مشکل شخصیت دوری گزین یا اجتنابی، علائم و نتیجه های اجتماعی اون "

  مشکل شخصیت دوری گزین یا اجتنابی یکی از انواع مشکلات شخصیتی و یه جور مریضی روانیه که مانع ایجاد روابط اجتماعی سالم می شه. مبتلایان به مشکل شخصیتی دوری گزین علی خلاف میل تمایل به ایجاد روابط اجتماعی، قادر به رفت و اومد با بقیه و حفظ روابط بین فردی نیستن. درادامه با ما […]

Read More

مشکل شخصیت دوری گزین یا اجتنابی، علائم و نتیجه های اجتماعی اون "

  مشکل شخصیت دوری گزین یا اجتنابی یکی از انواع مشکلات شخصیتی و یه جور مریضی روانیه که مانع ایجاد روابط اجتماعی سالم می شه. مبتلایان به مشکل شخصیتی دوری گزین علی خلاف میل تمایل به ایجاد روابط اجتماعی، قادر به رفت و اومد با بقیه و حفظ روابط بین فردی نیستن. درادامه با ما […]

Read More

– قسمت 2

زان جنگی دچار مشکل استرس پس از حادثه به اندازه کسائی که دچار عوامل خطری مثل افزایش گلبولای سفید و عوامل بیولوژیک هستن، در خطر مشکلات بلندمدت سلامتی هستن. افراد سن بالا تر دچار مشکل استرس پس از حادثه، بیشتر در خطر دچار شدن به امراض قلبی هستن. چه جوری با خاطرات بد پس از […]

Read More

– قسمت 2

زان جنگی دچار مشکل استرس پس از حادثه به اندازه کسائی که دچار عوامل خطری مثل افزایش گلبولای سفید و عوامل بیولوژیک هستن، در خطر مشکلات بلندمدت سلامتی هستن. افراد سن بالا تر دچار مشکل استرس پس از حادثه، بیشتر در خطر دچار شدن به امراض قلبی هستن. چه جوری با خاطرات بد پس از […]

Read More