تحقیق درباره توسل به زور

میلادی باز می گردد اما در جریان جنگ استقلال آمریکا از بریتانیا بود که توسط دیوید بوش نل،تلاش هایی به منظور ساخت اژدها شکل گسترده تری به خود گرفت. علی رغم ناموفق بودن آزمایش های بوش نل،رابرت فولتون تلاش های موفقیت آمیزی در این زمینه داشت به گونه ای که در قرن نوزدهم، اولین بار توسط نیروی دریایی روسیه در جریان جنگ کریمه اژدرها به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفتند. اژدرهایی که اثر خود را از دست داده اند باید بر مبنای ماده یک کنوانسیون مربوط به حقوق و وظایف قدرت های بی طرف در جنگ های دریایی،بی خطر شوند.در هنگام کاربرد اژدرها،اقدام باید مطابق با اصول جنگ دریایی و برای تضمین این امر باشد که تنها اهداف نظامی و نه سایر کشتی ها و اهداف،خسارت ببینند.این ماده از بند 3 ماده یک کنوانسیون هشتم لاهه نشات گرفته و امرئزه به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده است.در این ارتباط،هیچ تفاوتی نمی کند که اژدرها علیه کشتی های روی دریا یا زیر آن بکار گرفته شوند.اما،اژدرهای هدایت شده در مرحله اول هدف خود را مستقل از مرحله نهایی حرکت شان جستجو می کنند.لذا می توانند اهدافی غیر از آنچه را که در وهله اول در نظر داشتند،منفجر کنند.
2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ های دریایی:
جنگ های دریایی اصولا به دو شکل معمول انسداد و محاصره دریایی رخ می دهند. به کلی می توان گفت که قواعد محدودی در زمینه بین المللی به ویژه بین المللی بشردوستانه برای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در جریان جنگ دریایی وجود دارد به طوری که حتی برخی از قواعد موجود در پروتکل اول الحاقی از جمله بند3 ماده 49 آن غیرقابل اعمال بر جنگ های دریایی می باشند مگر اینکه به افراد و اهداف غیرنظامی در ساحل آسیب و خسارت وارد نمایند. در این قسمت در پی آن هستیم که کاربرد تسلیحات متعارف دریایی را در این وضعیت ها مورد کاوش قرار دهیم.
الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از طرق جنگ دریایی،انسداد تلقی می شود.انسداد در جنگ دریایی به معنای هر گونه اقدامی است که از طریق آن یمی از طرفین متخاصم با کاربرد تسلیحات متعارف خود از جمله کشتی ها و زیردریایی ها مانع از دسترسی به سواحل یا بنادر متخاصم مقابل شده یا تمامی مبادی ارتباطاتی ورودی و خروجی بین دریای آزاد و ساحل دشمن را مسدود گرداند.انسداد دریایی معمولا به قصد کاهش توانایی دشمن به منظور انجام مبادلات تجاری بین المللی و کاهش صادرات و واردات آن انجام می پذیرد.انسداد دریایی به دو شکل انسداد در زمان صلح و انسداد در زمان جنگ صورت می پذیرد. یک انسداد دریایی قانونی معمولا دربردارنده منع ورود کالاهای خاصی به سواحل و بنادر دشمن به ویژه کالاهای نظامی می گردد و این بدان معناست که هر کشتی که حامل چنین کالاهایی باشد،توسط نیروهای مسلح انسداد کننده ضبط و توقیف می شود خواه بی طرف یا از اطراف متخاصم. منابع بین المللی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف در جریان انسداد بیش از آنکه در قالب معاهدات بین المللی جلوه گر باشد ؛به صورت قواعد عرفی بین المللی می باشد.در این زمینه البته می توان از اعلامیه پاریس 1956 در مورد احترام به حقوق دریایی و اعلامیه 1909 لندن راجع به جنگ دریایی-که همان طور که پیشتر گفته شد هیچ گاه لازم الاجراء شد- استفاده کرد به علاوه آنکه دستور العمل سن رمو نیز در این زمینه راه گشا می باشد. برخی از دستورالعمل های نظامی مانند ایالات متحده و بریتانیا نیز حاوی قواعدی راجع به انسداد دریایی و نحوه کاربرد تسلیحات متعارف در این وضعیت می باشند. در انسداد بایستی قبل از هر گونه کاربرد تسلیحات متعارف علیه کشتی های بی طرف،بدانها اطلاع داده شود..