ترک اعتیاد به مواد مخدر

ترک اعتیاد به مواد مخدر به روند درمان روانی یا پزشکی اعتیاد به مواد مخدر مانند تریاک، هروئین، کوکائین، برخی داروها و الکل اطلاق می‌شود. بنا بر تعریف اداره خدمات مواد مخدر و بهداشت روانی آمریکا در سال ۲۰۱۰ میلادی، که بر اساس تجربیات کسانی که خود را از چنگال اعتیاد رها کرده‌اند بنا شده‌است، تعریف ترک اعتیاد (بهبودی از اعتیاد) به شرح زیر است: «بهبودی یک […]

Read More

تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان- قسمت ۵- قسمت 2

ویژگی هشتم: تخصص در اولویت بندی فناوری هایی که برای سازمان مزیت ایجاد می کنند.   این قابلیت از توانمندی های تخصصی برای گزینش یک CIO به شمار می رود.جنبه های بسیار تخصصی فناوری که یک CIO باید به طور نسبی بر آنها تسلط داشته باشد عبارت است از: ERP (Enterprise Resource Planing):، زیر ساختهای […]

Read More

تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو- قسمت ۲

۲-۳ سیستم­های تشکیل دهنده برنامه ­ریزی منابع سازمان ۱۷۲-۴ چرخه عمر سیستمهای برنامه ­ریزی منابع سازمان ۱۸۲-۵ ساختار و اجزای سیستم های برنامه ­ریزی منابع سازمان ۱۹۲-۵-۱ اطلاعات پایه سازمان ۱۹۲-۵-۲ برنامه ­ریزی تولید ۲۰۲-۵-۳ بازاریابی ۲۰۲-۵-۴ توزیع و فروش ۲۰۲-۵-۵ مدیریت کیفیت جامع ۲۱۲-۵-۶ مدیریت مواد ۲۱۲-۵-۷ کنترل ۲۱۲-۵-۸ منابع انسانی ۲۱۲-۵-۹ مدیریت پروژه […]

Read More

بررسی رابطه بین رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نیمسال اول ۹۴-۱۳۹۳- قسمت ۷

در این پژوهش از سه ابزار استفاده خواهد گردید:الف) پرسش‌نامۀ پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه (NEO-FFI): برای سنجش ویژگی‌های شخصیت از فرم کوتاه (NEO-FFI) استفاده شد. این پرسش‌نامه ۶۰ سؤال است که برای نخستین بار در سال ۱۹۸۵ ساخته شده و در سال ۱۹۹۱ مورد بررسی مجدد قرار گرفته است (کاستا و مک کری، ۱۹۹۹). ترجمه و […]

Read More

بررسی آثار فقر بر سلامت روح و روان افراد از دیدگاه اسلام۹۳- قسمت ۳

فقر :اول: وجود نیاز ضروری . این معنا همه انسانها را تا زمانیکه در دنیا هستند و بلکه تمام موجودات را شامل میشود . به همین معناست آیه «الا ای مردم شما نیازمند خدایید و خدا بی نیاز و ستوده است »دوم: تهیدستی که در این ایات فقر به این معناست :« این صدقات برای […]

Read More

بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین در بخشی از بندر شهید رجائی93- قسمت 30

شکل4- 4-منحنی به دست آوردن ضریب مقاومت روانگرائیاگر کمتر از 50 باشد از رابطه 4-18 به دست می آید.4-18اگر مابین 50 و 160 باشد از رابطه 4-19 به دست می آید.4-19روند کلی عامل تعیین نسبت عامل مقاومت براساس داده های CPTو مطابق با پیشنهاد به طور خلاصه و گام به گام در شکل 4-5 آمده […]

Read More

تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود- قسمت ۱۴

میزان سهام در اختیار سهامداران عمده به کل سهام شرکت       رشد شرکت     نسبت اختلاف فروش سال جاری و سال قبل به سال قبل     متغیرهای کنترل تحقیق عبارتند از :اهرم مالی: برابر است با نسبت بدهیها به کل دارائیهای شرکتهااندازه شرکت: برابر است با لگاریتم فروشها یا جمع کل […]

Read More

تاثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تاکید بر خطوط انتقال انرژی- قسمت 3

کتاب تهمینه ادیب فر[7] با عنوان ” ابعاد ژئوپلیتیکی خطوط صادرات انرژی در دریای خزر ” فصل اول ، شامل چارچوب نظری است. فصل دوم، تصویری از منطقه دریای خزر و خطوط انتقال انرژی، تأثیر منابع انرژی دریای خزر بر توسعه ی این کشوها است. فصل سوم، در مورد وضعیت حقوقی دریای خزراست. فصل چهارم، شامل […]

Read More

مقایسه راهبرد های مقابله ای معلمین زن و مرد آموزشگاه های ابتدایی شهرستان بهاباد و ارتباط آن با سلامت روان- قسمت ۸

۸- باز بر آورد مثبت ، مواد: (۲۰، ۲۳، ۳۰، ۳۶، ۳۸، ۵۶، ۶۰)نمره فرد در هر مقیاس از مجموع امتیازات وی از سوالات مختص به آن مقیاس بدست می آید.قسمت مسأله محورداری ۴ ویژگی جستجوی حمایت اجتمـاعی، مسـئولیت پـذیری، حـل مدبرانه مسئله و ارزیابی – مجدد مثبت است .و قسمت هیجان محور نیـز شـامل […]

Read More

بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا وکنوانسیون های بین المللی- قسمت ۲

۲-۳-۵ گفتار پنجم: ویژگیهای علامت تجاری……………………………………………………………………………………..۳۹۲-۳-۵-۱ وجه تمایز………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷۲-۳-۵-۲ جدید بودن علامت……………………………………………………………………………………………………………۳۸۲-۳-۵-۳ عدم مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه……………………………………………………………..۳۸۲-۳-۵-۴ عدم اختصاص علامت مورد استفاده کشور، موسسات عمومی و سازمان های بین المللی………………۳۹۲-۳-۶ گفتار ششم: اهداف و کاربردهای علامت تجاری……………………………………………………………………….۴۰۲-۳-۶-۱ تمایز کردن کالاها و منشاء آن …………………………………………………………………………………………….۴۰۲-۳-۶-۲ کاربرد صنعتی علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..۴۱۲-۳-۶-۳ بیان کیفیت خاص کالاها […]

Read More