اگر از طوفان ذهنی (Brainstorming) خسته شده اید، روش ها و تکنیک های جدید ایده های خلاقانه را امتحان کنید

“ موضوعات آموزش روش هدف دار بازاریابی برچسبا تفکر خلاق کار و کاسبی سرفصلای مقاله   تمرین اول :  کنار گذاشتن (Take away) تمرین دوم: …