انسداد می بایستی علاوه بر ابلاغ،موثر،غیرقابل تبعیض بوده و اجازه عبور کمک های بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی را بدهد.هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه انسداد دریایی باید به صورت واقعی باشد.بر مبنای ماده 102 دستورالعمل سن رمو باید از کاربرد تسلیحات متعارف به منظور محروم نمودن جمعیت غیرنظامی از تامین نیازهای حیاتی آنها یا قحطی دادن آنها اجتناب شود. در این زمینه دستورالعمل سند رمو دو شرط را برای ارسال کمک های بشردوستانه مجاز می شمرد: 1-دولتی که انسداد را اجراء می کند می تواند تصمیم بگیرد که محدوده زمانی و مکانی این ارسال کمک ها به چه صورت می باشد و از طریق چه بندری می بایستی این کمک های بشردوستانه صورت پذیرد. دوم اینکه آن دولت می تواند مقرر نماید که یک سازمان بین المللی بی طرف (برای نمونه کمیته بین المللی صلیب سرخ) در ساحل بنادر دریافت کننده مشخص نماید که چه کسی ملزم به دریافت این کمک ها خواهد بود.
ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی

محاصره نوعی دیگر از جنگ دریایی می باشد .محاصره دریایی به سه صورت عمده محاصره حقوقی که به عنوان مجازات نقض تعهد بین المللی یک دولت به هدف ملزم ساختن آن دولت به انجام تعهدات بین المللی خود یا پرداخت غرامت ناشی از نقض تعهدات انجام می پذیرد،محاصره برای اهداف بشردوستانه که علیه کشورهایی که مرتکب نقض شدید قواعد بین الملل بشردوستانه می شوند؛اعمال شده و محاصره برای اهداف سیاسی که صریحا به منظور منافع سیاسی دولت محاصره کننده اعمال شده و در مورد قانونی بودن ان تردیدهای اساسی وجود دارد. چند شرط برای کاربرد تسلیحات متعارف در جریان محاصره دریایی وجود دارد که یکی موثر بودن است .طبق اعلامیه پاریس سال 1856،محاصره برای الزام آور بودن باید موثر باشد یعنی توسط قوای کافی اعمال گردد به طوری که از دسترسسی به سواحل دشمن واقعا ممانعت شود.علاوه بر موثر بودن بایستی محاصره دریایی همراه با اخطا یا ابلاغ باشد .این اطلاع از طریق سه نوع ابلاغ صورت می پذیرد:1-ابلاغ رسمی عمومی:که از طریق مجاری دیپلماتیک برای دول ثالث ارسال می گردد؛2-ابلاغ رسمی محلی:که توسط فرمانده نظامی نیروی انسدادکننده به مقامات محلی،دریایی و کنسولی ساحلی یا بندر مسدود شده فرستاده می شود؛3-ابلاغ رسمی خاص که توسط کشتی های ناوگان مامور انسداد برای خود کشتی ها ارسال می شوددر صورتی که کشتی ای از مقررات مربوط به محاصره اجتناب کرده و به طریقی آن را نقض نماید؛ در این صورت کشتی جنگی دولت محاصره،حق تصرف آن کشتی خاطی را خواهد داشت.این تصرف می تواند هم قبل از اینکه کشتی متخلف از خط محاصره عبور نماید اعمال شود و هم حین بازگشت آن.تابعیت این کشتی خاطی فرقی ندارد که از اطراف متخاصم باشد یا نه و حتی در صورت بی طرف بودن،حق غرق نمودن کشتی متخلف بی طرف توسط کشتی جنگی دولت محاصره کننده پیش می آید.با این حال فرمانده ناوگان جنگی محاصره کننده می تواند در سه مورد اجازه نقض قواعد محاصره و عدم کاربرد تسلیحات متعارف را بدهد:الف-فرمانده ناوگان محاصره کننده می تواند به موجب اختیاراتی که به وی اعطاء شده به کشتی های جنگی بی طرف اجازه ورود بدهد؛ب-در صورتی که یکی از مقامات نیروهای محاصره کننده متوجه گردد که یک کشتی بی طرف در خطر غرق شدن است؛ج-نیروهای محاصره کننده همواره می تواندد با اعطای جوازهای ویژه برای عبور از خط محاصره از شدت محاصره بکاهند.
