تحقیق درمورد تجارت الکترونیک، تجارت بین الملل، تجارت الکترونیکی، مجمع عمومی

صورت مجوز ایشان لغو شده تلقی می شه.ماده8 ـ مرکزها میانی در بین فعالیت با رعایت مفاد دستورالعمل گواهی، وظایف زیر رو به عهده خواهند داشت: الف ـ بررسی صلاحیت…

Continue Reading

تحقیق درمورد فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

در این صورت جبران خسارات برعهده این افراد هستش. باب ششم - متفرقه ماده 79 - وزارت بازرگانی موظفه زمینه های مربوط به تجارت الکترونیکی رو که در اجرای این…

Continue Reading
Close Menu