ژانویه 15, 2021

بخش خصوصی

1 min read

نمودار ۷-۱۶- چرخه حیات فناوریکلارک (۲۰۰۷)لیتل (۱۹۸۱)، روشی را برای کنترل فناوری از طریق قراردادن آنها روی شبکه استراتژیک ارائه...