3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در جنگ های دریایی:
الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی:
ببر طبق بند هفت دستورالعمل رمو ،اصل بر تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی و منع هدف قرار دادن کشتی های تجاری در جنگ های دریایی می باشد.با این حال،این کشتی ها در صورت انجام اعمال ذیل به کشتی های جنگی تبدیل شده و توسل به زور علیه آنها توسط کشتی های جنگی متخاصم مقابل مجاز می باشد: 1-مشارکت در فعالیت های خصمانه به نفع دشمن برای نمونه مین گذاری،مین روبی،قطع نمودن کابل ها و لوله ها کارگذاشته شده در زیر دریا،انجام بازرسی و بازدید از کشتی های تجاری دول بی طرف حمله به سایر کشتی های تجاری؛2-عمل به عنوان یک مکمل نیروهای مسلح دشمن برای نمونه حمل سربازان یا تجهیز جنگی کشتی های دشمن؛3-انجام یا معاونت در سیستم های جمع آوری اطلاعات دشمن از جمله شناسایی،هشدار زودرس،نظارت،فرماندهی و کنترل و ماموریت مخابراتی؛4-کشتیرانی تحت همراهی ناوهای دریایی یا هوایی دشمن؛5-امتناع از دستور به متوقف کردن بازدید،بازرسی و ضبط کشتی ها علی رغم درخواست نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم؛6-مسلح بودن تاحدی که این کشتی های تجاری بتوانند به کشتی های جنگی خسارت وارد آورند.این وضعیت شامل تسلیحات خاص برای دفاع از خدمه از جمله در مقابل کشتی های دزدان دریایی و سیستم های کاملا دفاعی بر روی عرشه نمی گردد؛7-در غیر موارد فوق الذکر در صورتی که کشتی تجاری به اقدام نظامی از جمله از طریق حمل مواد نظامی کمک نماید ؛کشتی نظامی تلقی می شود. در تمامی موارد هفت گانه فوق الذکر کشتی تجاری،حمایت بین المللی خویش را از دست داده و توسل به زور توسط کشتی های جنگی طرف متخاصم مقابل بر علیه آن قانونی خواهد بود.علاوه بر کشتی های تجاری،چندین نمونه کشتی دیگر دشمن از هدف قرار گرفتن توسط کشتی های جنگی طرق مقابل اصولا مصون می باشند: 1-کشتی های بیمارستانی؛2-شناورهای کوچک که صرفا برای عملیات نجات دریایی و سایر حمل و نقل های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد؛3-کشتی هایی که بدان ها بر طبق موافقت نامه های انعقادی میان طرفین متخاصم،مصونیت از هدف گیری اعطاء شده باشد؛ 4-کشتی های مخصوص حمل اسراء و زندانیان جنگی ؛5-کشتی هایی که در ماموریت های بشردوستانه به کار گرفته می شوند از جمله کشتی هایی که حامل محموله هایی می باشند که برای نجات جمعیت های غیرنظامی ضروری می باشد و کشتی هایی که در عملیات نجات و کمک رسانی مشارکت می ورزند؛6-کشتی هایی که در حمل اموال فرهنگی تحت حمایت خاص فعالیت می کنند؛7-کشتی های مسافرتی که تنها در حمل مسافران غیرنظامی اقدام می ورزند؛8-کشتی هایی که ماموریت مذهبی،علمی غیرنظامی یا باستان شناسی دارند اما کشتی هایی که اطلاعات علمی را که احتمالا کاربردهای نظامی دارند جمع