ژانویه 18, 2021

کنترل

1 min read

معناداری اختلاف معناداری اختلاف معناداری انسجام اجتماعی ذهن آگاهی - - ۱٫۹۶- ۰٫۰۰۳ ۲٫۵۳ ۰٫۰۰۱ فراشناخت ۱٫۹۶ ۰٫۰۰۳ - -...