دانلود مقاله و پایان نامه روانشناسی : کاربرد بعضی مهارتها در تفکر انتقادی.

مک پک[۱] معتقد است که سه عامل در تفکر انتقادی موثر می‌باشد که یک عامل به دانش خاص بر می‌گردد و دو عامل دیگر آمادگی …

ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل – نقش و جایگاه زنان و خانواده

ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل – نقش و جایگاه زنان و خانواده   گرین هاوس و بیوتل (۱۹۸۵) مدلی برای تبیین …

منابع پایان نامه روانشناسی با موضوع اثرات آموزش و پرورش جبرانی

اثرات آموزش و پرورش جبرانی   از تاثیرات مهم برنامه‌های جبرانی، توجه دادن به اثرهای محیط خانوادگی بر رشد کودک و مطرح ساختن جنبه‌های اجتماعی …