آوری نمایند تحت حمایت قرار نمی گیرند؛9-کشتی های کوچک ماهی گیری و کشتی هایی کوچکی که به تجارت محلی ساحلی می پردازند با این حال آنها تابع مقررات فرماندهی نظامی دریایی دول متخاصم که در محدوده آن است می باشد؛10-کشتی هایی که انحصارا برای پاسخ به وقایع آلودگی در محیط زیست دریایی به کار گرفته شده لند؛11-کشتی هایی که تسلیم شده اند؛12-کشتی ها یا کرجی های نجات. دستور العمل رمو تنها به نقش کشتی ها و زیردریایی های جنگی در عرصه مخاصمات دریایی نپرداخته بلکه با توجه به نقش ناوهای هوایی در جنگ های دریایی،مقررات مشابه فوق الذکر را در مورد تفکیک هواپیماهای نظامی و غیرنظامی در جنگ های دریایی مشخض می نماید.
ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف در جنگ های دریایی
در جنگ های دریایی دول متخاصم مکلفند از کاربرد تسلیحات متعارف در آب های بی طرف خودداری نمایند.این موضوع دارای دو وضعیت متفاوت می باشد:یکی در مربوط اقامت کشتی های جنگی و دیگری مربوط به اقامت کشتی های بی طرف. در مورد کشتی های جنگی دول طرف متخاصم توجه به چند نکته اساسی ضروری به نظر می رسد: اولا اینکه ورود کشتی های جنگی طرفین متخاصم به بنادر کشور بی طرف جزء صلاحیت انحصاری کشور اخیر می باشد و کشور مزبور از اختیار کامل برخوردار بوده تا به کشتی های جنگی یک طرف،اجازه ورود به بنادر خود را بدهد یا آن را ممنوع نماید. این ممنوعیت نیز می تواند دارای دو حالت باشد:یکی ممنوعیت عام و دیگری ممنوعیت خاص. در صورتی که ممنوعیت خاص باشد باید از ورود تمامی ادوات جنگی طرفین متخاصم جلوگیری به عمل آمده به علاوه آنکه این ممنوعیت در مورد تمامی اطراف متخاصم بدون استثناء اعمال می گردد. مساله دیگر در مورد اقامت کشتی های طرفین متخاصم در آب های دولت بی طرف می باشد.در این صورت به موجب ماده 12 کنوانسیون 1907 لاهه،مدت اقامت کشتی های جنگی طرفین متخاصم در بنادر،حوضچه ها و دریای سرزمینی کشورهای بی طرف،24 ساعت است. چنانکه یک کشتی جنگی متخاصم،مدت اقامت خود را در آب های دولت بی طرف به بیش از مدت تعیین شده توسط کشور میزبان،افزایش دهد در این صورت کشور اخیر می تواند آن کشتی را خلع سلاح کرده و کارکنانش را زندانی نماید.در مورد استفاده از بنادر دول بی طرف برای کاربرد تسلیحات متعارف باید به ماده 5 کنوانسیون 1907 لاهه نیز اشاره داشت که مقرر می دارد که کشتی های جنگی طرفین متخاصم نمی توانند بنادر کشورهای بی طرف را پایگاه عملیاتی خود قرار دهند و انجام چنین عملی ممنوع می باشد.اما تعمیر کشتی های جنگی طرفین متخاصم بر اساس ماده 17 کنوانسیون 1907 لاهه مجاز بوده و بایستی هر چه سریع تر تحت نظارت مقامات دول بی طرف انجام بپذیرد.