ژانویه 15, 2021

خلاقیت و نوآوری

1 min read

                                                                                                                                                                                        تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره یک وسیله ضروری بوده و خواهد بود . امروزه بر همگان روشن...