ژانویه 18, 2021

عمومی

1 min read

ن. بی هیچ اما و اگه و بهونه تراشی، باید تا جایی که امکان داره از نشستن خودداری کنین. نشستن...