به علاوه،تعمیری که صورت می پذیرد می بایستی صرفا جهت راه اندازی و امنیت کشتی رانی باشد و نه تقویت و تکمیل نیروهای نظامی آنها. مساله دیگر در مورد سوخت گیری کشتی های جنگی متخاصمان می باشد. کنوانسیون 1907 لاهه در این مورد در خلال مواد 19 و 20 خود دو قاعده وضع نموده است: 1-کشور بی طرف باید به کشتی جنگی متخاصم آن قدر سوخت لازم بدهد که آن کشتی بتواند خود را به نزدیک ترین بندر خودی برساند؛2-کشور بی طرف نباید تهیه سوخت برای همان کشتی را قبل از انقضای 3 ماه تجدید نماید زیرا متخاصمان با تکرار سوخت گیری در فواصل کوتاه در آب های بی طرف،سرزمین بی طرف را به پایگاه عملیاتی خود تبدیل می نمایند.یکی دیگر از کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی در وضعیت بلوکوس می باشد که نوعی از جنگ دریایی است که از طریق آن یکی از دول متخاصم،ممنوعیت عبور و مرور برای ورود یا خروج بین دریای آزاد و سواحل دشمن را اعلام می کند و مجازت تخیطی از آن،توقیف و تصرف کشتی خاطی می باشد.
در زمینه جنگ های دریایی به صورت کلی قواعد منعطف تری نسبت به جنگ های زمینی در مورد کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارداز جمله این موارد می توان به کاربرد پرچم مبدل بر روی کشتی های جنگی به عنوان یک تدبیر جنگی مشروع اشاره داشت.با این حال در این نوع جنگ ها هم شروع مخاصمه با استفاده از پرچم مبدل و اعمال بازرسی با آن برای کشتی های دیگر ممنوع اعلان شده است.
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی
از هفت دسامبر 1903 که برادران رایت در شهر دیتون در ایالت اوهایو ایالات متحده یک پرواز 52 ثانیه ای را با موفقیت در ارتفاع 260 متری از زمین انجام دادند،بشریت تلاش نموده است تاحداکثر استفاده ممکن از فضای هوایی را به منظور نیل به اهداف خود از جمله در زمینه نظامی؛اعتلاء بخشد. قدرت هوایی از زمان پایان جنگ جهانی دوم،ابزار اصلی قدرت نمایی برخی از کشورها در آسمان بوده است به طوریکه این قدرت زمینه ساز پیروزی در جنگ هایی شده است که شاید بدون وجود چنین قدرتی،تحقق پیروزی برای کشورهای فاتح غیرممکن بوده است.بدیهی است که این واقعیت که در نخستین روزهای استفاده از هوایپماهای جنگی در عرصه مخاصمات،قواعدی در مورد کاربرد آنها وجود نداشته باشد تعجبی را برنخواهد انگیخت. اولین سند بین المللی که به نوعی به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی می پرداخت،کنوانسیون اول صلح لاهه 1899 بود که سه کنوانسیون و سه اعلامیه را پذیرفته بود که نخستین اعلامیه آن راجع به منع پرتاب پرتابه ها و مواد انفجاری از بالون ها یا هر شیوه مشابه دیگر بود.اگرچه در زمان پذیرش اعلامیه مزبور،این ممنوعیت با حق شرط های متعدد و به صورت یک اقدام موقت از سوی دولت های عضو آن مورد پذیرش قرار گرفت اما می توان هم اکنون به اهمیت بارز آن در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی اشاره نمود.با این حال ایراد اعلامیه فوق الذکر آن بود که موقت بوده و تنها دوره زمانی 4 سپتامبر 1900 تا 4 سپتامبر 1905 را در برمی گرفت و پس