارتهای ارتباطی و ایفای نقش افراد……………………………………………………………………………………..452-13وجود موانع ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………462-14مهارتهای ارتباطی و ویژگیهای شخصیتی……………………………………………………………………………….48الف فهرست مطالبعنوان صفحه2-15 انواع مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………482-16 قالبهای پیام…………………………………………………………………………………………………………………………..492-17 روشهای ارتباطات موثر…………………………………………………………………………………………………………532-18 انواع مهارتهای ارتباطی بر حسب نوع و چگونگی ارسال پیام …