ژانویه 18, 2021

ذهن آگاهی

3 min read

لوزیک، دانیل (١٣٨٣). نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی، ترجمه‌ی سعید معید‏فر، تهران: امیرکبیر.متحدی، علیرضا (۱۳۸۶). بررسی مقایسه‌ای فراشناخت و انگیزش...

1 min read

معناداری اختلاف معناداری اختلاف معناداری انسجام اجتماعی ذهن آگاهی - - ۱٫۹۶- ۰٫۰۰۳ ۲٫۵۳ ۰٫۰۰۱ فراشناخت ۱٫۹۶ ۰٫۰۰۳ - -...