تأثیر شناخت قرآن بر هدایت انسان- قسمت 13

تأثیر شناخت قرآن بر هدایت انسان- قسمت 13

30- مطهری، مرتضی، بیست گفتار، چاپ پنجم، انتشارات صدرا، قم، آبان 1379.
31- مطهری مرتضی، مسئله شناخت، چاپ نوزدهم، انتشارات صدرا، تهران، 1385.
32- معین، محمد، فرهنگ معین، جلد 2 و 4، چاپ اول، لیتوگرافی نوین، تهران، 1382.
33- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد 24 و 27، چاپ بیستم، دارالکتب اسلامیه،تهران، 1380.
34- مهدوی، ابوالحسن، هدف خلقت، چاپ اول، انتشارات محبان، بی‌جا، زمستان 1383.

مجله‌ها

1- مجله پژوهش‌های قرآنی، شماره 16-15، مدیر مسئول سید عباس صالحی، سردبیر احمد ترابی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، پاییز و زمستان 1377.
2- مجله رواق اندیشه، شماره 49، سردبیر: سید حسن هاشمی، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، بی‌جا، دی‌ماه 1384.

کتاب‌شناسی

1- اسکندری، حسین، آیه‌های زندگی، چاپ اول، صدا و سیما، تهران، 1381.
2- توشیهیکو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، چاپ اول، بی‌نا، تهران، 1361.
3- طباطبایی، علی، انسان در حال شدن، چاپ اول، مطبوعات دینی، قم، 1387.
4- فرهنگ موضوعی تفاسیر، بر اساس بیست دوره تفسیر قرآن از شیعه و اهل سنت، چاپ اول، بوستان کتاب، قم، 1382.
5- کریمی جهرمی، علی، تجلی انسان در قرآن، مدرسه آیت‌الله گلپایگانی، قم، 1353.
6- مصباح یزدی، محمدتقی، انسان‌شناسی در قرآن، چاپ اول، مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی رحمت‌الله‌علیه، قم، بهار 1388.
7- مصباح یزدی، محمدتقی، قرآن‌شناسی، چاپ اول، مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی رحمت‌الله‌علیه، قم، بهار 1376.
8- نوروزی، محمد، آسیب‌شناسی رفتاری انسان از دیدگاه قرآن، چاپ اول، مؤسسه بوستان کتاب، قم، 1384.

  1. سوره یونس، آیه 101. ↑
  2. سوره اعراف، آیه 172. ↑
  3. مرتضی مطهری، برداشت از مسئله‌ی شناخت، ص 34-31. ↑
  4. محمد محمدی ری شهری، تلخیص از مبانی شناخت، ص 197. ↑
  5. مرتضی مطهری، تلخیص از مسئله‌ی شناخت، ص 39-38. ↑
  6. محمد محمدی ری شهری، تلخیص از مبانی شناخت، ص 202-199. ↑
  7. مرتضی مطهری، تلخیص از مسئله‌ی شناخت، ص 42-39. ↑
  8. محمد محمدی ری شهری، تلخیص از مبانی شناخت، ص 211-207. ↑
  9. همان، ص 222. ↑
  10. محمد محمدی ری شهری، تلخیص از مبانی شناخت، ص 220-215. ↑
  11. همان، ص 223-222. ↑
  12. عبدالواحد آمدی، غررالحکم، شماره‌ی 2046. ↑
  13. مرتضی مطهری، تلخیص از آشنایی با قرآن، ج 1، ص 69. ↑
  14. محمد محمدی ری شهری، تلخیص از مبانی شناخت، ص 247-245. ↑
  15. محمد محمدی ری شهری، تلخیص از مبانی شناخت، ص 250-248. ↑
  16. مرتضی مطهری، تلخیص از آشنایی با قرآن، ج 1، ص 8-7. ↑
  17. مرتضی مطهری، برداشت از آشنایی با قرآن، ج 1، ص 28-23. ↑
  18. مرتضی مطهری، تلخیص از آشنایی با قرآن 1، ص 22-18. ↑
  19. مرتضی مطهری، تلخیص از آشنایی با قرآن 1، ص 13-9. ↑
  20. مرتضی مطهری، تلخیص از آشنایی با قرآن 1، ص 14-13. ↑
  21. مرتضی مطهری، تلخیص از آشنایی با قرآن 1، ص 17-14. ↑
  22. سوره مائده، آیه 15. ↑
  23. سوره ابراهیم، آیه 1. ↑
  24. سوره نحل، آیه 89. ↑
  25. عبدالله جوادی آملی، تلخیص از سر‌چشمه‌ی اندیشه، ج 1، ص 15-13. ↑
  26. سوره اسراء، آیه 82. ↑
  27. صاحب‌علی محبی، تلخیص از قرآن از دیدگاه قرآن، ص 211-210. ↑
  28. اکبر دهقان، هزار و یک نکته از قرآن، ج3، ص105. ↑
  29. عبدالله جوادی آملی، تلخیص از تفسیر موضوعی قرآن کریم قرآن در قرآن، ج1، ص 234. ↑
  30. تلخیص از همان، ص 227. ↑
  31. سوره نساء، آیه 113. ↑
  32. سوره عنکبوت، آیه 43. عبدالله جوادی آملی، تلخیص از قرآن در قرآن، ج 1، ص 230. ↑
 • محمد محمدی ری شهری، تلخیص از میزان‌الحکمة، ترجمه‌ی حمیدرضا شیخی، ج 10، ص 4805-4803. ↑
 • محمد دشتی، نهج‌البلاغه، خطبه 158، ص295 ↑
 • عبدالواحد آمدی، غرر الحکم، ترجمه محمدعلی انصاری، حدیث 3588، ص274 ↑
 • سوره فرقان، آیه 1 ↑
 • عبدالله جوادی آملی، تلخیص از هدایت قرآن، ص189-188 ↑
 • سوره روم، آیه 30 ↑
 • سوره اعراف، آیه 203 ↑
 • سوره بقره، آیه 2 ↑
 • عبدالله جوادی آملی، تلخیص از هدایت در قرآن، ص114-112 ↑
 • عبدالله جوادی آملی، تلخیص از هدایت در قرآن، ص35 ↑
 • عبدالله جوادی آملی، تلخیص از هدایت در قرآن، ص39-38 ↑
 • علی اکبر رشاد، دانشنامه امام علیu، ج1، ص171 ↑
 • عبدالله جوادی آملی، تلخیص از هدایت درقرآن، ص40-39 ↑
 • منیره سیار اطراش لنگرودی، تلخیص از هدایت و ضلالت در قرآن، کلام و فسلفه، ص41 ↑
 • سوره بقره، آیه 2 ↑
 • محمدحسین طباطبایی، تفسیرالمیزان، ج1، ص70 ↑
 • سوره شمس، آیه 8-7 ↑
 • سوره تین، آیه 4 ↑
 • منیژه سیار اطراش لنگرودی، تلخیص از هدایت و ضلالت در قرآن، کلام و فلسفه، ص47-42 ↑
 • منیژه سیار اطراش لنگرودی، تلخیص از هدایت و ضلالت در قرآن، کلام و فلسفه، ص54-49 ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *